Teoria komunikowania masowego

Teoria komunikowania masowego

3 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 24,50 zł  


24,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Najlepszy wykład dotyczący mediów masowych!


Uznany na całym świecie podręcznik do komunikowania masowego napisany przez czołowego teoretyka w tej dziedzinie. Składa się z 7 części i imponującej bibliografii. Dwie pierwsze części omawiają narodziny mediów masowych, główne modele komunikowania i teorie mediów w ujęciu społecznym i kulturowym. Kolejne części są poświęcone poszczególnym ogniwom procesu komunikowania:  • strukturze mediów, w tym zasadom rządzącym pracą dziennikarską, odpowiedzialnością społeczną mediów i zarządzaniem mediami w kontekście procesów globalizacyjnych;

  • organizacji i kulturze mediów;

  • treściom i gatunkom medialnym, z uwzględnieniem jakościowych i ilościowych metod badania przekazu masowego;

  • widowni mediów i teoriom odbioru przekazu medialnego;

  • społeczno-kulturowemu oddziaływaniu mediów, a także komunikowaniu politycznemu i opinii publicznej.Badanie komunikowania masowego nie może uniknąć pytań o wartości oraz kwestii konfliktu społecznego i politycznego, mimo że jej celem jest przedstawienie "obiektywnego" obrazu teorii i danych empirycznych. W każdym społeczeństwie istnieją ukryte lub jawne napięcia i sprzeczności, które często rozciągają się na sferę międzynarodową. Media sią z konieczności zaangażowane w te sporne obszary, jako producenci i dystrybutorzy znaczeń nadawanych zdarzeniom i kontekstom życia społecznego, zarówno prywatnego, jak i publicznego.fragment tekstu


Książka przeznaczona dla studentów politologii, dziennikarstwa, nauk społecznych, socjologii, marketingu i reklamy.


Rok wydania2007
Liczba stron576
KategoriaSocjologia mediów
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15153-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do polskiego wydania (Tomasz Goban-Klas)    15
  Przedmowa do piątego wydania Teorii komunikowania masowego    19
  CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE    22
    Rozdział 1. Wprowadzenie    22
      1.1. Przedmiot naszego badania    23
      1.2. Struktura książki    24
      1.3. Problemy i zagadnienia komunikowania masowego    26
      1.4. Orientacje badawcze    29
      1.5. Jak korzystać z książki    30
      1.6. Ograniczenia zakresu i perspektywy    30
      1.7. Różne rodzaje teorii    33
      1.8. Nauka o komunikowaniu a badanie komunikowania masowego    35
      1.9. Konkurencyjne tradycje analizy: strukturalistyczna, behawioralna i kulturowa    39
      Literatura uzupełniająca    40
    Rozdział 2. Narodziny mediów masowych    42
      2.1. Od początku do mediów masowych    43
      2.2. Media drukowane – książka i biblioteka    44
      2.3. Media drukowane – gazeta    47
        2.3.1. Prasa partyjno-polityczna    48
        2.3.2. Prasa prestiżowa    49
        2.3.3. Prasa popularna    49
      2.4. Inne media drukowane    50
      2.5. Film jako medium masowe    50
      2.6. Radio i telewizja    53
      2.7. Muzyka fonograficzna    55
      2.8. Rewolucja komunikacyjna – media nowe wobec starych    57
        2.8.1. Internet    58
      2.9. Zróżnicowanie mediów    59
        2.9.1. Wolność a kontrola    60
        2.9.2. Wymiary użycia i odbioru    62
      Podsumowanie    64
      Literatura uzupełniająca    64
  CZĘŚĆ II. TEORIE    66
    Rozdział 3. Pojęcia i modele komunikowania masowego    66
      3.1. Wczesne poglądy na media i społeczeństwo    67
        3.1.1. Władza mediów masowych    68
        3.1.2. Komunikowanie a integracja społeczna    68
        3.1.3. Komunikowanie masowe jako instytucja masowej edukacji    69
        3.1.4. Media jako problem i kozioł ofiarny    70
      3.2. Pojęcie „masy”    70
      3.3. Proces komunikowania masowego    71
      3.4. Masowy odbiorca    73
      3.5. Instytucja medium masowego    75
      3.6. Kultura masowa i kultura popularna    75
        3.6.1. Definicje i kontrasty    76
        3.6.2. Inne poglądy na kulturę masową    77
        3.6.3. Ponowna ocena pojęcia masy    78
      3.7. Narodziny dominującego paradygmatu teoretycznego i badawczego    78
        3.7.1. Korzenie funkcjonalistyczne i informatyczne    79
        3.7.2. Inklinacja paradygmatu do badania skutków oddziaływania mediów i problemów społecznych    80
      3.8. Alternatywny paradygmat krytyczny    81
        3.8.1. Inna wizja społeczeństwa i mediów    82
        3.8.2. Porównanie paradygmatów    84
      3.9. Cztery modele komunikowania    85
        3.9.1. Model transmisji    85
        3.9.2. Model rytualny lub ekspresyjny    85
        3.9.3. Komunikowanie jako pokaz i przyciąganie uwagi – model rozgłosu    87
        3.9.4. Kodowanie i dekodowanie dyskursu medialnego – model recepcji    88
        3.9.5. Porównania    90
      Podsumowanie    91
      Literatura uzupełniająca    91
    Rozdział 4. Teoria mediów a teoria społeczna    92
      4.1. Media, społeczeństwo i kultura – związki i konflikty    93
        4.1.1. Niekonkluzywny wynik    95
      4.2. Komunikowanie masowe jako proces społeczny: zapośredniczenie stosunków i doświadczeń społecznych    96
        4.2.1. Pojęcie zapośredniczenia (mediacji)    96
        4.2.2. Metafory zapośredniczenia    98
      4.3. Ramy odniesienia dla powiązania mediów ze społeczeństwem    99
        4.3.1. Rodzaje teorii mediów i społeczeństwa    100
      4.4. Główne wątki teorii mediów I: władza i nierówność    101
      4.5. Główne wątki teorii mediów II: integracja i tożsamość społeczna    103
        4.5.1. Dualistyczny pogląd na media    103
        4.5.2. Ambiwalencja integracji społecznej    104
      4.6. Główne wątki teorii mediów III: zmiana i postęp społeczny    105
      4.7. Główne wątki teorii mediów IV: przestrzeń i czas    106
      4.8. Media a społeczeństwo – teoria I: społeczeństwo masowe    108
      4.9. Media a społeczeństwo – teoria II: marksizm    109
      4.10. Media a społeczeństwo – teoria III: funkcjonalizm    110
        4.10.1. Wyszczególnienie społecznych funkcji mediów    111
      4.11. Media a społeczeństwo – teoria IV: krytyczna teoria polityczno--ekonomiczna    113
      4.12. Media a społeczeństwo – teoria V: konstruktywizm społeczny    114
      4.13. Media a społeczeństwo – teoria VI: determinizm technologiczny    116
        4.13.1. Szkoła Toronto    116
        4.13.2. Technologia i ideologia    117
        4.13.3. Alternatywa interaktywna    118
      4.14. Media a społeczeństwo – teoria VII: społeczeństwo informacyjne    118
      Podsumowanie    122
      Literatura uzupełniająca    123
    Rozdział 5. Komunikowanie masowe a kultura    124
      5.1. Orientacja kulturalistyczna    125
      5.2. Komunikacja a kultura    125
        5.2.1. W stronę definicji kultury    126
        5.2.2. Media a kultura – zagadnienia teoretyczne    126
      5.3. Początki: szkoła frankfurcka i krytyczna teoria kulturowa    128
        5.3.1. Ideologia i opór    130
      5.4. Rehabilitacja kultury popularnej    131
        5.4.1. (Semiotyczna) siła ludu    131
        5.4.2. Pytania bez odpowiedzi    132
      5.5. Płeć kulturowa a media masowe    134
      5.6. Komercjalizacja    138
      5.7. Technologia komunikacyjna a kultura    139
      5.8. Włączanie w kulturę i zapośredniczenie tożsamości    142
      5.9. Globalizacja kultury    143
      5.10. Media masowe a kultura ponowoczesna    144
      Podsumowanie    147
      Literatura uzupełniająca    147
    Rozdział 6. Nowe media – nowa teoria?    148
      6.1. Nowe media a komunikowanie masowe    149
      6.2. Co jest nowego w nowych mediach?    150
      6.3. Główne zagadnienia teorii nowych mediów    153
      6.4. Zastosowanie teorii medium do nowych mediów    155
        6.4.1. Znaczenie i pomiar interaktywności    157
      6.5. Nowe wzory obiegu informacji    158
        6.5.1. Alokucja    158
        6.5.2. Rozmowa (konwersacja) i wymiana    159
        6.5.3. Konsultacja    159
        6.5.4. Rejestracja    159
        6.5.5. Typologia zintegrowana    160
      6.6. Kształtowanie się społeczności za pośrednictwem komputera    161
        6.6.1. Społeczność wirtualna    162
      6.7. Partycypacja polityczna, nowe media a demokracja    164
      6.8. Technologie wolności?    166
        6.8.1. Nowy środek kontroli?    167
      6.9. Nowy czynnik równości czy podziału?    169
      Podsumowanie    171
      Literatura uzupełniająca    173
    Rozdział 7. Normatywna społeczna teoria mediów    174
      7.1. Źródła obowiązków normatywnych    175
      7.2. Media a interes publiczny    177
      7.3. Główne zagadnienia teorii społecznej mediów    179
      7.4. Wczesne podejścia teoretyczne – prasa jako „czwarta władza”    181
      7.5. Komisja wolności prasy z roku 1947 i teoria odpowiedzialności społecznej mediów    183
      7.6. Profesjonalizm i etyka mediów    185
      7.7. „Cztery teorie prasy” i co było dalej    188
      7.8. Nadawcy publiczni jako alternatywa    191
      7.9. Media masowe, społeczeństwo obywatelskie i sfera publiczna    193
      7.10. Reakcja na niezadowolenie w sferze publicznej    194
      7.11. Wizje alternatywne    195
        7.11.1. Emancypacyjna teoria mediów    195
        7.11.2. Teoria wspólnotowa a media    196
      7.12. Normatywna teoria mediów: cztery modele    197
      Podsumowanie    198
      Literatura uzupełniająca    198
  CZĘŚĆ III. STRUKTURY    200
    Rozdział 8. Struktura i produkt mediów – zasady i odpowiedzialność    200
      8.1. Wolność mediów    202
        8.1.1. Poziom struktury    202
        8.1.2. Poziom działania    203
      8.2. Równość mediów    204
        8.2.1. Poziom struktury    204
        8.2.2. Poziom działania    205
      8.3. Zróżnicowanie mediów    205
        8.3.1. Zróżnicowanie na poziomie struktury    206
        8.3.2. Zróżnicowanie na poziomie działania    207
      8.4. Prawda i jakość informacji    208
        8.4.1. Pojęcie obiektywności    209
        8.4.2. Kontekst badań i teorii obiektywności    210
        8.4.3. Granice obiektywności    211
      8.5. Ład społeczny i solidarność    212
        8.5.1. Oczekiwania i normy dotyczące ładu    213
      8.6. Ład kulturowy    214
        8.6.1. Normy jakości kulturowej    214
      8.7. Znaczenie odpowiedzialności    215
      8.8. Dwa alternatywne modele odpowiedzialności    217
      8.9. Relacje odpowiedzialności    218
      8.10. Ramy odpowiedzialności    219
        8.10.1. Ramy i ograniczenia prawne    220
        8.10.2. Ramy wolnego rynku    220
        8.10.3. Ramy odpowiedzialności społecznej    221
        8.10.4. Ramy odpowiedzialności zawodowej    222
        8.10.5. Ocena porównawcza    223
      Podsumowanie    224
      Literatura uzupełniająca    225
    Rozdział 9. Ekonomia i zarządzanie mediami    226
      9.1. Media – „biznes inny niż wszystkie”    227
        9.1.1. Alternatywne perspektywy teoretyczne    228
        9.1.2. Najważniejsze zagadnienia teoretyczne    229
      9.2. Podstawowe informacje o strukturze mediów i poziomy analizy    230
      9.3. Niektóre zasady ekonomiczne struktury mediów    231
        9.3.1. Różne rynki mediów i różne źródła dochodu    231
        9.3.2. Dochód z reklamy kontra dochód uzyskiwany od konsumenta – implikacje    231
        9.3.3. Zasięg i zróżnicowanie rynku mediów    232
        9.3.4. Konkurowanie o zysk    233
        9.3.5. Struktura kosztów w mediach    234
      9.4. Własność i kontrola    235
        9.4.1. Wpływ własności    236
      9.5. Konkurencja i koncentracja    237
        9.5.1. Koncentracja pozioma a koncentracja pionowa    237
        9.5.2. Inne rodzaje skutków koncentracji    238
        9.5.3. Stopnie koncentracji    239
        9.5.4. Problemy polityczne    240
      9.6. Cechy szczególne ekonomii mediów    241
      9.7. Zarządzanie mediami masowymi    242
        9.7.1. Cele i formy zarządzania    242
      9.8. Regulacja mediów masowych – modele alternatywne    244
        9.8.1. Model wolnej prasy    245
        9.8.2. Model radiofonii i telewizji    245
        9.8.3. Model powszechnego nośnika    246
        9.8.4. Niejednoznaczny status Internetu    247
      9.9. Zmiana paradygmatu w polityce mediów    247
      9.10. Systemy mediów a systemy polityczne    249
      Podsumowanie    251
      Literatura uzupełniająca    251
    Rozdział 10. Globalne komunikowanie masowe    252
      10.1. Początki    253
      10.2. Siły napędowe: technologia i pieniądze    255
      10.3. Międzynarodowa własność i kontrola mediów    256
      10.4. Odmiany globalnych mediów masowych    257
      10.5. Międzynarodowe zależności mediów    259
      10.6. Imperializm kulturowy i jego konsekwencje    261
        10.6.1. Ponowna ocena globalizacji    263
      10.7. Proces transnacjonalizacji mediów    265
      10.8. Międzynarodowy przepływ informacji    267
      10.9. Globalny handel w kulturze medialnej    270
      10.10. Koncepcja tożsamości narodowej i kulturowej    272
        10.10.1. W stronę globalnej kultury medialnej?    273
      10.11. Globalne zarządzanie mediami    274
      Podsumowanie    276
      Literatura uzupełniająca    276
  CZĘŚĆ IV. ORGANIZACJE    278
    Rozdział 11. Organizacja mediów – naciski i wyzwania    278
      11.1. Metody i perspektywy badawcze    280
      11.2. Główne zagadnienia    281
      11.3. Poziomy analizy    281
      11.4. Organizacja mediów w układzie oddziaływań społecznych    283
      11.5. Relacje ze społeczeństwem    285
        11.5.1. Niejednoznaczność celów organizacji medialnych    285
        11.5.2. Rola dziennikarza: zaangażowanie czy neutralność?    287
        11.5.3. Profesjonalizm    290
        11.5.4. Dziennikarstwo w Internecie    291
      11.6. Relacje z grupami nacisku i grupami interesu    292
      11.7. Relacje z właścicielami i klientami    293
        11.7.1. Wpływ właścicieli    293
        11.7.2. Wpływ reklamodawców    294
      11.8. Relacje z widownią    296
        11.8.1. Nadawca wrogiem widowni?    296
        11.8.2. Izolacja i niepewność    297
        11.8.3. Wyobrażenia widowni    298
      11.9. Elementy wewnętrznej struktury i dynamiki    298
        11.9.1. Wewnętrzne zróżnicowanie celów    299
      11.10. Wpływ osobowości twórców przekazu masowego    299
        11.10.1. Kobiety w organizacjach informacyjnych    302
      11.11. Konflikt ról i rozterki zawodowe    304
      Podsumowanie    307
      Literatura uzupełniająca    307
    Rozdział 12. Tworzenie kultury mediów    308
      12.1. Organizacja pracy nad przekazem – filtrowanie i selekcja    309
        12.1.1. Czynniki ideologiczne kontra organizacyjne    310
      12.2. Czynniki wpływające na selekcję informacji    312
        12.2.1. Ludzie a selekcja informacji    313
        12.2.2. Miejsce a selekcja informacji    314
        12.2.3. Czas a selekcja informacji    315
      12.3. Walka mediów i społeczeństwa o dostęp do informacji    318
        12.3.1. Kontinuum autonomii mediów    319
        12.3.2. Treści społeczne jako przedmiot sprzeciwu    320
      12.4. Źródła informacji a treść przekazu    322
        12.4.1. Planowanie oferty    324
        12.4.2. Public relations i zarządzanie informacjami    325
      12.5. Organizacja pracy nad przekazem – przetwarzanie i prezentacja    326
        12.5.1. Alternatywny model selekcji    328
        12.5.2. Stronniczość jako wynik procesu reprodukcji    329
        12.5.3. Standaryzacja i logika informacyjna    329
      12.6. Logika kultury mediów    330
      12.7. Inne wzory podejmowania decyzji    332
      Podsumowanie    334
      Literatura uzupełniająca    334
  CZĘŚĆ V. TREŚĆ    336
    Rozdział 13. Treść przekazu masowego – zagadnienia, koncepcje i metody analizy    336
      13.1. Po co badać treść przekazu masowego?    337
      13.2. Krytyczna analiza treści    339
        13.2.1. Perspektywa marksistowska    339
        13.2.2. Krytyka reklam i komercjalizacji    340
        13.2.3. Kwestia jakości kultury    340
        13.2.4. Przemoc w mediach    341
        13.2.5. Krytyka feministyczna    341
      13.3. Strukturalizm i semiologia    342
        13.3.1. Wprowadzenie do teorii znaków    343
        13.3.2. Konotacja i denotacja    344
        13.3.3. Język obrazu    345
        13.3.4. Zastosowania semiologii    345
      13.4. Treść jako zbiór informacji    346
        13.4.1. Teoria informacji    347
        13.4.2. Zastosowania teorii informacji    347
        13.4.3. Wartościujący charakter informacji    349
      13.5. Ocena dokonań mediów    350
        13.5.1. Wolność i niezależność    350
        13.5.2. Zróżnicowanie treści    351
      13.6. Obiektywizm i jego kryteria    352
        13.6.1. Odzwierciedlenie czy zniekształcenie rzeczywistości?    354
        13.6.2. Krytyka odzwierciedlenia rzeczywistości jako normy    355
      13.7. Metody badawcze    356
        13.7.1. Gdzie jest sens?    357
        13.7.2. Znów paradygmat dominujący kontra alternatywy    357
        13.7.3. Komunikacja niewerbalna    358
      13.8. Tradycyjna analiza treści    359
        13.8.1. Podstawy    359
        13.8.2. Ograniczenia analizy treści    360
      13.9. Porównanie analizy ilościowej z jakościową    360
        13.9.1. Metody można łączyć    361
      Podsumowanie    363
      Literatura uzupełniająca    363
    Rozdział 14. Gatunki i teksty    364
      14.1. Pojęcie gatunku    365
        14.1.1. Przykłady gatunków    366
        14.1.2. Typologia gatunków    368
        14.1.3. Formaty medialne    369
      14.2. Gatunek: informacja    370
        14.2.1. Czym jest informacja?    370
        14.2.2. Przekaz informacyjny a historie „z życia wzięte”    372
        14.2.3. Typy dziennikarstwa    373
      14.3. Struktura przekazów informacyjnych – stronniczość i stosowanie ram    373
        14.3.1. Forma przekazu informacyjnego    376
      14.4. Przekaz informacyjny jako narracja    377
        14.4.1. Relacjonowanie faktów kontra prezentacja tematu    377
      14.5. Przemoc w telewizji    378
      14.6. Teksty kulturowe i ich znaczenia    380
        14.6.1. Koncepcja tekstu    380
        14.6.2. Raz jeszcze o kodowaniu i dekodowaniu    381
        14.6.3. Intertekstualność    382
        14.6.4. Teksty otwarte kontra zamknięte    382
        14.6.5. Seryjność    383
        14.6.6. Realizm    385
        14.6.7. Płeć kulturowa w tekstach medialnych    385
        14.6.8. Badanie produkcji popularnych    386
      Podsumowanie    388
      Literatura uzupełniająca    388
  CZĘŚĆ VI. WIDOWNIA    390
    Rozdział 15. Widownia – teoria i tradycje badawcze    390
      15.1. Koncepcja widowni    391
      15.2. Pochodzenie widowni    392
      15.3. Od mas do rynku    393
        15.3.1. Ponowne odkrycie widowni jako grupy    393
        15.3.2. Widownia jako rynek    394
      15.4. Widownia w teorii krytycznej    395
      15.5. Cele badań nad widownią    396
      15.6. Inne tradycje badawcze    397
        15.6.1. Strukturalna tradycja badań widowni    397
        15.6.2. Tradycja behawioralna – wpływ i korzystanie z mediów    398
        15.6.3. Tradycja kulturowa i analiza odbioru    398
      15.7. Kwestie o znaczeniu publicznym    399
        15.7.1. Media jako uzależnienie    400
        15.7.2. Masowa widownia a atomizacja społeczeństwa    400
        15.7.3. Zachowania widowni – aktywność czy bierność?    400
        15.7.4. Manipulacja lub opór    400
        15.7.5. Prawa widowni mniejszościowych    401
        15.7.6. Implikacje nowych technologii medialnych    401
      15.8. Typy widowni    401
      15.9. Widownia jako grupa lub publiczność    402
      15.10. Widownia jako zestaw gratyfikacji    403
      15.11. Widownia medium    404
      15.12. Widownia definiowana przez kanał lub treść    405
      15.13. Kwestie zasięgu widowni    406
      15.14. Aktywność i wybiórczość    408
      Podsumowanie    411
      Literatura uzupełniająca    411
    Rozdział 16. Tworzenie się widowni i doświadczenie odbioru mediów    412
      16.1. Dlaczego ludzie korzystają z mediów?    413
      16.2. Tworzenie się widowni w perspektywie strukturalistycznej    414
      16.3. Teoria korzystania i gratyfikacji    416
        16.3.1. Teoria korzystania i gratyfikacji w nowym świetle    417
        16.3.2. Komentarz    419
        16.3.3. Teoria oczekiwań    420
      16.4. Zintegrowany model wyboru mediów    421
        16.4.1. Czynniki po stronie widowni    422
        16.4.2. Czynniki po stronie mediów    422
      16.5. Korzystanie z mediów w sferze publicznej i prywatnej    426
      16.6. Subkultura a widownia    424
      16.7. Styl życia    427
      16.8. Płeć widowni    427
      16.9. Korzystanie z mediów a życie towarzyskie    429
      16.10. Normatywne ramy korzystania z mediów    432
      16.11. Normy widowni a treść    434
      16.12. Widok z widowni    435
      16.13. Fani mediów    437
      16.14. Koniec widowni?    439
      16.15. „Wymykanie się” widowni    441
      16.16. Przyszłość widowni    442
      16.17. Koncepcja widowni raz jeszcze    443
      Podsumowanie    444
      Literatura uzupełniająca    444
  CZĘŚĆ VII. ODDZIAŁYWANIE    446
    Rozdział 17. Oddziaływanie mediów – procesy i modele    446
      17.1.Założenie istnienia oddziaływania    447
      17.2. Historia naturalna badań i teorii oddziaływania mediów – cztery fazy    448
        17.2.1. Faza 1: wszechmocne media    449
        17.2.2. Faza 2: test teorii wszechmocnych mediów    449
        17.2.3. Faza 3: ponowne odkrycie wszechmocy mediów    450
        17.2.4. Faza 4: oddziaływanie mediów jako wynik negocjacji    452
        17.2.5. Siła oddziaływania mediów w kontekście historycznym    454
      17.3. Typy władzy komunikacyjnej    455
      17.4. Poziomy i rodzaje oddziaływań    455
      17.5. Typologia oddziaływania mediów    457
        17.5.1. Oddziaływanie planowane i krótkotrwałe    458
        17.5.2. Oddziaływanie nieplanowane i krótkotrwałe    459
        17.5.3. Oddziaływanie planowane i długotrwałe    459
        17.5.4. Oddziaływanie nieplanowane i długotrwałe    460
      17.6. Reakcje indywidualne: model bodziec–reakcja    460
      17.7. Pośredniczące okoliczności oddziaływania    461
      17.8. Relacja źródło–odbiorca a oddziaływania    463
      17.9. Kampanie    464
        17.9.1. Podstawowe cechy    464
        17.9.2. Filtry    465
        17.9.3. Czynnik ludzki    466
        17.9.4. W czyim interesie?    467
      Podsumowanie    467
      Literatura uzupełniająca    467
    Rozdział 18. Oddziaływania społeczno-kulturowe    468
      18.1. Behawioralny model oddziaływania    469
      18.2. Media, przemoc i przestępczość    471
        18.2.1. Teoria    472
        18.2.2. Treść    472
        18.2.3. Empiryczna weryfikacja oddziaływania mediów    473
        18.2.4. Wywoływanie lęku    474
        18.2.5. Media a przestępczość    474
      18.3. Media, dzieci i młodzież    475
      18.4. Reakcje zbiorowe    476
        18.4.1. Niepokoje społeczne    478
      18.5. Dyfuzja innowacji i rozwoju    479
      18.6. Społeczny rozdział wiedzy    480
      18.7. Teoria edukacji społecznej    482
      18.8. Socjalizacja    483
      18.9. Kontrola społeczna i kształtowanie świadomości    484
      18.10. Kultywacja    486
        18.10.1. Teoria    486
        18.10.2. Weryfikacja teorii    487
      18.11. Media a długofalowa zmiana społeczna i kulturowa    488
      18.12. Rozrywka    489
      Podsumowanie    491
      Literatura uzupełniająca    491
    Rozdział 19. Informacje, opinia publiczna i komunikacja polityczna    492
      19.1. Przekazy informacyjne jako źródło wiedzy    493
        19.1.1. Schematy prezentacji i obróbka informacji    494
        19.1.2. Przykłady    496
        19.1.3. Zróżnicowany odbiór    494
        19.1.4. Wiarygodność przekazów informacyjnych    497
      19.2. Dyfuzja informacji    498
      19.3. Oddziaływanie ram znaczenia    499
      19.4. Porządek dnia    501
        19.4.1. Wyjaskrawianie    503
      19.5. Wpływ na postawy i opinię publiczną    503
      19.6. Model prawdopodobieństwa refleksji    505
      19.7. Spirala milczenia – tworzenie klimatów opiniotwórczych    507
        19.7.1. Oddziaływania za pośrednictwem osób trzecich    509
      19.8. Definiowanie rzeczywistości i niezamierzona tendencyjność    509
      19.9. Ostrzeganie o ryzyku    511
      19.10. Znaczenie komunikacji politycznej w ustrojach demokratycznych    511
      19.11. Wpływ mediów na instytucje i procesy polityczne    514
      19.12. Wpływ mediów na przebieg wydarzeń    516
      19.13. Propaganda i wojna    517
      19.14. Internet jako źródło informacji    519
      Podsumowanie    521
      Literatura uzupełniająca    521
  Rozdział 20. EPILOG    522
    Przyszłość komunikacji masowej    522
      20.1. Różne perspektywy    524
        20.1.1. Rozwój techniczny    524
        20.1.2. Perspektywa widowni    525
        20.1.3. Perspektywa rynku mediów    525
        20.1.4. Perspektywa polityczna    526
        20.1.5. Perspektywa zbiorowości społecznej    527
      20.2. Przyszłość: ciągłość i zmiana    527
        20.2.1. Powody do optymizmu    528
  Bibliografia    530
  Indeks nazwisk    567
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia