Neuropsychologia tożsamości

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

83,85  129,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

83,85129,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Neuropsychologia tożsamości to nauka zajmująca się wzajemnymi powiązaniami mózgowia z systemem Ja oraz tworzoną przez ten system tożsamością indywidualną, społeczną i kulturową w celu pomocy osobie chorej. Z perspektywy teoretycznej nauka ta bada związek struktur i połączeń mózgowych z procesami poznawczymi, emocjonal­nymi i zachowaniem oraz systemem Ja ściśle związanym z tożsamością. Z perspek­tywy klinicznej opracowuje metody diagnozy i ocenia efektywność rehabilitacji chorych z niedokształceniem i/lub destabilizacją systemu Ja oraz zaburzeniami tożsamości.
Monografia „Neuropsychologia tożsamości” to dzieło nowatorskie i niezwykłe – oryginalne w podejściu do problematyki tożsamości, nowoczesne w wymiarze teoretyczno-metodologicznym, erudycyjne i znakomicie napisane. Dzieło oparte na dorobku światowej nauki oraz wynikach własnych badań, pogłębione analizą przypadków klinicznych pacjentów z najczęstszymi uszkodzeniami mózgowia, potwierdzone neurofizjologicznymi markerami (tzw. medycyna faktów), inspiruje do stawiania pytań o złożoność fenomenu ludzkiego istnienia, wciąż poznawanego i nadal nie w pełni poznanego.
Prof. zw. dr hab. n. med. Bożena Grochmal-Bach
Doświadczeni Autorzy, mający w swym dorobku liczące się monografie naukowe, uczynili tu przedmiotem opisu tożsamość człowieka, a ściślej mówiąc, możliwe powiązania biologiczne i fenomenologiczne tożsamości ze sferą opisu neuropsychologicznego. Z dzieła tego wyłania się nowe spojrzenie na sposób uprawiania neuropsychologii, wyznaczone przez szeroki humanistyczno-społeczny horyzont wzbogacający zorientowane dotychczas medycznie spojrzenie na opis zachowań ludzkich. Trzeba więc było wniknąć w strukturę Ja człowieka, by zrozumieć fenomen jego społecznego i zarazem kulturowego funkcjonowania, co Autorom monografii w pełni się udało.
Prof. zw. dr hab. lek. med. Waldemar Tłokiński
Nowatorskie podejście Autorów do problematyki tożsamości każe przeformułować podstawowe założenia neuropsychologii, przede wszystkim zaś widzieć ją jako obszar integrujący wyniki poszukiwań prowadzonych na przecięciu dróg neuronauk medycznych i społecznych. Dzieło to buduje mosty między biologicznie zorientowanymi naukami o ludzkim mózgu a naukami humanistycznymi. Jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, do którego – oprócz specjalistów – należeć będą studenci psychologii i innych kierunków, zarówno medycznych, jak i humanistycznych, a także wszyscy zainteresowani człowiekiem i jego funkcjonowaniem w społeczeństwie i kulturze.
Dr hab. Mariusz Gajewski


Liczba stron486
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21604-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
    Czym zajmuje się neuropsychologia tożsamości?     10
    Krótkie omówienie treści zawartych w poszczególnych rozdziałach    11
    Quo vadis?     18
    Dokąd więc pójdzie?     18
    Podziękowania    20
  Rozdział 1. (Nie tylko) neuronalna organizacja systemu własnego Ja a modyfikacje tożsamości 23
    1.1. Informacje ogólne     24
    1.2. Od struktury do funkcji mózgu ludzkiego    27
    1.3. Od genów do zachowań społecznych i kulturowych    33
    1.4. Połączenia neuronalne a określone procesy neuropoznawcze     38
    1.5. Neuronalne podstawy tożsamości     45
    1.6. Neuronalna organizacja własnego Ja    50
    1.7. Modele funkcji mózgu i model hierarchii zagnieżdżonej własnego Ja     51
    1.8. Podsumowanie     64
  Rozdział 2. Procesy świadomości i samoświadomości a modyfikacja tożsamości 67
    2.1. Informacje ogólne     68
    2.2. Istota świadomości    69
    2.3. (Nie tylko) neuronalne warunki zaistnienia świadomości    71
    2.4. Świadome działanie człowieka i nowe połączenia w mózgu    78
    2.5. Związek procesów nieświadomych i świadomych z własnym Ja    81
    2.6. Zaburzenia świadomości a rozpad systemu Ja u osób z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu    106
    2.7. Zespół Antona i rozpad własnego Ja    111
    2.8. Blok rozszerzający : Rozpad jednostkowego (przedmiotowego i podmiotowego) Ja u osoby z anosognozją    113
    2.9. Podsumowanie     122
  Rozdział 3. Sieci uwagowe i procesy percepcyjne a modyfikacja tożsamości     125
    3.1. Informacje ogólne     126
    3.2. Proces percepcji w ujęciu mikrogenetycznym     129
    3.3. Globalność procesu percepcji: od całości do części    140
    3.4. Percepcja i znaczenie spostrzeganych obiektów     140
    3.5. Komponent N170 a rozpoznawanie twarzy i nadawanie jej znaczenia emocjonalnego     142
    3.6. Poszukiwania mechanizmu przetwarzania twarzy w normie i patologii     154
    3.7. Twórczy charakter percepcji i jego związek z rozwojem tożsamości     156
    3.8. Zaburzenia wyższych funkcji wzrokowych a rozpad systemu Ja     164
    3.9. Blok rozszerzający: Zaburzenia spostrzegania a rozpad systemu Ja    172
    3.10. Podsumowanie     181
  Rozdział 4. Procesy pamięci a modyfikacja tożsamości     183
    4.1. Informacje ogólne     184
    4.2. Pamięć w ujęciu teorii mikrogenetycznej     186
    4.3. Dysfunkcje pamięci a rozpad systemu Ja i związane z tym zaburzenia tożsamości     188
    4.4. Związki pamięci roboczej z funkcjonowaniem człowieka    191
    4.5. Klasyfikacja pamięci według treści wspomnień     194
    4.6. Pamięć autobiograficzna a zaburzenia tożsamości    196
    4.7. Całkowita i nieodwracalna utrata własnego Ja     208
    4.8. Rozwój i współwystępowanie zespołów urojonej błędnej identyfikacji     216
    4.9. Podsumowanie     229
  Rozdział 5. Procesy językowe i komunikowanie się a modyfikacja tożsamości     231
    5.1. Informacje ogólne     232
    5.2. Narracja lewej i prawej półkuli mózgu     237
    5.3. Język i pragmatyka a negocjacja własnego Ja     239
    5.4. Pragmatyka i zaburzenia tożsamości    244
    5.5. Aspekt diachroniczny i synchroniczny tożsamości człowieka     252
    5.6. Znaczenie języka w wyłanianiu się i rozwoju tożsamości indywidualnej, społecznej i kulturowej     260
    5.7. Interpretacja świata a tożsamość człowieka    261
    5.8. Mikrogenetyczny model procesów językowych , w tym pragmatyki, a tożsamość człowieka     262
    5.9. Rozpad języka i pragmatyki a tożsamość indywidualna, społeczna i kulturowa    265
    5.10. Blok rozszerzający : skrzyżowana transkorowa afazja sensoryczna i destabilizacja własnego Ja    266
    5.11. Podsumowanie     273
  Rozdział 6. Osobowość i procesy emocjonalne a modyfikacja tożsamości 275
    6.1. Informacje ogólne     276
    6.2. Jak rozumiemy osobowość    278
    6.3. Ujęcie osobowości z perspektywy psychologii społecznej    288
    6.4. Neuronalne korelaty Ja emocjonalnego     293
    6.5. Neuronalne korelaty powiązań wzorów sieci neuronalnych systemu emocjonalnego z tożsamością    297
    6.6. Osobowość człowieka a kryzys tożsamości    307
    6.7. Związek zaburzeń osobowości z zaburzeniami tożsamości    313
    6.8. Blok rozszerzający: Rozpad systemu Ja u krakowskiego Gage’a    318
    6.9. Podsumowanie     328
  Rozdział 7. Zintegrowane ujęcie tożsamości    329
    7.1. Informacje ogólne     330
    7.2. Tożsamość: od terminu do istoty     331
    7.3. Rodzaje tożsamości    347
    7.4. Czy tożsamość człowieka kończy się w chwili śmierci?     389
    7.5. Podsumowanie     391
  Rozdział 8. Jak odnaleźć siebie    393
    8.1. Informacje ogólne     394
    8.2. Wspomnienia specjalisty neurologa po udarze mózgu     396
    8.3. Terapia: wyboista droga do zdrowia    399
    8.4. Powrót do domu: stopniowe odzyskiwanie siebie    400
    8.5. Uwagi końcowe: poprawa trwa     401
    8.6. Na czym polega sukces?     402
  Słownik     405
  Literatura    424
  Spis tabel     455
  Spis rycin     457
  Aneks     470
    Protokół (PsyTask) wykorzystywany do badania pracy mózgu w milisekundach     470
    Autoryzowany, Międzynarodowy Kwestionariusz Badania Osobowości – Wersja
    Polska (IPIP – QPV)     472
    Skala oceny komunikacji pacjentów ze zmienionymi stanami świadomości
    Autoryzowana Wersja Polska    475
    Skala Badania Percepcji Siebie    480
  Noty biograficzne    483
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia