Mechanika dla niemechaników

Mechanika dla niemechaników

2 oceny

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik zawiera wybrane zagadnienia ze statyki, kinematyki i kinetyki oraz wytrzymałości materiałów w zakresie zapewniającym zdobycie minimum wiedzy z mechaniki stosowanej, jaką powinien przyswoić sobie każdy studiujący na niemechanicznych kierunkach wyższych uczelni technicznych.


Studiowanie podręcznika ułatwiają liczne, starannie dobrane przykłady, z których większość jest rozwiązana, ale są też zadania do samodzielnego rozwiązania. Na końcu każdego rozdziału są zamieszczone pytania kontrolne, obejmujące cały materiał dydaktyczny, umożliwiające sprawdzenie zdobytej wiedzy.


Podręcznik stanowi podstawę interaktywnego, stale udoskonalanego przewodnika do przedmiotu mechanika stosowana dla kształcących się na odległość, umieszczonego w Internecie pod adresem: http://platforma.polsl.pl/roz/.


Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków studiów technicznych, na których mechanika nie jest przedmiotem podstawowym.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Rok wydania2009
Liczba stron220
KategoriaMechanika
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-204-3466-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Statyka    9
    1.1. Podstawowe pojęcia i modele w mechanice    9
    1.2. Wypadkowa zbieżnego układu sił    11
      1.2.1. Metoda wektorowa wyznaczania wypadkowej zbieżnej układu sił    11
      1.2.2. Metoda analityczna wyznaczania wypadkowej zbieżnej układu sił    13
    1.3. Moment siły względem punktu oraz osi. Para sił    18
      1.3.1. Moment siły względem punktu    18
      1.3.2. Moment wypadkowej zbieżnego układu sił    19
      1.3.3. Para sił    19
      1.3.4. Moment siły względem osi    20
    1.4. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił    23
    1.5. Przypadki redukcji oraz szczególne rodzaje układów sił    25
      1.5.1. Przypadki redukcji układów sił    25
      1.5.2. Płaski układ sił    26
      1.5.3. Układ sił równoległych    27
    1.6. Równowaga sił działających na ciało sztywne    31
    1.7. Tarcie    49
      1.7.1. Tarcie posuwiste    49
      1.7.2. Opór toczenia    53
    1.8 Geometria mas    55
      1.8.1. Środek ciężkości ciała    55
      1.8.2. Masowe momenty bezwładności i dewiacji    57
      1.8.3. Momenty bezwładności i dewiacji przekroju pręta    60
    Pytania kontrolne    67
  2. Wytrzymałość materiałów    69
    2.1. Podstawowe pojęcia i problematyka wytrzymałości materiałów    69
    2.2. Rodzaje sił wewnętrznych i naprężeń w przekroju pręta    71
    2.3. Pręt rozciągany lub ściskany    74
    2.4. Badania własności mechanicznych materiałów    78
    2.5. Belki    86
      2.5.1. Momenty gnące i siły poprzeczne (tnące) w przekroju belki    86
      2.5.2. Zginanie równomierne, proste belki    96
      2.5.3. Równanie osi ugiętej belki    107
    2.6. Pręt skręcany    116
    2.7. Ścinanie    123
    2.8. Wyboczenie pręta    127
    2.9. Elementy teorii stanu naprężenia i odkształcenia    132
      2.9.1. Stan naprężenia    132
      2.9.2. Stan odkształcenia    137
      2.9.3. Rodzaje stanów naprężenia i odkształcenia    139
    2.10. Uogólnione prawo Hooke'a    142
    2.11. Wytężenie i przypadki złożone wytrzymałości pręta    144
      2.11.1. Wytężenie i jego ocena oparta na naprężeniu redukowanym    144
      2.11.2. Zginanie ukośne belki    148
      2.11.3. Pręt o przekroju kołowym rozciągany i ściskany, zginany i skręcany    150
    2.12. Zadania statycznie niewyznaczalne    153
    Pytania kontrolne    158
  3. Kinematyka    159
    3.1. Ruch punktu    159
    3.2. Ruch ciała sztywnego    166
      3.2.1. Ruch postępowy ciała sztywnego    166
      3.2.2. Ruch obrotowy ciała sztywnego    166
      3.2.3. Ruch płaski ciała sztywnego    169
      3.2.4. Uwagi o ruchu kulistym i ogólnym ciała sztywnego    178
    3.3. Ruch względny punktu    179
      3.3.1. Pojęcia podstawowe w opisie ruchu względnego punktu    179
      3.3.2. Prędkość w ruchu względnym    180
      3.3.3. Przyspieszenie w ruchu względnym    181
    Pytania kontrolne    182
  4. Kinetyka    183
    4.1. Prawa Newtona    183
    4.2. Kinetyka punktu materialnego    185
      4.2.1. Różniczkowe równania ruchu punktu materialnego    185
      4.2.2. Dwa podstawowe zadania kinetyki    185
      4.2.3. Zasada d’Alemberta dla punktu materialnego    193
      4.2.4. Pęd i kręt punktu materialnego. Impuls siły    194
      4.2.5. Praca i moc    195
      4.2.6. Pole sił ciężkości. Energia potencjalna i kinetyczna punktu materialnego    197
    4.3. Kinetyka układu punktów materialnych    200
      4.3.1. Rodzaj układów punktów materialnych. Więzy. Obciążenia    200
      4.3.2. Prawo zmienności pędu układu punktów materialnych    200
      4.3.3. Ruch środka masy układu punktów materialnych    205
      4.3.4. Zasada d’Alemberta dla układu punktów materialnych    206
      4.3.5. Prawo zmienności krętu układu punktów materialnych    206
      4.3.6. Energia kinetyczna układu punktów materialnych    209
      4.3.7. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy oraz zasada zachowania energii mechanicznej dla układu punktów materialnych    210
    4.4. Kinetyka ciała sztywnego    210
    Pytania kontrolne    215
  Literatura    217
  Skorowidz    218
RozwińZwiń