Zarys botaniki farmaceutycznej

Zarys botaniki farmaceutycznej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

70,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik jest zgodny z programami nauczania botaniki farmaceutycznej, przedmiotu obowiązującego na I roku studiów na wydziałach farmacji uczelni medycznych. Mogą z niego korzystać także słuchacze studiów licencjackich.


Książka zawiera wiadomości z botaniki ogólnej i farmaceutycznej dotyczące cytologii, histologii oraz organografii, a także systematykę roślin z uwzględnieniem nowoczesnego układu taksonomicznego i ponad 300 ilustracji.


Liczba stron334
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4167-5
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  Cytologia    13
    Komórka i jej budowa    13
      Rys historyczny    13
      Komórka roślinna a zwierzęca    14
      Wielkość i kształt komórek roślinnych    14
      Organelle komórki I   5
      Podział organizmów komórkowych    16
    Protoplazma    17
      Błony plazmatyczne    18
      Właściwości chemiczne protoplazmy    20
      Cytoplazma    20
        Ruch cytoplazmy    21
        Plazmoliza    21
        Plazmodesmy    22
        Retikulum endoplazmatyczne    23
        Diktiosomy    24
      Plastydy    25
        Chloroplasty    25
        Chromoplasty    28
        Leukoplasty    29
      Mitochondria    30
      Sferosomy    31
      Mikrotubule    31
      Centrosomy    32
      Rybosomy    32
      Jądro komórkowe    33
        Błona jądrowa    34
        Chromatyna    35
        Jąderko    35
        Sok jądrowy    35
    Substancje ergastyczne    35
      Sok komórkowy    35
        Wodniczki (wakuole)    36
        Składniki soku komórkowego    36
      Kryształy soli wapniowych    37
        Szczawian wapnia    37
        Cystolity    39
      Ziarna aleuronowe    40
      Skrobia    41
        Morfologia ziaren skrobi    42
        Chemizm skrobi    43
    Ściana komórkowa    44
      Budowa morfologiczna    45
        Jamki proste    46
        Jamki lejkowate    47
      Skład chemiczny    48
        Blaszka środkowa    48
        Ściana pierwotna    48
        Ściana wtórna    49
      Budowa submikroskopowa    50
    Podział jądra komórkowego    51
        Chromosomy    52
        Mitoza    54
        Mejoza    58
  Histologia    61
    Filogeneza i podział tkanek    61
      Rośliny niższe    61
      Rośliny wyższe    62
    Tkanki twórcze (merystemy)    64
      Tkanki twórcze pierwotne (merystemy pierwotne)    65
        Wierzchołek wzrostu korzenia    65
        Wierzchołek wzrostu pędu    66
      Tkanki twórcze wtórne (merystemy wtórne)    68
        Miazga (kambium)    68
        Felogen    69
    Tkanki okrywające    70
      Skórka (epiderma)    70
        Aparaty szparkowe    72
        Włoski okrywające    75
        Emergencje    79
      Korkowica (peryderma)    79
        Korek i jego znaczenie    80
        Powstawanie felogenu    81
        Przetchlinki    82
      Tkanki skorkowaciałe    83
        Endoderma    83
        Hipoderma    85
        Metaderma    85
      Poliderma    86
    Tkanki miękiszowe    87
      Miękisz asymilacyjny    89
      Miękisz spichrzowy    89
      Miękisz przewietrzający    90
    Tkanki wzmacniające    91
      Zwarcica (kolenchyma)    91
      Twardzica (sklerenchyma)    92
        Sklereidy    92
        Włókna    93
    Tkanki wydzielniczo-wydalnicze    95
      Gruczoły zewnętrzne    96
        Hydatody    96
        Miodniki    97
        Włoski gruczołowe    97
        Kosmki gruczołowe    99
      Układy wewnątrztkankowe    99
        Komórki olejkowe    99
        Zbiorniki wydzielnicze    100
        Przewody wydzielnicze    102
      Rury mleczne    102
        Rury mleczne nieczłonowane    103
        Rury mleczne członowane    103
    Tkanki przewodzące    104
      Tkanki sitowe (rurki sitowe, komórki przyrurkowe)    104
      Tkanki naczyniowe (naczynia, cewki)    106
    Wiązki przewodzące    108
      Budowa wiązek    109
      Typy wiązek    111
    Walec osiowy (stela)    114
  Organografia    115
    Rozwój organów roślinnych    115
    Korzeń    116
      Morfologia korzenia    116
      Rozwój korzenia    118
      Powstawanie korzeni bocznych    119
      Budowa pierwotna korzenia    120
      Budowa wtórna korzenia    123
    Pęd    125
      Rodzaje pędów    126
        Rozgałęzienia pędów    126
        Pędy nadziemne    127
        Pędy podziemne    127
      Pączek    128
      Rozwój pędu    129
      Budowa łodygi roślin jednoliściennych    130
      Budowa łodygi roślin dwuliściennych    132
