Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki. PN 309

-20%

Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki. PN 309

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,8018,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W dniach 18-20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu odbył się Kongres Statystyki Polskiej, stanowiący punkt centralny uroczystych obchodów 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Obchody te były kontynuowane przez regionalne od-działy PTS. Oddział PTS we Wrocławiu – przy współpracy z Katedrą Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu – zorganizował zjazd swoich członków połączony z ogólnopolską konferencją naukową poświęconą 100-leciu istnienia Towarzystwa.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkie¬wicz, a gośćmi honorowymi byli: Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, prof. Richard Hindls, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, oraz prof. Stanislava Hronová, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. W komitecie honorowym konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. Janusz Witkowski, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, prof. dr hab. Teresa Ledwina, kierownik Zakładu Statystyki Matematycznej Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Czesław Domański, prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz.

Głównym powodem zorganizowania konferencji była setna rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz dwusetna rocznica wygłoszenia pierwszego wykładu akademickiego ze statystyki w języku polskim. Świętowanie tych dwóch rocznic połączone zostało z jubileuszem pięćdziesięciolecia istnienia Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Po uroczystym otwarciu konferencji przez prof. dr. hab. Walentego Ostasiewicza, prezesa Rady Oddziału PTS we Wrocławiu, rozpoczęły się obrady naukowe. Pierwszy wykład plenarny na temat aktualnych wyzwań wobec polskiej statystki publicznej wygłosił prof. Janusz Witkowski. Prezes GUS podkreślił, że statystyka powinna systematycznie się dostosowywać do zmieniających się uwarunkowań, doskonalić metodologię i organizację pracy, podejmować wyzwania współczesnego świata.

Drugi referat plenarny, poświęcony detekcjom stochastycznej dominacji rzędu 1, a dokładniej − problemowi testowania stochastycznej dominacji, wygłosiła prof. Teresa Ledwina. Profesor Ledwina podkreśliła, że przez wiele lat problem ten był głównie eksploatowany w teorii niezawodności i biostatystyce. Profesor zaprezentowała nowe, ulepszone podejście, pozwalające rozwiązywać rzeczywiste problemy ekonomiczne.

Pozostałe referaty zostały wygłoszone w sześciu sesjach specjalnych oraz w jednej historycznej, zorganizowanej i prowadzonej głównie przez profesorów wrocławskich uczelni. Podczas konferencji wygłoszono 20 referatów i przedstawiono
33 referaty w postaci plakatów konferencyjnych. Tematyka ich była bardzo różnorodna, obejmowała bowiem zagadnienia z zakresu statystyki publicznej, statystyki społecznej, statystyki aktuarialnej, metodologii statystycznej, biostatystyki i statystycznej kontroli jakości. Rozszerzone wersje prezentowanych referatów autorzy przygotowali w postaci artykułów naukowych. Artykuły, które otrzymały pozytywne recenzje, zostały zamieszczone w niniejszej publikacji.


Liczba stron291
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-398-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Tadeusz Bednarski: Rola Jerzego Spławy-Neymana w kształtowaniu metod statystycznej analizy przyczynowości     11
  Filip Borowicz: Ocena możliwości uzupełnienia danych BAEL informacjami ze źródeł administracyjnych w celu dokładniejszej analizy danych o bezrobociu     19
  Mariusz Donocik, Bogdan Kisiała, Mirosław Mróz, Beata Detyna, Jerzy Detyna: Przydatność testów nieparametrycznych Kruskala-Wallisa i mediany w długoterminowej ocenie parametrów kruszyw melafirowych     27
  Mariusz Donocik, Bogdan Kisiała, Mirosław Mróz, Beata Detyna, Jerzy Detyna: Karty kontrolne w ocenie jakości kruszyw dla budownictwa drogowego     42
  Czesław Domański: Uwagi o procedurach weryfikacji hipotez z brakującą informacją     54
  Stanisław Heilpern: Zależne procesy ryzyka     62
  Artur Lipieta, Barbara Pawełek, Jadwiga Kostrzewska: Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji     78
  Agnieszka Marciniuk: Dwa sposoby modelowania stopy procentowej w ubezpieczeniach życiowych     90
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: Model nieproporcjonalnej intensywności Coxa w analizie bezrobocia     114
  Edyta Mazurek: Statystyczna analiza podatku dochodowego od osób fizycznych     127
  Katarzyna Ostasiewicz: Awersja do nierówności w modelowaniu użytkowania dóbr wspólnych     159
  Piotr Peternek: Porównanie kart kontrolnych indywidualnych pomiarów uzyskanych z wykorzystaniem uogólnionego rozkładu lambda oraz krzywych Johnsona     179
  Małgorzata Podogrodzka: Starzenie się ludności a płodność w Polsce w latach 1991-2010 – ujęcie regionalne     192
  Renata Rasińska, Iwona Nowakowska: Jakość życia studentów w aspekcie znajomości wskaźników zrównoważonego rozwoju     203
  Maria Rosienkiewicz, Jerzy Detyna: Analiza efektywności metod wyboru zmiennych objaśniających do budowy modelu regresyjnego     214
  Jerzy Śleszyński: National Welfare Index – ocena nowego miernika rozwoju trwałego i zrównoważonego     236
  Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki: Wykorzystanie oszczędnych modeli harmonicznych w prognozowaniu na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji     261
  Anna Zięba: O możliwościach wykorzystania metod statystycznych w badaniach nad stresem     278
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia