X

  Wykaz skrótów stosowanych w tekście IX
  1.Podstawy optyki 1
    1.1. Właściwości falowe światła 1
    1.2. Polaryzacja światła 2
    1.3. Rozszczepienie światła 2
    1.4. Dyfrakcja i interferencja 4
  2.Podstawy mikroskopii 6
    2.1. Budowa mikroskopu świetlnego 6
    2.2. Podstawowe pojęcia i wzory 7
    2.3. Zasady pracy z mikroskopem 8
    2.4. Mikroskopia stereoskopowa 12
    2.5. Mikroskopia ciemnego pola 14
    2.6. Określanie rzeczywistych wymiarów obiektów biologicznych 16
    2.7. Analiza błędów pomiarowych 18
  3.Mikroskopia kontrastowo-fazowa 20
    3.1. Budowa mikroskopu kontrastowo-fazowego 21
    3.2. Powstawanie obrazu w mikroskopie kontrastowo-fazowym 22
    3.3. Przykłady zastosowania kontrastu fazowego 23
      3.3.1. Obserwacje przyżyciowe protoplastu na przykładzie komórek cebuli 23
      3.3.2. Obserwacje nici Hechta w komórkach cebuli 26
      3.3.3. Obserwacje niebarwionych preparatów chromosomów 26
      3.3.4. Obserwacje programowanej śmierci komórki 27
  4.Mikroskopia fluorescencyjna 31
    4.1. Podstawowe terminy 31
    4.2. Budowa i zasada działania mikroskopu fluorescencyjnego 33
    4.3. Autofluorescencja 34
    4.4. Fluorochromy i białka zielonej fluorescencji 35
    4.5. Przykłady zastosowania mikroskopu fluorescencyjnego 37
      4.5.1. Fluorescencyjna metoda badania oksydoredukcyjnych właściwości żywych komórek z zastosowaniem błękitu Nilu i siarczanu błękitu Nilu 37
      4.5.2. Wykrywanie kalozy w tkankach roślinnych za pomocą błękitu aniliny 38
      4.5.3. Fluorescencyjna metoda wykrywania kwasów nukleinowych oranżem akrydyny 40
      4.5.4. Znakowanie filamentów aktynowych: rodamina–faloidyna 41
      4.5.5. Znakowanie mikrotubul 42
      4.5.6. Wykrywanie komórek ulegających programowanej śmierci na podstawie fragmentacji DNA – test TUNEL 48
      4.5.7. Fluorescencyjna metoda badania transportu symplastowego 51
      4.5.8. Lokalizacja auksyny w komórkach za pomocą GFP 53
  5.Mikroskopia polaryzacyjna 54
    5.1. Budowa mikroskopu polaryzacyjnego 54
    5.2. Teoretyczne podstawy badań w świetle spolaryzowanym 56
    5.3. Przykłady zastosowania mikroskopu polaryzacyjnego 58
      5.3.1. Obserwacje składników komórki przy skrzyżowanych polaroidach 58
      5.3.2. Analiza anizotropowych składników komórki z wykorzystaniem „gipsówki”. 60
      5.3.3. Wyznaczanie kąta ułożenia fibryl celulozowych w ścianie komórkowej 63
  6.Mikroskopia polaryzacyjno-interferencyjna 65
    6.1. Budowa mikroskopu polaryzacyjno-interferencyjnego 65
    6.2. Powstawanie obrazu w mikroskopie polaryzacyjno-interferencyjnym 67
    6.3. Przykłady zastosowania mikroskopu polaryzacyjno-interferencyjnego 70
      6.3.1. Określanie suchej masy jądra komórkowego – metoda jednorodnego pola z 70
  7.Informacje uzupełniające 75
    7.1. Laserowa skaningowa mikroskopia konfokalna 75
    7.2. Interpretacja obrazów mikroskopowych 77
    7.3. Obróbka obrazu mikroskopowego 82
    7.4. Zasady przygotowania preparatów mikroskopowych 85
      7.4.1. Wybrane procedury zatapiania i barwienia preparatów 90
    7.5. Roztwory i ich stężenia 93
    7.6. Pojęcie pH i roztwory buforowe 95
    7.7. Przykłady buforów 97
    7.8. Rodzaje wody używane w praktyce laboratoryjnej 101
    7.9. Pipety i zasady pipetowania 101
    7.10. Właściwe przedstawienie powiększeń dokumentacji zdjęciowej 103
    7.11. Tabele 105
  8.Literatura 106
  Skorowidz 108
Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

120

Kategoria

Botanika

ISBN-13

978-83-01-15223-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka zawiera opis praktycznych ćwiczeń z "klasycznej" biologii roślin. Omawiane konkretne ćwiczenia wykonywane są z wykorzystaniem następujących technik mikroskopowych: kontrast fazowy, polaryzacja, fluorescencja, technika polaryzacyjno-interferencyjna, stereoskopia. Przedstawione są także podstawowe informacje dotyczące laserowej mikroskopii konfokalnej, cyfrowej obróbki obrazu, podstawy interpretacji obrazów mikroskopowych oraz zasada mikroskopii ciemnego pola i podstawy optyki w zakresie niezbędnym do poprawnego posługiwania się mikroskopem świetlnym.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!