Poradnictwo psychologiczne

4 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,40  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 89,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 53,40 zł  


53,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu człowieka. Często radzimy sobie z nimi sami lub „z niewielką pomocą przyjaciół”. Bywają jednak i takie kryzysy, z których łatwiej jest wyjść, korzystając z pomocy psychologa. Publikacja pod redakcją Czesława Czabały i Sylwii Kluczyńskiej to kompendium wiedzy dotyczącej teorii i praktyki poradnictwa psychologicznego dla osób na wszystkich etapach rozwoju. Czytelnik znajdzie w nim wiedzę na temat: • celów, przebiegu i aspektów etycznych poradnictwa, • umiejętności niezbędnych do tego, by skutecznie udzielać pomocy psychologicznej, • zadań rozwojowych odpowiadających poszczególnym etapom życia i możliwym trudnościom w ich realizacji, • metod udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym, • standardów poradnictwa psychologicznego dla par, rodzin, osób starszych, chorych, z niepełnosprawnością. Publikacja umożliwia wszechstronne przygotowanie do prowadzenia poradnictwa psychologicznego w sposób skuteczny i profesjonalny, przeznaczona jest dla studentów i praktyków.


Rok wydania2015
Liczba stron414
KategoriaPsychologia kliniczna i psychoterapia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18218-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     11
  
  Rozdział 1. Poradnictwo psychologiczne (Jan Czesław Czabała)     16
  
  Wstęp     16
  1.1. Zdrowie psychiczne, wskaźniki i uwarunkowania     17
  1.2. Kryzysy rozwojowe     20
  1.3. Poradnictwo psychologiczne     22
  1.3.1. Rodzaje zmian potrzebnych do poradzenia sobie z trudnościami     23
  1.3.2. Proces poradnictwa pozwalający na osiąganie zmian     23
  1.4. Wiedza i umiejętności potrzebne profesjonalistom w dziedzinie poradnictwa psychologicznego     38
  1.5. Problemy etyczne w poradnictwie psychologicznym     43
  Podsumowanie     43
  
  Rozdział 2. Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych (Ewa Sokołowska)     45
  
  Wstęp     45
  2.1. Zadania rozwojowe pojawiające się w życiu człowieka     48
  2.1.1. Rodzaje zadań rozwojowych     48
  2.1.2. Czynniki warunkujące realizację zadań rozwojowych     60
  2.2. Uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych     68
  2.2.1. Psychologiczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych     69
  2.2.2. Uwarunkowania społeczne trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych     74
  Podsumowanie     80
  
  Rozdział 3. Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (Witold Pawliczuk)     82
  
  Wstęp     82
  3.1. Zadania rozwojowe dziecka w okresie przedszkolnym i szkolnym     83
  3.1.1. Okres przedszkolny (3–5 lat) – wybrane zagadnienia     83
  3.1.2. Okres szkolny (6–11 lat) – wybrane zagadnienia     85
  3.2. Trudności w realizacji zadań rozwojowych wynikające ze wzorca przywiązania     86
  3.3. Trudności w realizacji zadań rozwojowych wynikające z temperamentu     88
  3.4. Oddziaływania behawioralne w pracy z dziećmi     90
  3.4.1. Podstawy behawioryzmu, czyli co to jest zachowanie, rodzaje warunkowania, wzmocnienia oraz kary behawioralne     90
  3.4.2. Praca na poprzeczce     93
  3.4.3. Analiza behawioralna według Carol Sutton     93
  3.4.4. Zasady (działanie w punkcie A)     94
  3.4.5. Nagrody, przywileje i pochwały behawioralne (działanie w punkcie C)     94
  3.4.6. Konsekwencje (działanie w punkcie C)     96
  3.4.7. Wybuch agresji impulsywnej (działanie w punktach A, B i C)     97
  3.5. Oddziaływania behawioralne w specyficznych problemach u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym     99
  3.5.1. Lęk separacyjny     99
  3.5.2. Moczenie mimowolne nieorganiczne     100
  3.5.3. Zaniżona samoocena     102
  3.5.4. Dziecko nieposłuszne     103
  3.6. Oddziaływania wpływające na modyfikację środowiska dziecka     104
  3.7. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa     105
  3.7.1. Rodzina „przemocowa”     105
  3.7.2. Opiekunowie z dużymi wymaganiami wobec dziecka     106
  3.7.3. Opiekunowie lękowi     106
  3.7.4. Rodzice niezaangażowani     106
  Podsumowanie     107
  
  Rozdział 4. Poradnictwo psychologiczne w okresie adolescencji (Witold Pawliczuk)     109
  
  Wstęp     109
  4.1. Zadania rozwojowe okresu adolescencji (12–18 lat) – wybrane zagadnienia     109
  4.2. Metody pracy z adolescentem     111
  4.2.1. Dialog ukierunkowany     112
  4.2.2. Inne techniki przydatne w pracy z adolescentem     113
  4.2.3. Dialog motywujący     115
  4.3. Metody pracy z rodzicem adolescenta     116
  4.4. Oddziaływania w specyficznych problemach adolescentów     117
  4.4.1. Pomoc w budowaniu własnej tożsamości     117
  4.4.2. Lęk przed byciem ocenianym przez innych     118
  4.4.3. Bunt nastoletni     119
  4.4.4. Eksperymentowanie z używkami     120
  4.4.5. Przemoc rówieśnicza     124
  4.4.6. Próby samobójcze     126
  4.5. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa     128
  Podsumowanie     129
  
  Rozdział 5. Poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie średniej dorosłości (Sylwia Kluczyńska)     131
  
  Wstęp     131
  5.1. Zadania rozwojowe w okresie średniej dorosłości     132
  5.1.1. Wspomaganie rozwoju dorastających dzieci     133
  5.1.2. Opieka nad starzejącymi się rodzicami     134
  5.1.3. Praca zawodowa     134
  5.2. Wybrane trudności pojawiające się w realizowaniu zadań rozwojowych w okresie średniej dorosłości     135
  5.2.1. Trudności w pełnieniu ról w rodzinie     135
  5.2.2. Kryzysy wieku średniego     143
  5.2.3. Specyficzne trudności kobiet w wieku średnim     144
  5.2.4. Specyficzne trudności mężczyzn w wieku średnim     147
  5.2.5. Trudności w pracy zawodowej     148
  5.3. Wybrane metody pomocy osobom w okresie średniej dorosłości     150
  5.3.1. Praca nad konstruktywnym wyrażaniem emocji     151
  5.3.2. Psychoedukacja     152
  5.3.3. Praca nad rozpoznawaniem niekorzystnego sposobu myślenia     152
  5.3.4. Wzmacnianie samooceny     153
  5.3.5. Szukanie nowych rozwiązań i możliwości     154
  5.3.6. Wsparcie społeczne     155
  5.3.7. Techniki radzenia sobie ze stresem     155
  5.3.8. Rozwój osobisty     156
  Podsumowanie     156
  
  Rozdział 6. Poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie późnej dorosłości (Stanisława Steuden)     158
  
  Wstęp     158
  6.1. Charakterystyka okresu późnej dorosłości     159
  6.1.1. Fizjologiczny wymiar starzenia się i starości     159
  6.1.2. Przystosowanie do starości     163
  6.2. Trudności pojawiające się w realizowaniu zadań rozwojowych w okresie późnej dorosłości     168
  6.3. Dolegliwości nasilające się z wiekiem     172
  6.3.1. Zaburzenia widzenia     173
  6.3.2. Zaburzenia słuchu     175
  6.3.3. Zaburzenia otępienne     176
  6.3.4. Zaburzenia psychiczne     178
  6.4. Metody pomocy osobom w okresie późnej dorosłości     180
  Podsumowanie     185
  
  Rozdział 7. Poradnictwo par. Paradygmat poznawczo-behawioralny (Wojciech Stefaniak)     188
  
  Wstęp     188
  7.1. Utrzymanie pozytywnego poziomu satysfakcji ze związku     190
  7.1.1. Trudności na poziomie zachowań wpływające na możliwości utrzymania satysfakcji ze związku     191
  7.1.2. Trudności pojawiające się na poziomie przetwarzania poznawczego wpływające na możliwości utrzymania satysfakcji ze związku     195
  7.2. Diagnoza sytuacji pary     202
  7.2.1. Styl przywiązania     202
  7.2.2. Style relacji i interakcji w parze     205
  7.2.3. Uwarunkowania psychiczne i osobowościowe partnerów     207
  7.3. Metody pomocy osobom doświadczającym trudności w związku     209
  7.3.1. Interwencje behawioralne     209
  7.3.2. Interwencje poznawcze     216
  7.4. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa par     222
  7.4.1. Gotowe rozwiązania problemów czy raczej narzędzia do ich rozwiązania?     222
  7.4.2. Brak gotowości do współpracy     222
  7.4.3. Trudności z zachowaniem zasady symetrycznego traktowania partnerów przez doradcę     224
  7.4.4. Trudności wynikające z osobowości, doświadczeń i systemu przekonań prowadzącego poradnictwo     224
  Podsumowanie     225
  
  Rozdział 8. Poradnictwo rodzinne (Irena Jelonkiewicz)     228
  
  Wstęp     228
  8.1. Trudności pojawiające się w realizowaniu zadań rozwojowych rodziny     230
  8.1.1. Systemowe rozumienie rodziny     230
  8.1.2. Koncepcja cyklu życia rodzinnego     233
  8.1.3. Wykorzystanie w poradnictwie rodzinnym różnych podejść teoretycznych: behawioralnego, strukturalnego, strategicznego, ekologicznego, Gestalt     236
  8.2. Metody pomocy osobom doświadczającym określonych trudności     241
  8.2.1. Pojęcie, cel i funkcja poradnictwa rodzinnego     241
  8.2.2. Metody pomocy     243
  8.3. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa rodzinnego     252
  Podsumowanie     256
  
  Rozdział 9. Poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych (Grażyna Fabiszewska)     258
  
  Wstęp     258
  9.1. Charakterystyka trudności szkolnych     259
  9.1.1. Definicje, rodzaje oraz fazy narastania trudności i niepowodzeń szkolnych     259
  9.1.2. Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych     263
  9.1.3. Konsekwencje trudności i niepowodzeń szkolnych     264
  9.2. Poradnictwo w trudnościach szkolnych     265
  9.2.1. Szkoła jako miejsce rozpoznawania pierwszych sygnałów trudności dziecka     265
  9.2.2. Poradnictwo w trudnościach szkolnych na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznych     268
  9.3. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa     288
  Podsumowanie     289
  
  Rozdział 10. Poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością (Małgorzata Łuba)     291
  
  Wstęp     291
  10.1. Trudności pojawiające się w realizowaniu zadań rozwojowych     292
  10.1.1. Rodzaje niepełnosprawności     293
  10.1.2. Proces przystosowania się do niepełnosprawności     295
  10.1.3. Zmiany w funkcjonowaniu rodziny     297
  10.2. Metody pomocy osobom doświadczającym określonych trudności     299
  10.2.1. Budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie samooceny     299
  10.2.2. Zwiększanie zakresu samodzielności i wspieranie komunikowania potrzeb     305
  10.2.3. Motywowanie do działania     309
  10.2.4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi     314
  10.2.5. Wspieranie relacji intymnych     317
  10.3. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa     318
  10.3.1. Przekonania utrudniające pracę z osobami z niepełnosprawnością     318
  10.3.2. Przejmowanie odpowiedzialności za proces zmiany     319
  10.3.3. Złość na brak aktywności     320
  10.3.4. Obawa przed stawianiem wymagań     321
  Podsumowanie     321
  
  Rozdział 11. Poradnictwo psychologiczne dla osób chorych somatycznie (Lidia Zabłocka-Żytka)     323
  
  Wstęp     323
  11.1. Konsekwencje choroby somatycznej w obszarze psychospołecznego funkcjonowania chorego i realizacji zadań rozwojowych     324
  11.1.1. Funkcjonowanie emocjonalne     324
  11.1.2. Funkcjonowanie poznawcze     327
  11.1.3. Funkcjonowanie społeczne     327
  11.1.4. Obraz siebie, samoocena     331
  11.1.5. Sfera fizyczna     332
  11.2. Poradnictwo psychologiczne w chorobie somatycznej     332
  11.2.1. Techniki wykorzystywane w poradnictwie psychologicznym dla chorych somatycznie     334
  11.2.2. Poradnictwo na poszczególnych etapach radzenia sobie z chorobą somatyczną     339
  11.2.3. Specyfika poradnictwa dla chorych somatycznie     341
  11.2.4. Dlaczego poradnictwo psychologiczne?     345
  11.3. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa     346
  Podsumowanie     348
  
  Rozdział 12. Poradnictwo psychologiczne dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i dla ich rodzin (Beata Hintze)     350
  
  Wstęp     350
  12.1. Trudności pojawiające się w realizowaniu zadań rozwojowych     351
  12.1.1. Konsekwencje zachorowania w różnych okresach życia    351
  12.2. Diagnoza psychologiczna w zaburzeniach psychicznych – pomoc w zrozumieniu problemów pacjenta, podstawa dalszej pracy terapeutycznej     356
  12.2.1. Zaburzenia myślenia w psychozach     356
  12.2.2. Zaburzenia poznawcze     359
  12.3. Metody pomocy osobom doświadczającym określonych trudności     361
  12.3.1. Metody pomocy osobom z pierwszym epizodem choroby i ich bliskim     362
  12.3.2. Metody pomocy osobom z kilkuletnim przebiegiem choroby i ich rodzinom     365
  12.3.3. Metody pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi z problemami w funkcjonowaniu poznawczym     368
  12.3.4. Pomoc w radzeniu sobie z psychologicznymi i społecznymi konsekwencjami zaburzeń psychicznych     372
  12.3.5. Pomoc psychologowi i rodzinie w sytuacji samobójstwa osoby z zaburzeniami psychicznymi     374
  12.4. Dylematy i trudności w procesie poradnictwa     375
  Podsumowanie     378
  
  Bibliografia     380
  O Autorach     412
RozwińZwiń