Efektywność transportu w teorii i w praktyce

Efektywność transportu w teorii i w praktyce

2 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja dotyczy ekonomicznej problematyki transportu i stanowi formę prezentacji rezultatów badań, konfrontacji opinii oraz doświadczeń przedstawicieli różnych zespołów i ośrodków badawczych na temat teoretycznych i praktycznych aspektów efektywności transportu. Zawiera 26 opracowań, których treść jest różnorodna pod względem ich charakteru i przedmiotu badań. Poszczególne opracowania zgrupowano w trzech częściach odpowiadających wątkom, wokół których koncentrują się rozważania ich autorów. Część pierwsza publikowanych prac zawiera wyniki rozpoznań naukowych, związanych z zagadnieniem efektywności i skuteczności kształtowania systemów transportowych w nawiązaniu do celów polityki transportowej Unii Europejskiej. Przedstawione prace dotyczą między innymi zagadnień: monitorowania realizacji polityki transportowej miast i regionów, efektywności społecznej transportu i jej istotnej części składowej, jaką jest efektywność ekologiczna, dostępności transportowej, określenia możliwości realizacji Korytarza Transportowego Wschód-Zachód II, gwarancji publicznych w transporcie wobec ryzyka.


Autorzy opracowań zawartych w drugiej części zbioru podejmują następujące kwestie: poprawy efektywności kolei, decyzji i działań instytucji wspólnotowych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania transportu drogowego na obszarze Unii Europejskiej, uwarunkowań i możliwości zwiększenia efektywności lotniczego transportu pasażerskiego, metodyki szacowania strumieni finansowych, przeznaczonych na realizację kolejowych inwestycji infrastrukturalnych, znaczenia infrastruktury transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym, identyfikacji aktualnej roli pośrednictwa celnego w Polsce, systemu logistyki pocztowej.


Tematyka rozważań zawartych w trzeciej części publikacji to zagadnienia: procesów usprawniających funkcjonowanie łańcuchów dostaw, metod i narzędzi stosowanych w doskonaleniu procesów transportowych i logistycznych, płatności za usługi przewozowe w kontekście efektywności transportu publicznego.


Rok wydania2010
Liczba stron296
KategoriaLogistyka
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-583-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    7
  CZĘŚĆ I. WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU W ŚWIETLE CELÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ    9
    Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec: EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ POLITYKI TRANSPORTOWEJ MIAST I REGIONÓW    11
    Emilia Kuciaba, Agnieszka Wysocka: EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA TRANSPORTU W ŚWIETLE IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU    23
    Bożena Grad, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska: EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA TRANSPORTU I JEJ ZNACZENIE DLA PROCESU INTEGRACJI SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ    34
    Stanisław Miecznikowski: WYBRANE PROBLEMY ZMNIEJSZENIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH TRANSPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ    48
    Tomasz Kwarciński: DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU    58
    Magdalena Jażdżewska-Gutta: MOŻLIWOŚCI REALIZACJI KORYTARZA TRANSPORTOWEGO WSCHÓD-ZACHÓD II W ŚWIETLE POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ    64
    Przemysław Borkowski: RYZYKO A EFEKTYWNOŚĆ GWARANCJI PUBLICZNYCH W TRANSPORCIE    73
  CZĘŚĆ II. DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU    85
    Anna Mężyk: EFEKTYWNOŚĆ TRANSPORTU KOLEJOWEGO JAKO CEL RESTRUKTURYZACJI    87
    Alina Lipińska-Słota: ZMIANY JAKOŚCIOWE W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM    94
    Mariusz Ogłoziński: CZYNNIKI WZROSTU EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU DROGOWEGO W OBECNYCH WARUNKACH PRAWNO-EKONOMICZNYCH    101
    Joanna Hawlena: EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA TABORU LOTNICZEGO    105
    Dawid Milewski: TRANSPORT LOTNICZY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO – ANALIZA ZALEŻNOŚCI I PROGNOZA ZMIAN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO    117
    Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek: PROBLEMY METODYCZNE OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ KOLEJOWYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ    129
    Anita Mutwil: JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W ASPEKCIE EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU    142
    Teresa Gądek-Hawlena: WYBRANE KORZYŚCI Z ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE W ASPEKCIE PRZEKSZTAŁCEŃ W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTU    152
    Bożena Pogan: USŁUGI POŚREDNICTWA CELNEGO W POLSCE A EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE OBSŁUGI TSL    165
    Marek Wróbel: EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA TRANSPORTU POCZTOWEGO NA PRZYKŁADZIE CENTRUM LOGISTYKI, ODDZIAŁ REGIONALNY W KATOWICACH, POCZTA POLSKA S.A.    177
  CZĘŚĆ III. METODY I NARZĘDZIA USPRAWNIENIA PROCESÓW NA RYNKU TSL    191
    Mirosław Antonowicz: ROLA CROSS-DOCKINGU W LOGISTYCE I TRANSPORCIE    193
    Joanna Schomburg, Adam Mytlewski: PROCESY INTEGRACYJNE W ŁAŃCUCHACH DOSTAW NAWOZÓW FOSFOROWYCH W POLSCE    205
    Maciej Stajniak: WYKORZYSTANIE TEORII MAPOWANIA BPMN W DOSKONALENIU PROCESÓW TRANSPORTOWYCH    215
    Artur Kierzkowski: MODEL OCENY PROCESU EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH ZE STANAMI OPÓŹNIENIA    225
    Dariusz Grzesica: ZASTOSOWANIE NARZĘDZI KOMPUTEROWYCH DO OPTYMALIZACJI KOSZTÓW TRANSPORTU    234
    Grzegorz Dydkowski: ROZWÓJ PŁATNOŚCI ZA USŁUGI KOMUNALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU ŚLĄSKIEJ KARTY USŁUG PUBLICZNYCH    243
    Jakub Halor: PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI PRZEWOZÓW W KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ I AUTOBUSOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI KATOWICKIEJ    254
    Łukasz Ziob: PRZYCHODY POZABILETOWE – ISTOTNY ELEMENT ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI NISKOKOSZTOWYCH LINII LOTNICZYCH    270
    Katarzyna Hebel, Dariusz Tłoczyński: TRANSPORT PUBLICZNY W OBSŁUDZE POLSKICH PORTÓW LOTNICZYCH    278
  INFORMACJE O AUTORACH    295
RozwińZwiń