Średniowieczny dwór rycerski w Polsce

Średniowieczny dwór rycerski w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

Relikty dworów rycerskich to dzisiaj najczęściej tzw. grodziska stożkowate – anonimowe pagórki – kryjące w sobie ślady po najczęściej drewnianej, wyjątkowo murowanej zabudowie i liczne drobne zabytki, będące pozostałością dawnego wyposażenia. W odróżnieniu od zamków, rzadko są zwiedzane ale za to częściej niszczone.


Książka przedstawia obraz obronnych dworów rycerskich, jaki rysuje się po trwających od pół wieku badaniach archeologicznych. Omówienie wyglądu zabudowań, wyposażenia wnętrz i przedmiotów używanych przez mieszkańców dworów, jakie rekonstruuje archeolog, uzupełnione zostało przekazami ze źródeł pisanych, co pozwala na lepsze poznanie realiów życia rodziny rycerskiej w średniowiecznej Polsce.


Rok wydania2011
Liczba stron511
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-543-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. Wstęp    5
    I.1. Dwór rycerski – desygnaty archeologiczne    9
    I.2. Terytorialny i chronologiczny zakres pracy    15
  II. Historia badań i kształtowania się poglądów    18
  III. Dwór – identyfikacja miejsca i zabudowań    47
  IV. Formy zabudowań dworów rekonstruowane na podstawie badań archeologicznych    82
  V. Wyposażenie dworów    111
    V.1. Elementy wyposażenia trwale związane z budynkiem    111
    V.2. Elementy wyposażenia wnętrz    129
    V.3. Wyposażenie kuchni i stołu    145
    V.4. Narzędzia i przedmioty codziennego użytku    172
    V.5. Militaria    205
    V.6. Przedmioty użytku osobistego    226
  VI. Próba rekonstrukcji wizerunku średniowiecznego dworu rycerskiego w Polsce    238
  VII. Podsumowanie    274
  VIII. Katalog stanowisk badanych wykopaliskowo    313
  IX. Bibliografia    466
    IX.1. Opracowania niepublikowane    466
    IX.2. Prace publikowane    469
  X. Wykaz skrótów    500
  XI. Spis ilustracji    502
  Medieval Knight’s Manor House in Poland. Archaeological Image (Summary)    504
  Od Redakcji    511
RozwińZwiń