Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne. PN 349

Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne. PN 349

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddajemy w ręce czytelników rezultaty XII przedsięwzięcia z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami (pierwsza publikacja z tego zakresu pojawiła się w 1993 roku), której przewodnim tematem edycji w 2014 roku jest Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – w kontekście podejść, metod, narzędzi. Głównym celem realizowanego projektu jest zaprezentowanie wyników badań teoretycznych i empirycznych, podzielenie się doświadczeniami badawczymi oraz wywodzącymi się z praktyki gospodarczej, podjęcie dyskusji i wymiana myśli oraz wskazanie nowych obszarów badań.

W podjętym przez nas przedsięwzięciu badawczym, którego plonem są dwa tomy artykułów, skupiliśmy uwagę na zagadnieniach zarządczo-ekonomicznych (I tom) oraz zarządczo-psychologicznych (II tom). Podział ten odpowiada profilom naukowo-badawczym organizatorów projektu, tj. Katedry Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przyjmowana przez nas perspektywa dotycząca różnorodności jest szeroka i nie ogranicza się tylko do społecznego zróżnicowania pracowników ze względu na wybrane cechy, takie jak np. wiek, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, preferencje religijne, orientacja seksualna, wykształcenie, cechy osobowościowe, stan cywilny czy forma zatrudnienia. W prezentowanej publikacji różnorodność postrzegana jest również przez pryzmat różnych podejść, koncepcji, metod oraz narzędzi, które wymagają indywidualnego czy też sytuacyjnego dostosowania do potrzeb danej organizacji ze względu na jej wielkość, przedmiot działalności, strukturę własnościową lub kapitałową, lokalizację, realizowane strategie, strukturę kapitału ludzkiego itp.
Artykuły w obu tomach zostały uporządkowane według kolejności alfabetycznej nazwisk ich autorów.


Liczba stron474
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-493-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  Zbigniew Antczak: Ku kapitałowi ludzkiemu: trendy ewolucji funkcji personalnej w trakcie ćwierćwiecza transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce    13
  Dominika Bąk-Grabowska: Założenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi a wykorzystywanie niestandardowych form zatrudnienia – wyniki badań empirycznych prowadzonych w grupach kapitałowych    24
  Ewa Beck-Krala, Tomasz Masłyk: Preferencje pracowników dotyczące wartości pracy i wynagradzania na podstawie badań empirycznych    33
  Piotr Bohdziewicz: Skuteczne planowanie sukcesji w organizacji    45
  Beata Buchelt: Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych    61
  Michał Chmielecki, Łukasz Sułkowski: Tworzenie talent pipeline z wykorzystaniem mediów społecznościowych w świetle wyników badań    74
  Anna Cierniak-Emerych, Andrzej Bodak, Michał Rembiszewski: Gospodarowanie potencjałem ludzkim w warunkach zróżnicowania kulturowego    90
  Iwona Czaplicka-Kozłowska: Transparentność polityki kadrowej w urzędach samorządów terytorialnych Warmii i Mazur    99
  Piotr Głowicki, Gabriel Łasiński: Ocena efektywności różnych form pracy grupowej w przedsiębiorstwach – założenia badawcze    108
  Zdzisława Janowska: Rola kadry kierowniczej w adaptacji wielokulturowych zespołów pracowniczych    120
  Anna Jawor-Joniewicz, Barbara Sajkiewicz: Zarządzanie kapitałem ludzkim a efektywność organizacji    130
  Monika Kampioni-Zawadka: Zarządzanie talentami we współczesnej organizacji    140
  Tomasz Kawka: Czy pieniądze motywują? Różnorodność uwarunkowań motywacji pracowniczej w kontekście systemu wynagrodzeń    152
  Małgorzata Kluska-Nowicka: Wpływ przywództwa transformacyjnego na składowe kapitału ludzkiego w aspekcie badawczym    165
  Jacek Kopeć: Kształtowanie rozwiązań ułatwiających zarządzanie różnorodnością pracowników    177
  Maria W. Kopertyńska, Krystyna Kmiotek: Oczekiwania pracowników pokolenia Y wobec pracodawców i przełożonych – doświadczenia badawcze.    185
  Iwona Kubica: Biznesowy model wdrażania zarządzania różnorodnością    197
  Teresa Kupczyk, Joanna Kubicka: Związki zarządzania różnorodnością z wynikami finansowymi przedsiębiorstw oraz gospodarką opartą na wiedzy.    207
  Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki, Tomasz Olenderek: Strategia rozwoju potencjału menedżerskiego w firmie Fresh Logistics Sp. z o.o. – Raben Group    219
  Grzegorz Łukasiewicz: Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością    231
  Alicja Miś: Kariera w firmie międzynarodowej. Diagnoza praktyk w polskich firmach rozwijających działalność międzynarodową    241
  Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski: Metodyka oceny pracowników wykonawczych w elastycznym zakładzie wytwórczym – koncepcja i zastosowanie    254
  Piotr Oleksiak: Rola systemów wynagradzania w kształtowaniu zasobów ludzkich w organizacji    272
  Ewa Olszak: Nowoczesny dobór personelu – kierunki rozwoju metod i narzędzi w rekrutacji i selekcji    283
  Łukasz Panfil, Tomasz Seweryniak: Wybrane uwarunkowania rozwoju talentów sportowych    295
  Piotr Pilch: Rola polityki organizacyjnej w zarządzaniu kapitałem społecznym organizacji    308
  Katarzyna Piórkowska: Kapitał ludzki w organizacji z perspektywy menedżerskich postaw społecznych    325
  Sylwia Przytuła: Wpływ czynników kulturowych na praktykę zarządzania ekspatami w polskich filiach – wyniki badań empirycznych    337
  Anna Rakowska: Różnorodność zasobów ludzkich – stan badań i wyzwania    351
  Tomasz Sapeta: Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych    361
  Tomasz Seweryniak, Aneta Stosik: Diagnoza procesu zwiększania efektywności zespołów sportowych w aspekcie podmiotów wspierających wiedzę specjalistyczną trenerów    372
  Agata Słodkiewicz: Kształtowanie i wykorzystanie potencjału organizacji – studium przypadku    389
  Agnieszka Springer: Orientacja na talenty a kształtowanie kapitału ludzkiego organizacji    399
  Marzena Stor: Kapitał menedżerski jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa    409
  Aneta Stosik: HR menedżer i wdrażanie koncepcji Idea Management w małej firmie usługowej    423
  Marzena Syper-Jędrzejak: Zarządzanie różnorodnością jako istotna kompetencja współczesnego menedżera    432
  Katarzyna Tracz-Krupa: Europejski Fundusz Społeczny jako narzędzie rozwoju zasobów ludzkich    442
  Katarzyna Wojtaszczyk, Filip Maszewski: Różnorodność metod zarządzania marką osobistą    454
  Magdalena Zalewska-Turzyńska: O zastosowaniu podejścia prakseologicznego do koncepcji kapitału ludzkiego T.H. Davenporta    463
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia