X

  01 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA 1
  1.1 Kardiologiczne badanie przedmiotowe 2
  1.2 Elektrokardiogram (EKG) 8
  1.3 Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa (test wysiłkowy) 22
  1.4 Badanie echokardiograficzne przezklatkowe (TTE) 27
  1.5 Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe (TEE) 39
  1.6 Echokardiografia obciążeniowa 43
  1.7 RTG klatki piersiowej 45
  1.8 Koronarografia 48
  1.9 Ocena hemodynamiczna 53
  1.10 Medycyna nuklearna 60
  1.11 Rezonans magnetyczny (MRI) serca 63
  1.12 Tomografia komputerowa (TK) serca 65
  1.13 Wysiłkowe badanie układu krążenia i oddechowego 66
  1.14 Narażenie na promieniowanie podczas badań 67
  Piśmiennictwo 68
  02 STABILNA CHOROBA WIEŃCOWA I ZAWAŁ SERCA 71
  2.1 Stabilna dławica piersiowa 72
  2.2 Biomarkery 80
  2.3 Zawał mięśnia sercowego: definicja 81
  2.4 Niestabilna dławica piersiowa i NSTEMI 83
  2.5 Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) 88
  2.6 Ostry zespół wieńcowy: leczenie wspomagające 95
  2.7 Powikłania zawału serca 98
  2.8 Rewaskularyzacja – PCI 103
  2.9 Rewaskularyzacja – chirurgia 106
  2.10 Dławica Prinzmetala 108
  2.11 Kardiologiczny zespół X 108
  Piśmiennictwo 109
  03 NIEWYDOLNOŚĆ SERCA 111
  3.1 Niewydolność serca – ocena kliniczna 112
  3.2 Skurczowa niewydolność serca – postępowanie 115
  3.3 Rozkurczowa niewydolność serca (zachowana LVEF) 123
  3.4 Zdekompensowana niewydolność serca 125
  3.5 Przeszczep serca 130
  3.6 Urządzenia do długoterminowego wspomagania pracy serca 133
  3.7 Niewydolność serca prawokomorowa 136
  3.8 Opieka paliatywna 136
  Piśmiennictwo 137
  04 CHOROBY ZASTAWEK SERCA 139
  4.1 Stenoza aortalna 140
  4.2 Przewlekła niedomykalność aortalna 145
  4.3 Ostra niedomykalność aortalna 148
  4.4 Stenoza mitralna 148
  4.5 Przewlekła niedomykalność mitralna 151
  4.6 Ostra niedomykalność mitralna 155
  4.7 Stenoza zastawki trójdzielnej 156
  4.8 Niedomykalność zastawki trójdzielnej 156
  4.9 Stenoza zastawki pnia płucnego 157
  4.10 Niedomykalność zastawki pnia płucnego 157
  4.11 Wielozastawkowa choroba serca 158
  4.12 Protezy zastawkowe 158
  4.13 Infekcyjne zapalenie wsierdzia 160
  4.14 Infekcje wszczepialnych urządzeń sercowo-naczyniowych 167
  4.15 Gorączka reumatyczna 168
  Piśmiennictwo 169
  05 CHOROBY OSIERDZIA I MIĘŚNIA SERCOWEGO 171
  5.1 Etiologia chorób osierdzia 172
  5.2 Ostre zapalenie osierdzia 173
  5.3 Uporczywe i nawracające zapalenie osierdzia 174
  5.4 Tamponada serca 174
  5.5 Zaciskające zapalenie osierdzia 177
  5.6 Wrodzone nieprawidłowości osierdzia 179
  5.7 Kardiomiopatie – klasyfikacja 179
  5.8 Kardiomiopatia przerostowa 181
  5.9 Kardiomiopatia rozstrzeniowa 184
  5.10 Kardiomiopatia restrykcyjna 184
  5.11 Amyloidoza (skrobiawica) serca 187
  5.12 Arytmogenna dysplazja prawej komory (ARVD) 188
  5.13 Izolowane niescalenie mięśnia lewej komory 190
  5.14 Kardiomiopatia takotsubo (stresowa) 191
  5.15 Zapalenie mięśnia sercowego 191
  5.16 Wskazania do biopsji endomiokardialnej 193
  5.17 Guzy serca 194
  5.18 Powikłania kardiologiczne choroby nowotworowej 196
  Piśmiennictwo 198
  06 ARYTMIE 199
  6.1 Fizjologia 200
  6.2 Bradyarytmie 201
  6.3 Tachyarytmie nadkomorowe 204
  6.4 Migotanie przedsionków (AF) 210
  6.5 Tachyarytmie komorowe 219
  6.6 Kanałopatie 224
  6.7 Omdlenie 227
  6.8 Leki antyarytmiczne 229
  6.9 Amiodaron 232
  6.10 Stała stymulacja serca (PPM) 233
  6.11 Terapia resynchronizująca (CRT) 239
  6.12 Implantowany kardiowerter- -defibrylator (ICD) 241
  Piśmiennictwo 244
  07 WRODZONE WADY SERCA U DOROSŁYCH. CHOROBY SERCA U CIĘŻARNYCH 247
  7.1 Analiza segmentalna. Krążenie płodowe 248
  7.2 Ubytek przegrody międzyprzed- sionkowej (ASD) 248
  7.3 Przetrwały otwór owalny (PFO) 250
  7.4 Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD) 250
  7.5 Wspólny kanał przedsionkowo- -komorowy 251
  7.6 Przetrwały przewód tętniczy (PDA) 252
  7.7 Zwężenie drogi odpływu lewej komory 253
  7.8 Koarktacja aorty (CoA) 254
  7.9 Zwężenie drogi odpływu prawej komory 256
  7.10 Tetralogia Fallota (TOF) 257
  7.11 Przełożenie wielkich pni tętniczych (D-TGV) 259
  7.12 Skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych (L-TGV) 261
  7.13 Anomalia Ebsteina 262
  7.14 Zespół Marfana 263
  7.15 Operacja Fontana 265
  7.16 Zespół Eisenmengera 266
  7.17 Sinicze wady serca 267
  7.18 Nieprawidłowy spływ żył płucnych 268
  7.19 Wrodzone anomalie tętnic wieńcowych 268
  7.20 Pierścień naczyniowy 269
  7.21 Serce trójprzedsionkowe 270
  7.22 Choroby serca u ciężarnych 270
  Piśmiennictwo 274
  08 CHOROBY AORTY I TĘTNIC OBWODOWYCH 275
  8.1 Tętniak aorty piersiowej 276
  8.2 Ostre zespoły aortalne 279
  8.3 Tętniak aorty brzusznej (AAA) 282
  8.4 Inne choroby aorty 283
  8.5 Choroba tętnic obwodowych (PAD) 285
  8.6 Miażdżyca tętnic nerkowych 289
  8.7 Choroba tętnic mózgowych 290
  8.8 Zatorowość płucna 295
  8.9 Małopłytkowość indukowana heparyną (HIT) 300
  8.10 Nadciśnienie płucne (PHT) 301
  Piśmiennictwo 307
  09 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 309
  9.1 Diagnostyka przedoperacyjna (operacje niekardiochirurgiczne) 310
  9.2 Pierwotna i wtórna prewencja chorób układu krążenia 314
  9.3 Zaprzestanie palenia 315
  9.4 Dyslipidemia 316
  9.5 Nadciśnienie tętnicze 323
  9.6 Cukrzyca 329
  9.7 Aktywność fizyczna 333
  9.8 Masa ciała i dieta 336
  9.9 Zespół obturacyjnego bezdechusennego 338
  9.10 Prowadzenie pojazdów i podróże samolotem 339
  9.11 Powikłania sercowo-naczyniowe chorób układowych 341
  9.12 Powikłania sercowo-naczyniowe po urazach 343
  9.13 Zatrucia 344
  9.15 Resuscytacja krążeniowo- -oddechowa 347
  Piśmiennictwo 351
  WYKAZ SKRÓTÓW 353
  CYTOWANE BADANIA KLINICZNE 361
  SKOROWIDZ 365
Kardiologia. Kompendium
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

384

Kategoria

Kardiologia

ISBN-13

978-83-200-5218-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka ma tradycyjny układ, pozwalający w bardzo prosty sposób odnaleźć wiadomości z zakresu kardiologii. Jest bogato ilustrowana, pełna rycin, wykresów i algorytmów postępowania. Omówiono w niej następujące zagadnienia:
§ Diagnostyka kardiologiczna
§ Stabilna choroba wieńcowa i zawał serca
§ Niewydolność serca
§ Choroby zastawek serca
§ Choroby osierdzia i mięśnia sercowego
§ Arytmie
§ Wrodzone wady serca, choroby serca u ciężarnych
§ Choroby aorty i tętnic obwodowych
§ Różne sytuacje kliniczne


Publikacja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy, którzy w swojej codziennej praktyce mają do czynienia z przypadkami kardiologicznymi. Z pewnością dzięki swojej zwięzłej i bogatej w treść formie będzie również przydatna dla kardiologów jako swoiste kompendium wiedzy z zakresu chorób serca i układu krążenia.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!