Zarys botaniki farmaceutycznej

Zarys botaniki farmaceutycznej

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

70,95

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik jest zgodny z programami nauczania botaniki farmaceutycznej, przedmiotu obowiązującego na I roku studiów na wydziałach farmacji uczelni medycznych. Mogą z niego korzystać także słuchacze studiów licencjackich.


Książka zawiera wiadomości z botaniki ogólnej i farmaceutycznej dotyczące cytologii, histologii oraz organografii, a także systematykę roślin z uwzględnieniem nowoczesnego układu taksonomicznego i ponad 300 ilustracji.


Rok wydania2002
Liczba stron334
KategoriaBotanika
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4167-5
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  
  Cytologia     13
  
    Komórka i jej budowa     13
      Rys historyczny     13
      Komórka roślinna a zwierzęca     14
      Wielkość i kształt komórek roślinnych     14
      Organelle komórki I5
      Podział organizmów komórkowych     16
    Protoplazma     17
      Błony plazmatyczne     18
      Właściwości chemiczne protoplazmy     20
      Cytoplazma     20
        Ruch cytoplazmy     21
        Plazmoliza     21
        Plazmodesmy     22
        Retikulum endoplazmatyczne     23
        Diktiosomy     24
      Plastydy     25
        Chloroplasty     25
        Chromoplasty     28
        Leukoplasty     29
      Mitochondria     30
      Sferosomy     31
      Mikrotubule     31
      Centrosomy     32
      Rybosomy     32
      Jądro komórkowe     33
        Błona jądrowa     34
        Chromatyna     35
        Jąderko     35
        Sok jądrowy     35
    Substancje ergastyczne     35
      Sok komórkowy     35
        Wodniczki (wakuole)     36
        Składniki soku komórkowego     36
      Kryształy soli wapniowych     37
        Szczawian wapnia     37
        Cystolity     39
      Ziarna aleuronowe     40
      Skrobia     41
        Morfologia ziaren skrobi     42
        Chemizm skrobi     43
    Ściana komórkowa     44
      Budowa morfologiczna     45
        Jamki proste     46
        Jamki lejkowate     47
      Skład chemiczny     48
        Blaszka środkowa     48
        Ściana pierwotna     48
        Ściana wtórna     49
      Budowa submikroskopowa     50
    Podział jądra komórkowego     51
        Chromosomy     52
        Mitoza     54
        Mejoza     58
  
  Histologia     61
  
    Filogeneza i podział tkanek     61
      Rośliny niższe     61
      Rośliny wyższe     62
    Tkanki twórcze (merystemy)     64
      Tkanki twórcze pierwotne (merystemy pierwotne)     65
        Wierzchołek wzrostu korzenia     65
        Wierzchołek wzrostu pędu     66
      Tkanki twórcze wtórne (merystemy wtórne)     68
        Miazga (kambium)     68
        Felogen     69
    Tkanki okrywające     70
      Skórka (epiderma)     70
        Aparaty szparkowe     72
        Włoski okrywające     75
        Emergencje     79
      Korkowica (peryderma)     79
        Korek i jego znaczenie     80
        Powstawanie felogenu     81
        Przetchlinki     82
      Tkanki skorkowaciałe     83
        Endoderma     83
        Hipoderma     85
        Metaderma     85
      Poliderma     86
    Tkanki miękiszowe     87
      Miękisz asymilacyjny     89
      Miękisz spichrzowy     89
      Miękisz przewietrzający     90
    Tkanki wzmacniające     91
      Zwarcica (kolenchyma)     91
      Twardzica (sklerenchyma)     92
        Sklereidy     92
        Włókna     93
    Tkanki wydzielniczo-wydalnicze     95
      Gruczoły zewnętrzne     96
        Hydatody     96
        Miodniki     97
        Włoski gruczołowe     97
        Kosmki gruczołowe     99
      Układy wewnątrztkankowe     99
        Komórki olejkowe     99
        Zbiorniki wydzielnicze     100
        Przewody wydzielnicze     102
      Rury mleczne     102
        Rury mleczne nieczłonowane     103
        Rury mleczne członowane     103
    Tkanki przewodzące     104
      Tkanki sitowe (rurki sitowe, komórki przyrurkowe)     104
      Tkanki naczyniowe (naczynia, cewki)     106
    Wiązki przewodzące     108
      Budowa wiązek     109
      Typy wiązek     111
    Walec osiowy (stela)     114
  
  Organografia     115
  
    Rozwój organów roślinnych     115
    Korzeń     116
      Morfologia korzenia     116
      Rozwój korzenia     118
      Powstawanie korzeni bocznych     119
      Budowa pierwotna korzenia     120
      Budowa wtórna korzenia     123
    Pęd     125
      Rodzaje pędów     126
        Rozgałęzienia pędów     126
        Pędy nadziemne     127
        Pędy podziemne     127
      Pączek     128
      Rozwój pędu     129
      Budowa łodygi roślin jednoliściennych     130
      Budowa łodygi roślin dwuliściennych     132
      Łodyga roślin zielnych     134
      Łodyga roślin drzewiastych     138
        Miazga (kambium)     139
        Drewno     140
    Kora     145
      Kora pierwotna     145
      Kora wtórna     146
      Martwica korkowa     147
    Liść     148
      Rozwój i znaczenie liści     148
      Morfologia liści     149
        Rodzaje liści     149
        Budowa morfologiczna liści     150
        Ulistnienie     153
      Budowa anatomiczna liści     154
        Skórka (epiderma)     154
        Śródliście (mezofil)     156
        Unerwienie     158
        Ogonek liściowy     160
      Wiek i opadanie liści     161
    Kwiat     162
      Morfologia kwiatów     163
        Kielich     163
        Korona     164
        Pręcikowie     165
        łupkowie     165
      Kwiatostan    167
        Kwiatostany groniaste     168
        Kwiatostany wierzchotkowate     168
      Budowa anatomiczna kwiatów     169
        Kielich     169
        Korona     170
        Pręcik     170
        Słupek     172
      Zapylenie i zapłodnienie     174
    Owoc     174
      Morfologia owoców     175
      Budowa morfologiczno-anatomiczna owoców     177
    Nasienie     179
      Morfologia nasion     179
      Budowa anatomiczna nasion     181
      Rozsiewanie owoców i nasion     183
  
  Systematyka roślin     184
  
    Gromada Bacteriophyta (Bacteria) — Bakterie     188
    Gromada Cyanophyta — Sinice     192
    Gromada Chlorophyta — Zielenice     195
    Gromada Phaeophyta — Brunatnice     201
    Gromada Rhodophyta — Krasnorosty     203
    Gromada Mycophyta — Grzyby     204
      Klasa Phycomycetes — Pleśniaki     205
      Klasa Ascomycetes — Workowce     207
      Klasa Basidiomycetes — Podstawczaki     210
    Gromada Lichenophyta {Lichenes) — Porosty     213
    Gromada Bryophyta — Mszaki     215
    Gromada Pteridophyta — Paprotniki     218
      Klasa Lycopodiopsida — Widłaki     220
      Klasa Eąuisetopsida — Skrzypy     221
      Klasa Pteridopsida — Paprocie     222
    Gromada Spermatophyta — Nasienne     224
    Podgromada Gymnospermae (Coniferophytina) — Nagonasienne    226
      Klasa Coniferopsida — Szpilkowe (Iglaste)     227
        Rząd Pinales — Sosnowce     227
    Podgromada Angiospermae (Magnoliophytind) — Okrytonasienne    230
      Klasa Dicotyledoneae (Magnoliopsida) — Dwuliścienne     230
  1. Rząd Magnoliales — Magnoliowce     231
  2. Rząd Laurales — Wawrzynowce     231
  3. Rząd Piperales — Pieprzowce     232
  4. Rząd Aristolochiales — Kokornakowce     233
  5. Rząd Nymphaeales — Grzybieniowce     234
  6. Rząd Ranunculales — Jaskrowce     234
  7. Rząd Papaverales — Makowce     237
  8. Rząd Caryophyllales — Goździkowce     238
  9. Rząd Polygonales — Rdestowce     240
  10. Rząd Fagales — Bukowce     242
  11. Rząd Urticales — Pokrzywowce     244
  12. Rząd Juglandales — Orzechowce     246
  13. Rząd Saxifragales — Skalnicowce     247
  14. Rząd Rosales — Różowce     248
  15. Rząd Fabales — Bobowce     251
  16. Rząd Myrtales — Mirtowce     254
  17. Rząd Rutales — Rutowce     255
  18. Rząd Sapindales — Mydleńcowce     256
  19. Rząd Geraniales — Bodziszkowce     256
  20. Rząd Polygalales — Krzyżownicowce     258
  21. Rząd Rhamnales — Szakłakowce     259
  22. Rząd Santalales — Sandałowce     260
  23. Rząd Euphorbiales — Wilczomleczowce     260
  24. Rząd Araliales — Araliowce     262
  25. Rząd Theales — Herbatowce     265
  26. Rząd Violales — Fiołkowce     266
  27. Rząd Capparales — Kaparowce     267
  28. Rząd Salicales — Wierzbowce     269
  29. Rząd Cucurbitales — Dyniowce     270
  30. Rząd Mahales — Ślazowce     271
  31. Rząd Ericales — Wrzosowce     274
  32. Rząd Primulales — Pierwiosnkowce     275
  33. Rząd Dipsacales — Szczeciowce     276
  34. Rząd Oleales — Oliwkowce     277
  35. Rząd Gentianales — Goryczkowce     278
  36. Rząd Boraginales — Ogórecznikowce     283
  37. Rząd Solanales — Psiankowce     285
  38. Rząd Convolvulales — Powojowce     287
  39. Rząd Scrophulariales — Trędownikowce     288
  40. Rząd Lamiales — Jasnotowce     291
  41. Rząd Campanulales — Dzwonkowce     293
  42. Rząd Asterales — Astrowce     294
    Klasa Monocotyledoneae (Liliopsida) — Jednoliścienne     300
  1. Rząd Asparagales — Szparagowce     300
  2. Rząd Liliales — Liliowce     301
  3. Rząd Orchidales — Storczykowce     303
  4. Rząd Zingiberales — Imbirowce     304
  5. Rząd Cyperales — Turzycowce     305
  6. Rząd Poales (Glumiflorae) — Plewowce     306
  7. Rząd Arecales — Arekowce     308
  8. Rząd Arales — Obrazkowce     309
  
  Ochrona gatunkowa roślin     309
  Piśmiennictwo     311
  
  Słownik łacińsko-polski terminów botanicznych     312
  Skorowidz     317
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia