Obrabiarki sterowane numerycznie

Obrabiarki sterowane numerycznie

65 ocen

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

24,50

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi kompendium wiedzy inżynierskiej z zakresu budowy i eksploatacji obrabiarek CNC, które są podstawowymi maszynami wytwórczymi w przemyśle maszynowym. Autor przedstawia w niej:


trendy rozwojowe nowoczesnych obrabiarek, podstawy i przykłady modułowej budowy i podstawowe własności obrabiarek;
rozwiązania techniczne i budowę najważniejszych zespołów i komponentów : korpusów, połączeń prowadnicowych, napędów ruchu głównego i posuwowego, układów sensorycznych, układów kodowania palet i narzędzi;
strukturę i działanie nowoczesnych układów sterowania numerycznego w funkcji pełnionych zadań, architekturę i topologię komputerowych sieci przemysłowych, pozwalających łączyć układy sterowania;
charakterystykę czterech podstawowych grup obrabiarek CNC: tokarek i centrów tokarskich, frezarek i centrów frezarskich, szlifierek oraz obrabiarek realizujących hybrydowe technologie wytwarzania;
podstawowe informacje na temat automatyzacji wytwarzania i elastycznych systemów obróbkowych;
zagadnienia badań, metod diagnostyki, modernizacji i doboru obrabiarek.


Książka jest przeznaczona głównie dla studentów wyższych uczelni technicznych, studiujących na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka, na specjalnościach związanych z obrabiarkami, technologią obróbki skrawaniem i automatyzacją procesów produkcyjnych. Będzie także przydatna dla inżynierów mechaników i automatyków zajmujących się w przemyśle zagadnieniami wdrażania technologii w zakresie procesów obróbki na obrabiarkach skrawających oraz automatyzacji procesów wytwarzania.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Rok wydania2008
Liczba stron543
KategoriaMechanika
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-204-3467-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  CZĘŚĆ I. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE    15
    1. OBRABIARKI W PROCESIE WYTWARZANIA    17
      1.1. Wprowadzenie    17
      1.2. Wiadomości podstawowe    19
        1.2.1. Klasyfikacja ruchów w obrabiarkach    20
        1.2.2. Osie współrzędnych w obrabiarkach sterowanych numerycznie    21
      1.3. Parametry procesu roboczego obrabiarki    23
        1.3.1. Parametry podstawowe    23
        1.3.2. Technologiczna charakterystyka obciążenia obrabiarki    25
      1.4. Trendy rozwojowe w obróbce skrawaniem    29
        1.4.1. Obróbka z dużymi prędkościami – HSC    30
        1.4.2. Obróbka wysokowydajna – HPC    32
        1.4.3. Obróbka kompletna    33
      1.5. Kierunki rozwoju nowoczesnych obrabiarek    34
        1.5.1. Niskie koszty inwestycyjne    36
        1.5.2. Wysoka produktywność i wydajność    38
        1.5.3. Elastyczność technologiczna    39
        1.5.4. Automatyzacja    40
        1.5.5. Większa dokładność    41
        1.5.6. Bezpieczeństwo pracy    41
        1.5.7. Ergonomia i ekonomia    42
    2. PODSTAWY BUDOWY OBRABIAREK    45
      2.1. Modułowa budowa obrabiarek    45
        2.1.1. Istota i zasady budowy modułowej    45
        2.1.2. Aspekty modułowej budowy obrabiarek    47
        2.1.3. Obrabiarki przekształcalne    49
      2.2. Podstawowe własności obrabiarek    51
        2.2.1. Dokładność geometryczna i dokładność pozycjonowania    51
        2.2.2. Sztywność statyczna obrabiarek    55
        2.2.3. Drgania w obrabiarkach    57
        2.2.4. Stabilność termiczna    62
      2.3. Obrabiarka sterowana numerycznie jako obiekt mechatroniczny    64
  CZĘŚĆ II. ELEMENTY, MECHANIZMY I KOMPONENTY OBRABIAREK    69
    3. KORPUSY OBRABIAREK    71
      3.1. Określenia podstawowe    71
      3.2. Korpusy żeliwne    73
      3.3. Korpusy stalowe spawane    74
      3.4. Korpusy polimerobetonowe    75
      3.5. Korpusy kompozytowe    78
    4. POŁĄCZENIA PROWADNICOWE    83
      4.1. Podstawowe wymagania i klasyfikacja    83
      4.2. Połączenia prowadnicowe ślizgowe    85
        4.2.1. Tarcie w połączeniach prowadnicowych ślizgowych    85
        4.2.2. Połączenia prowadnicowe ślizgowe z nakładkami z tworzyw sztucznych    88
      4.3. Połączenia prowadnicowe toczne    94
      4.4. Połączenia prowadnicowe toczne    96
        4.4.1. Klasyfikacja    96
        4.4.2. Szynowe zestawy prowadnicowe    99
      4.5. Podsumowanie    109
    5. NAPĘDY GŁÓWNE    111
      5.1. Wymagania i klasyfikacja napędów głównych w obrabiarkach    111
      5.2. Wrzeciona obrabiarek. Podstawowe wymagania    116
      5.3. Łożyskowanie wrzecion    117
        5.3.1. Łożyskowanie toczne    118
          5.3.1.1. Łożyska hybrydowe z elementami tocznymi z ceramiki    119
          5.3.1.2. Smarowanie łożysk tocznych    120
        5.3.2. Łożyskowanie ślizgowe    123
          5.3.2.1. Łożyskowanie hydrodynamiczne    123
          5.3.2.2. Łożyskowanie hydrostatyczne    124
          5.3.2.3. Łożyskowanie aerostatyczne    126
        5.3.3. Łożyskowanie magnetyczne    127
        5.3.4. Porównawcze zestawienie cech różnych sposobów łożyskowania wrzecion    129
      5.4. Końcówki wrzecion i oprawki narzędziowe    130
        5.4.1. Rozwiązania tradycyjne    130
        5.4.2. Oprawki HSK    132
        5.4.3. Mocowanie oprawek    136
      5.5. Mechaniczne przekładnie bezstopniowe    136
        5.5.1. Przekładnie pasowe    137
        5.5.2. Mechaniczne przekładnie bezstopniowe    138
      5.6. Wrzecienniki    139
      5.7. Elektrowrzeciona (motowrzeciona)    141
      5.8. Uwagi dla użytkowników obrabiarek    150
    6. NAPĘDY RUCHU POSUWOWEGO    153
      6.1. Klasyfikacja i charakterystyka napędów ruchu posuwowego    153
      6.2. Mechaniczne przekładnie ruchu obrotowego    159
        6.2.1. Przekładnie pasowe z pasem zębatym    160
        6.2.2. Przekładnie zębate    161
      6.3. Przekładnie przekształcające ruch obrotowy na postępowy    163
        6.3.1. Przekładnie śrubowe toczne    163
        6.3.2. Przekładnie śrubowe hydrostatyczne    172
      6.4. Podsumowanie i perspektywy rozwoju napędów posuwowych w obrabiarkach    173
    7. ELEKTRYCZNE UKŁADY NAPĘDOWE    175
      7.1. Układy napędowe prądu stałego    176
        7.1.1. Komutatorowe silniki prądu stałego    176
        7.1.2. Tyrystorowe układy napędowe    180
        7.1.3. Napędy prądu stałego z silnikami bezkomutatorowymi    186
      7.2. Układy napędowe prądu przemiennego    187
        7.2.1. Obrotowe silniki prądu przemiennego    188
        7.2.2. Liniowe silniki prądu przemiennego    193
         7.2.3. Sterowanie częstotliwościowe     198
   7.3. Cyfrowe układy napędowe     200
   7.3.1. Cechy napędów cyfrowych     200
   7.3.2. Przykłady cyfrowych układów napędowych     202
   8. UKŁADY SENSORYCZNE     207
   8.1. Wprowadzenie     207
   8.2. Układy pomiarowe położenia i przemieszczenia     208
   8.2.1. Enkoder inkrementalny     210
   8.2.2. Liniały optoelektroniczne inkrementalne     212
   8.2.3. Selsyn przelicznikowy (rezolwer)     216
   8.2.4. Induktosyn liniowy i obrotowy     217
   8.2.5. Tarcze i liniały kodowe     219
   8.2.6. Interferometr laserowy     221
   8.3. Układy pomiarowe prędkości     223
   8.4. Układy sensoryczne zmysłu dotyku     223
   8.4.1. Czujniki stykowe     224
   8.4.2. Czujniki dotykowe     225
   8.4.3. Sondy pomiarowe     225
   8.4.4. Czujniki sił i naprężeń     229
   8.5. Układy sensoryczne zmysłu wzroku     233
   8.6. Układy kodowania palet i narzędzi     235
  CZĘŚĆ III. STEROWANIE OBRABIAREK I SYSTEMÓW OBRABIAREK     239
   9. PODSTAWY STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO OBRABIAREK     241
   9.1. Podział układów sterowania obrabiarek     241
   9.2. Programowalne sterowniki logiczne PLC     248
   9.3. Układy sterowania adaptacyjnego AC     254
   10. STEROWANIE NUMERYCZNE     259
   10.1. Podstawy sterowania numerycznego     259
   10.1.1. Struktura funkcjonalna układów sterowania numerycznego     259
   10.1.2. Interpolator     261
   10.1.3. Sterownik położenia napędu     261
   10.2. Sterowanie komputerowe obrabiarek     267
   10.2.1. Wprowadzenie     268
   10.2.1.1. Dedykowane układy sterowania CNC     268
   10.2.1.2. Otwarte układy sterowania CNC     270
   10.2.2. Struktura sprzętowa układów komputerowych CNC     271
   10.2.3. Oprogramowanie systemowe układów komputerowych CNC     277
   10.3. Podstawy programowania układów sterowania numerycznego     283
   10.3.1. Programowanie wg instrukcji ISO     285
   10.3.2. Programowanie interaktywne     291
   10.4. Podsumowanie     293
   11. BEZPOŚREDNIE I ROZPROSZONE STEROWANIE NUMERYCZNE DNC     297
   11.1. Wprowadzenie do sterowania DNC     297
   11.2. Architektura systemów sterowania produkcją     299
   11.3. Topologia komputerowych sieci przemysłowych     306
   11.4. Technologie transmisji danych     309
   11.4.1. Technologie DNC     310
   11.4.2. Technologie ProfiBus     313
   11.5. Podsumowanie     317
  CZĘŚĆ IV. PRZEGLĄD GRUP OBRABIAREK     321
   12. FREZARKI I FREZARSKIE CENTRA OBRÓBKOWE     323
   12.1. Tendencje rozwojowe w budowie obrabiarek do części korpusowych     324
   12.2. Klasyfikacja frezarek i centrów frezarskich     327
   12.3. Trzy- i czteroosiowe frezarki i centra frezarskie oraz ich cechy użytkowe     328
   12.3.1. Magazyny narzędziowe, wymiana i kodowanie narzędzi     334
   12.3.2. Centra obróbkowe spaletyzowane     341
   12.3.3. Przegląd wybranych rozwiązań frezarek i centrów frezarskich     343
   12.4. Pięcioosiowe frezarki i centra frezarskie     347
   12.5. Obrabiarki do obróbki szybkościowej — HSC     352
   12.6. Centra frezarskie do obróbki z pręta     356
   12.7. Frezarki do stosowania w produkcji wielkoseryjnej i masowej     358
   12.8. Frezarki o zamkniętych strukturach kinematycznych     359
   13. TOKARKI I CENTRA TOKARSKIE     369
   13.1. Tendencje rozwojowe w budowie tokarek     370
   13.2. Klasyfikacja tokarek i centrów tokarskich     371
   13.3. Możliwości technologiczne tokarek i centrów tokarskich     373
   13.4. Tokarki poziome uchwytowe i kłowe     380
   13.4.1. Modułowa budowa tokarek     380
   13.4.2. Układy strukturalne i charakterystyka tokarek uchwytowych i kłowo-uchwytowych     382
   13.4.3. Uchwytowe tokarki czołowe     389
   13.5. Centra obróbkowe tokarskie     390
   13.6. Tokarki pionowe     391
   13.7. Tokarki do obróbki z pręta (automaty tokarskie)     396
   13.8. Tokarki do toczenia na twardo     400
   14. SZLIFIERKI     405
   14.1. Wprowadzenie     405
   14.2. Rozwój technologii szlifowania     406
   14.3. Tendencje rozwojowe w budowie szlifierek     409
   14.3.1. Klasyfikacja szlifierek     409
   14.3.2. Techniczne rozwiązania w budowie współczesnych szlifierek     409
   14.3.3. Układy sterowania numerycznego szlifierek     412
   14.3.4. Układy kontroli wymiarowo-jakościowej przedmiotu     416
   14.3.5. Układy dynamicznego wyważania ściernicy     419
   14.3.6. Modułowa budowa szlifierek     420
   14.4. Szlifierki do zewnętrznego i wewnętrznego szlifowania walcowego     421
   14.5. Szlifierki do płaszczyzn     425
   15. OBRABIARKI REALIZUJĄCE HYBRYDOWE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA     429
   15.1. Wprowadzenie     429
   15.2. Obrabiarki do obróbki hybrydowej ze wspomaganiem laserowym     430
   15.2.1. Wspomaganie procesu skrawania wiązką laserową     430
   15.2.2. Laserowe drążenie     431
   15.2.3. Laserowe cięcie i wykrawanie     434
   15.2.4. Laserowe strukturyzowanie i hartowanie powierzchni     435
   15.3. Obrabiarki do obróbki hybrydowej ze wspomaganiem ultradźwiękowym     437
   15.4. Obrabiarki do obróbki hybrydowej łączące elektrodrążenie z frezowaniem lub szlifowaniem     438
  CZĘŚĆ V. ELASTYCZNE STACJE I SYSTEMY OBRÓBKOWE     441
   16. ELASTYCZNE STACJE I SYSTEMY OBRÓBKOWE     443
   16.1. Wprowadzenie do elastycznej automatyzacji wytwarzania     443
   16.2. Ekonomiczne efekty automatyzacji wytwarzania     446
   16.3. Środki elastycznej automatyzacji wytwarzania     449
   16.3.1. Autonomiczne stacje i gniazda obróbkowe (ASO)     450
   16.3.2. Elastyczne systemy wytwarzania     453
   16.4. Podsumowanie     456
  CZĘŚĆ VI. WYBRANE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI OBRABIAREK     459
   17. DIAGNOSTYKA, NADZOROWANIE I BADANIA OBRABIAREK     461
   17.1. Ogólna charakterystyka metod diagnostyki technicznej     461
   17.1.1. Podstawowe określenia i terminologia     461
   17.1.2. Metody diagnostyki technicznej     463
   17.1.3. Zadania układów nadzorowania i diagnostyki w obrabiarkach     463
   17.2. Nadzorowanie i diagnostyka obrabiarek     466
   17.2.1. Znaczenie i zadnia nadzorowania i diagnostyki obrabiarek     466
   17.2.2. Nadzorowanie poprawności działania     468
   17.2.3. Diagnostyka stanu technicznego zespołów i elementów obrabiarek     469
   17.2.3.1. Badania dokładności geometrycznej obrabiarek     470
   17.2.3.2. Badania dokładności obrabiarek CNC szybkim testem QC – 10     472
   17.2.3.3. Badanie dokładności pozycjonowania obrabiarek sterowanych numerycznie     476
   17.2.3.4. Badania dokładności frezarek 5-osiowych     481
   17.2.3.5. Diagnostyka stanu łożysk tocznych     483
   17.2.3.6. Telediagnostyka obrabiarek     484
   17.3. Nadzorowanie narzędzi     487
   17.3.1. Informacje wstępne     487
   17.3.2. Bezpośrednie metody nadzorowania stanu ostrza     489
   17.3.3. Pośrednie metody nadzorowania stanu ostrza     490
   17.4. Nadzorowanie i diagnostyka procesu obróbki     493
   17.5. Nadzorowanie dokładności przedmiotów obrabianych     494
   18. MODERNIZACJA OBRABIAREK     497
   18.1. Przesłanki modernizacji obrabiarek     497
   18.2. Techniczno-ekonomiczne warunki modernizacji     499
   18.2.1. Modernizacja obrabiarek konwencjonalnych     500
   18.2.2. Modernizacja obrabiarek sterowanych numerycznie     501
   18.3. Normy bezpieczeństwa a modernizacja obrabiarek     503
   19. METODYKA DOBORU OBRABIAREK     507
   19.1. Wprowadzenie     507
   19.2. Zdefiniowanie minimalnych wymogów i wybór wstępny     508
   19.3. Dobór obrabiarek metodą punktacji wagowej     510
   19.3.1. Podstawy metody     510
   19.3.2. Przykład zastosowania metody punktacji wagowej do doboru tokarki     511
   19.4. Dobór obrabiarek metodą wnioskowania rozmytego     515
   19.4.1. Podstawy wnioskowania rozmytego     515
   19.4.2. Idea doboru obrabiarek metodą wnioskowania rozmytego     517
   19.5. Dobór obrabiarek za pomocą systemu ekspertowego     519
  LITERATURA     521
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia