Obrabiarki sterowane numerycznie

Obrabiarki sterowane numerycznie

64 ocen

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Książka stanowi kompendium wiedzy inżynierskiej z zakresu budowy i eksploatacji obrabiarek CNC, które są podstawowymi maszynami wytwórczymi w przemyśle maszynowym. Autor przedstawia w niej:


trendy rozwojowe nowoczesnych obrabiarek, podstawy i przykłady modułowej budowy i podstawowe własności obrabiarek;
rozwiązania techniczne i budowę najważniejszych zespołów i komponentów : korpusów, połączeń prowadnicowych, napędów ruchu głównego i posuwowego, układów sensorycznych, układów kodowania palet i narzędzi;
strukturę i działanie nowoczesnych układów sterowania numerycznego w funkcji pełnionych zadań, architekturę i topologię komputerowych sieci przemysłowych, pozwalających łączyć układy sterowania;
charakterystykę czterech podstawowych grup obrabiarek CNC: tokarek i centrów tokarskich, frezarek i centrów frezarskich, szlifierek oraz obrabiarek realizujących hybrydowe technologie wytwarzania;
podstawowe informacje na temat automatyzacji wytwarzania i elastycznych systemów obróbkowych;
zagadnienia badań, metod diagnostyki, modernizacji i doboru obrabiarek.


Książka jest przeznaczona głównie dla studentów wyższych uczelni technicznych, studiujących na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka, na specjalnościach związanych z obrabiarkami, technologią obróbki skrawaniem i automatyzacją procesów produkcyjnych. Będzie także przydatna dla inżynierów mechaników i automatyków zajmujących się w przemyśle zagadnieniami wdrażania technologii w zakresie procesów obróbki na obrabiarkach skrawających oraz automatyzacji procesów wytwarzania.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Liczba stron543
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-204-3467-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  CZĘŚĆ I. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE    15
    1. OBRABIARKI W PROCESIE WYTWARZANIA    17
      1.1. Wprowadzenie    17
      1.2. Wiadomości podstawowe    19
        1.2.1. Klasyfikacja ruchów w obrabiarkach    20
        1.2.2. Osie współrzędnych w obrabiarkach sterowanych numerycznie    21
      1.3. Parametry procesu roboczego obrabiarki    23
        1.3.1. Parametry podstawowe    23
        1.3.2. Technologiczna charakterystyka obciążenia obrabiarki    25
      1.4. Trendy rozwojowe w obróbce skrawaniem    29
        1.4.1. Obróbka z dużymi prędkościami – HSC    30
        1.4.2. Obróbka wysokowydajna – HPC    32
        1.4.3. Obróbka kompletna    33
      1.5. Kierunki rozwoju nowoczesnych obrabiarek    34
        1.5.1. Niskie koszty inwestycyjne    36
        1.5.2. Wysoka produktywność i wydajność    38
        1.5.3. Elastyczność technologiczna    39
        1.5.4. Automatyzacja    40
        1.5.5. Większa dokładność    41
        1.5.6. Bezpieczeństwo pracy    41
        1.5.7. Ergonomia i ekonomia    42
    2. PODSTAWY BUDOWY OBRABIAREK    45
      2.1. Modułowa budowa obrabiarek    45
        2.1.1. Istota i zasady budowy modułowej    45
        2.1.2. Aspekty modułowej budowy obrabiarek    47
        2.1.3. Obrabiarki przekształcalne    49
      2.2. Podstawowe własności obrabiarek    51
        2.2.1. Dokładność geometryczna i dokładność pozycjonowania    51
        2.2.2. Sztywność statyczna obrabiarek    55
        2.2.3. Drgania w obrabiarkach    57
        2.2.4. Stabilność termiczna    62
      2.3. Obrabiarka sterowana numerycznie jako obiekt mechatroniczny    64
  CZĘŚĆ II. ELEMENTY, MECHANIZMY I KOMPONENTY OBRABIAREK    69
    3. KORPUSY OBRABIAREK    71
      3.1. Określenia podstawowe    71
      3.2. Korpusy żeliwne    73
      3.3. Korpusy stalowe spawane    74
      3.4. Korpusy polimerobetonowe    75
      3.5. Korpusy kompozytowe    78
    4. POŁĄCZENIA PROWADNICOWE    83
      4.1. Podstawowe wymagania i klasyfikacja    83
      4.2. Połączenia prowadnicowe ślizgowe    85
        4.2.1. Tarcie w połączeniach prowadnicowych ślizgowych    85
        4.2.2. Połączenia prowadnicowe ślizgowe z nakładkami z tworzyw sztucznych    88
      4.3. Połączenia prowadnicowe toczne    94
      4.4. Połączenia prowadnicowe toczne    96
        4.4.1. Klasyfikacja    96
        4.4.2. Szynowe zestawy prowadnicowe    99
      4.5. Podsumowanie    109
    5. NAPĘDY GŁÓWNE    111
      5.1. Wymagania i klasyfikacja napędów głównych w obrabiarkach    111
      5.2. Wrzeciona obrabiarek. Podstawowe wymagania    116
      5.3. Łożyskowanie wrzecion    117
        5.3.1. Łożyskowanie toczne    118
          5.3.1.1. Łożyska hybrydowe z elementami tocznymi z ceramiki    119
          5.3.1.2. Smarowanie łożysk tocznych    120
        5.3.2. Łożyskowanie ślizgowe    123
          5.3.2.1. Łożyskowanie hydrodynamiczne    123
          5.3.2.2. Łożyskowanie hydrostatyczne    124
          5.3.2.3. Łożyskowanie aerostatyczne    126
        5.3.3. Łożyskowanie magnetyczne    127
        5.3.4. Porównawcze zestawienie cech różnych sposobów łożyskowania wrzecion    129
      5.4. Końcówki wrzecion i oprawki narzędziowe    130
        5.4.1. Rozwiązania tradycyjne    130
        5.4.2. Oprawki HSK    132
        5.4.3. Mocowanie oprawek    136
      5.5. Mechaniczne przekładnie bezstopniowe    136
        5.5.1. Przekładnie pasowe    137
        5.5.2. Mechaniczne przekładnie bezstopniowe    138
      5.6. Wrzecienniki    139
      5.7. Elektrowrzeciona (motowrzeciona)    141
      5.8. Uwagi dla użytkowników obrabiarek    150
    6. NAPĘDY RUCHU POSUWOWEGO    153
      6.1. Klasyfikacja i charakterystyka napędów ruchu posuwowego    153
      6.2. Mechaniczne przekładnie ruchu obrotowego    159
        6.2.1. Przekładnie pasowe z pasem zębatym    160
        6.2.2. Przekładnie zębate    161
      6.3. Przekładnie przekształcające ruch obrotowy na postępowy    163
        6.3.1. Przekładnie śrubowe toczne    163
        6.3.2. Przekładnie śrubowe hydrostatyczne    172
      6.4. Podsumowanie i perspektywy rozwoju napędów posuwowych w obrabiarkach    173
    7. ELEKTRYCZNE UKŁADY NAPĘDOWE    175
      7.1. Układy napędowe prądu stałego    176
        7.1.1. Komutatorowe silniki prądu stałego    176
        7.1.2. Tyrystorowe układy napędowe    180
        7.1.3. Napędy prądu stałego z silnikami bezkomutatorowymi    186
      7.2. Układy napędowe prądu przemiennego    187
        7.2.1. Obrotowe silniki prądu przemiennego    188
        7.2.2. Liniowe silniki prądu przemiennego    193
         7.2.3. Sterowanie częstotliwościowe    198
   7.3. Cyfrowe układy napędowe    200
   7.3.1. Cechy napędów cyfrowych    200
   7.3.2. Przykłady cyfrowych układów napędowych    202
   8. UKŁADY SENSORYCZNE    207
   8.1. Wprowadzenie    207
   8.2. Układy pomiarowe położenia i przemieszczenia    208
   8.2.1. Enkoder inkrementalny    210
   8.2.2. Liniały optoelektroniczne inkrementalne    212
   8.2.3. Selsyn przelicznikowy (rezolwer)    216
   8.2.4. Induktosyn liniowy i obrotowy    217
   8.2.5. Tarcze i liniały kodowe    219
   8.2.6. Interferometr laserowy    221
   8.3. Układy pomiarowe prędkości    223
   8.4. Układy sensoryczne zmysłu dotyku    223
   8.4.1. Czujniki stykowe    224
   8.4.2. Czujniki dotykowe    225
   8.4.3. Sondy pomiarowe    225
   8.4.4. Czujniki sił i naprężeń    229
   8.5. Układy sensoryczne zmysłu wzroku    233
   8.6. Układy kodowania palet i narzędzi    235
  CZĘŚĆ III. STEROWANIE OBRABIAREK I SYSTEMÓW OBRABIAREK    239
   9. PODSTAWY STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO OBRABIAREK    241
   9.1. Podział układów sterowania obrabiarek    241
   9.2. Programowalne sterowniki logiczne PLC    248
   9.3. Układy sterowania adaptacyjnego AC    254
   10. STEROWANIE NUMERYCZNE    259
   10.1. Podstawy sterowania numerycznego    259
   10.1.1. Struktura funkcjonalna układów sterowania numerycznego    259
   10.1.2. Interpolator    261
   10.1.3. Sterownik położenia napędu    261
   10.2. Sterowanie komputerowe obrabiarek    267
   10.2.1. Wprowadzenie    268
   10.2.1.1. Dedykowane układy sterowania CNC    268
   10.2.1.2. Otwarte układy sterowania CNC    270
   10.2.2. Struktura sprzętowa układów komputerowych CNC    271
   10.2.3. Oprogramowanie systemowe układów komputerowych CNC    277
   10.3. Podstawy programowania układów sterowania numerycznego    283
   10.3.1. Programowanie wg instrukcji ISO    285
   10.3.2. Programowanie interaktywne    291
   10.4. Podsumowanie    293
   11. BEZPOŚREDNIE I ROZPROSZONE STEROWANIE NUMERYCZNE DNC    297
   11.1. Wprowadzenie do sterowania DNC    297
   11.2. Architektura systemów sterowania produkcją    299
   11.3. Topologia komputerowych sieci przemysłowych    306
   11.4. Technologie transmisji danych    309
   11.4.1. Technologie DNC    310
   11.4.2. Technologie ProfiBus    313
   11.5. Podsumowanie    317
  CZĘŚĆ IV. PRZEGLĄD GRUP OBRABIAREK    321
   12. FREZARKI I FREZARSKIE CENTRA OBRÓBKOWE    323
   12.1. Tendencje rozwojowe w budowie obrabiarek do części korpusowych    324
   12.2. Klasyfikacja frezarek i centrów frezarskich    327
   12.3. Trzy- i czteroosiowe frezarki i centra frezarskie oraz ich cechy użytkowe    328
   12.3.1. Magazyny narzędziowe, wymiana i kodowanie narzędzi    334
   12.3.2. Centra obróbkowe spaletyzowane    341
   12.3.3. Przegląd wybranych rozwiązań frezarek i centrów frezarskich    343
   12.4. Pięcioosiowe frezarki i centra frezarskie    347
   12.5. Obrabiarki do obróbki szybkościowej — HSC    352
   12.6. Centra frezarskie do obróbki z pręta    356
   12.7. Frezarki do stosowania w produkcji wielkoseryjnej i masowej    358
   12.8. Frezarki o zamkniętych strukturach kinematycznych    359
   13. TOKARKI I CENTRA TOKARSKIE    369
   13.1. Tendencje rozwojowe w budowie tokarek    370
   13.2. Klasyfikacja tokarek i centrów tokarskich    371
   13.3. Możliwości technologiczne tokarek i centrów tokarskich    373
   13.4. Tokarki poziome uchwytowe i kłowe    380
   13.4.1. Modułowa budowa tokarek    380
   13.4.2. Układy strukturalne i charakterystyka tokarek uchwytowych i kłowo-uchwytowych    382
   13.4.3. Uchwytowe tokarki czołowe    389
   13.5. Centra obróbkowe tokarskie    390
   13.6. Tokarki pionowe    391
   13.7. Tokarki do obróbki z pręta (automaty tokarskie)    396
   13.8. Tokarki do toczenia na twardo    400
   14. SZLIFIERKI    405
   14.1. Wprowadzenie    405
   14.2. Rozwój technologii szlifowania    406
   14.3. Tendencje rozwojowe w budowie szlifierek    409
   14.3.1. Klasyfikacja szlifierek    409
   14.3.2. Techniczne rozwiązania w budowie współczesnych szlifierek    409
   14.3.3. Układy sterowania numerycznego szlifierek    412
   14.3.4. Układy kontroli wymiarowo-jakościowej przedmiotu    416
   14.3.5. Układy dynamicznego wyważania ściernicy    419
   14.3.6. Modułowa budowa szlifierek    420
   14.4. Szlifierki do zewnętrznego i wewnętrznego szlifowania walcowego    421
   14.5. Szlifierki do płaszczyzn    425
   15. OBRABIARKI REALIZUJĄCE HYBRYDOWE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA    429
   15.1. Wprowadzenie    429
   15.2. Obrabiarki do obróbki hybrydowej ze wspomaganiem laserowym    430
   15.2.1. Wspomaganie procesu skrawania wiązką laserową    430
   15.2.2. Laserowe drążenie    431
   15.2.3. Laserowe cięcie i wykrawanie    434
   15.2.4. Laserowe strukturyzowanie i hartowanie powierzchni    435
   15.3. Obrabiarki do obróbki hybrydowej ze wspomaganiem ultradźwiękowym    437
   15.4. Obrabiarki do obróbki hybrydowej łączące elektrodrążenie z frezowaniem lub szlifowaniem    438
  CZĘŚĆ V. ELASTYCZNE STACJE I SYSTEMY OBRÓBKOWE    441
   16. ELASTYCZNE STACJE I SYSTEMY OBRÓBKOWE    443
   16.1. Wprowadzenie do elastycznej automatyzacji wytwarzania    443
   16.2. Ekonomiczne efekty automatyzacji wytwarzania    446
   16.3. Środki elastycznej automatyzacji wytwarzania    449
   16.3.1. Autonomiczne stacje i gniazda obróbkowe (ASO)    450
   16.3.2. Elastyczne systemy wytwarzania    453
   16.4. Podsumowanie    456
  CZĘŚĆ VI. WYBRANE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI OBRABIAREK    459
   17. DIAGNOSTYKA, NADZOROWANIE I BADANIA OBRABIAREK    461
   17.1. Ogólna charakterystyka metod diagnostyki technicznej    461
   17.1.1. Podstawowe określenia i terminologia    461
   17.1.2. Metody diagnostyki technicznej    463
   17.1.3. Zadania układów nadzorowania i diagnostyki w obrabiarkach    463
   17.2. Nadzorowanie i diagnostyka obrabiarek    466
   17.2.1. Znaczenie i zadnia nadzorowania i diagnostyki obrabiarek    466
   17.2.2. Nadzorowanie poprawności działania    468
   17.2.3. Diagnostyka stanu technicznego zespołów i elementów obrabiarek    469
   17.2.3.1. Badania dokładności geometrycznej obrabiarek    470
   17.2.3.2. Badania dokładności obrabiarek CNC szybkim testem QC – 10    472
   17.2.3.3. Badanie dokładności pozycjonowania obrabiarek sterowanych numerycznie    476
   17.2.3.4. Badania dokładności frezarek 5-osiowych    481
   17.2.3.5. Diagnostyka stanu łożysk tocznych    483
   17.2.3.6. Telediagnostyka obrabiarek    484
   17.3. Nadzorowanie narzędzi    487
   17.3.1. Informacje wstępne    487
   17.3.2. Bezpośrednie metody nadzorowania stanu ostrza    489
   17.3.3. Pośrednie metody nadzorowania stanu ostrza    490
   17.4. Nadzorowanie i diagnostyka procesu obróbki    493
   17.5. Nadzorowanie dokładności przedmiotów obrabianych    494
   18. MODERNIZACJA OBRABIAREK    497
   18.1. Przesłanki modernizacji obrabiarek    497
   18.2. Techniczno-ekonomiczne warunki modernizacji    499
   18.2.1. Modernizacja obrabiarek konwencjonalnych    500
   18.2.2. Modernizacja obrabiarek sterowanych numerycznie    501
   18.3. Normy bezpieczeństwa a modernizacja obrabiarek    503
   19. METODYKA DOBORU OBRABIAREK    507
   19.1. Wprowadzenie    507
   19.2. Zdefiniowanie minimalnych wymogów i wybór wstępny    508
   19.3. Dobór obrabiarek metodą punktacji wagowej    510
   19.3.1. Podstawy metody    510
   19.3.2. Przykład zastosowania metody punktacji wagowej do doboru tokarki    511
   19.4. Dobór obrabiarek metodą wnioskowania rozmytego    515
   19.4.1. Podstawy wnioskowania rozmytego    515
   19.4.2. Idea doboru obrabiarek metodą wnioskowania rozmytego    517
   19.5. Dobór obrabiarek za pomocą systemu ekspertowego    519
  LITERATURA    521
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia