ISSN: 1509-4995


W numerze:


Artykuły [Articles]


Marek Furmankiewicz, Joanna Stefańska: Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych „lokalnych grupach działania” w Polsce [Cross-sectoral Partnerships as Organisational Networks. The Analysis of Relations in Three Local Action Groups in Poland], s. 5–25;


Grzegorz Masik: Typy polityki lokalnej. Przykład strefy suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta [The Infl uence of Local Policy on Living Conditions and Quality of Life: A Case Study of Suburban Area of the Gdańsk Agglomeration], s. 26–47;


Marek W. Kozak: Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata? [Sport Mega-Events: Benefit or Loss?], s. 48–68;


Anna Tobolska: Zróżnicowanie postaw społeczności lokalnych wobec inwestorów zagranicznych [Differences in Attitudes of Local Communities Towards Foreign Investors}, s. 69–88;


Dorota Celińska-Janowicz: Druga młodość czy upadek? Warszawskie osiedle Służew nad Dolinką w okresie transformacji [Second Youth or Decline? Warsaw Large-Scale Housing Estate Służew nad Dolinką during Socio-Economic Transformation], s. 89–104;


Sławomira Hajduk: Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego [State of Spatial Planning in the Districts of the Podlaskie Voivodeship], s. 105–115;


recenzje;


konferencja naukowa Przestrzeń małych miast – 20 lat transformacji.


Periodyk wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o. wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.


Rok wydania2010
Liczba stron126
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaCentrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) i Wydawnictwo Naukowe Scholar
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ARTYKUŁY    5
    Marek Furmankiewicz, Joanna Stefańska, Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych „lokalnych grupach działania” w Polsce    5
      Cross-sectoral Partnerships as Organisational Networks. The Analysis of Relations in Three Local Action Groups in Poland    25
    Grzegorz Masik, Typy polityki lokalnej. Przykład strefy suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta    26
      The Influence of Local Policy on Living Conditions and Quality of Life: A Case Study of Suburban Area of the Gdańsk Agglomeration    47
    Marek W. Kozak, Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata?    48
      Sport Mega-Events: Benefi t or Loss?    68
    Anna Tobolska, Zróżnicowanie postaw społeczności lokalnych wobec inwestorów zagranicznych    69
      Differences in Attitudes of Local Communities Towards Foreign Investors    88
    Dorota Celińska-Janowicz, Druga młodość czy upadek? Warszawskie osiedle Służew nad Dolinką w okresie transformacji    89
      Second Youth or Decline? Warsaw Large-Scale Housing Estate Służew nad Dolinką during Socio-Economic Transformation    104
    Sławomira Hajduk, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego    105
      State of Spatial Planning in the Districts of the Podlaskie Voivodeship    115
  RECENZJE    116
    Maciej J. Nowak, Janina Kotlińska, 2009, Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce (na przykładzie dużych miast) , Pozna: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 450 s.    116
  KONFERENCJA    121
    Maciej J. Nowak, Konferencja naukowa „Przestrzeń małych miast – 20 lat transformacji”    121
  Spis treści numerów 1–4, 2009    125
  Informacje dla Autorów    127
  Warunki prenumeraty w roku 2010    128
RozwińZwiń