ISSN: 1509-4995


W numerze:


Artykuły


Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj: Współpraca ośrodków naukowych w Polsce [Spatial aspects of collaborative networks in science: Lessons from Poland], s. 5–22;


Jacek Poniedziałek: Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach [Creating a region in Warmia and Masuria], s. 23–42;


Marek W. Kozak: Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów? [Tourism: A lost opportunity for regional development?], s. 43–59;


Tomasz Grzegorz Grosse: Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008–2010 [The directions of future changes in the EU Cohesion Policy. Selected topics of the 2008–2010 debate], s. 60–82;


Dominika Wojtowicz, Michał Wolański, Łukasz Widła-Domaradzki: Ocena rzeczywistych efektów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań [Impact evaluation of EU-co-financed projects – a case study of crossroads reconstruction], s. 83–104;


Janina Kotlińska, Maciej J. Nowak: Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości a rozwój lokalny [Economy of district property and local governance], s. 105–122.


Sprawozdania


Dorota Celińska-Janowicz: Sprawozdanie z konferencji „Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku”, s. 123–125. Recenzje Andrzej Miszczuk: Piotr Eberhardt, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1950), s. 126–127;


Maciej J. Nowak: Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 roku, s. 128–130.


Periodyk wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o. wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.


Rok wydania2010
Liczba stron131
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaCentrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) i Wydawnictwo Naukowe Scholar
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ARTYKUŁY    5
    Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj, Współpraca ośrodków naukowych w Polsce    5
      Spatial aspects of collaborative networks in science: Lessons from Poland    22
    Jacek Poniedziałek, Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach    23
      Creating a region in Warmia and Masuria    42
    Marek W. Kozak, Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów?    43
      Tourism: A lost opportunity for regional development?    59
    Tomasz Grzegorz Grosse, Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008–2010    60
      The directions of future changes in the EU Cohesion Policy. Selected topics of the 2008–2010 debate    82
    Dominika Wojtowicz, Michał Wolański, Łukasz Widła-Domaradzki, Ocena rzeczywistych efektów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań    83
      Impact evaluation of EU-co-financed projects – a case study of crossroads reconstruction    104
    Janina Kotlińska, Maciej J. Nowak, Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości a rozwój lokalny    105
      Economy of district property and local governance    122
  SPRAWOZDANIA    123
    Dorota Celińska-Janowicz, Sprawozdanie z konferencji „Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku”    123
  RECENZJE    126
    Andrzej Miszczuk, Piotr Eberhardt, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1950)    126
    Maciej J. Nowak, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen    128
  Call for papers    132
  Warunki prenumeraty w roku 2011    134
  Informacje dla Autorów    136
RozwińZwiń