Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,25  63,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

47,2563,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce wybitnego specjalisty w dziedzinie racjonalnego użytkowania energii, prof. Jana Górzyńskiego, omawiane są m.in.:
• problemy pozyskania i przetwarzania nośników energii pierwotnej nieodnawialnej i odnawialnej,
• sfery użytkowania energii oraz oddziaływanie procesów wykorzystania energii na środowisko naturalne,
• możliwości wpływu na zużycie energii w pełnym cyklu istnienia obiektów,
• problemy formułowania i wprowadzania usprawnień użytkowania oraz
• metody oceny efektywności ekonomicznej przy rozpatrywaniu i realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych.


Obiekt techniczny, zasilany w energię, jest rozpatrywany w pełnym cyklu istnienia, co
pozwala uwzględnić wszystkie najważniejsze problemy związane z wykorzystaniem energii.
Podręcznik zawiera wiedzę o metodach oceny efektywności ekonomicznej i podaje przykłady jej zastosowania przy rozpatrywaniu usprawnień związanych z wykorzystaniem energii w działalności społecznej i gospodarczej.
Znajdzie z pewnością uznanie nie tylko wśród studentów wyższych uczelni technicznych (inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria mechaniczna), ale także na przykład u samorządowców, inżynierów, energetyków, ekologów, służb utrzymania ruchu itd.


Liczba stron496
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19419-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    17
  Wykaz używanych skrótów    19
  1. Wstęp    21
    1.1. Wprowadzenie    21
    1.2. Działania w zakresie efektywności energetycznej    22
    1.3. Przedmiot i zakres pracy    24
    1.4. Podstawowe określenia    25
  2. Nośniki energii i system społeczno-gospodarczy    30
    2.1. Energia wykorzystywana na Ziemi    30
    2.2. Nośniki energii – rodzaje i określenia    32
    2.3. System społeczno-gospodarczy kraju    34
    2.4. Podsystem energetyczny kraju    37
    2.5. Działalność społeczna i gospodarcza    40
    2.6. Efektywność energetyczna    41
  3. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii nieodnawialnej    44
    3.1. Paliwa kopalne i ich spalanie    44
      3.1.1. Paliwa kopalne    44
      3.1.2. Charakterystyka energetyczna paliw    47
      3.1.3. Spalanie paliw    50
    3.2. Wytwarzanie ciepła    51
      3.2.1. Uwagi o ciepłowniach    51
      3.2.2. Czynniki uwzględniane przy doborze kotów małej mocy    57
      3.2.3. Średnia sprawność i zużycie energii pierwotnej w ciepłowni    60
    3.3. Urządzenia wytwórcze ciepła    61
      3.3.1. Informacje ogólne    61
      3.3.2. Zasilanie kotłów w paliwo i paleniska    65
      3.3.3. Wyposażenie kotłów    67
      3.3.4. Efektywność przemiany energetycznej w kotłach    69
      3.3.5. Standardy techniczne    71
    3.4. Wytwarzanie energii elektrycznej    72
      3.4.1. Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach    72
      3.4.2. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej    75
      3.4.3. Elektrociepłownie tradycyjne    77
      3.4.4. Elektrociepłownie gazowo-parowe    78
      3.4.5. Elektrociepłownie z tłokowymi silnikami spalinowymi    80
      3.4.6. Zmniejszenie zużycia energii w wyniku gospodarki skojarzonej    81
  4. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej    83
    4.1. Wprowadzenie    83
    4.2. Wykorzystanie energii słonecznej    85
      4.2.1. Sposoby wykorzystania energii słonecznej    85
      4.2.2. Aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej    88
        4.2.2.1. Kolektory słoneczne    88
        4.2.2.2. Wykorzystanie aktywnych systemów słonecznych    91
        4.2.2.3. Przykłady aktywnych systemów słonecznych    92
      4.2.3. Bierne wykorzystanie energii słonecznej    94
      4.2.4. Wykorzystanie systemów fotowoltaicznych    97
      4.2.5. Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem    99
    4.3. Energetyczne wykorzystanie biomasy i biopaliw    101
      4.3.1. Pochodzenie i klasyfikacja    101
      4.3.2. Charakterystyka energetyczna biopaliw    103
      4.3.3. Wykorzystanie energetyczne    107
      4.3.4. Wykorzystanie biopaliwa gazowego    109
    4.4. Wykorzystanie energii ze źródeł geotermalnych    110
      4.4.1. Energia wód geotermalnych    110
      4.4.2. Ciepłownicze wykorzystanie wód geotermalnych    112
    4.5. Wykorzystanie energii wody    115
      4.5.1. Zasady wykorzystania energii wody    115
      4.5.2. Rodzaje elektrowni wodnych    118
      4.5.3. Znaczenie elektrowni wodnych    119
    4.6. Wykorzystanie energii wiatru    120
      4.6.1. Budowa i działanie siłowni wiatrowej    120
      4.6.2. Cechy charakterystyczne wiatru    123
      4.6.3. Ocena energetyczna wiatru    126
        4.6.3.1. Strefy energetyczne wiatru    126
        4.6.3.2. Sprawność przemiany energii wiatru w energię elektryczną    127
      4.6.4. Charakterystka mocy siłowni wiatrowej    130
      4.6.5. Możliwości wykorzystania mocy zainstalowanej siłowni wiatrowej    132
  5. Wybrane problemy przesyłania nośników ciepła    134
    5.1. Wprowadzenie    134
    5.2. Nośniki ciepła    135
      5.2.1. Para wodna    135
      5.2.2. Ciepła woda    136
      5.2.3. Ciecze o podwyższonej temperaturze wrzenia    137
      5.2.4. Inne nośniki ciepła    138
    5.3. Układy sieci cieplnych    138
    5.4. Regulacja dostarczania ciepła    142
    5.5. Izolacja przewodów sieci cieplnej    144
    5.6. Straty energii w sieciach cieplnych    149
      5.6.1. Sieci parowe    149
      5.6.2. Wodne sieci cieplne    150
    5.7. Węzły cieplne    151
    5.8. Izolacje cieplne    155
      5.8.1. Wprowadzenie    155
      5.8.2. Materiały termoizolacyjne    156
      5.8.3. Podstawowe wymagania w odniesieniu do materiałów izolacyjnych    161
      5.8.4. Ekonomicznie uzasadniona grubość izolacji cieplnej    162
  6. Charakterystyka sfery użytkowania energii    166
    6.1. Wprowadzenie    166
    6.2. Działalność gospodarcza    167
      6.2.1. Procesy produkcji wyrobów    167
      6.2.2. System produkcji wyrobu    169
      6.2.3. Przepływ materiałów i energii w cyklu istnienia wyrobu    170
    6.3. Wybrane procesy produkcji przemysłowej    171
      6.3.1. Wytwarzanie energii elektrycznej    171
      6.3.2. Produkcja wyrobów ceramiki budowlanej    174
      6.3.3. Produkcja stali    177
      6.3.4. Produkcja cementu    179
    6.4. Procesy wznoszenia obiektów budowlanych    184
    6.5. Procesy transportu    185
    6.6. Procesy użytkowania i eksploatacji    188
    6.7. Likwidacja i poużytkowe przetwarzanie materiałów i wyrobów    190
      6.7.1. Problem wykorzystania poużytkowych i poprodukcyjnych odpadów    190
      6.7.2. Schematy zagospodarowania zasobów poużytkowych    193
  7. Wpływ działalności społecznej i gospodarczej na środowisko    195
    7.1. Wprowadzenie    195
    7.2. Oddziaływanie na środowisko według sektorów gospodarki    196
      7.2.1. Energetyka    196
      7.2.2. Przemysł    197
      7.2.3. Budownictwo i gospodarka komunalna    199
      7.2.4. Transport    200
      7.2.5. Rolnictwo    201
      7.2.6. Materiały eksploatacyjne w działalności gospodarczej    202
    7.3. Obciążenie środowiska w wyniku wykorzystania zasobów    203
      7.3.1. Rodzaje zasobów środowiska    203
      7.3.2. Wykorzystanie surowców nieenergetycznych    204
      7.3.3. Wykorzystanie surowców energetycznych    204
      7.3.4. Wykorzystanie zasobów wody    205
      7.3.5. Wykorzystanie zasobów gruntów i gleby    205
    7.4. Charakterystyka zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska    206
      7.4.1. Powstawanie i przenoszenie zanieczyszczeń    206
      7.4.2. Główne zanieczyszczenia chemiczne    207
        7.4.2.1. Dwutlenek i tlenek węgla    207
        7.4.2.2. Tlenki siarki    208
        7.4.2.3. Tlenki azotu    208
        7.4.2.4. Ciężkie metale    209
        7.4.2.5. Substancje rozproszone    210
        7.4.2.6. Metan i inne węglowodory    211
      7.4.3. Inne obciążenia środowiska    211
      7.4.4. Obciążenia środowiska pracy    214
    7.5. Skutki w środowisku wywołane wprowadzaniem obciążeń    215
      7.5.1. Wprowadzenie    215
      7.5.2. Uszczuplenie zasobów naturalnych    216
      7.5.3. Oddziaływanie zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie    218
      7.5.4. Zmiany klimatyczne    221
        7.5.4.1. Efekt cieplarniany    221
        7.5.4.2. Degradacja stratosferycznej warstwy ozonowej    226
      7.5.5. Skażenie środowiska    229
        7.5.5.1. Zakwaszenie środowiska    229
        7.5.5.2. Smog letni i zimowy w atmosferze    230
        7.5.5.3. Eutrofizacja środowiska    231
      7.5.6. Oddziaływanie obciążeń środowiska na materiały i budowle    232
      7.5.7. Inne skutki środowiskowe    233
      7.5.8. Skutki obciążenia środowiska pracy    234
    7.6. Wykorzystanie energii odnawialnej a środowisko    236
      7.6.1. Skutki wykorzystania energii słonecznej    236
      7.6.2. Skutki energetycznego wykorzystania biomasy    237
      7.6.3. Skutki wykorzystania energii wiatru    238
      7.6.4. Oddziaływnaie małej energetyki wodnej    239
      7.6.5. Skutki wykorzystania złóż geotermalnych    240
      7.6.6. Porównanie wybranych wskaźników charakteryzujących oddziaływanie na środowisko    241
  8. Określanie zużycia energii pierwotnej dla wyrobów i nośników energii    244
    8.1. Potrzeba określania zużycia energii pierwotnej    244
    8.2. Skumulowane zużycie energii    245
    8.3. Skumulowane obciążenie środowiska    248
    8.4. Nakład nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do miejsca wykorzystania    250
    8.5. Skumulowana sprawność energetyczna pozyskania i dostarczenia nośnika energii do miejsca wykorzystania    253
    8.6. Przykład określania sprawności użytkowej energii wykorzystywanej w budynku    257
    8.7. Zasady obliczania zużycia energii pierwotnej w miejscu wykorzystania    259
    8.8. Analiza energetyczna i energetyczno-ekologiczna    261
    8.9. Możliwości poprawy charakterystyki energetyczno-ekologicznej przetworzonych nośników energii    268
      8.9.1. Charakterystka energetyczno-ekologiczna nośników energii    268
      8.9.2. Możliwości wpływu na charakterystykę energetyczno-ekologiczną nośników energii    270
      8.9.3. Zwiększenie efektywności obecnych technologii energetycznych    271
      8.9.4. Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej    272
      8.9.5. Poprawa wskaźników ekologicznych obecnych technologii energetycznych    273
      8.9.6. Wprowadzanie nowych technologii energetycznych    275
      8.9.7. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych    275
      8.9.8. Udział energetyki jądrowej    277
  9. Możliwości wpływu na zużycie energii w pełnym cyklu istnienia obiektu    279
    9.1. Wprowadzenie    279
    9.2. Przekształcenia obiektu technicznego w cyklu istnienia    281
    9.3. Wpływ rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych na energochłonność obiektów budowlanych    282
    9.4. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie projektowania    285
      9.4.1. Czynniki proekologicznego oddziaływania    285
      9.4.2. Możliwości wpływu przez wybór nośników energii    287
      9.4.3. Maksymalne zapotrzebowanie na nośniki energii końcowej    288
      9.4.4. Możliwości wpływu na zużycie materiałów, wyrobów i nośników energii    288
      9.4.5. Możliwości wpływu na wytworzenie i dostarczenie energii podczas użytkowania    290
    9.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie realizacji obiektu    293
    9.6. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie użytkowania    295
      9.6.1. Czynniki uwzględniane w fazie użytkowania    295
      9.6.2. Znaczenie trwałości wyrobów i obiektu    297
      9.6.3. Rola systemu eksploatacji w zużyciu zasobów i oddziaływaniu na środowisko    299
      9.6.4. Możliwości oddziaływania na zużycie materiałów i wyrobów    301
    9.7. Możliwości wpływu na efektywność energetyczną w fazie likwidacji    302
    9.8. Możliwości wpływu na efektywność energetyczną przez racjonalizację wyrobów    304
      9.8.1. Działania w cyklu istnienia    304
      9.8.2. Projektowanie wyrobów    305
      9.8.3. Wytwarzanie wyrobów    306
      9.8.4. Eksploatacja wyrobów    307
      9.8.5. Likwidacja i poużytkowe przetwarzanie wyrobów    308
      9.8.6. Racjonalna gospodarka odpadami i zasobami poużytkowymi    309
    9.9. Doskonalenie praktyki działalności gospodarczej    311
    9.10. Projektowanie proekologiczne i rozwój    312
  10. Formułowanie przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii    315
    10.1. Działalność o charakterze modernizacyjnym    315
    10.2. Podejmowanie decyzji gospodarczych    317
      10.2.1. Wprowadzenie    317
      10.2.2. Podejście przy podejmowaniu problemu modernizacji    318
      10.2.3. Stosowanie rachunku efektywności ekonomicznej    320
    10.3. Rodzaje przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii    321
      10.3.1. Wprowadzenie    321
      10.3.2. Podział przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii    323
        10.3.2.1. Podział ze względu na poziom występowania w procesach    323
        10.3.2.2. Podział ze względu na wielkość nakładów niezbędnych na realizację    324
        10.3.2.3. Podział ze względu na motywację przy podejmowaniu decyzji o realizacji    325
        10.3.2.4. Podział ze względu na sposób uzyskiwania efektów    326
        10.3.2.5. Podział ze względu na charakter wprowadzanych zmian    326
      10.3.3. Wykorzystanie surowców wtórnych    329
    10.4. Obszary poszukiwania oszczędności energii według ustawy o efektywności energetycznej [U10, U11]    330
    10.5. Audyting energetyczny i zasady jego wykonywania    331
      10.5.1. Wprowadzenie    331
      10.5.2. Podstawowe określenia    333
      10.5.3. Wykonywanie audytingu energetycznego    335
        10.5.3.1. Przygotowanie do wykonywania audytingu    335
        10.5.3.2. Opracowanie zbioru danych o użytkowaniu energii    336
        10.5.3.3. Obserwacje przebiegu procesów produkcji i pomiary    337
        10.5.3.4. Zestawienie bilansu energii    339
        10.5.3.5. Sformułowanie propozycji przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii    340
        10.5.3.6. Obliczanie energetycznych efektów modernizacji    340
      10.5.4. Uwagi o audytingu energetycznym obiektów budowlanych    342
  11. Problemy określania kosztów i efektów działalności    344
    11.1. Uogólnione koszty i efekty społeczne    344
    11.2. Efekty w realizacji przedsięwzięć racjonalizujących działalność gospodarczą    347
    11.3. Instrumenty polityki ekologicznej w racjonalizacji gospodarczej    349
    11.4. Zasady określania efektów w działalności jednostek wykorzystujących energię    351
      11.4.1. Jednostki gospodarcze    352
      11.4.2. Jednostki niekreujące dochodu    356
    11.5. Uwagi o określaniu nakładów na realizację przedsięwzięć    357
      11.5.1. Nakłady inwestycyjne    357
      11.5.2. Uwagi o określaniu nakładów na modernizację    359
    11.6. Możliwości wpływu na koszty w pełnym cyklu istnienia obiektu    361
  12. Określanie kosztów, dochodu i przepływów pieniężnych    365
    12.1. Koszty w przedsiębiorstwie    365
      12.1.1. Wprowadzenie    365
      12.1.2. Koszty i wyniki działalności operacyjnej    366
    12.2. Określanie kosztów i dochodu w analizach efektywności ekonomicznej    374
      12.2.1. Określanie kosztów realizacji i funkcjonowania przedsięwzięć    374
      12.2.2. Określanie kosztów eksploatacji    375
      12.2.3. Dochód netto związany z funkcjonowaniem przedsięwzięcia    378
    12.3. Przepływy pieniężne podczas funkcjonowania obiektu technicznego    381
      12.3.1. Określenia    381
      12.3.2. Określanie wartości przepływów pieniężnych    382
      12.3.3. Określanie przyrostu przepływów pieniężnych po modernizacji    385
    12.4. Określanie składników kosztów eksploatacji    387
      12.4.1. Koszt nośników energii    387
        12.4.1.1. Wprowadzenie    387
        12.4.1.2. Rozporządzenia taryfowe i taryfy opłat za nośniki energii    388
        12.4.1.3. Koszt ciepła    389
        12.4.1.4. Koszt paliw gazowych    390
        12.4.1.5. Koszt energii elektrycznej    392
        12.4,1.6. Koszt paliw ciekłych i stałych    393
      12.4.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska    394
        12.4.2.1. Wprowadzenie    394
        12.4.2.2. Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska    394
        12.4.2.3. Umieszczanie odpadów na składowisku    397
  13. Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć    398
    13.1. Koncepcja podejścia    398
    13.2. Okres eksploatacji i stopa dyskontowa    401
      13.2.1. Okres eksploatacji przedsięwzięcia    401
      13.2.2. Zmiana wartości pieniądza w czasie    403
      13.2.3. Obliczanie wartości zaktualizowanej przychodów    405
    13.3. Metoda wartości zaktualizowanej kosztów w pełnym cyklu istnienia    408
    13.4. Metoda wartości zaktualizowanej netto w pełnym cyklu istnienia    413
      13.4.1. Wartość zaktualizowana netto    413
        13.4.1.1. Obliczanie wartości zaktualizowanej netto    413
        13.4.1.2. Podstawowe czynniki wpływające na wartość NPV    415
      13.4.2. Wewnętrzna stopa zwrotu    416
      13.4.3. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu    419
      13.4.4. Ocena przedsięwzięć o różnym okresie eksploatacji i różnym poziomie ryzyka    420
        13.4.4.1. Metoda zastępowania łańcuchowego    421
        13.4.4.2. Metoda nieskończonej powtarzalności wartości NPV    423
    13.5. Metoda dynamicznego kosztu efektu społecznego    425
    13.6. Koszt uzyskania oszczędności kosztów energii i kosztów eksploatacji    429
    13.7. Okres zwrotu nakładów    431
      13.7.1. Prosty okres zwrotu nakładów    431
      13.7.2. Zdyskontowany okres zwrotu nakładów    434
    13.8. Ocena wiarygodności wyników analizy    436
      13.8.1. Potrzeba oceny wiarygodności wyników analizy ekonomicznej przedsięwzięcia    436
      13.8.2. Niepewność wynikająca z oceny poziomu nakładów inwestycyjnych    438
      13.8.3. Niepewność ze względu na ocenę efektów    439
      13.8.4. Niepewność wynikająca z przygotowania projektu    440
      13.8.5. Metody oceny ryzyka    440
        13.8.5.1. Jednoparametrowa analiza wrażliwości    440
        13.8.5.2. Metody statystyczne    441
        13.8.5.3. Przykład analizy wrażliwości dwóch przedsięwzięć modernizacyjnych    443
  14. Przykładowe przedsięwzięcia modernizacyjne i ocena ich opłacalności ekonomicznej    447
    14.1. Wprowadzenie    447
    14.2. Problem odzysku ciepła odpadowego wentylacji w budynku użyteczności publicznej    452
      14.2.1. Określenie możliwości modernizacji    452
      14.2.2. Opis istniejącej instalacji    453
      14.2.3. Proponowany zakres przebudowy instalacji    454
      14.2.4. Bilans cieplny instalacji wentylacyjnej przed modernizacją    457
      14.2.5. Bilans cieplny układu po modernizacji    459
      14.2.6. Przystosowanie charakterystyki nagrzewnicy    463
      14.2.7. Obliczenie sprawności energetycznej układu rekuperacji    463
      14.2.8. Energetyczne efekty modernizacji instalacji wentylacyjnej    465
      14.2.9. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia    466
    14.3. Modernizacja ciepłowni komunalnej wyposażonej w kotły typu WR    469
      14.3.1. Wprowadzenie    469
      14.3.2. Charakterystyka modernizowanego obiektu    471
        14.3.2.1. Opis kotłowni    471
        14.3.2.2. Wyposażenie i stan techniczny ciepłowni    471
        14.3.2.3. Charakterystyka techniczna kotłów WR 10    475
        14.3.2.4. Ocena pracy jednostek kotłowych    473
        14.3.2.5. Wykres uporządkowany zapotrzebowania na moc cieplną    474
      14.3.3. Zakres modernizacji kotłów    476
        14.3.3.1. Informacje ogólne    476
        14.3.3.2. Propozycja zakresu modernizacji    477
        14.3.3.3. Analiza przebiegu obciążenia jednostek kotłowych po modernizacji    479
        14.3.3.4. Określenie poziomu nakładów i kosztów eksploatacji    482
  Bibliografia    487
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia