Studia bibliologiczne. T. 20: Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi

1 ocena

Redakcja:

Anna Tokarska

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

42,84  63,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 63,00 zł (-32%)

Najniższa cena z 30 dni: 42,84 zł  


42,84

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jubileuszowy, 20. tom Studiów bibliologicznych, dedykowany Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi, dotyczy rzadkiej w opracowaniach bibliotekoznawczych tematyki konserwacji książki. Zaawansowanie prac i znaczący dorobek naukowy w tym zakresie jest wyróżnikiem charakterystycznym dla Instytutu BIN UŚ na tle ogólnopolskim i międzynarodowym, a zaprezentowany materiał, zgodny z zainteresowaniami Profesora, jest interdyscyplinarny. Omawiane zagadnienia dotyczą badań z pogranicza chemii i mikrobiologii, a także bibliologii, czytelnictwa i bibliofilstwa. Opracowanie, zawierające 22 wieloaspektowe artykuły reprezentantów ogólnopolskiego środowiska naukowego, z przewagą badaczy z Uniwersytetu Śląskiego, jest prezentacją artykułów ważnych dla realizacji procesu naukowo-dydaktycznego ze względu na treść i zaproponowaną metodologię. 20. tom Studiów bibliologicznych jest interdyscyplinarny i aktualny zwłaszcza obecnie, kiedy przechowanie i udostępnienie dziedzictwa piśmiennictwa narodowego należy do zadań priorytetowych w polityce kulturalnej i informacyjnej w Polsce.


Rok wydania2015
Liczba stron364
KategoriaInformacja naukowa
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-330-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Od redaktora (Anna Tokarska) /    5
  Curriculum Vitae Profesora Leonarda Ogiermana (Agnieszka Bangrowska) /    9
  Bibliografia publikacji Profesora Leonarda Ogiermana (Tadeusz Maciąg) /    13
  
  C z ę ś ć I
  Techniki badawcze i narzędzia procesu konserwacji
  
  Agnieszka BANGROWSKA : Oddziaływania atramentów oraz pigmentów na podłoże papierowe. Klasyfikacja i charakterystyka najważniejszych pigmentów stosowanych w zbiorach bibliotecznych /    27
  
  Józef ŚLIWIOK : Chromatografia gazowa w badaniach zabytkowego materiału bibliotecznego /    46
  
  Tadeusz MACIĄG: Grzyby niszczące zabytkowy papier. Analiza druków z lat 1500—1600 z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie /    53
  
  Mariola JARCZYKOWA: Dawne oprawy książek w świetle inwentarzy i korespondencji Radziwiłłowskiej /    73
  
  Agnieszka BIAŁY: Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Analiza kompozycji i tematów ikonograficznych wybranych tłoczeń /    90
  
  Edward RÓŻYCKI : Stan zachowania i konserwacja książki w województwie ruskim (XVI—XVIII wiek) /    109
  
  Katarzyna KWAŚNIEWICZ: Historia i osiągnięcia Pracowni Konserwacji Masowej w Archiwum Państwowym w Katowicach /    126
  
  Sergiusz CZARZASTY: Ochrona zbiorów bibliotecznych w polskich siłach zbrojnych na przykładzie Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie /    139
  
  Beata ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL : Tematyka ochrony zbiorów bibliotecznych w czasopiśmiennictwie światowym na podstawie bazy BABIN za lata 1990—2010 /    156
  
  Joanna KAMIŃSKA : Problemy bibliotek i ochrony ich zbiorów w świetle wybranych artykułów z czasopism polskich w latach 1994—2013 /    178
  
  C z ę ś ć I I
  Konteksty literackie, bibliofilskie, biblioteczne
  
  Krystyna HESKA-KWAŚNIEWICZ: Rozważania o utracie książek /    195
  
  Anna SITKOWA, Iwona RAK : Anna Jagiellonka jako adresatka listów dedykacyjnych Jakuba Wujka i Piotra Skargi /    209
  
  Teresa WILKOŃ : Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej /    222
  
  Agnieszka KOTWICA : Druki bibliofilskie nicejskiej Oficyny Tyszkiewiczów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu /    231
  
  Jarosław ŁUNIEWSKI : Supresja klasztorów paulińskich w prowincjach niemieckiej, austriackiej, węgierskiej i polskiej a jej wpływ na losy bibliotek /    247
  
  Jolanta SZULC: Ekslibris z biblioteki ks. Jana Alojzego Nepomucena Ficka. Współczesne funkcje znaku książkowego /    255
  
  Andrzej TROJNAR: Rola księży Jana i Pawła Brandysów w kształtowaniu historii ziemi śląskiej /    268
  
  Bogumiła WARZĄCHOWSKA: Księgozbiory śląskich kapłanów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach /    280
  
  Sylwia BOROWIK: Biblioteka domowa Alfreda Szklarskiego /    302
  
  Agnieszka BAJOR: Studia bibliologiczne jako źródło informacji śląskoznawczej i zagłębiowskiej /    317
  
  Indeks osób i postaci fikcyjnych /    339
  Noty o Autorach /    355
RozwińZwiń