Psychologiczne podstawy podmiotowości

Szkice teoretyczne. Studia empiryczne

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,75  49,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

36,7549,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Gdzie znajdują się źródła ludzkiej podmiotowości?


Co sprzyja osiąganiu samoświadomości i samokontroli?


Autorka przybliża zagadnienia związane ze zdolnością człowieka do wglądu w siebie oraz do uwzględniania w myśleniu i działaniu racji moralnych. Ułatwia rozumienie przesłanek własnych zachowań, zwłaszcza w relacjach z innymi ludźmi. Pokazuje, że podmiotowość kształtuje się przez całe życie, osiągając mniejszy lub większy stopień dojrzałości.


[...] monografia [...] stanowi dojrzałą syntezę wiedzy o intencjonalnej i automatycznej aktywności człowieka. [...] Oryginalność ujęcia wynika z połączenia perspektywy eksperymentalnej z refleksją antropologiczną. [...] Książka znajdzie wielu nabywców i wzbudzi duże zainteresowanie, gdyż dotyczy węzłowego problemu sięgającego ludzkiej natury – podmiotowości. Będzie zatem ważną lekturą nie tylko dla psychologów, ale również pedagogów, socjologów, lekarzy i wszystkich pragnących wiedzieć więcej na temat tajników naszej psyche.


(Z recenzji prof. Piotra Olesia)


Liczba stron216
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20668-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    9
    Samoświadomość i samostanowienie    10
    Główne tezy opracowania    11
  CZĘŚĆ I. PIERWOTNE WYZWANIA: SZKIC O UNIWERSALNYCH OGRANICZENIACH PODMIOTOWOŚCI    15
    1. Przewaga regulacji automatycznej nad refleksyjną    16
      1.1. O dominacji regulacji nieświadomej nad regulacją świadomą    16
      1.2. O dominacji afektu nad intelektem    20
    2. Asymetria negatywno-pozytywna: przewaga tendencji obronnych nad wzrostowymi    25
      2.1. O dominacji strachu nad nadzieją    25
      2.2. O dominacji popędów nad motywacjami transgresyjnymi    29
    3. Słowo podsumowania dotyczącego źródeł ograniczeń podmiotowości: regulacja automatyczna i obronna    34
  CZĘŚĆ II. BADANIA NAD ULEGANIEM WPŁYWOM UTAJONYCH BODŹCÓW    35
    4. Jak mierzyć nieświadome emocje?    37
      4.1. Metodologia eksperymentalnych badań nad nieświadomymi emocjami    37
      4.2. Paradygmat podprogowego poprzedzania (PPP) jako metoda pomiaru irracjonalnych wpływów utajonych emocji na jawne reagowanie    39
    5. Wyniki badań: przejawy wpływu utajonych procesów na jawne reagowanie    41
      5.1. O utajonym warunkowaniu bodźców pierwotnie neutralnych jako przesłance zbliżania się lub oddalania    41
      5.2. Efekty odnoszenia do Ja utajonych informacji    46
      5.3. O szybkości reagowania na podprogowe bodźce negatywne i pozytywne    48
      5.4. Szanse: rozpoznawanie utajonych słów    50
      5.5. Dyskusja wyników przedstawionych w Ramkach 1–5    53
    6. Wyniki badań: ograniczenia i szanse    57
  CZĘŚĆ III. SZANSE: SZKIC O ROZWOJU PODMIOTOWOŚCI    59
    7. Od dziecięcego egocentryzmu do refleksyjnej samoświadomości    60
      7.1. Egocentryzm i brak dystansu wobec Ja    60
      7.2. Wglądy w unikalne Ja: afekt i intelekt jako podstawa pojmowania Ja    62
      7.3. Refleksyjne standardy Ja i zdolność do autokrytycyzmu    66
      7.4. Standardy Ja-pożądanego jako przesłanka samokontroli    72
    8. Od popędów i obronności do ideałów i nadziei    74
      8.1. Nastawienia egoistyczne: obronne i roszczeniowe    75
      8.2. Egoizm poszerzony: faworyzowanie Swoich    77
      8.3. Motywacje wyższego rzędu: cele osobiste    80
      8.4. Poznawanie innych ludzi, standardy i cele poza -Ja    83
    9. Podsumowanie: podstawy i przejawy podmiotowości    91
      9.1. Próba wyliczenia przesłanek i przejawów podmiotowości    92
      9.2. Przedmiot prezentowanych w pracy badań nad podmiotowością: relacje między systemami regulacji automatycznej i refleksyjnej    94
  CZĘŚĆ IV. BADANIA NAD WPŁYWEM REFLEKSYJNOŚCI NA PRZETWARZANIE JAWNYCH I UTAJONYCH INFORMACJI    95
    10. Cele i metody pomiaru refleksyjności    95
    11. Refleksyjność a tempo funkcjonowania poznawczego    98
      11.1. Wzbudzanie afektywnego versus refleksyjnego systemu wartościowania a tempo kategoryzowania stwierdzeń    98
      11.2. Stopień dyspozycyjnej refleksyjności a tempo rozwiązywania zadań    100
      11.3. Stopień dyspozycyjnej refleksyjności a tempo odnoszenia do Ja neutralnych heksagramów poprzedzanych bodźcami utajonymi    101
      11.4. Stopień dyspozycyjnej refleksyjności a tempo operowania pojęciami abstrakcyjnymi    102
      11.5.Komentarze do wyników badań zaprezentowanych w Ramkach 6–9    104
    12. Przejawy specyficznych powiązań między treścią przekonań a reakcjami na utajone bodźce    104
      12.1. Przekonania na temat kobiet i mężczyzn a reakcje na utajone sygnały denotujące płeć    105
      12.2. Pamięć własnych doświadczeń emocjonalnych a reakcje na utajone słowa dotyczące tych doświadczeń    107
      12.3. Samowiedza a reakcje na utajone słowa dotyczące własnych cech    109
      12.4. Komentarze do wyników badań zaprezentowanych w Ramkach 10–12    111
    13. Niespecyficzne następstwa samej koncentracji refleksyjnej w reakcjach na utajone bodźce    112
      13.1. Refleksyjna koncentracja na standardach samokontroli a reakcje na utajone bodźce    112
      13.2. Refleksyjna koncentracja na różnych subsystemach Ja a reakcje na utajone bodźce    114
      13.3. Zaangażowanie w zadanie refleksyjne a reakcje na utajone bodźce    114
      13.4.Komentarze do wyników badań zaprezentowanych w Ramkach 13–15    117
    14. Dyskusja końcowa wyników przedstawionych w Ramkach 6–15    117
  CZĘŚĆ V. W POSZUKIWANIU PODSTAW PODMIOTOWOŚCI: BADANIA NAD ROLĄ POZNAWCZEGO WYODRĘBNIENIA WŁASNEJ OSOBY    120
    15. Konceptualizacja pojęcia „poznawcze wyodrębnienie własnej osoby”    120
    16. Przesłanki wyboru sposobu pomiaru stopnia poznawczego wyodrębnienia Ja    124
    17. KSS: metoda pomiaru stopnia poznawczego wyodrębnienia Ja    125
      17.1. Założenia teoretyczne    125
      17.2. Opis techniki KSS    127
    18. Eksperymentalne badania nad regulacyjnym znaczeniem stopnia wyodrębnienia Ja    128
      18.1.Wyodrębnienie Ja a radzenie sobie z własnymi emocjami    129
        18.1.1. Efektywność samokontroli odczuwanego napięcia    129
        18.1.2. Odporność na wpływy utajonych afektów w ocenianiu nieznanych obiektów    131
        18.1.3. Odporność na wpływy utajonych bodźców afektywnych w odnoszeniu nieznanych obiektów do Ja    134
        18.1.4. Odporność na wpływy utajonych bodźców afektywnych w warunkach uprzedniego pobudzania do refleksyjności    134
        18.1.5. Komentarze do badań opisanych w Ramkach 16–19    136
      18.2. Wyodrębnienie Ja a ocenianie innych ludzi    137
        18.2.1. Czy podobny do Ja jest atrakcyjny?    137
        18.2.2. Podzielanie stereotypu spiskowego    139
        18.2.3. Bezwiedny wpływ uprzedzeń na ocenianie kandydatki na modelkę    142
    19. Dyskusja empirycznych ustaleń dotyczących roli poznawczego wyodrębnienia Ja opisanych w Ramkach 16–22    142
  CZĘŚĆ VI. W POSZUKIWANIU ISTOTY PODMIOTOWOŚCI: BADANIA NAD ROLĄ REFLEKSYJNYCH STANDARDÓW WARTOŚCIOWANIA    144
    20. Metody pomiaru refleksyjnych, osobistych standardów wartościowania    146
      20.1. Dwa rodzaje wskaźników osobistego charakteru standardów wartościowania    146
      20.2. Pomiar przejawów stopnia złożoności i heterogeniczności standardów wartościowania    147
      20.3. Mierzenie standardów wartościowania z perspektywy własnej (Ja) i zewnętrznej (poza -Ja)    148
    21. Badania nad związkami poznawczego wyodrębnienia Ja z właściwościami standardów wartościowania    149
      21.1. Standardy wartościowania jako warunek rozumienia innych    150
      21.2. Standardy wartościowania jako warunek sposobu angażowania się na rzecz innych    151
      21.3. Standardy wartościowania heterogenicznego    151
      21.4. Komentarze do badań nad związkami poznawczego wyodrębnienia Ja ze standardami wartościowania (opisanych w Ramkach 23–25)    154
    22. Zróżnicowanie standardów wartościowania a uleganie wpływom utajonych bodźców afektywnych    155
      22.1. Heterogeniczność standardów wartościowania a podatność na wpływy utajonych bodźców    155
      22.2. Egzocentryzm standardów wartościowania a podatność na wpływy utajonych bodźców    157
      22.3. Nowe miary heterogeniczności standardów wartościowania i odroczone rejestrowanie reakcji na utajone bodźce afektywne    157
      22.4.Komentarze do wyników badań opisanych w Ramkach 26–28    160
    23. Standardy wartościowania a przejawy ustosunkowań wobec Swoich i Obcych    161
      23.1. Rozróżnienie postaw jawnych i utajonych i jego implikacje dla pomiaru postaw    161
      23.2. Przykład badania nad stereotypowymi reprezentacjami Obcych    164
      23.3. Standardy ksenofobii i otwartości a ocenia nieneutralnych bodźców poprzedzanych utajonymi informacjami o rasie nieznanych osób    166
      23.4.Typy religijności a przejawy postaw jawnych i utajonych wobec Swoich i Obcych    170
        23.4.1. Przesłanki rozróżnienia w badaniu typów religijności    170
        23.4.2. Test Utajonych Skojarzeń jako metoda pomiaru utajonych przejawów postaw    171
        23.4.3. Typy religijności a efekt IAT w kategoryzowaniu imion polskich i arabskich    173
      23.5.Komentarze do badań opisanych w Ramkach 29–31    173
    24. Refleksja końcowa nad empirycznymi próbami uchwycenia roli standardów wartościowania w wyznaczaniu podmiotowości    177
  CZĘŚĆ VII. IMPLIKACJE: O POŻYTKACH WYNIKAJĄCYCH Z ROZWOJU PODMIOTOWOŚCI    179
    25. O kilku cnotach, które wynikają z rozwoju podmiotowości    179
      25.1. Podmiot względem samego siebie    181
      25.2. O cnotach interpersonalnych    183
    26. Pytanie Philipa Zimbardo: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?    184
    27. Skala makro – konkluzja Stevena Pinkera: Żegnaj, przemocy    188
  Bibliografia    192
  Indeks nazwisk    208
  Indeks rzeczowy    212
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia