Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. PN 365

Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. PN 365

1 opinia

Format:

ibuk

W naszej pamięci wciąż jeszcze jest kryzys gospodarczy, który zachwiał gospodarką światową i podważył zaufanie do rynków finansowych. Choć kluczowe gospodarki świata, jak się wydaje, pokonały negatywne tendencje, kryzys obnażył mankamenty światowego systemu finansowego. Problemy, w obliczu których stanęły nie tylko Grecja, Irlandia, Hiszpania czy Włochy, ale które w konsekwencji powiązań ekonomicznych i finansowych dotknęły całą Unię Europejską, wskazują na konieczność weryfikacji dotychczasowego dorobku teorii finansów. Wymuszają one analizę i ocenę nieadekwatności istniejących rozwiązań i regulacji prawnych tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które − jak oczekiwano, miały zapewnić automatyczną stabilizację i bezpieczeństwo, lecz w praktyce okazały się nieskuteczne. Kolejny raz środowisko naukowe finansistów podjęło próbę nie tylko diagnozy, ale przede wszystkim wskazania możliwości ograniczenia negatywnych zjawisk, przeciwdziałania niekorzystnym skutkom w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym. Zmusiło to autorów do postawienia wielu pytań, dotyczących przyszłości nie tylko gospodarki jako całości, ale również poszczególnych jej elementów, w tym przede wszystkim przedsiębiorstw, które tworzą potencjał gospodarczy kraju.

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, będące efektem obrad prowadzonych w ramach XV Konferencji „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, która odbyła się w maju 2014 roku. Tematyka na niej poruszana obejmowała spektrum zainteresowania finansów, przede wszystkim finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne. W ramach finansów przedsiębiorstw szczególną uwagę autorzy poświęcili problematyce wyceny, rentowności oraz płynności, co obrazuje najlepiej wyzwania stojące przed gospodarką w okresie wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Uwagę Rady Naukowej zwróciło również znaczne zainteresowanie kwestią finansów publicznych, szczególnie w obszarze finansów samorządów. Autorzy pojęli się analizy zagadnień funkcjonowania sektora publicznego, proponując aplikację narzędzi charakterystycznych dla sektora prywatnego. Tym samym ostre dotąd granice, dzielące do tej pory zarządzanie finansami w sektorze publicznym i prywatnym, zdają się zacierać.

Serdeczne podziękowania przekazujemy Recenzentom za wnikliwe i skrupulatne analizy i opinie na temat poszczególnych artykułów.

Mamy nadzieję, że niniejsza lektura nie tylko będzie inspiracją do dalszych badań naukowych, ale również będzie podstawą do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze zarówno przedsiębiorstw, jak i publicznym. Adam Kopiński,


Tomasz Słoński


Liczba stron314
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-407-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Krystyna Brzozowska: Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie: przeszłość, stan obecny, przyszłość     11
  Dorota Ciesielska, Maciej Frąszczak: Polish Foreign Direct Investments in the light of the Investment Development Path Paradigm     21
  Piotr Figura: Wartości wskaźników płynności finansowej ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw z sektora MSP     41
  Tamara Galbarczyk, Bożena Oleszko-Kurzyna: Finansowanie inwestycji ekologicznych w Polsce     54
  Jan Kaczmarzyk: Testowanie reakcji przedsiębiorstwa na ryzyko kursowe z wykorzystaniem metod Monte Carlo     65
  Arkadiusz Kijek: Analiza zmienności indeksów branżowych GPW w Warszawie przy zastosowaniu modelu GARCH BEKK     80
  Jerzy Kitowski: Metodyczne aspekty ujęcia płynności finansowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa     90
  Marita Koszarek: Supporting the development of clusters in Poland – dilemmas faced by public policy     103
  Waldemar Kozłowski: Ocena inwestycji infrastrukturalnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju     113
  Marzena Krawczyk: Współmierność systemów: rachunkowości zarządczej i audytu wewnętrznego w usprawnianiu procesu zarządzania ryzykiem strategicznym     124
  Justyna Kujawska: Struktura wydatków publicznych na opiekę zdrowotną w Polsce w latach 1991-2012     134
  Bogdan Ludwiczak: Ilościowa ocena ryzyka operacyjnego w praktyce bankowej     144
  Jarosław Mielcarek: Analiza projektu farmy wiatrowej za pomocą rachunku kosztów docelowych     155
  Grzegorz Mikołajewicz: Determinanty siły fundamentalnej przedsiębiorstwa     173
  Jerzy Różański: Foreign direct investment and the world economic crisis    186
  Elżbieta Rychłowska-Musiał: Optymalny udział menedżera we własności spółki i koszt długu. Perspektywa teorii agencji     196
  Vitaliy Rysin, Yurii Kozlovskyi: Resource policy of Ukrainian banks in relationships with non-financial corporation: practical aspects     207
  Dariusz Siudak: Ocena wpływu rodzaju sektora gospodarczego na proces migracji wartości przedsiębiorstw     219
  Magdalena Sobocińska-Maciejewska: Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania innowacji realizowanych w systemie zamówień publicznych     234
  Katarzyna Sokołowska, Aldona Uziębło: Statyczne mierniki płynności finansowej – przydatność i ograniczenia     245
  Anna Spoz: A look at e-invoices from enterprices’ and government’s perspective     254
  Wacława Starzyńska: Projekty hybrydowe w Polsce realizowane w formule PPP przy zastosowaniu trybów zamówień publicznych     265
  Aleksandra Szpulak: Inwestycje w operacyjny kapitał obrotowy netto w rachunku przepływów pieniężnych     276
  Joanna Świderska: Wykup lewarowany – możliwości i ograniczenia finansowania     293
  Grzegorz Wesołowski: Subwencja ogólna jako źródło dochodów powiatów województwa lubelskiego     302
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia