Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. PN 362

Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. PN 362

1 opinia

Format:

ibuk

Transformacja systemowa, która dokonała się w naszym kraju po 1989 roku, objęła zmianę ustroju politycznego i gospodarczego. Wprowadzaniu i umacnianiu instytucji i procedur demokratycznych towarzyszyła radykalna zmiana stosunków gospodarczych. Społeczna gospodarka rynkowa, oparta na wolności działalności gospodarczej oraz własności prywatnej, stała się podstawą ustroju gospodarczego. Te przełomowe wydarzenia oddziaływały na wszystkie sfery naszego życia, zapoczątkowując proces dokonywania zmian w mentalności społecznej, przewartościowując postawy i poglądy oraz oczekiwania poszczególnych grup społecznych.

Wszystkie te zjawiska pociągnęły za sobą, a niekiedy wręcz wymusiły zmiany ustawodawstwa gospodarczego. Dodatkowym impulsem do zmian było wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej. Tym samym do naszego prawodawstwa trafiły unijne akty prawne, a także krajowe akty implementacyjne, i śmiało możemy stwierdzić, że nie ma już obecnie takiej dziedziny prawa, gdzie wpływ prawa Unii Europejskiej nie byłby widoczny. Na kształt prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej wpływ miała zatem zarówno wewnętrzna sytuacja polityczno-społeczna, jak i aspiracja, a następnie członkostwo w strukturach Unii Europejskiej.

Autorzy poszczególnych opracowań wskazują zmiany, jakie zaszły w regulacjach prawnych obszarów, na których koncentrują się ich badania naukowe, dochodząc do wartościowych i syntetycznych wyników, zarówno mających walor retrospektywny, jak też pozwalających prognozować przyszłe pożądane kierunki zmian obowiązującego ustawodawstwa.

Niniejsza publikacja powstała w związku z ogólnopolską konferencją naukową, która odbyła się w dniach 15-17 września 2014 r. w Karpaczu, pt. „Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce”. Był to kolejny już zjazd katedr prawa uczelni ekonomicznych w Polsce, które odbywają się cyklicznie, począwszy od lat 70. XX wieku. Tegoroczny zjazd zorganizowany został przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opracowania ujęte w niniejszym zbiorze są wynikiem naukowej współpracy pracowników katedr prawa najważniejszych polskich uczelni ekonomicznych. Warto podkreślić, że książka mogła się ukazać dzięki jej dofinansowaniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, za co pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania.


Liczba stron434
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Dorota Ambrożuk: Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób    11
  Jan Byrski, Monika Szaraniec: Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Część 1: Prawo bankowe    25
  Jan Byrski, Monika Szaraniec: Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Część 2: Prawo ubezpieczeniowe    36
  Monika Chlipała: Promesa w koncesjonowanej działalności gospodarczej    49
  Marzena Czarnecka: Sposoby zawierania umów z konsumentami w prawie energetycznym od dnia jego powstania do dnia dzisiejszego    60
  Daniel Dąbrowski: Potrzeba zmian w krajowym prawie przewozowym    70
  Joanna Dominowska: Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe 1989-2014    82
  Wojciech Fill: Transformacja podatkowych regulacji prawa holdingowego w Polsce    95
  Jan Gola: Regulacje antykorupcyjne publicznego prawa gospodarczego a ubieganie się o pozwolenia administracyjne na wykonywanie działalności gospodarczej     109
  Jerzy Gospodarek, Katarzyna Marak: Zakres wolności gospodarczej w polskim hotelarstwie w minionym ćwierćwieczu (1989-2014). Część I: Liberalizm gospodarczy w hotelarstwie lat dziewięćdziesiątych XX wieku    121
  Jerzy Gospodarek, Katarzyna Marak: Zakres wolności gospodarczej w polskim hotelarstwie w minionym ćwierćwieczu (1989-2014). Część II: Świadczenie usług hotelarskich jako wolna działalność gospodarcza na gruncie ustawy o usługach turystycznych z 1997 roku    131
  Krzysztof Horubski: Ochrona interesów pracowników w systemie zamówień publicznych – wybrane zagadnienia    146
  Janusz Kaspryszyn: Ważne przyczyny wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    160
  Aneta Kaźmierczyk, Kinga Michałowska: Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku    182
  Tadeusz Kocowski: Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych a właścicielskie uprawnienia nadzorcze administracji publicznej    196
  Piotr Kukuryk: Ewolucja pojęcia "konsument" w polskim prawie cywilnym    211
  Michał Kuźnik: Zakres kognicji sądu upadłościowego w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym    227
  Jacek Lachner: Problematyka zmian umowy w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności    240
  Jolanta Loranc-Borkowska: Nowa regulacja rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – uwagi ogólne    251
  Aleksandra Lubicz-Posochowska: Podmioty odpowiedzialne za czyn nieuczciwej konkurencji ‒ wprowadzanie w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa    264
  Małgorzata Mędrala: Ochrona małych pracodawców a transformacja ustrojowa w Polsce ‒ wybrane zagadnienia    274
  Ambroży Mituś: Sekurytyzacja i jej uregulowanie w przepisach prawa krajowego – zarys problematyki    286
  Aleksandra Nowak-Gruca: Śródki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (zagadnienia materialnoprawne)    300
  Aldona Piotrowska: Zmiany ustawodawstwa gospodarczego regulującego zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami    315
  Katarzyna Poroś: Prokura oddziałowa    330
  Agnieszka Sobiech: Podmiotowość podatkowa spółek osobowych na przestrzeni ostatnich 25 lat    342
  Tomasz M. Szczurowski: Opcje na prawa udziałowe w procesach inwestycji w spółki niepubliczne     357
  Ryszard Szostak: Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych    370
  Andrzej Śmieja: W sprawie funkcji realizowanych przez karę umowną    387
  Krzysztof Wesołowski: Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej    399
  Magdalena Wilejczyk: Przemiany polskiego prawa firmowego. Wokół (nie)zbywalności firmy    413
  Bartosz Ziemblicki: Współpraca Polski z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi w okresie transformacji ustrojowej    424
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia