Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,79  34,65

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 34,65 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 20,79 zł  


20,79

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematyka 18. tomu koncentruje się wokół kwestii zakreślonych w podtytule: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy i użytkownicy. 19 artykułów składających się na całość publikacji podzielono na 3 części, po których zamieszczono indeks osobowy.
W pierwszej części zgromadzono opracowania poświęcone funkcjonowaniu bibliotek, a ściślej opisujące m.in.: stan bibliotek publicznych i czytelnictwa w województwie śląskim, różnorakie funkcje, jakie pełnią te instytucje oraz wybrane kwestie z działalności francuskich bibliotek publicznych dla dzieci. Przeanalizowano również proces kształtowania się relacji biblioteki z użytkownikiem oraz metody rozwiązywania konfliktów w zespołach bibliotecznych.
Drugą część – najliczniej reprezentowaną – tworzą szkice podporządkowane tematyce zbiorów. Znalazły się tu artykuły opisujące m.in.: recepcję Żywotów świętych Piotra Skargi, funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów, metody sporządzania opisu i katalogowania zabytkowych opraw książkowych czy też proces destrukcji mikrobiologicznej papieru w zbiorach jasnogórskich. Dodatkowo w grupie tej zgromadzono teksty dotyczące pracowników biblioteki – przedstawiono sylwetkę zasłużonego bibliotekarza Jerzego Samuela Bandtkiego oraz bibliotekarzy uniwersyteckich na ziemiach niemieckich (w latach 1789–1871).
Ostatnia część obejmuje opracowania poruszające problematykę informacji. Omówione zostały tu takie kwestie, jak: informacja dla małych i średnich przedsiębiorstw w realiach Jednolitego Rynku Europejskiego, pojęcia i rodzaje informacji ekonomicznej czy bibliografia terytorialna w komunikacji społecznej.
Tom dostarcza czytelnikowi wiedzy na temat współczesnych, jak i historycznych zagadnień bibliologicznych. Prezentuje teoretyczne opracowania tematów oraz wskazuje praktyczne zastosowanie analizowanych kwestii.


Rok wydania2010
Liczba stron260
KategoriaInformacja naukowa
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-663-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  
  C z ę ś ć I
  
  Elżbieta GONDEK: Obraz bibliotek publicznych oraz czytelnictwa w województwie śląskim w latach 2000—2007 /    7
  
  Anna TOKARSKA: Kreowanie kultury edukacyjnej, informacyjnej i medialnej w bibliotekach /    33
  
  Beata ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL: Znaczenie satysfakcji w kształtowaniu relacji biblioteki z użytkownikiem /    45
  
  Joanna KAMIŃSKA: Konflikty w zespołach bibliotecznych oraz wybrane metody ich rozwiązywania /    53
  
  Hanna LANGER: Biblioteki publiczne dla dzieci we Francji (wybrane zagadnienia) /    63
  
  Marta NADOLNA: Rola „Guliwera” w popularyzowaniu książek „zakazanych” /    79
  
  C z ę ś ć II
  
  Anna SITKOWA: Żywot świętego Benedykta w edycji Reguły benedyktyńskiej „przekładania” Sebastiana Fabiana Klonowica. (Z dziejów recepcji Żywotów świętych Piotra Skargi) /    86
  
  Mariola JARCZYKOWA: Społeczne i kulturalne funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów w XVII wieku /    96
  
  Aleksandra GAJOWSKA: Działalność bibliotekarska Jerzego Samuela Bandtkiego /    109
  
  Zdzisław GĘBOŁYŚ: Uczeni, poeci i inni — bibliotekarze uniwersyteccy na ziemiach niemieckich w latach 1789—1871 /    124
  
  Monika KAPLITA: Kierunki prac bibliologicznych dotyczących Śląska we Wrocławiu w latach 1945—1975 /    137
  
  Danuta SIERADZKA: Nieznane materiały na temat Biblioteki Polskiej w Paryżu w Archiwum Państwowym w Katowicach /    150
  
  Agnieszka BIAŁY: Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych — przegląd dotychczasowych metod /    160
  
  Agnieszka BAKALARZ: Destrukcja mikrobiologiczna w procesie naturalnego starzenia się papieru z księgozbioru ojców paulinów z klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie /    177
  
  C z ę ś ć III
  
  Honorata ZARĘBSKA: Informacja dla małych i średnich przedsiębiorców (MSP) w realiach Jednolitego Rynku Europejskiego /    183
  
  Anna MATYSEK: Informacja ekonomiczna — pojęcie i rodzaje /    201
  
  Agnieszka BAJOR: Miejsce bibliografii terytorialnych w systemie komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia /    212
  
  Anna MARCOL: Wykorzystanie Internetu w prezentowaniu polsko-niemieckiej prasy dwujęzycznej publikowanej po roku 1989 /    225
  
  Bogumiła WARZĄCHOWSKA: Praktyki zawodowe studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego /    236
  
  Indeks osobowy (oprac. Mariola JARCZYKOWA) /    249
RozwińZwiń