      Łodyga roślin zielnych    134
      Łodyga roślin drzewiastych    138
        Miazga (kambium)    139
        Drewno    140
    Kora    145
      Kora pierwotna    145
      Kora wtórna    146
      Martwica korkowa    147
    Liść    148
      Rozwój i znaczenie liści    148
      Morfologia liści    149
        Rodzaje liści    149
        Budowa morfologiczna liści    150
        Ulistnienie    153
      Budowa anatomiczna liści    154
        Skórka (epiderma)    154
        Śródliście (mezofil)    156
        Unerwienie    158
        Ogonek liściowy    160
      Wiek i opadanie liści    161
    Kwiat    162
      Morfologia kwiatów    163
        Kielich    163
        Korona    164
        Pręcikowie    165
        łupkowie    165
      Kwiatostan    167
        Kwiatostany groniaste    168
        Kwiatostany wierzchotkowate    168
      Budowa anatomiczna kwiatów    169
        Kielich    169
        Korona    170
        Pręcik    170
        Słupek    172
      Zapylenie i zapłodnienie    174
    Owoc    174
      Morfologia owoców    175
      Budowa morfologiczno-anatomiczna owoców    177
    Nasienie    179
      Morfologia nasion    179
      Budowa anatomiczna nasion    181
      Rozsiewanie owoców i nasion    183
  Systematyka roślin    184
    Gromada Bacteriophyta (Bacteria) — Bakterie    188
    Gromada Cyanophyta — Sinice    192
    Gromada Chlorophyta — Zielenice    195
    Gromada Phaeophyta — Brunatnice    201
    Gromada Rhodophyta — Krasnorosty    203
    Gromada Mycophyta — Grzyby    204
      Klasa Phycomycetes — Pleśniaki    205
      Klasa Ascomycetes — Workowce    207
      Klasa Basidiomycetes — Podstawczaki    210
    Gromada Lichenophyta {Lichenes) — Porosty    213
    Gromada Bryophyta — Mszaki    215
    Gromada Pteridophyta — Paprotniki    218
      Klasa Lycopodiopsida — Widłaki    220
      Klasa Eąuisetopsida — Skrzypy    221
      Klasa Pteridopsida — Paprocie    222
    Gromada Spermatophyta — Nasienne    224
    Podgromada Gymnospermae (Coniferophytina) — Nagonasienne    226
      Klasa Coniferopsida — Szpilkowe (Iglaste)    227
        Rząd Pinales — Sosnowce    227
    Podgromada Angiospermae (Magnoliophytind) — Okrytonasienne    230
      Klasa Dicotyledoneae (Magnoliopsida) — Dwuliścienne    230
  1. Rząd Magnoliales — Magnoliowce    231
  2. Rząd Laurales — Wawrzynowce    231
  3. Rząd Piperales — Pieprzowce    232
  4. Rząd Aristolochiales — Kokornakowce    233
  5. Rząd Nymphaeales — Grzybieniowce    234
  6. Rząd Ranunculales — Jaskrowce    234
  7. Rząd Papaverales — Makowce    237
  8. Rząd Caryophyllales — Goździkowce    238
  9. Rząd Polygonales — Rdestowce    240
  10. Rząd Fagales — Bukowce    242
  11. Rząd Urticales — Pokrzywowce    244
  12. Rząd Juglandales — Orzechowce    246
  13. Rząd Saxifragales — Skalnicowce    247
  14. Rząd Rosales — Różowce    248
  15. Rząd Fabales — Bobowce    251
  16. Rząd Myrtales — Mirtowce    254
  17. Rząd Rutales — Rutowce    255
  18. Rząd Sapindales — Mydleńcowce    256
  19. Rząd Geraniales — Bodziszkowce    256
  20. Rząd Polygalales — Krzyżownicowce    258
  21. Rząd Rhamnales — Szakłakowce    259
  22. Rząd Santalales — Sandałowce    260
  23. Rząd Euphorbiales — Wilczomleczowce    260
  24. Rząd Araliales — Araliowce    262
  25. Rząd Theales — Herbatowce    265
  26. Rząd Violales — Fiołkowce    266
  27. Rząd Capparales — Kaparowce    267
  28. Rząd Salicales — Wierzbowce    269
  29. Rząd Cucurbitales — Dyniowce    270
  30. Rząd Mahales — Ślazowce    271
  31. Rząd Ericales — Wrzosowce    274
  32. Rząd Primulales — Pierwiosnkowce    275
  33. Rząd Dipsacales — Szczeciowce    276
  34. Rząd Oleales — Oliwkowce    277
  35. Rząd Gentianales — Goryczkowce    278
  36. Rząd Boraginales — Ogórecznikowce    283
  37. Rząd Solanales — Psiankowce    285
  38. Rząd Convolvulales — Powojowce    287
  39. Rząd Scrophulariales — Trędownikowce    288
  40. Rząd Lamiales — Jasnotowce    291
  41. Rząd Campanulales — Dzwonkowce    293
  42. Rząd Asterales — Astrowce    294
    Klasa Monocotyledoneae (Liliopsida) — Jednoliścienne    300
  1. Rząd Asparagales — Szparagowce    300
  2. Rząd Liliales — Liliowce    301
  3. Rząd Orchidales — Storczykowce    303
  4. Rząd Zingiberales — Imbirowce    304
  5. Rząd Cyperales — Turzycowce    305
  6. Rząd Poales (Glumiflorae) — Plewowce    306
  7. Rząd Arecales — Arekowce    308
  8. Rząd Arales — Obrazkowce    309
  Ochrona gatunkowa roślin    309
  Piśmiennictwo    311
  Słownik łacińsko-polski terminów botanicznych    312
  Skorowidz    317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia