Teoria prowokacji

Teoria prowokacji

Analiza politologiczna

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 22,00 zł  


22,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Doskonała w literaturze przedmiotu synteza wiedzy na temat mechanizmów prowokacji odnosząca się nie tylko do praktyki politycznej, ale również do sfery życia codziennego, także intymnego i prywatnego, życia gospodarczego, artystycznego i naukowego. Wyraźnie ukazuje podobieństwo i pokrewieństwo sposobów oddziaływania na innych w tych z pozoru tak różnych i odrębnych dziedzinach. Obrana formuła przewodnika metodycznego pozwala na zespolenie funkcji i walorów podręcznika teoretycznego oraz "podręcznego katalogu" czy "poradnika" (choć oczywiście autor przestrzega przed nadużywaniem metod prowokacyjnych w działalności politycznej i nie tylko).


Książka przeznaczona dla politologów, dziennikarzy i polityków, ale również specjalistów w dziedzinie marketingu, menedżerów oraz twórców kultury artystycznej.


Rok wydania2007
Liczba stron424
KategoriaKomunikacja polityczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15395-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    13
  CZĘŚĆ I: CZYM JEST PROWOKACJA?    18
    Rozdział 1: Słownikowe i potoczne definicje prowokacji    20
      1.1. Rodowód słów "prowokować", "prowokacja"    20
      1.2. Słownikowe interpretacje czasownika "prowokować"    22
      1.3. Słownikowe objaśnienia terminu "prowokacja"    24
      1.4. Intencjonalne zawężanie znaczenia słów dotyczacych "prowokowania"    26
      1.5. Słownikowe charakterystyki zachowań "prowokujacych"    27
      1.6. Słownikowe określenia osób prowokujących    29
      1.7. Określenia pokrewne i bliskoznaczne    31
        Określenia złowieszcze    32
        Określenia ponętne    33
    Rozdział 2: Dwoisty charakter zjawisk prowokujacych    35
      2.1. Między przypadkowościa a premedytacją    35
      2.2. Efekt prowokacji    36
        Psychologiczne i socjologiczne pojęcie "efektu"    37
        Wyróżniki "efektu prowokacji"    39
      2.3. Sprowokowanie mimowolne - efekt działań przeciwskutecznych    40
      2.4. Bezosobowe (zjawiskowe) rozumienie (s)prowokowania    42
      2.5. Podmiotowe (intencjonalne) rozumienie terminu "prowokacja"    43
        Skutek bezwarunkowy a skutek warunkowy (uwikłany w konwencję)    44
        Znak i oznaka    45
        Ekspresja czynna i bierna    46
        Przyczyna, powód, cel    47
    Rozdział 3: Manipulacyjny charakter prowokacji    48
      3.1. Akt prowokacji jako działanie wyrachowane (z premedytacja)    48
        Premedytacja    49
        Wyrachowanie    50
      3.2. Zróżnicowana geneza aktów prowokacji    50
        Prowokacje reaktywne, inicjatywne i zwrotne    51
        Prowokacje przeciwskuteczne    54
      3.3. Istota i stereotypy manipulacji    54
        Moralny kontekst manipulacji    55
        Neutralne ujęcie manipulacji i prowokacji    56
        Negatywny stereotyp manipulacji i prowokacji    57
        Istota manipulacji    58
        Przewaga taktyczna jako atrybut manipulacji (w tym prowokacji)    59
      3.4. Prowokacja jako forma manipulacji    62
        Manipulacja niesprowadzalna do prowokacji    62
        Manipulacyjny charakter prowokacji inicjatywnych    63
        Podstępność prowokacji zwrotnych    63
        Podstępność prowokacji reaktywnych    64
    Rozdział 4: Wyzwanie - najprostsza forma aktu prowokacji    66
      4.1. Dosłowne, konwencjonalne i metaforyczne znaczenie terminu    66
      4.2. Wyzwanie jako akt konwencjonalny    69
      4.3. Wyzwisko - prostacka forma wyzwania    70
        Szczególna forma wyzwania    71
        Agresywny charakter wyzwiska    71
        Względny prymitywizm wyzwiska    73
      4.4. Nieodparty nacisk    73
        Konwencjonalne wymuszenie lub przesadzenie    74
        Zachowanie wyzywajace    74
        Zachęta lub wezwanie do współzawodnictwa    77
        Wymuszenie reakcji (odpowiedzi)    78
      4.5. Wyzwanie "bezzwrotne"    79
      4.6. Obraza, popis i licytacja    83
  CZĘŚĆ 2: POZIOM FINEZJI I STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI AKTÓW    86
    Rozdział 5: Morfolofia aktów prowokacji    88
      5.1. Ciagi i sploty prowokacji    88
      5.2. Akty doraźne a działania powtarzalne i ciagłe    89
        Prowokacja jednorazowa    89
        Prowokacje wielokrotne    89
        Prowokacja seryjna    91
        Prowokacja permanentna    92
      5.3. Prowokacyjna reguła (styl działania)    93
      5.4. Hiperwydajne formy prowokacji    94
        Prowokacja symultaniczna    94
        Prowokacja samożywna    95
        Prowokacja lawinowa (kaskadowa)    96
        Prowokacja kumulatywna    97
        Wielostopniowe multiprowokacje    98
      5.5. Sterowanie pośrednie i bezpośrednie    98
        Sterowanie naciskiem społecznym    99
        Prowokacyjne "warunkowanie"    100
      5.6. Oddziaływanie detaliczne, hurtowe i kompleksowe    101
      5.7. Wpływ zmaterializowany a wpływ psychiczny i symboliczny    102
      5.8. Prowokacja komunikacyjna i regulacyjna    103
      5.9. Perfidia - wyrafinowana forma prowokacji    105
    Rozdział 6: Produktywna a pasożytnicza postać prowokacji    109
      6.1. Sztuczne wywoływanie... na podatnym gruncie    109
      6.2. Własnym wysiłkiem, cudzymi rękami, zrządzeniem losu    111
      6.3. Tworzenie sytuacji a dyskontowanie okazji    113
      6.4. Atrybuty prowokacji produktywnej    113
      6.5. Pasożytnicza forma prowokacji    115
      6.6. Burzliwa historia pewnej torebki    116
      6.7. Skandal "rozporkowy" w USA    118
      6.8. Sarajewo: zamach równie oburzajacy, co wygodny    120
      6.9. Goebbelsowska "promocja" Katynia    122
    Rozdział 7: Prowokacja jako gra i rozgrywka    125
      7.1. Prowokacja jako gra    125
        Dwa znaczenia terminu "gra"    125
        Metaforyczność schematu "gry"    126
      7.2. Rozgrywka jako forma kooperacji    127
        Jedność spektaklu i rozgrywki    127
        Prowokacja jako instrument kooperacji    128
      7.3. Prowokacja aktorska i reżyserska    129
      7.4. Prowokacje jednostronne i wielostronne    132
    Rozdział 8: Przykłady multiprowokacji    135
      8.1. Wielostronna rozgrywka sarajewska    135
      8.2. Intryga jako wielostopniowa prowokacja sieciowa    139
      8.3. Rosyjsko-estońska "wojna pomnikowa"    142
        Podłoże konfliktu i przesłanki stanowiska obydwu stron    143
        Wzajemna i wielostronna licytacja prowokacjami    145
    Rozdział 9: Intryga - perfidna odmiana prowokacji    151
      9.1. Etymologia    153
      9.2. Intryga jako rodzaj spisku    154
        Atrybuty spisku    154
        Spisek jako współdziałanie    156
        Paradoks: spisek.... jednoosobowy    156
        Odmiany intrygi    157
        Gra na dwie strony    158
      9.3. Rodzaje intrygi "jednoobiektowej"    158
        Intryga obstrukcyjna    159
        Schemat zwrotnicy    160
        Trzy rodzaje zastawionej pułapki    162
        Sieć pajęcza (pajęczyna)    163
        Wikłanie w błędne koło    164
        Megaintryga    165
      9.4. Dyskomunikacja (krecia robota)    165
        Dywersja komunikacyjna    165
        Toksyczne pośrednictwo    167
        Obrotowy jatrzyciel-kameleon    168
  CZĘŚĆ 3: PROWOKACJA JAKO NARZĘDZIE POLITYKI    172
    Rozdział 10: Specyfika i typowy repertuar prowokacji politycznych    174
      10.1. Pejoratywna tradycja słowa "prowokacja polityczna"    175
      10.2. Wyróżniki prowokacji politycznej    177
        Materia    177
        Kontekst    178
        Sprawcy    179
        Obiekt i adresat oddziaływania    179
        Zasięg społeczny i skala oddziaływania    180
      10.3. Podatny grunt dla prowokacji politycznych    180
      10.4. Straszak prowokacji    182
      10.5. Stały repertuar prowokacyjnych środków działania politycznego    184
      10.6. Podręczny repertuar prowokacji doraźnych    185
    Rozdział 11: Funkcje i cele prowokacji politycznych    187
      11.1. Pozytywne a negatywne zaprogramowanie prowokacji    187
        Kryterium pozytywności i negatywności    188
        Ambiwalentność prowokacji    189
      11.2. Konstruktywne i destrukcyjne formy prowokacji politycznych    190
      11.3.Pragmatyczne, ideologiczne i rytualne funkcje prowokacji    192
        Pozytywne i negatywne funkcje pragmatyczne    192
        Doraźne i dalekosiężne cele pragmatyczne    193
        Ideologiczne funkcje prowokacji politycznych    193
        Indoktrynacja przez prowokacje    194
        Prowokatorska legitymizacja    195
        Prowokacja jako propaganda i agitacja    195
        Rytualne funkcje aktów prowokacji    195
        Korelacja funkcji pragmatycznych i symbolicznych    196
      11.4. Kompensacyjny charakter prowokacji    197
        Kompensacja braków, słabości, niepowodzeń    197
        Prowokacyjna kompensacja w działaniu politycznym    198
      11.5. Prowokacyjne sposoby akredytacji    199
      11.6. Prowokacyjne sposoby rywalizacji i walki politycznej    200
      11.7. Kategorie "użytkowników" prowokacji i specyfika ich celów    202
        Prowokacje predententów    203
        Prowokacje rzadowe i reżymowe    204
        Prowokacje wśród "samych swoich"    204
        Antyrzadowe prowokacje opozycyjnego establishmentu    205
        Prowokacje politycznych outsiderów    207
    Rozdział 12: Prowokacja sprawcza, mistyfikacyjna, dyskredytacyjna    208
      12.1. Trzy rodzaje prowokacji    208
      12.2. Prowokacja sprawcza    209
      12.3. Prowokacja mistyfikacyjna    210
        Operacja "Bodyguard"    211
        Realne skutki pozorów i złudzeń    213
      12.4. Prowokacja dyskredytacyjna    215
      12.5. Prowokacje wieloaspektowe - syndromatyczne    218
    Rozdział 13: Kontaktowe prowokacje sprawcze    219
      13.1. Podstawowa typologia funkcjonalna    219
      13.2. Prowokacja rozpoznawcza (zwiadowcza)    222
        Sto kwiatów... do ścięcia    222
        Formy rozpoznania    224
      13.3. Typy prowokacji bodźcowej    225
        Prowokacja promocyjna    226
        Prowokacja kompulsywna    230
        Prowokacje motywacyjne    231
        Prowokacja mobilizacyjna    232
        Prowokacja demobilizacyjna    233
      13.4. Kompulsywna prowokacja do walki    235
        Potencjalna słabość adresatów zaczepek    236
        Paradoksalna niezawodność uświadamianych wymuszeń    236
    Rozdział 14: Zwodnicze prowokacje sprawcze    238
      14.1. Typy prowokacji manewrowej    238
        Prowokacje prewencyjne    239
        Prowokacje tematyczne    240
        Prowokacje modulacyjne    241
        Prowokacje antycypacyjne    242
        Prowokacje obstrukcyjne    243
      14.2. Prowokacja dywersyjna    244
        Prpwpkacja infiltracyjna - argumentalna    245
      14.3. Prowokacja pretekstowa (narzędzie asekuracji i usprawiedliwień)    246
        Istota i funkcje pretekstów    246
        Racjonalizacja i asekuracja    248
  CZĘŚĆ 4: SUGESTYWNE NIEDOPOWIEDZENIA    252
    Rozdział 15: Podstępne nagrania, czyli poufność upubliczniona    257
      15.1. Nielojalne podpuszczenie    257
      15.2. Mechanizm podstępnych nagrań i ich zdyskontowania    259
      15.3. "Taśmy prawdy" Renaty Beger    264
        Okoliczności i przebieg działania    264
        Kto kim się posłużył?    266
      15.4. Kreatywne nagranie Ojca Rydzyka    269
    Rozdział 16: Status i mechanizm przecieku    272
      16.1. Podstępne nagrania a przecieki - różnice i podobieństwa    272
      16.2. Metaforyka hydrauliczna    273
      16.3. Rodzaje przecieku    274
      16.4. Istota przecieku jako aktu prowokacji    275
      16.5. Przeciek uspołeczniony    276
      16.6. Taktyczne założenia przecieku sterowanego - prowokacji "hydraulicznej"    277
      16.7. Kwalifikacja funkcjonalna przecieku jako prowokacji    279
      16.8. Cele i kalkulacje "hydraulików-dywersantów"    280
      16.9. Atrakcyjność spektakularnej metody    281
    Rozdział 17: Dwuznaczność i kontrowersyjność przecieków    283
      17.1. Paradoksalna wiarygodnoEść wiadomości niepełnych i niesprawdzonych    283
      17.2. Ściganie... ofiar, nie sprawców    284
      17.3. Kontrowersje moralne    285
      17.4. Społeczne korzyści z nieszczelności i wścibstwa    287
      17.5. Negatywy zjawiska    288
      17.6. Epidemia przecieków jako patologia    289
      17.7. Przeciek jako... mistyfikacja    289
        Kulisy dokumentalnych odkryć    290
        Mitologia czwartej władzy i dziennikarstwa Śledczego    290
      17.8. Dwuznaczność relacji w trójkącie "politycy - służby specjalne - dziennikiarze"    294
        Przesadny optymizm ludzi "czwartej władzy"    296
        Powody do powściagliwości    296
    Rozdział 18: W sidłach blefu    302
      18.1. Tradycja słowa i nieporozumienia pojęciowe    302
      18.2. Cechy charakterystyczne blefu    304
      18.3. Definicja i specyfika blefu    308
      18.4. Fałszywa sugestia i wzbudzenie niepewności    309
        Fałszywe zasugerowanie    310
        Wzbudzanie poczucia niepewności    311
      18.5. Blef bierny a blef czynny    312
        Blef bierny    312
        Blef czynny    313
    Rozdział 19: Blef jako narzędzie gry politycznej    316
      19.1. Czarna teczka    316
      19.2. Wiem więcej niż mogę powiedzieć    317
      19.3. Blef jako demobilizacyjna pułapka    321
      19.4. Trzymanie w szachu    323
      19.5. Blef a mistyfikacja    325
      19.6. Status blefu jako prowokacji syndromatycznej    326
  CZĘŚĆ V: SYNDROMATYCZNE PROWOKACJE BRUTALNE    330
    Rozdział 20: Przesłanki prowokacyjnej taktyki faktów dokonanych    333
      20.1. Okoliczności zastosowania    333
      20.2. Rodowód i dosłowny sens określenia "fakty dokonane"    334
      20.3. Rodowód, ewolucja i konteksty pojęcia "fakty"    335
      20.4. Praktyczna manipulacja pojęciem faktu    336
      20.5. Mechanizm obiektywizacji    337
      20.6. Partykularne i negatywne utrwalenie    337
      20.7. Brutalna taktyka negocjacyjna    338
      20.8. Wmanewrowanie w sytuację bez wyjścia    339
      20.9. Aktywne wykorzystanie... inercji    341
    Rozdział 21: Polityka faktów dokonanych    346
      21.1. Istota polityki faktów dokonanych    346
      21.2. Wyścig niespodzianek z ich odbiorca    347
      21.3 Pokojowe "odzyski" III Rzeszy    349
    Rozdział 22: Fakty dokonane jako splot prowokacji    359
      22.1. Modelowy mechanizm tworzenia faktów dokonanych    359
      22.2. Fakty dokonane jako wyzwanie    361
      22.3. Jednostronne rozstrzygnięcie, przesadzenie i "przebicie"    362
      22.4. "Fakty dokonane" jako rodzaj wymuszenia    363
      22.5. Pragmatyczna atrakcyjność taktyki faktów dokonanych    365
      22.6. Status i profil metody faktów dokonanych    365
    Rozdział 23: Megaprowokacja - nagonka    369
      23.1. Nagonka... niedestrukcyjna    369
      23.2. Myśliwska metafora    371
        Przestrzenno-fizyczne modele nękania    371
        Odpowiedniki polowania    373
        Corrida    374
      23.3. Atrybuty i instrumenty nagonki    374
        Środki i skutki prześladowania psychiczno-moralnego    376
      23.4. Autorytarna nagonka reżymowa    377
      23.5. "Pluralistyczny" mechanizm medialno-aferalny    378
        Paradoks nagonki "demokratycznej"    378
        Pneumatyka aferalna    379
        Specyfika skandalu    380
        Afera, czyli "dęta sprawa"    381
        "Nakręcanie" sprawy    383
      23.6. Funkcje nagonek    384
      23.7. Kalkulacje i założenia taktyczne    386
        Polityczny samosad    386
        Najwdzięczniejsi odbiorcy    387
        Mechanizm korupcji moralnej    388
    Rozdział 24: Drastyczna odmiana prowokacji    390
      24.1. Taktyczne i strategiczne kalkulacje politycznych zbrodniarzy    390
        Cele ostentacyjnej brutalności    391
        Techniki i Erodki zracjonalizowanego okrucieństwa    393
      24.2. Specyfika socjotechniki okrucieństwa    394
        Wyróżniki drastycznych form prowokacji    395
        Wymuszenie siłowe a destrukcja    395
        Manipulacja przemoca    396
        Przewaga działających bezwzględnie    398
      24.3. Psychologiczna strona prowokacji drastycznej    399
        Bulwersowanie, szok, spektakl destrukcji    399
        Gra na ludzkich uczuciach    401
        Tworzenie "gęstej atmosfery"    402
      24.4. Uczestnictwo, sprawstwo, odpowiedzialność    403
        Mocodawcy a wykonawcy    404
      24.5. Cui prodest?, czyli w poszukiwaniu sprawców    405
        Mimowolna niedyskrecja beneficjantów    406
      24.6. Paradoksalna atrakcyjność prowokacji drastycznej    406
  Postscriptum    409
  Literatura    412
  Spis tabel schematycznych    421
  Indeks nazwisk    422
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia