Kardiologia. Kompendium

-10%

Kardiologia. Kompendium

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

64,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Książka ma tradycyjny układ, pozwalający w bardzo prosty sposób odnaleźć wiadomości z zakresu kardiologii. Jest bogato ilustrowana, pełna rycin, wykresów i algorytmów postępowania. Omówiono w niej następujące zagadnienia:
§ Diagnostyka kardiologiczna
§ Stabilna choroba wieńcowa i zawał serca
§ Niewydolność serca
§ Choroby zastawek serca
§ Choroby osierdzia i mięśnia sercowego
§ Arytmie
§ Wrodzone wady serca, choroby serca u ciężarnych
§ Choroby aorty i tętnic obwodowych
§ Różne sytuacje kliniczne


Publikacja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy, którzy w swojej codziennej praktyce mają do czynienia z przypadkami kardiologicznymi. Z pewnością dzięki swojej zwięzłej i bogatej w treść formie będzie również przydatna dla kardiologów jako swoiste kompendium wiedzy z zakresu chorób serca i układu krążenia.


Liczba stron384
WydawcaWydawnictwo Lekarskie PZWL
ISBN-13978-83-200-5218-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Spis treści

[]0 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA    1
  1.1 Kardiologiczne badanie przedmiotowe    2
  1.2 Elektrokardiogram (EKG)    8
  1.3 Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa (test wysiłkowy)    22
  1.4 Badanie echokardiograficzne przezklatkowe (TTE)    27
  1.5 Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe (TEE)    39
  1.6 Echokardiografia obciążeniowa    43
  1.7 RTG klatki piersiowej    45
  1.8 Koronarografia    48
  1.9 Ocena hemodynamiczna    53
  1.10 Medycyna nuklearna    60
  1.11 Rezonans magnetyczny (MRI) serca    63
  1.12 Tomografia komputerowa (TK) serca    65
  1.13 Wysiłkowe badanie układu krążenia i oddechowego    66
  1.14 Narażenie na promieniowanie podczas badań    67
  Piśmiennictwo    68
  02 STABILNA CHOROBA WIEŃCOWA I ZAWAŁ SERCA    71
  2.1 Stabilna dławica piersiowa    72
  2.2 Biomarkery    80
  2.3 Zawał mięśnia sercowego: definicja    81
  2.4 Niestabilna dławica piersiowa i NSTEMI    83
  2.5 Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI)    88
  2.6 Ostry zespół wieńcowy: leczenie wspomagające    95
  2.7 Powikłania zawału serca    98
  2.8 Rewaskularyzacja – PCI    103
  2.9 Rewaskularyzacja – chirurgia    106
  2.10 Dławica Prinzmetala    108
  2.11 Kardiologiczny zespół X    108
  Piśmiennictwo    109
  03 NIEWYDOLNOŚĆ SERCA    111
  3.1 Niewydolność serca – ocena kliniczna    112
  3.2 Skurczowa niewydolność serca – postępowanie    115
  3.3 Rozkurczowa niewydolność serca (zachowana LVEF)    123
  3.4 Zdekompensowana niewydolność serca    125
  3.5 Przeszczep serca    130
  3.6 Urządzenia do długoterminowego wspomagania pracy serca    133
  3.7 Niewydolność serca prawokomorowa    136
  3.8 Opieka paliatywna    136
  Piśmiennictwo    137
  04 CHOROBY ZASTAWEK SERCA    139
  4.1 Stenoza aortalna    140
  4.2 Przewlekła niedomykalność aortalna    145
  4.3 Ostra niedomykalność aortalna    148
  4.4 Stenoza mitralna    148
  4.5 Przewlekła niedomykalność mitralna    151
  4.6 Ostra niedomykalność mitralna    155
  4.7 Stenoza zastawki trójdzielnej    156
  4.8 Niedomykalność zastawki trójdzielnej    156
  4.9 Stenoza zastawki pnia płucnego    157
  4.10 Niedomykalność zastawki pnia płucnego    157
  4.11 Wielozastawkowa choroba serca    158
  4.12 Protezy zastawkowe    158
  4.13 Infekcyjne zapalenie wsierdzia    160
  4.14 Infekcje wszczepialnych urządzeń sercowo-naczyniowych    167
  4.15 Gorączka reumatyczna    168
  Piśmiennictwo    169
  05 CHOROBY OSIERDZIA I MIĘŚNIA SERCOWEGO    171
  5.1 Etiologia chorób osierdzia    172
  5.2 Ostre zapalenie osierdzia    173
  5.3 Uporczywe i nawracające zapalenie osierdzia    174
  5.4 Tamponada serca    174
  5.5 Zaciskające zapalenie osierdzia    177
  5.6 Wrodzone nieprawidłowości osierdzia    179
  5.7 Kardiomiopatie – klasyfikacja    179
  5.8 Kardiomiopatia przerostowa    181
  5.9 Kardiomiopatia rozstrzeniowa    184
  5.10 Kardiomiopatia restrykcyjna    184
  5.11 Amyloidoza (skrobiawica) serca    187
  5.12 Arytmogenna dysplazja prawej komory (ARVD)    188
  5.13 Izolowane niescalenie mięśnia lewej komory    190
  5.14 Kardiomiopatia takotsubo (stresowa)    191
  5.15 Zapalenie mięśnia sercowego    191
  5.16 Wskazania do biopsji endomiokardialnej    193
  5.17 Guzy serca    194
  5.18 Powikłania kardiologiczne choroby nowotworowej    196
  Piśmiennictwo    198
  06 ARYTMIE    199
  6.1 Fizjologia    200
  6.2 Bradyarytmie    201
  6.3 Tachyarytmie nadkomorowe    204
  6.4 Migotanie przedsionków (AF)    210
  6.5 Tachyarytmie komorowe    219
  6.6 Kanałopatie    224
  6.7 Omdlenie    227
  6.8 Leki antyarytmiczne    229
  6.9 Amiodaron    232
  6.10 Stała stymulacja serca (PPM)    233
  6.11 Terapia resynchronizująca (CRT)    239
  6.12 Implantowany kardiowerter- -defibrylator (ICD)    241
  Piśmiennictwo    244
  07 WRODZONE WADY SERCA U DOROSŁYCH. CHOROBY SERCA U CIĘŻARNYCH    247
  7.1 Analiza segmentalna. Krążenie płodowe    248
  7.2 Ubytek przegrody międzyprzed- sionkowej (ASD)    248
  7.3 Przetrwały otwór owalny (PFO)    250
  7.4 Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)    250
  7.5 Wspólny kanał przedsionkowo- -komorowy    251
  7.6 Przetrwały przewód tętniczy (PDA)    252
  7.7 Zwężenie drogi odpływu lewej komory    253
  7.8 Koarktacja aorty (CoA)    254
  7.9 Zwężenie drogi odpływu prawej komory    256
  7.10 Tetralogia Fallota (TOF)    257
  7.11 Przełożenie wielkich pni tętniczych (D-TGV)    259
  7.12 Skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych (L-TGV)    261
  7.13 Anomalia Ebsteina    262
  7.14 Zespół Marfana    263
  7.15 Operacja Fontana    265
  7.16 Zespół Eisenmengera    266
  7.17 Sinicze wady serca    267
  7.18 Nieprawidłowy spływ żył płucnych    268
  7.19 Wrodzone anomalie tętnic wieńcowych    268
  7.20 Pierścień naczyniowy    269
  7.21 Serce trójprzedsionkowe    270
  7.22 Choroby serca u ciężarnych    270
  Piśmiennictwo    274
  08 CHOROBY AORTY I TĘTNIC OBWODOWYCH    275
  8.1 Tętniak aorty piersiowej    276
  8.2 Ostre zespoły aortalne    279
  8.3 Tętniak aorty brzusznej (AAA)    282
  8.4 Inne choroby aorty    283
  8.5 Choroba tętnic obwodowych (PAD)    285
  8.6 Miażdżyca tętnic nerkowych    289
  8.7 Choroba tętnic mózgowych    290
  8.8 Zatorowość płucna    295
  8.9 Małopłytkowość indukowana heparyną (HIT)    300
  8.10 Nadciśnienie płucne (PHT)    301
  Piśmiennictwo    307
  09 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA    309
  9.1 Diagnostyka przedoperacyjna (operacje niekardiochirurgiczne)    310
  9.2 Pierwotna i wtórna prewencja chorób układu krążenia    314
  9.3 Zaprzestanie palenia    315
  9.4 Dyslipidemia    316
  9.5 Nadciśnienie tętnicze    323
  9.6 Cukrzyca    329
  9.7 Aktywność fizyczna    333
  9.8 Masa ciała i dieta    336
  9.9 Zespół obturacyjnego bezdechusennego    338
  9.10 Prowadzenie pojazdów i podróże samolotem    339
  9.11 Powikłania sercowo-naczyniowe chorób układowych    341
  9.12 Powikłania sercowo-naczyniowe po urazach    343
  9.13 Zatrucia    344
  9.15 Resuscytacja krążeniowo- -oddechowa    347
  Piśmiennictwo    351
  WYKAZ SKRÓTÓW    353
  CYTOWANE BADANIA KLINICZNE    361
  SKOROWIDZ    365

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia