Teoria i algorytmy sterowania

Teoria i algorytmy sterowania

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce przedstawiono nowoczesną teorię sterowania, obejmującą zarówno tradycyjne zagadnienia analizy i optymalizacji systemów sterowania, jak i aktualne problemy sterowania w warunkach niepewności, sterowania kompleksami operacji oraz zastosowania metod sztucznej inteligencji. Są to podstawy projektowania komputerowych systemów decyzyjnych - przydatne nie tylko do sterowania procesami technologicznymi, lecz również do sterowania operacyjnego, zarządzania oraz sterowania systemami komputerowymi.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków: automatyka i robotyka, informatyka oraz zarządzanie, a także dla pracowników naukowych i projektantów systemów informatycznych - wszystkich zainteresowanych sterowaniem, zarządzaniem i informatyką.


Rok wydania2005
Liczba stron304
KategoriaAutomatyka i robotyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-414-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  Przedmowa do drugiego wydania    10
  1. Wstępna charakterystyka systemów sterowania    11
    1.1. Przedmiot i zakres teorii sterowania    11
    1.2. Pojęcia podstawowe    12
      1.2.1. Obiekt sterowania    13
      1.2.2. Urządzenie sterujące    15
    1.3. Klasyfikacja systemów sterowania    17
      1.3.1. Podział ze względu na sposób zdobywania informacji o obiekcie w czasie sterowania    17
      1.3.2. Podział ze względu na cel sterowania    18
      1.3.3. Inne przypadki    20
    1.4. Etapy projektowania systemu sterowania    21
    1.5. Miejsce problematyki sterowania w nauce i technice    22
    1.6. Charakter, zakres i układ książki    25
  2. Modele formalne systemów sterowania    25
    2.1. Opis sygnału    25
    2.2. Obiekt statyczny    26
    2.3. Obiekt dynamiczny ciągły    27
      2.3.1. Opis za pomocą wektora stanu    28
      2.3.2. Opis "wejście-wyjście" za pomocą równania różniczkowego    31
      2.3.3. Opis "wejście-wyjście" w formie operatorowej    32
    2.4. Obiekt dynamiczny dyskretny    35
    2.5. Algorytm sterowania    36
    2.6. Wstęp do analizy systemu sterowania    38
      2.6.1. System ciągły    39
      2.6.2. System dyskretny    41
  3. Sterowanie przy zadanym stanie (wyjściu)    44
    3.1. Sterowanie obiektem statycznym    44
    3.2. Sterowanie obiektem dynamicznym. Sterowalność    47
    3.3. Sterowanie obiektem mierzalnym w systemie zamkniętym    49
    3.4. Obserwowalność    51
    3.5. Sterowanie w systemie zamkniętym z obserwatorem    55
    3.6. Ujęcie strukturalne    58
    3.7. Uwagi dodatkowe    61
  4. Sterowanie optymalne z pełną informacją o obiekcie    63
    4.1. Sterowanie obiektem statycznym    63
    4.2. Problemy sterowania optymalnego dla obiektów dynamicznych    66
      4.2.1. Obiekt dyskretny    66
      4.2.2. Obiekt ciągły    68
    4.3. Zasada optymalności i programowanie dynamiczne    69
    4.4. Równanie Bellmana    73
    4.5. Zasada maksimum    78
    4.6. Problem liniowo-kwadratowy    84
  5. Optymalizacja parametryczna    87
    5.1. Charakterystyka ogólna    87
    5.2. Ciągły liniowy system regulacji    89
    5.3. Dyskretny liniowy system regulacji    94
    5.4. System z pomiarem zakłóceń    95
    5.5. Typowe formy algorytmów sterowania w systemie zamkniętym    97
      5.5.1. Regulator liniowy    98
      5.5.2. Regulator dwupołożeniowy    98
      5.5.3. Regulator neuropodobny    99
      5.5.4. Regulator rozmyty    99
  6. Zastosowanie relacyjnego opisu niepewności    102
    6.1. Niepewność i relacyjna reprezentacja wiedzy    102
    6.2. Problem analizy    106
    6.3. Problem podejmowania decyzji    110
    6.4. Relacyjny obiekt dynamiczny    112
    6.5. Determinizacja    116
  7. Zastosowanie probabilistycznych opisów niepewności    121
    7.1. Problemy podstawowe dla obiektu statycznego i niepewności parametrycznej    121
    7.2. Problemy podstawowe dla obiektu statycznego i niepewności nieparametrycznej    128
    7.3. Sterowanie obiektem statycznym z wykorzystaniem wyników obserwacji    131
      7.3.1. Podejście pośrednie    132
      7.3.2. Podejście bezpośrednie    136
    7.4. Zastosowanie teorii gier    137
    7.5. Problem podstawowy dla obiektu dynamicznego    142
    7.6. Proces stochastyczny stacjonarny    144
    7.7. Analiza i optymalizacja parametryczna liniowego systemu regulacji przy zaburzeniach stochastycznych stacjonarnych    147
    7.8. Optymalizacja nieparametryczna liniowego systemu regulacji przy zaburzeniach stochastycznych stacjonarnych    151
    7.9. Obiekt relacyjny z losowym parametrem    155
  8. Zastosowanie nieprobabilistycznych opisów niepewności    158
    8.1. Zmienne niepewne    158
    8.2. Zastosowanie zmiennych niepewnych do analizy i podejmowania decyzji (sterowania) dla obiektu statycznego    163
      8.2.1. Niepewność parametryczna    164
      8.2.2. Niepewność nieparametryczna    166
      8.2.3. Obiekt relacyjny z niepewnym parametrem    168
    8.3. Sterowanie dla obiektów dynamicznych. Regulator niepewny    173
    8.4. Zbiory i liczby rozmyte    177
    8.5. Zastosowanie opisu rozmytego do podejmowania decyzji (sterowania) dla obiektu statycznego    181
    8.6. Sterowanie dla obiektów dynamicznych. Regulator rozmyty    184
    8.7. Zestawienie i porównanie różnych opisów niepewności    187
  9. Sterowanie w systemie zamkniętym. Stabilność    192
    9.1. Charakterystyka ogólna    192
    9.2. Warunki stabilności dla systemu liniowego stacjonarnego    196
      9.2.1. System ciągły    196
      9.2.2. System dyskretny    198
    9.3. Stabilność nieliniowych i niestacjonarnych systemów dyskretnych    201
    9.4. Stabilność nieliniowych i niestacjonarnych systemów ciągłych    206
    9.5. Szczegóny przypadek. Metoda funkcji opisującej    207
    9.6. Stabilność systemów niepewnych. Odporność    210
    9.7. Zbieżność procesu szukania ekstremum    215
  10. Adaptacyjne i uczące się systemy sterowania    217
    10.1. Podstawowe koncepcje adaptacji    217
    10.2. Adaptacja poprzez identyfikację dla obiektu statycznego    221
    10.3. Adaptacja poprzez identyfikację dla obiektu dynamicznego    225
    10.4. Adaptacja poprzez strojenie    227
    10.5. Uczący się system sterowania z reprezentacją wiedzy o obiekcie    229
    10.6. Uczący się system sterowania z reprezentacją wiedzy o sterowaniu    233
  11. Inteligentne i złożone systemy sterowania    238
    11.1. Wstępna charakterystyka sztucznej inteligencji    238
    11.2. Logiczna reprezentacja wiedzy    239
    11.3. Problem analizy z logiczną reprezentacją wiedzy    242
    11.4. Problem podejmowania decyzji z logiczną reprezentacją wiedzy    245
    11.5. Sieci neuronalne    248
    11.6. Zastosowanie sieci neuronalnych w systemach sterowania    252
      11.6.1. Sieć neuronalna jako urządzenie sterujące    253
      11.6.2. Sieć neuronalna w systemie adaptacyjnym    254
    11.7. Dekompozycja i sterowanie dwupoziomowe    255
    11.8. Sterowanie obiektem złożonym o strukturze szeregowej    259
    11.9. Sterowanie obiektem z dwupoziomową reprezentacją wiedzy    262
  12. Sterowanie kompleksami operacji    265
    12.1. Charakterystyka ogólna    265
    12.2. Sterowanie rozdziałem zadań    267
    12.3. Sterowanie rozdziałem zasobów    271
    12.4. Sterowanie przydziałem i szeregowaniem zadań    274
    12.5. Sterowanie alokacją z uwzględnieniem transportu    280
    12.6. Sterowanie procesem montażu    284
    12.7. Zastosowanie zmiennych niepewnych i sieci neuronalnej    287
  Zakończenie    290
  Dodatek. Transformacje operatorowe    293
  Literatura    297
  Skorowidz    330
RozwińZwiń