Zespoły leśne Polski

Zespoły leśne Polski

18 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompendium wiedzy o zespołach leśnych Polski!


Obszerne i wyczerpujące studium zróżnicowania zespołów leśnych Polski w zależności od warunków środowiskowych. Na tle fitosocjologicznej klasyfikacji zespołów omawia ich charakterystyczne cechy, skład florystyczny oraz uwarunkowania siedliskowe. Zawiera liczne tabele florystyczne, klimatyczne i glebowe oraz barwne fotografie różnych typów lasów, występujących w Polsce.


Liczba stron376
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14555-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autora    9
  1. Analiza inwentarza zespołów leśnych w Polsce    11
   1.1. Pojęcie zespołu roślinnego i zakres jego stosowania    11
   1.2. Nazwy zespołów i zasady nomenklatury    14
   1.3. Dotychczasowe poznanie zróżnicowania zbiorowisk leśnych Polski    15
   1.3.1. Ważniejsze klasyfikacje historyczne    16
   1.3.2. Zrewidowany podział systematyczny    19
   1.4. Zarys zróżnicowania zbiorowisk leśnych Polski    21
   1.5. Gatunki charakterystyczne dużych jednostek syntaksonomicznych    24
   1.6. Klasyfikacja fitosocjologiczna a jednostki typologii leśnej    25
  2. Zróżnicowanie przestrzeni Polski w jednostkach regionalnych    28
   2.1. Podział fizycznogeograficzny    28
   2.2. Podział przyrodniczo-leśny    28
   2.3. Podział geobotaniczny    29
   2.3.1. Krainy geobotaniczne    31
   2.3.2. Działy geobotaniczne    31
   2.4. Charakterystyka warunków klimatycznych w działach i krainach geobotanicznych    33
   2.4.1. Charakterystyka warunków termicznych    33
   2.4.2. Charakterystyka warunków opadowych    41
   2.4.3. Diagramy pluwiotermiczne    42
   2.4.4. Wskaźniki klimatyczne    51
   2.5. Zróżnicowanie warunków w górskich piętrach klimatyczno-roślinnych    56
  3. Przegląd zespołów leśnych Polski    62
   3.1. Bory szpilkowe    62
   3.1.1.Bory i bory mieszane    63
   3.1.2.Podstawowy podział borów szpilkowych w Polsce    63
   3.1.3.Charakterystyka borów sosnowych związku Dicrano-Pinion    64
   3.1.3.1. Kontynentalny bór sosnowy świeży    73
   3.1.3.2. Subatlantycki bór sosnowy świeży    77
   3.1.3.3. Bór sosnowy suchy    80
   3.1.3.4. Bór sosnowy wilgotny    83
   3.1.3.5. Bór sosnowy bagienny    86
   3.1.3.6. Nadmorski bór sosnowy    89
   3.1.3.7. Kontynentalny bór mieszany    91
   3.1.3.8. Subborealny bór mieszany    95
   3.1.3.9. Brzezina bagienna    98
   3.1.3.10. Główne kierunki zróżnicowania borów sosnowych    101
   3.1.4. Zbiorowiska borów świerkowych i jodłowych    103
   3.1.4.1. Górnoreglowa świerczyna sudecka    108
   3.1.4.2. Górnoreglowa świerczyna karpacka    112
   3.1.4.3. Nawapienna świerczyna górnoreglowa    115
   3.1.4.4. Dolnoreglowy bór świerkowy-jodłowy    119
   3.1.4.5. Karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy    121
   3.1.4.6. Dolnoreglowa świerczyna na torfie    123
   3.1.4.7. Borealna świerczyna    124
   3.1.4.8. Jegiel    126
   3.1.4.9. Wyżynny jodłowy bór mieszany    128
   3.1.4.10. Bór wilgotny trzcinnikowy    132
   3.1.4.11. Główne czynniki warunkujące i różnicujące bory świerkowe i jodłowe    134
   3.1.5. Reliktowe sośniny nawapienne Pienin klasy Erico-Pinetea    135
   3.2. Atlantyckie lasy acidofilne (klasa Quercetea robori-petraeae)    136
   3.2.1. Ogólna charakterystyka dąbrów acidofilnych    136
   3.2.2. Pomorskie acidofilne lasy brzozowo-bukowo-dębowe    140
   3.2.2.1. Pomorski las bukowo-dębowy    140
   3.2.2.2. Pomorski las brzozowo-dębowy    142
   3.2.3. Acidofilne dąbrowy obszaru podgórskiego    147
   3.2.3.1. Podgórska dąbrowa acidofilna    147
   3.2.3.2. Podgórski acidofilny las wilgotny    150
   3.2.4. Acidofilne dąbrowy niżowe Europy środkowej    151
   3.2.4.1. Środkowoeuropejski acidofilny las dębowy    152
   3.2.4.2. Środkowoeuropejski las wilgotny    156
   3.3.Świetliste dąbrowy    157
   3.3.1.Ogólna charakterystyka dąbrów świetlistych    157
   3.3.2.Przegląd zespołów    159
   3.3.2.1. Świetlista dąbrowa subkontynentalna    159
   3.3.2.2. Dąbrowa z dębem omszonym    166
   3.3.3.Antropogeniczne uwarunkowania świetlistych dąbrów w Polsce    169
   3.4.Lasy grądowe (związek Carpinion betuli)    170
   3.4.1.Ogólna charakterystyka grądów    170
   3.4.2.Regionalne zespoły grądów    173
   3.4.3.Szczególne postaci siedliskowe grądów    175
   3.4.4.Przegląd wyróżnionych zespołów    176
   3.4.4.1. Grąd subkontynentalny    176
   3.4.4.2. Grąd środkowoeuropejski    187
   3.4.4.3. Grąd subatlantycki    189
   3.5.Lasy bukowe (związek Fagion sylvaticae)    192
   3.5.1.Charakterystyka ogólna i zróżnicowanie lasów bukowych    192
   3.5.2.Żyzne lasy bukowe    198
   3.5.2.1. Żyzna buczyna niżowa    198
   3.5.2.2. Żyzna buczyna sudecka    202
   3.5.2.3. Żyzna buczyna karpacka    205
   3.5.3.Acidofilne lasy bukowe    209
   3.5.3.1. Acidofilna buczyna niżowa    209
   3.5.3.2. Acidofilna buczyna górska    211
   3.5.4.Buczyny nawapienne    216
   3.5.4.1. Storczykowe buczyny karpackie    216
   3.5.4.2. Storczykowa buczyna jurajska    218
   3.5.4.3. Storczykowa buczyna sudecka    219
   3.5.4.4. Storczykowa buczyna wolińska    224
   3.5.4.5. Inne storczykowe buczyny na niżu    226
   3.5.5.Eutroficzne lasy jodłowe – zbiorowisko Abies alba-Oxalis acetosella    226
   3.5.6.Główne czynniki różnicujące lasy bukowe    230
   3.6.Górskie i podgórskie zboczowe lasy wilgotne    232
   3.6.1.Lasy jaworowe    236
   3.6.1.1. Jaworzyna z języcznikiem    237
   3.6.1.2. Jaworzyna z miesiącznicą    238
   3.6.1.3. Górskie lasy ziołoroślowe (jednostka zbiorcza)    239
   3.6.2.Zboczowe lasy lipowo-klonowe    242
   3.6.2.1. Zboczowy podgórski las lipowo-klonowy    245
   3.7.Lasy łęgowe    247
   3.7.1.Ogólna charakterystyka łęgów związku Alno-Ulmion    248
   3.7.2.Przegląd łęgów Alno-Ulmion w Polsce    252
   3.7.2.1. Łęg jesionowo-wiązowy    252
   3.7.2.2. Łęg jesionowo-olszowy    256
   3.7.2.3. Łęg olszowy gwiazdnicowy    260
   3.7.2.4. Podgórski łęg jesionowy    261
   3.7.2.5. Nadrzeczna olszyna górska    265
   3.7.2.6. Bagienna olszyna górska    268
   3.7.2.7. Łęg jesionowy z jerzmianką    269
   3.7.2.8. Łęg wiązowy z fiołkiem wonnym    270
   3.7.3.Łęgi wierzbowo-topolowe    273
   3.7.3.1. Charakterystyka i podział łęgów z klasy Salicetea purpureae    273
   3.7.3.2. Nadrzeczny łęg wierzbowy    274
   3.7.3.3. Nadrzeczny łęg topolowy    280
   3.7.4.Siedliskowe uwarunkowania zróżnicowania łęgów    282
   3.8.Bagienne lasy olszowe – olsy    283
   3.8.1.Ogólna charakterystyka i zróżnicowanie olsów    283
   3.8.2.Przegląd zespołów olsowych    285
   3.8.2.1. Ols porzeczkowy    287
   3.8.2.2. Ols torfowcowy    293
   3.8.2.3. Dębniak turzycowy    295
   3.8.2.4. Sosnowo-brzozowy las bagienny    296
   3.8.2.5. Inne zbiorowiska olsowe    298
  4.Przestrzenne aspekty zróżnicowania zespołów leśnych Polski    299
   4.1.Częstość występowania zespołów leśnych    299
   4.2.Zasięgi zbiorowisk i zjawisko wikaryzmu    302
   4.3.Zróżnicowanie zestawu zespołów w regionach    311
   4.4.Zróżnicowanie klimatu jako przyczyna odmienności inwentarzy zespołów leśnych    313
   4.4.1.Związek lasów bukowych z klimatem oceanicznych    314
   4.4.2.Klimatyczne uwarunkowania acidofilnych dąbrów    320
   4.4.3.Klimatyczne czynniki ograniczające grądy    321
   4.4.4.Uwarunkowania klimatyczne dąbrów świetlistych    322
   4.4.5.Warunkowanie borów świerkowych i jodłowych przez klimatyczne zróżnicowanie kraju    323
   4.4.6.Zróżnicowanie borów sosnowych w zależności od klimatu    327
   4.5.Piętrowe zróżnicowanie zbiorowisk leśnych    327
   4.5.1.Piętro górnoreglowe    330
   4.5.2.Piętro dolnoreglowe    331
   4.5.3.Piętro pogórza    332
  Literatura    334
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia