Powikłania w chirurgii jamy brzusznej

2 oceny

Redakcja:

Jan Kulig

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,30  89,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

62,3089,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ryzyko powikłań wiąże się z każdą nową techniką chirurgiczną i jest wynikiem nabywania doświadczenia, zastosowania odpowiedniego sprzętu oraz istnienia charakterystycznych dla każdej metody komplikacji. Powikłania odróżnia się od innych negatywnych skutków operacji, jak np. niepowodzenie wyleczenia oraz negatywne następstwo zabiegu. Każdy negatywny skutek operacji, którego nie można zaliczyć do wyżej wymienionych, stanowi powikłanie. Na częstość występowania powikłań po leczeniu chirurgicznym ma wpływ wiele czynników, wśród których szczególne znaczenie mają: ocena wskazań i czynników ryzyka, prawidłowość leczenia chorób współistniejących oraz doświadczenie zespołu chirurgicznego. W książce w kompleksowy sposób omówiono najczęstsze powikłania występujące w chirurgii jamy brzusznej zarówno przy konkretnych zabiegach operacyjnych, jak i wspólne dla wielu typów zabiegów. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały przyczyny poszczególnych powikłań, sposoby ich rozpoznania i leczenia, a także zapobiegania ich wystąpieniu.


Liczba stron296
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6268-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Zamiast wstępu - Jan Kulig, Wojciech Nowak, Janusz Legutko     13
  Piśmiennictwo     15
  
  1. Powikłania chirurgii powłok jamy brzusznej i powikłania rany operacyjnej - Rafał Solecki, Andrzej Matyja     17
  
  1.1. Przepukliny brzuszne     18
  1.2. Powikłania wczesne     20
  1.2.1. Powikłania wczesne miejscowe     20
  1.2.2. Powikłania wczesne ogólne     25
  1.3. Powikłania późne     27
  1.3.1. Powikłania późne miejscowe     27
  1.3.2. Powikłania późne ogólne     32
  Piśmiennictwo     32
  
  2. Powikłania po zabiegach operacyjnych na przełyku - Jan Kulig, Antoni Czupryna, Piotr Kołodziejczyk, Wojciech Kawiorski     35
  
  2.1. Powikłania po zabiegach rekonstrukcyjnych przełyku wykonywanych z powodu guzów nowotworowych oraz krytycznych zwężeń narządu.    36
  2.1.1. Powikłania śródoperacyjne     37
  2.1.2. Powikłania pooperacyjne wczesne     38
  2.1.3. Powikłania pooperacyjne późne     39
  2.2. Powikłania po zabiegach resekcji uchyłków przełyku     39
  2.3. Powikłania po zabiegach korekcyjnych przełyku w grupie schorzeń czynnościowych     40
  2.3.1. Powikłania po operacyjnym leczeniu achalazji     41
  2.3.2. Powikłania po operacyjnym leczeniu choroby refluksowej przełyku     49
  Piśmiennictwo     52
  
  3. Powikłania chirurgii żołądka, w tym powikłania chirurgii bariatrycznej - Jan Kulig, Piotr Kołodziejczyk, Jacek Sobocki, Antoni M. Szczepanik, Zbigniew Kopański     55
  
  3.1. Czynniki ryzyka powikłań     55
  3.2. Powikłania wczesne     57
  3.2.1. Nieszczelność zespolenia przełykowo-jelitowego i przełykowo-żołądkowego     57
  3.2.2. Nieszczelność kikuta dwunastnicy     60
  3.2.3. Przeciek chłonki w klatce piersiowej     61
  3.2.4. Krwotok     62
  3.2.5. Odma opłucnowa     63
  3.2.6. Uszkodzenie drzewa oskrzelowego     63
  3.2.7. Zaburzenia ze strony układu krążenia     63
  3.2.8. Zaburzenia ze strony układu oddechowego     64
  3.2.9. Zaburzenia opróżniania żołądkowego     64
  3.2.10. Przetoka trzustkowa, przeciek zespolenia jelitowo-jelitowego, ropień podprzeponowy     65
  3.3. Powikłania późne i następstwa zabiegów chirurgicznych resekcji żołądka     66
  3.3.1. Zwężenie zespolenia     66
  3.3.2. Zespół pętli Roux (Roux syndrome)     66
  3.3.3. Zespół poposiłkowy (dumping syndrome)     67
  3.3.4. Biegunka po zabiegu wagotomii     67
  3.3.5. Żółciowe zapalenie błony śluzowej żołądka     67
  3.3.6. Zespół pętli doprowadzającej     68
  3.3.7. Zespoły niedożywienia, niedoborów i niedokrwistość     69
  3.3.8. Ostre zapalenie trzustki i kamica pęcherzyka żółciowego     69
  3.4. Powikłania w materiale własnym     69
  3.5. Powikłania chirurgii bariatrycznej     70
  3.5.1. Wskazania do zabiegów bariatrycznych     70
  3.5.2. Ogólna charakterystyka zabiegów bariatrycznych     71
  3.5.3. Czynniki ryzyka powikłań     72
  3.5.4. Powikłania wczesne     72
  3.5.5. Powikłania późne     74
  3.5.6. Powikłania odległe     76
  Piśmiennictwo     78
  
  4. Powikłania chirurgii jelita cienkiego i dwunastnicy - Stanisław Kłęk, Andrzej Matyja, Piotr Kulig, Tomasz Kowalczyk     81
  
  4.1. Pooperacyjna przetoka przewodu pokarmowego     81
  4.2. Uszkodzenie jelita podczas zabiegu     87
  4.3. Zwężenie jelita cienkiego i dwunastnicy     88
  4.4. Powikłania ileostomii     89
  4.5. Powikłania jejunostomii odżywczej     90
  Piśmiennictwo     90
  
  5. Zespół krótkiego jelita - Stanisław Kłęk, Andrzej Matyja, Tomasz Kowalczyk, Piotr Kulig     91
  
  5.1. Etiologia     92
  5.2. Objawy     94
  5.3. Chirurgiczne postępowanie zapobiegawcze     96
  5.4. Leczenie w okresie późnym     97
  Piśmiennictwo     98
  
  6. Wczesna niedrożność pooperacyjna i późna niedrożność zrostowa - Antoni M. Szczepanik, Piotr Kołodziejczyk, Janusz Legutko     99
  
  6.1. Pooperacyjne porażenie perystaltyki     99
  6.2. Przedłużająca się niedrożność porażenna     101
  6.3. Wczesna pooperacyjna niedrożność jelita cienkiego     103
  6.4. Wczesna pooperacyjna niedrożność jelita grubego     108
  6.5. Późna niedrożność zrostowa     108
  Piśmiennictwo     111
  
  7. Powikłania po operacjach okrężnicy i odbytnicy - Czesław Osuch, Piotr Richter, Marian Kratochwil, Mirosław Szura, Andrzej Gryglewski, Tomasz Gach, Zbigniew Kopański     113
  7.1. Powikłania śródoperacyjne i wczesne     114
  7.1.1. Krwawienia     114
  7.1.2. Uszkodzenie narządów położonych wewnątrz- i zewnątrzotrzewnowo     117
  7.1.3. Zaburzenia funkcji pęcherza moczowego     121
  7.1.4. Zaburzenia czynności seksualnych     122
  7.1.5. Nieszczelność zespolenia, przetoka kałowa     122
  7.1.6. Zwężenie zespolenia     125
  7.1.7. Uszkodzenie zwieraczy - nietrzymanie gazów i stolca     126
  7.2. Powikłania późne     127
  7.2.1. Powikłania okołostomijne     127
  7.2.2. Powikłania po operacjach odbytu     129
  Piśmiennictwo     131
  
  8. Powikłania po resekcji trzustki - Jan Kulig, Wojciech Nowak, Marek Sierżęga     133
  
  8.1. Epidemiologia powikłań, śmiertelność     133
  8.2. Czynniki ryzyka powikłań     134
  8.3. Profilaktyka powikłań     134
  8.4. Powikłania wczesne     135
  8.4.1. Przetoka trzustkowa     135
  8.4.2. Przedłużone zaleganie żołądkowe     138
  8.4.3. Ropień wewnątrzbrzuszny     139
  8.4.4. Krwawienie     140
  8.4.5. Inne powikłania     141
  8.5. Powikłania późne     142
  Piśmiennictwo     142
  
  9. Pooperacyjne ostre zapalenie trzustki - Marek Sierżęga, Jan Kulig, Wojciech Nowak     145
  
  9.1. Epidemiologia powikłania, śmiertelność     145
  9.2. Objawy     146
  9.2.1. Rozpoznanie kliniczne     146
  9.2.2. Diagnostyka obrazowa     147
  9.2.3. Pozostałe metody diagnozowania chorych     148
  9.3. Leczenie     149
  9.3.1. Postępowanie zachowawcze     149
  9.3.2. Leczenie operacyjne     149
  9.4. Zapobieganie     150
  Piśmiennictwo     150
  
  10. Powikłania chirurgii wątroby - Wojciech Nowak, Antoni M. Szczepanik    153
  10.1. Przedoperacyjna ocena ryzyka powikłań     154
  10.2. Powikłania śródoperacyjne     155
  
  10.2.1. Krwawienie śródoperacyjne     155
  10.2.2. Uszkodzenie tętnic wątrobowych i żyły wrotnej     158
  10.2.3. Zator powietrzny     159
  10.2.4. Uszkodzenie dróg żółciowych     159
  10.3. Powikłania pooperacyjne     160
  10.3.1. Okołowątrobowy zbiornik żółci - biloma     160
  10.3.2. Przetoka żółciowa     161
  10.3.3. Zwężenie dróg żółciowych     161
  10.4. Techniki miejscowego niszczenia guzów wątroby i ich powikłanie ...    162
  10.4.1. Krioablacja zmian w wątrobie     162
  10.4.2. Ablacja falami o częstotliwości radiowej (RFA)     162
  Piśmiennictwo     163
  
  11. Powikłania cholecystektomii i uszkodzenia dróg żółciowych - Mirosław Szura, Jan Kulig, Aleksander Zając     165
  11.1. Rodzaje uszkodzeń dróg żółciowych     166
  11.1.1. Uszkodzenia przewodu pęcherzykowego oraz wyciek żółci    166
  11.1.2. Uszkodzenia zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych     167
  11.1.3. Uszkodzenia wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych     174
  11.2. Zwężenia dróg żółciowych     175
  11.3. Czynniki ryzyka oraz mechanizmy powstawania uszkodzeń dróg żółciowych     176
  11.3.1. Niebezpieczna anatomia     176
  11.3.2. Niebezpieczna patologia     177
  11.3.3. Niebezpieczna chirurgia     178
  11.4. Diagnostyka uszkodzeń dróg żółciowych     179
  11.4.1. Objawy     179
  11.4.2. Badania obrazowe     180
  11.5. Leczenie uszkodzeń dróg żółciowych     181
  11.5.1. Metody minimalnie inwazyjne     181
  11.5.2. Leczenie chirurgiczne     183
  11.5.3. Wyniki leczenia     188
  Piśmiennictwo     189
  
  12. Powikłania po endoskopowych zabiegach na drogach żółciowych - Aleksander Zając, Wojciech Milanowski     191
  
  12.1. Powikłania zabiegów endoskopowych     192
  12.1.1. Ostre zapalenie trzustki     193
  12.1.2. Krwawienie do przewodu pokarmowego     194
  12.1.3. Perforacja     196
  Piśmiennictwo     198
  
  13. Perforacja jatrogenna dwunastnicy - Stanisław Kłęk     201
  
  13.1. Etiologia i rozpoznanie     201
  13.2. Leczenie     202
  Piśmiennictwo     203
  
  14. Powikłania w chirurgii małoinwazyjnej - Mirosław Szura     205
  
  14.1. Powikłania związane z zaburzeniami fizjologicznymi     206
  14.2. Konwersja do laparotomii     207
  14.3. Powikłania śródoperacyjne     207
  14.3.1. Powikłania związane z uzyskiwaniem odmy wewnątrzotrzewnowej     207
  14.3.2. Krwawienie z powłok ściany jamy brzusznej     213
  14.3.3. Uszkodzenie jelit     213
  14.3.4. Uszkodzenia dużych naczyń     214
  14.3.5. Uszkodzenia mniejszych naczyń     215
  14.4. Powikłania związane z użyciem elektrokoagulacji     215
  14.5. Powikłania związane z usuwaniem tkanek     216
  14.5.1. Zagubienie materiału w obrębie jamy brzusznej     216
  14.5.2. Rozerwanie lub rozkawałkowanie usuniętego narządu     216
  14.5.3. Uszkodzenia naczyń w powłokach     217
  14.6. Przepuklina pooperacyjna     217
  14.7. Powikłania związane z poprzednimi zabiegami     217
  Piśmiennictwo     220
  
  15. Powikłania adrenalektomii - Jan Kulig, Piotr Szybiński, Joanna Jędrys, Wojciech Nowak     221
  
  15.1. Powikłania wczesne     222
  15.1.1. Krwawienie z uszkodzonych naczyń     223
  15.1.2. Uszkodzenie narządów     223
  15.2. Wielkość guza a powikłania     224
  15.3. Typ guza a specyficzne powikłania     224
  15.3.1. Guz chromochłonny (phaeochromocytoma)     224
  15.3.2. Guzy kory nadnerczy wydzielające glikokortykosteroidy     225
  15.4. Powikłania odległe     226
  15.4.1. Zespół Nelsona     226
  15.4.2. Wszczepy w miejscu po trokarach     226
  15.4.3. Przepukliny w miejscu po trokarach     227
  Piśmiennictwo     227
  
  16. Powikłania po przeszczepie wątroby - Tomasz Kruszyna     229
  
  16.1. Pierwotne niepodjęcie czynności przez przeszczepioną wątrobę     233
  16.2. Pierwotna dysfunkcja przeszczepionej wątroby     235
  16.3. Przeciek żółci     237
  16.4. Zwężenie zespolenia żółciowego     242
  16.5. Zwężenie dróg żółciowych poza miejscem zespolenia żółciowego. Cholangiopatia niedokrwienna     245
  16.6. Zakrzepica tętnicy wątrobowej     249
  16.7. Zwężenie i zakrzepica żyły wrotnej     252
  16.8. Zaburzenia odpływu żylnego z przeszczepionej wątroby     252
  16.9. Zespoły podkradania     253
  16.10. Ostre odrzucanie przeszczepionej wątroby     255
  16.11. Przewlekłe odrzucanie przeszczepionej wątroby     256
  16.12. Powikłania neurologiczne     256
  16.13. Nowotwory po przeszczepieniu wątroby     259
  16.13.1. Rak skóry     260
  16.13.2. Potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna     261
  16.13.3. Mięsak Kaposiego     264
  16.14. Zakażenia po przeszczepieniu wątroby     264
  16.14.1. Zakażenia bakteryjne     265
  16.14.2. Zakażenia wirusowe     266
  16.14.3. Zakażenia grzybicze     269
  16.15. Powikłania krążeniowe i metaboliczne     270
  16.16. Powikłania oddechowe     271
  Piśmiennictwo     271
  
  17. Powikłania chirurgiczne po przeszczepieniu nerki - Grzegorz Mocny, Wojciech Nowak, Jan Kulig     273
  
  17.1. Rodzaje powikłań     274
  17.2. Powikłania śródoperacyjne     276
  17.2.1. Krwawienie z wnęki nerki     276
  17.2.2. Krwawienie z zespoleń naczyniowych     276
  17.2.3. Krwawienie ze ściany pęcherza moczowego     277
  17.2.4. Zakrzepica żyły nerkowej     277
  17.2.5. Zakrzep tętnicy nerkowej     277
  17.3. Powikłania pooperacyjne     278
  17.3.1. Krwawienie z rany i okolicy okołonerkowej     278
  17.3.2. Krwiak okołonerkowy i okołopęcherzowy     279
  17.3.3. Wysięk i gromadzenie się chłonki w okolicy okołonerkowej     280
  17.3.4. Zakażenia w ranie operacyjnej i okolicy okołonerkowej     281
  17.3.5. Pooperacyjne powikłania naczyniowe     283
  17.3.6. Powikłania urologiczne     286
  
  Piśmiennictwo     289
  Skorowidz     291
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia