„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 2 (33): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność - 09 Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej

„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 2 (33): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność - 09 Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej


Ebook na rozdziały ?

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

1,49

Format: pdf

1,49

cena zawiera podatek VAT

KUPUJESZ FRAGMENT EBOOKA: „Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 2 (33): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesnośćRozdział: 09 Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej

Warto pochylić się nad starością, bo ta stanowi jeden z etapów ludzkiego życia – i to pewnie truizm. To, jaka jest, jak jest stereotypowo postrzegana i wreszcie, co zwykle umyka nam, kiedy patrzymy na ludzi starych – to rzecz inna. Redaktor kolejnego tomu „Chowanny” we wstępie do półrocznika pisze: „Wzorce starzenia się i przeżywania własnej starości wymagają reinterpretacji oraz wypracowania własnego, nowego, adekwatnego do ponowoczesnej cywilizacji, modelu starości. Człowiek stary staje zatem przed wyzwaniami, jakie nigdy wcześniej nie były jego udziałem”. Pytania, które stawiają sobie autorzy poszczególnych tekstów, to: czy jest możliwość wsparcia człowieka starego w dramatycznych wysiłkach sprostania współczesności?, jakie jest miejsce edukacji w tym procesie?, czy edukacyjne oferty odpowiadają ludziom starym i czy ludzie starzy postrzegają edukację jako przestrzeń szukania odpowiedzi wyjaśniających oraz ułatwiających zrozumienie własnej egzystencji, losu, godności własnego życia?
Artykuły zostały podzielone na cztery grupy problemowe. Od szerokiego spojrzenia na edukację i jej znaczenie w procesie starzenia się i starości, poprzez ukazanie różnych form aktywności edukacyjnej ludzi starych, do geragogiki (subdyscypliny pedagogiki/andragogiki) jako nauki podejmującej problematykę edukacji ludzi „trzeciego wieku”.


WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  
  Wstęp (Agnieszka Stopińska-Pająk) /    7
  
  Artykuły
  
  Uczyć się do/w starości — edukacyjne wyzwania
  
  AGNIESZKA STOPIŃSKA-PAJĄK
  „Szkoła starości” — być, aby się uczyć /    11
  
  KRZYSZTOF MALISZEWSKI
  Odwaga starości /    25
  
  URSZULA TABOR
  Metafory starości — interpretacja tematu starości w dziełach malarstwa /    33
  
  MAŁGORZATA DZIĘGIELEWSKA
  Edukacja jako sposób przygotowania do starości /    49
  
  DOMINIKA SKOWROŃSKA
  Edukacja i samorealizacja w procesie przygotowania do starości i wizji starości osób w wieku średnim — sprawozdanie z badań /    63
  
  Seniorzy w społeczeństwie wiedzy
  
  ZOFIA SZAROTA
  Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy /    77
  
  OLGA CZERNIAWSKA
  Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania. Przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej /    97
  
  HELENA HRAPKIEWICZ
  Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych /    115
  
  RENATA KONIECZNA-WOŹNIAK
  Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej /    127
  
  MONIKA SULIK
  Jesień życia kobiety — aspekty edukacyjne /    143
  
  GRAŻYNA KEMPA
  Społeczno-edukacyjne problemy czasu wolnego seniorek na tle własnego życia na Górnym Śląsku i współczesnych zmian cywilizacyjnych /    155
  
  Edukacja przeciw marginalizacji seniorów
  
  MARIA KUCHCIŃSKA
  Edukacja przeciw marginalizacji seniorów /    173
  
  ELŻBIETA TRAFIAŁEK
  Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych /    187
  
  JERZY HALICKI
  Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów /    203
  
  AGNIESZKA MAJEWSKA-KAFAROWSKA
  Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa /    213
  
  Geragogika jako subdyscyplina pedagogiczna
  
  ANNA LESZCZYŃSKA-REJCHERT
  Geragogika jako subdyscyplina pedagogiczna — założenia i formy realizacji /    225
  
  AGATA CHABIOR
  Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego — aspekt teoretyczno-praktyczny /    235
  
  ANNA WITIUK-MISZTALSKA, TOMASZ MISZTALSKI
  Pozagenetyczne czynniki kształtujące proces korzystnego starzenia — spojrzenie geriatry /    247
  
  Recenzje
  
  Monika Jaworska, Lech Witkowski: Przeżycie — przebudzenie — przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w prozie Hermanna Hessego (tropy i kategorie pedagogiczne). Bydgoszcz—Kraków—Szczecin, UKW 2007. (Krzysztof Maliszewski) /    265
  
  Ryszard Wroczyński. Żyć w ludziach i dziełach. Red. Ewa Kozdrowicz, Tadeusz Pilch. Warszawa, Pedagogium — Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 2007. (Mariusz Cichosz) /    269
  
  Z tęsknoty za mistrzem. Red. Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski. Chorzów, MDK „Batory” w Chorzowie 2007. (Łukasz Michalski) /    275
  
  Martha C. Nussbaum: W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. Przekł. A. Męczkowska. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 2008. (Beata Pituła) /    279
  
  Wspomnienia
  
  Pożegnanie Profesor Teresy Borowskiej /    285
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia