Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,25  79,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,2579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce wybitnego specjalisty w dziedzinie racjonalnego użytkowania energii, prof. Jana Górzyńskiego, omawiane są m.in.:
• problemy pozyskania i przetwarzania nośników energii pierwotnej nieodnawialnej i odnawialnej,
• sfery użytkowania energii oraz oddziaływanie procesów wykorzystania energii na środowisko naturalne,
• możliwości wpływu na zużycie energii w pełnym cyklu istnienia obiektów,
• problemy formułowania i wprowadzania usprawnień użytkowania oraz
• metody oceny efektywności ekonomicznej przy rozpatrywaniu i realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych.


Obiekt techniczny, zasilany w energię, jest rozpatrywany w pełnym cyklu istnienia, co
pozwala uwzględnić wszystkie najważniejsze problemy związane z wykorzystaniem energii.
Podręcznik zawiera wiedzę o metodach oceny efektywności ekonomicznej i podaje przykłady jej zastosowania przy rozpatrywaniu usprawnień związanych z wykorzystaniem energii w działalności społecznej i gospodarczej.
Znajdzie z pewnością uznanie nie tylko wśród studentów wyższych uczelni technicznych (inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria mechaniczna), ale także na przykład u samorządowców, inżynierów, energetyków, ekologów, służb utrzymania ruchu itd.


Liczba stron496
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19419-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     17
  Wykaz używanych skrótów     19
  
  1. Wstęp     21
    1.1. Wprowadzenie     21
    1.2. Działania w zakresie efektywności energetycznej     22
    1.3. Przedmiot i zakres pracy     24
    1.4. Podstawowe określenia     25
  
  2. Nośniki energii i system społeczno-gospodarczy     30
    2.1. Energia wykorzystywana na Ziemi     30
    2.2. Nośniki energii – rodzaje i określenia     32
    2.3. System społeczno-gospodarczy kraju     34
    2.4. Podsystem energetyczny kraju     37
    2.5. Działalność społeczna i gospodarcza     40
    2.6. Efektywność energetyczna     41
  
  3. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii nieodnawialnej     44
    3.1. Paliwa kopalne i ich spalanie     44
      3.1.1. Paliwa kopalne     44
      3.1.2. Charakterystyka energetyczna paliw     47
      3.1.3. Spalanie paliw     50
    3.2. Wytwarzanie ciepła     51
      3.2.1. Uwagi o ciepłowniach     51
      3.2.2. Czynniki uwzględniane przy doborze kotów małej mocy    57
      3.2.3. Średnia sprawność i zużycie energii pierwotnej w ciepłowni     60
    3.3. Urządzenia wytwórcze ciepła     61
      3.3.1. Informacje ogólne     61
      3.3.2. Zasilanie kotłów w paliwo i paleniska     65
      3.3.3. Wyposażenie kotłów     67
      3.3.4. Efektywność przemiany energetycznej w kotłach     69
      3.3.5. Standardy techniczne     71
    3.4. Wytwarzanie energii elektrycznej     72
      3.4.1. Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach     72
      3.4.2. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej     75
      3.4.3. Elektrociepłownie tradycyjne     77
      3.4.4. Elektrociepłownie gazowo-parowe     78
      3.4.5. Elektrociepłownie z tłokowymi silnikami spalinowymi     80
      3.4.6. Zmniejszenie zużycia energii w wyniku gospodarki skojarzonej     81
  
  4. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej     83
    4.1. Wprowadzenie     83
    4.2. Wykorzystanie energii słonecznej     85
      4.2.1. Sposoby wykorzystania energii słonecznej     85
      4.2.2. Aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej     88
        4.2.2.1. Kolektory słoneczne     88
        4.2.2.2. Wykorzystanie aktywnych systemów słonecznych     91
        4.2.2.3. Przykłady aktywnych systemów słonecznych     92
      4.2.3. Bierne wykorzystanie energii słonecznej     94
      4.2.4. Wykorzystanie systemów fotowoltaicznych     97
      4.2.5. Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem     99
    4.3. Energetyczne wykorzystanie biomasy i biopaliw     101
      4.3.1. Pochodzenie i klasyfikacja     101
      4.3.2. Charakterystyka energetyczna biopaliw     103
      4.3.3. Wykorzystanie energetyczne     107
      4.3.4. Wykorzystanie biopaliwa gazowego     109
    4.4. Wykorzystanie energii ze źródeł geotermalnych     110
      4.4.1. Energia wód geotermalnych     110
      4.4.2. Ciepłownicze wykorzystanie wód geotermalnych     112
    4.5. Wykorzystanie energii wody     115
      4.5.1. Zasady wykorzystania energii wody     115
      4.5.2. Rodzaje elektrowni wodnych     118
      4.5.3. Znaczenie elektrowni wodnych     119
    4.6. Wykorzystanie energii wiatru     120
      4.6.1. Budowa i działanie siłowni wiatrowej     120
      4.6.2. Cechy charakterystyczne wiatru     123
      4.6.3. Ocena energetyczna wiatru     126
        4.6.3.1. Strefy energetyczne wiatru     126
        4.6.3.2. Sprawność przemiany energii wiatru w energię elektryczną     127
      4.6.4. Charakterystka mocy siłowni wiatrowej     130
      4.6.5. Możliwości wykorzystania mocy zainstalowanej siłowni wiatrowej     132
  
  5. Wybrane problemy przesyłania nośników ciepła     134
    5.1. Wprowadzenie     134
    5.2. Nośniki ciepła     135
      5.2.1. Para wodna     135
      5.2.2. Ciepła woda     136
      5.2.3. Ciecze o podwyższonej temperaturze wrzenia     137
      5.2.4. Inne nośniki ciepła     138
    5.3. Układy sieci cieplnych     138
    5.4. Regulacja dostarczania ciepła     142
    5.5. Izolacja przewodów sieci cieplnej     144
    5.6. Straty energii w sieciach cieplnych     149
      5.6.1. Sieci parowe     149
      5.6.2. Wodne sieci cieplne     150
    5.7. Węzły cieplne     151
    5.8. Izolacje cieplne     155
      5.8.1. Wprowadzenie     155
      5.8.2. Materiały termoizolacyjne     156
      5.8.3. Podstawowe wymagania w odniesieniu do materiałów izolacyjnych     161
      5.8.4. Ekonomicznie uzasadniona grubość izolacji cieplnej     162
  
  6. Charakterystyka sfery użytkowania energii     166
    6.1. Wprowadzenie     166
    6.2. Działalność gospodarcza     167
      6.2.1. Procesy produkcji wyrobów     167
      6.2.2. System produkcji wyrobu     169
      6.2.3. Przepływ materiałów i energii w cyklu istnienia wyrobu    170
    6.3. Wybrane procesy produkcji przemysłowej     171
      6.3.1. Wytwarzanie energii elektrycznej     171
      6.3.2. Produkcja wyrobów ceramiki budowlanej     174
      6.3.3. Produkcja stali     177
      6.3.4. Produkcja cementu     179
    6.4. Procesy wznoszenia obiektów budowlanych     184
    6.5. Procesy transportu     185
    6.6. Procesy użytkowania i eksploatacji     188
    6.7. Likwidacja i poużytkowe przetwarzanie materiałów i wyrobów     190
      6.7.1. Problem wykorzystania poużytkowych i poprodukcyjnych odpadów     190
      6.7.2. Schematy zagospodarowania zasobów poużytkowych     193
  
  7. Wpływ działalności społecznej i gospodarczej na środowisko     195
    7.1. Wprowadzenie     195
    7.2. Oddziaływanie na środowisko według sektorów gospodarki     196
      7.2.1. Energetyka     196
      7.2.2. Przemysł     197
      7.2.3. Budownictwo i gospodarka komunalna     199
      7.2.4. Transport     200
      7.2.5. Rolnictwo     201
      7.2.6. Materiały eksploatacyjne w działalności gospodarczej     202
    7.3. Obciążenie środowiska w wyniku wykorzystania zasobów     203
      7.3.1. Rodzaje zasobów środowiska     203
      7.3.2. Wykorzystanie surowców nieenergetycznych     204
      7.3.3. Wykorzystanie surowców energetycznych     204
      7.3.4. Wykorzystanie zasobów wody     205
      7.3.5. Wykorzystanie zasobów gruntów i gleby     205
    7.4. Charakterystyka zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska    206
      7.4.1. Powstawanie i przenoszenie zanieczyszczeń     206
      7.4.2. Główne zanieczyszczenia chemiczne     207
        7.4.2.1. Dwutlenek i tlenek węgla     207
        7.4.2.2. Tlenki siarki     208
        7.4.2.3. Tlenki azotu     208
        7.4.2.4. Ciężkie metale     209
        7.4.2.5. Substancje rozproszone     210
        7.4.2.6. Metan i inne węglowodory     211
      7.4.3. Inne obciążenia środowiska     211
      7.4.4. Obciążenia środowiska pracy     214
    7.5. Skutki w środowisku wywołane wprowadzaniem obciążeń     215
      7.5.1. Wprowadzenie     215
      7.5.2. Uszczuplenie zasobów naturalnych     216
      7.5.3. Oddziaływanie zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie     218
      7.5.4. Zmiany klimatyczne     221
        7.5.4.1. Efekt cieplarniany     221
        7.5.4.2. Degradacja stratosferycznej warstwy ozonowej    226
      7.5.5. Skażenie środowiska     229
        7.5.5.1. Zakwaszenie środowiska     229
        7.5.5.2. Smog letni i zimowy w atmosferze     230
        7.5.5.3. Eutrofizacja środowiska     231
      7.5.6. Oddziaływanie obciążeń środowiska na materiały i budowle     232
      7.5.7. Inne skutki środowiskowe     233
      7.5.8. Skutki obciążenia środowiska pracy     234
    7.6. Wykorzystanie energii odnawialnej a środowisko     236
      7.6.1. Skutki wykorzystania energii słonecznej     236
      7.6.2. Skutki energetycznego wykorzystania biomasy     237
      7.6.3. Skutki wykorzystania energii wiatru     238
      7.6.4. Oddziaływnaie małej energetyki wodnej     239
      7.6.5. Skutki wykorzystania złóż geotermalnych     240
      7.6.6. Porównanie wybranych wskaźników charakteryzujących oddziaływanie na środowisko     241
  
  8. Określanie zużycia energii pierwotnej dla wyrobów i nośników energii     244
    8.1. Potrzeba określania zużycia energii pierwotnej     244
    8.2. Skumulowane zużycie energii     245
    8.3. Skumulowane obciążenie środowiska     248
    8.4. Nakład nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do miejsca wykorzystania     250
    8.5. Skumulowana sprawność energetyczna pozyskania i dostarczenia nośnika energii do miejsca wykorzystania     253
    8.6. Przykład określania sprawności użytkowej energii wykorzystywanej w budynku     257
    8.7. Zasady obliczania zużycia energii pierwotnej w miejscu wykorzystania     259
    8.8. Analiza energetyczna i energetyczno-ekologiczna     261
    8.9. Możliwości poprawy charakterystyki energetyczno-ekologicznej przetworzonych nośników energii     268
      8.9.1. Charakterystka energetyczno-ekologiczna nośników energii     268
      8.9.2. Możliwości wpływu na charakterystykę energetyczno-ekologiczną nośników energii     270
      8.9.3. Zwiększenie efektywności obecnych technologii energetycznych     271
      8.9.4. Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej     272
      8.9.5. Poprawa wskaźników ekologicznych obecnych technologii energetycznych     273
      8.9.6. Wprowadzanie nowych technologii energetycznych     275
      8.9.7. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych     275
      8.9.8. Udział energetyki jądrowej     277
  
  9. Możliwości wpływu na zużycie energii w pełnym cyklu istnienia obiektu     279
    9.1. Wprowadzenie     279
    9.2. Przekształcenia obiektu technicznego w cyklu istnienia     281
    9.3. Wpływ rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych na energochłonność obiektów budowlanych     282
    9.4. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie projektowania     285
      9.4.1. Czynniki proekologicznego oddziaływania     285
      9.4.2. Możliwości wpływu przez wybór nośników energii     287
      9.4.3. Maksymalne zapotrzebowanie na nośniki energii końcowej     288
      9.4.4. Możliwości wpływu na zużycie materiałów, wyrobów i nośników energii     288
      9.4.5. Możliwości wpływu na wytworzenie i dostarczenie energii podczas użytkowania     290
    9.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie realizacji obiektu    293
    9.6. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie użytkowania     295
      9.6.1. Czynniki uwzględniane w fazie użytkowania     295
      9.6.2. Znaczenie trwałości wyrobów i obiektu     297
      9.6.3. Rola systemu eksploatacji w zużyciu zasobów i oddziaływaniu na środowisko     299
      9.6.4. Możliwości oddziaływania na zużycie materiałów i wyrobów     301
    9.7. Możliwości wpływu na efektywność energetyczną w fazie likwidacji     302
    9.8. Możliwości wpływu na efektywność energetyczną przez racjonalizację wyrobów     304
      9.8.1. Działania w cyklu istnienia     304
      9.8.2. Projektowanie wyrobów     305
      9.8.3. Wytwarzanie wyrobów     306
      9.8.4. Eksploatacja wyrobów     307
      9.8.5. Likwidacja i poużytkowe przetwarzanie wyrobów     308
      9.8.6. Racjonalna gospodarka odpadami i zasobami poużytkowymi     309
    9.9. Doskonalenie praktyki działalności gospodarczej     311
    9.10. Projektowanie proekologiczne i rozwój     312
  
  10. Formułowanie przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii    315
    10.1. Działalność o charakterze modernizacyjnym     315
    10.2. Podejmowanie decyzji gospodarczych     317
      10.2.1. Wprowadzenie     317
      10.2.2. Podejście przy podejmowaniu problemu modernizacji     318
      10.2.3. Stosowanie rachunku efektywności ekonomicznej     320
    10.3. Rodzaje przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii     321
      10.3.1. Wprowadzenie     321
      10.3.2. Podział przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii     323
        10.3.2.1. Podział ze względu na poziom występowania w procesach     323
        10.3.2.2. Podział ze względu na wielkość nakładów niezbędnych na realizację     324
        10.3.2.3. Podział ze względu na motywację przy podejmowaniu decyzji o realizacji     325
        10.3.2.4. Podział ze względu na sposób uzyskiwania efektów     326
        10.3.2.5. Podział ze względu na charakter wprowadzanych zmian     326
      10.3.3. Wykorzystanie surowców wtórnych     329
    10.4. Obszary poszukiwania oszczędności energii według ustawy o efektywności energetycznej [U10, U11]     330
    10.5. Audyting energetyczny i zasady jego wykonywania     331
      10.5.1. Wprowadzenie     331
      10.5.2. Podstawowe określenia     333
      10.5.3. Wykonywanie audytingu energetycznego     335
        10.5.3.1. Przygotowanie do wykonywania audytingu     335
        10.5.3.2. Opracowanie zbioru danych o użytkowaniu energii     336
        10.5.3.3. Obserwacje przebiegu procesów produkcji i pomiary     337
        10.5.3.4. Zestawienie bilansu energii     339
        10.5.3.5. Sformułowanie propozycji przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii     340
        10.5.3.6. Obliczanie energetycznych efektów modernizacji     340
      10.5.4. Uwagi o audytingu energetycznym obiektów budowlanych    342
  
  11. Problemy określania kosztów i efektów działalności     344
    11.1. Uogólnione koszty i efekty społeczne     344
    11.2. Efekty w realizacji przedsięwzięć racjonalizujących działalność gospodarczą     347
    11.3. Instrumenty polityki ekologicznej w racjonalizacji gospodarczej    349
    11.4. Zasady określania efektów w działalności jednostek wykorzystujących energię     351
      11.4.1. Jednostki gospodarcze     352
      11.4.2. Jednostki niekreujące dochodu     356
    11.5. Uwagi o określaniu nakładów na realizację przedsięwzięć     357
      11.5.1. Nakłady inwestycyjne     357
      11.5.2. Uwagi o określaniu nakładów na modernizację     359
    11.6. Możliwości wpływu na koszty w pełnym cyklu istnienia obiektu    361
  
  12. Określanie kosztów, dochodu i przepływów pieniężnych     365
    12.1. Koszty w przedsiębiorstwie     365
      12.1.1. Wprowadzenie     365
      12.1.2. Koszty i wyniki działalności operacyjnej     366
    12.2. Określanie kosztów i dochodu w analizach efektywności ekonomicznej     374
      12.2.1. Określanie kosztów realizacji i funkcjonowania przedsięwzięć     374
      12.2.2. Określanie kosztów eksploatacji     375
      12.2.3. Dochód netto związany z funkcjonowaniem przedsięwzięcia     378
    12.3. Przepływy pieniężne podczas funkcjonowania obiektu technicznego     381
      12.3.1. Określenia     381
      12.3.2. Określanie wartości przepływów pieniężnych     382
      12.3.3. Określanie przyrostu przepływów pieniężnych po modernizacji     385
    12.4. Określanie składników kosztów eksploatacji     387
      12.4.1. Koszt nośników energii     387
        12.4.1.1. Wprowadzenie     387
        12.4.1.2. Rozporządzenia taryfowe i taryfy opłat za nośniki energii     388
        12.4.1.3. Koszt ciepła     389
        12.4.1.4. Koszt paliw gazowych     390
        12.4.1.5. Koszt energii elektrycznej     392
        12.4,1.6. Koszt paliw ciekłych i stałych     393
      12.4.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska     394
        12.4.2.1. Wprowadzenie     394
        12.4.2.2. Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska     394
        12.4.2.3. Umieszczanie odpadów na składowisku     397
  
  13. Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć     398
    13.1. Koncepcja podejścia     398
    13.2. Okres eksploatacji i stopa dyskontowa     401
      13.2.1. Okres eksploatacji przedsięwzięcia     401
      13.2.2. Zmiana wartości pieniądza w czasie     403
      13.2.3. Obliczanie wartości zaktualizowanej przychodów     405
    13.3. Metoda wartości zaktualizowanej kosztów w pełnym cyklu istnienia     408
    13.4. Metoda wartości zaktualizowanej netto w pełnym cyklu istnienia    413
      13.4.1. Wartość zaktualizowana netto     413
        13.4.1.1. Obliczanie wartości zaktualizowanej netto     413
        13.4.1.2. Podstawowe czynniki wpływające na wartość NPV     415
      13.4.2. Wewnętrzna stopa zwrotu     416
      13.4.3. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu     419
      13.4.4. Ocena przedsięwzięć o różnym okresie eksploatacji i różnym poziomie ryzyka     420
        13.4.4.1. Metoda zastępowania łańcuchowego     421
        13.4.4.2. Metoda nieskończonej powtarzalności wartości NPV     423
    13.5. Metoda dynamicznego kosztu efektu społecznego     425
    13.6. Koszt uzyskania oszczędności kosztów energii i kosztów eksploatacji     429
    13.7. Okres zwrotu nakładów     431
      13.7.1. Prosty okres zwrotu nakładów     431
      13.7.2. Zdyskontowany okres zwrotu nakładów     434
    13.8. Ocena wiarygodności wyników analizy     436
      13.8.1. Potrzeba oceny wiarygodności wyników analizy ekonomicznej przedsięwzięcia     436
      13.8.2. Niepewność wynikająca z oceny poziomu nakładów inwestycyjnych     438
      13.8.3. Niepewność ze względu na ocenę efektów     439
      13.8.4. Niepewność wynikająca z przygotowania projektu     440
      13.8.5. Metody oceny ryzyka     440
        13.8.5.1. Jednoparametrowa analiza wrażliwości     440
        13.8.5.2. Metody statystyczne     441
        13.8.5.3. Przykład analizy wrażliwości dwóch przedsięwzięć modernizacyjnych     443
  
  14. Przykładowe przedsięwzięcia modernizacyjne i ocena ich opłacalności ekonomicznej     447
    14.1. Wprowadzenie     447
    14.2. Problem odzysku ciepła odpadowego wentylacji w budynku użyteczności publicznej     452
      14.2.1. Określenie możliwości modernizacji     452
      14.2.2. Opis istniejącej instalacji     453
      14.2.3. Proponowany zakres przebudowy instalacji     454
      14.2.4. Bilans cieplny instalacji wentylacyjnej przed modernizacją     457
      14.2.5. Bilans cieplny układu po modernizacji     459
      14.2.6. Przystosowanie charakterystyki nagrzewnicy     463
      14.2.7. Obliczenie sprawności energetycznej układu rekuperacji     463
      14.2.8. Energetyczne efekty modernizacji instalacji wentylacyjnej    465
      14.2.9. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia     466
    14.3. Modernizacja ciepłowni komunalnej wyposażonej w kotły typu WR     469
      14.3.1. Wprowadzenie     469
      14.3.2. Charakterystyka modernizowanego obiektu     471
        14.3.2.1. Opis kotłowni     471
        14.3.2.2. Wyposażenie i stan techniczny ciepłowni     471
        14.3.2.3. Charakterystyka techniczna kotłów WR 10     475
        14.3.2.4. Ocena pracy jednostek kotłowych     473
        14.3.2.5. Wykres uporządkowany zapotrzebowania na moc cieplną     474
      14.3.3. Zakres modernizacji kotłów     476
        14.3.3.1. Informacje ogólne     476
        14.3.3.2. Propozycja zakresu modernizacji     477
        14.3.3.3. Analiza przebiegu obciążenia jednostek kotłowych po modernizacji     479
        14.3.3.4. Określenie poziomu nakładów i kosztów eksploatacji     482
  
  Bibliografia     487
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia