X

  Передмова 7
  
  Глава Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна: предмет, структура, функції 9
  
  § 1. Поняття та класифікація науки 9
  § 2. Предмет теорії держави і права, його особливості 15
  § 3. Функціональне призначення теорії держави і права 21
  § 4. Теорія держави і права в системі юридичних наук, її значення 27
  Запитання для самоконтролю 30
  
  Глава 2. Феномен держави: поняття, сутність та призначення 31
  
  § 1. Поняття держави: різноманітність поглядів 31
  § 2. Ознаки держави 35
  § 3. Сутність держави 38
  § 4. Соціальне призначення держави 39
  § 5. Функції держави 42
  § 6. Класифікація функцій держави 44
  Запитання для самоконтролю 45
  
  Глава 3. Форма держави 46
  
  § 1. Поняття та загальна характеристика елементів форми держави 46
  § 2. Форма державного правління 48
  § 3. Форма державного устрою 54
  § 4. Державний режим 61
  Запитання для самоконтролю 65
  
  Глава 4. Механізм та апарат держави 66
  
  § 1. Поняття та елементи механізму держави 66
  § 2. Апарат держави: поняття та структура 68
  § 3. Поняття, особливості та види органів держави 72
  § 4. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади 75
  § 5. Органи держави та самоврядування: співвідношення 80
  Запитання для самоконтролю 82
  
  Глава 5. Держава в політичній системі суспільства 83
  
  § 1. Поняття політичної системи. Підстави типології політичної системи 83
  § 2. Структура і функції політичної системи 87
  § 3. Держава як елемент політичної системи суспільства 89
  § 4. Держава і політичні партії 90
  § 5. Держава і громадські об’єднання 93
  Запитання для самоконтролю 95
  
  Глава 6. Правова держава і громадянське суспільство. Інститут юридичної відповідальності держави перед особою 96
  
  § 1. Становлення ідей правової держави 96
  § 2. Основні ознаки правової держави 99
  § 3. Конституційне закріплення принципів правової держави 102
  § 4. Тенденції розвитку правової держави в Україні 103
  § 5. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства 105
  § 6. Iнститут юридичної відповідальності держави перед особою 114
  Запитання для самоконтролю 119
  
  Глава 7. Праворозуміння 120
  
  § 1. Світоглядні засади праворозуміння як підґрунтя для формування його основних шкіл 120
  § 2. Визначення права 124
  Запитання для самоконтролю 132
  
  Глава 8. Сутність і соціальне призначення права 133
  
  § 1. Сутнісні ознаки права 133
  § 2. Сутність права 139
  § 3. Соціальне призначення права 142
  § 4. Сутнісні риси і призначення сучасного права 145
  Запитання для самоконтролю 148
  
  Глава 9. Соціальні норми: поняття, особливості, класифікація. Правове регулювання як особлива форма соціального регулювання 149
  
  § 1. Поняття та класифікація соціальних норм 149
  § 2. Поняття, особливості та предмет правового регулювання 154
  § 3. Засоби, способи і типи правового регулювання 157
  § 4. Поняття та основні елементи механізму правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання 162
  Запитання для самоконтролю 169
  
  Глава 10. Функції права 170
  
  § 1. Поняття функції права 170
  § 2. Характеристика системи функцій права 173
  § 3. Регулятивна функція права 178
  § 4. Охоронна функція права 179
  § 5. Соціальна функція права 180
  Запитання для самоконтролю 187
  
  Глава 11. Джерела права 188
  
  § 1. Поняття та види джерел права 188
  § 2. Поняття та види нормативно-правових актів 198
  Запитання для самоконтролю 207
  
  Глава 12. Норми права 208
  
  § 1. Поняття та ознаки норми права 208
  § 2. Структура норми права 210
  § 3. Норма права та стаття нормативно-правового акта: взаємодія 218
  § 4. Класифікація норм права 220
  Запитання для самоконтролю 225
  
  Глава 13. Правовідносини 226
  
  § 1. Поняття правовідносин як особливого виду суспільних відносин 226
  § 2. Зміст правовідносин 229
  § 3. Структура правовідносин 230
  § 4. Класифікація правовідносин 231
  § 5. Поняття суб’єкта права 232
  § 6. Види суб’єктів права, учасників правовідносин 234
  § 7. Правоздатність: поняття, види 235
  § 8. Дієздатність фізичних і юридичних осіб 236
  § 9. Правосуб’єктність 238
  § 10. Об’єкти правовідносин: поняття, види 239
  § 11. Підстави для виникнення, зміни і припинення правовідносин (юридичні факти) 240
  § 12. Види юридичних фактів 241
  Запитання для самоконтролю 243
  
  Глава 14. Сутність і призначення систематизації законодавства 244
  
  § 1. Систематизація законодавства 244
  § 2. Облік нормативних актів і його форми 246
  § 3. Iнкорпорація 249
  § 4. Консолідація 252
  § 5. Кодифікація 254
  Запитання для самоконтролю 258
  
  Глава 15. Поняття та форми реалізації права 259
  
  § 1. Поняття реалізації права 259
  § 2. Правозастосування як особлива форма реалізації права 261
  § 3. Акти застосування норм права 266
  Запитання для самоконтролю 267
  
  Глава 16. Тлумачення норм права 268
  
  § 1. Поняття і значення тлумачення норм права 268
  § 2. Усвідомлення змісту норми права (прийоми тлумачення) 271
  § 3. Результати тлумачення (тлумачення норм права за обсягом) 275
  Запитання для самоконтролю 276
  
  Глава 17. Правомірна поведінка. Правопорушення 277
  
  § 1. Поняття, ознаки та види правової поведінки 277
  § 2. Поняття та основні види правомірної поведінки 281
  § 3. Правопорушення: поняття, склад, види 284
  Запитання для самоконтролю 288
  
  Глава 18. Юридична відповідальність 289
  
  § 1. Поняття та види соціальної відповідальності 289
  § 2. Юридична відповідальність: поняття, природа та сутність 293
  § 3. Принципи та функції юридичної відповідальності 295
  § 4. Види юридичної відповідальності 301
  Запитання для самоконтролю 308
  
  Глава 19. Правосвідомість і правова культура 309
  
  § 1. Правосвідомість: поняття і роль у суспільному житті 309
  § 2. Функції правосвідомості 311
  § 3. Структура правосвідомості 313
  § 4. Поняття і загальна характеристика правової культури 316
  § 5. Види і функції правової культури 320
  Запитання для самоконтролю 322
  
  Глава 20. Правові системи: характерні риси, ознаки та особливості 323
  Запитання для самоконтролю 341
  
  Тести 342
  Список літератури 376
  Термінологічний словник 388
  Алфавітний покажчик 397
Загальна теорія держави і права

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

400

Kategoria

Publikacje darmowe

Wydawca

Yurincom

ISBN-13

978-966-667-290-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Yurincom , 2008
0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

Посібник підготовлений провідними вченими в галузі теорії держави і права відповідно до типової програми на основі узагальнень та застосування новітнього емпіричного матеріалу. Розглядаються найбільш важливі проблеми теорії держави та права. Особлива увага приділена наукознавчим проблемам теорії держави і права. Досліджуються проблеми сутності та призначення держави, співвідношення держави та особи. Подається загальна характеристика елементів форми держави, механізму та апарату держави. Висвітлюються проблеми праворозуміння, закономірності соціального регулювання. Аналізуються фактори функціонування та ефективності правової системи, функції та джерела права. Розглянуто питання правових відносин як особливого виду суспільних відносин. Розрахований на педагогічних працівників, абітурієнтів, студентів юридичних вузів та широке коло читачів, які цікавляться проблемами теорії держави і права.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!