Chirurgia tętnic i żył obwodowych, t. 2

Chirurgia tętnic i żył obwodowych, t. 2

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

54,73

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorzy przedstawiają współczesne sposoby rozpoznawania i leczenia chorób naczyń. Omawiają zmiany związane z rozwojem nauk podstawowych oraz technik diagnostycznych i operacyjnych stosowanych w chirurgii naczyniowej. W tym wydaniu do niektórych rozdziałów dodano komentarze, napisane przez wybitnych znawców poszczególnych tematów, w których przedstawili oni własne poglądy na sposoby rozwiązywania omówionych problemów chirurgicznych.


Liczba stron470
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3487-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ III – CHOROBY TĘTNIC     484
   Rozdział 35. Zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych – Piotr Andziak     485
   35.1. Zwężenie i niedrożność na tle miażdżycy     485
   35.1.1. Wprowadzenie     485
   35.1.2. Objawy     485
   35.1.3. Badanie przedmiotowe     486
   35.1.4. Rozpoznawanie     486
   35.1.5. Ocena ryzyka przedoperacyjnego     489
   35.1.6. Wskazania do udrożnienia     489
   35.1.7. Wybór czasu udrożnienia     489
   35.1.8. Przeciwwskazania do udrożnienia     490
   35.1.9. Sposoby monitorowania przepływu mózgowego i wykrywania niedokrwienia mózgu w czasie operacji     491
   35.1.10. Zabezpieczenie mózgu przed niedokrwieniem     492
   35.1.11.Wykonanie udrożnienia     492
   35.1.12.Wykonanie udrożnienia przez wynicowanie     495
   35.1.13. Zakładanie i usuwanie shuntu (drenu przepływowego)     496
   35.1.14. Powikłania związane ze stosowaniem czasowego przepływu wewnętrznego     498
   35.1.15.Inne rodzaje operacji     498
   35.1.16. Śródoperacyjna kontrola skuteczności udrożnienia     498
   35.1.17.Postępowanie pooperacyjne     499
   35.1.18.Powikłania     499
   35.1.19.Wyniki     500
   35.2. Wady     501
   35.2.1. Wprowadzenie     501
   35.2.2. Częstość występowania     502
   35.2.3. Objawy     502
   35.2.4. Rozpoznawanie     502
   35.2.5. Wskazania do operacji     502
   35.2.6. Leczenie operacyjne     502
   35.2.7. Wyniki     504
   35.3. Dysplazja włóknisto-mięśniowa     504
   35.3.1. Częstość występowania     504
   35.3.2. Objawy     504
   35.3.3. Rozpoznawanie     504
   35.3.4. Leczenie operacyjne     504
   35.3.5. Wyniki     505
   35.4. Przezskórne rozszerzanie tętnic szyjnych z zastosowaniem stentów     505
   Komentarz – Andrzej T. Dorobisz     507
   Rozdział 36. Zwężenia i niedrożności tętnic odchodzących od łuku aorty. Chirurgia tętnicy kręgowej – Piotr Andziak     509
   36.1. Częstość występowania i etiologia     509
   36.2. Zwężenia i niedrożności tętnicy podobojczykowej     509
   Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej     509
   36.2.1. Wprowadzenie     509
   36.2.2. Objawy     509
   36.2.3. Rozpoznawanie     50
   36.2.4. Różnicowanie     512
   36.2.5. Leczenie zachowawcze     512
   36.2.6. Wskazania do operacji     512
   36.2.7. Leczenie operacyjne     512
   36.2.8. Wyniki     516
   36.3. Zwężenia i niedrożności pnia ramienno-głowowego     517
   36.3.1. Wprowadzenie     517
   36.3.2. Objawy     517
   36.3.3. Rozpoznawanie     517
   36.3.4. Różnicowanie     518
   36.3.5. Wskazania do operacji     518
   36.3.6. Leczenie operacyjne     518
   36.3.7. Wyniki     520
   36.4. Zwężenia i niedrożności tętnicy szyjnej wspólnej     520
   36.4.1. Wprowadzenie     520
   36.4.2. Wskazania do operacji     520
   36.4.3. Leczenie operacyjne     521
   36.5. Zwężenia i niedrożności kilku tętnic łuku aorty     522
   36.5.1. Wskazania do operacji     522
   36.5.2. Leczenie operacyjne     522
   36.6. Powikłania po operacjach tętnic łuku aorty     523
   36.7. Chirurgia tętnicy kręgowej     523
   36.7.1. Wprowadzenie     523
   36.7.2. Objawy niewydolności kręgowo-podstawnej     524
   36.7.3. Rozpoznawanie     524
   36.7.4. Różnicowanie     524
   36.7.5. Leczenie zachowawcze     525
   36.7.6. Wskazania do operacji     525
   36.7.7. Leczenie operacyjne     525
   36.7.8. Powikłania     527
   36.7.9. Wyniki     527
   Komentarz – Andrzej T. Dorobisz     527
   Rozdział 37. Najczęstsze wady aorty – Seweryn Wiechowski     531
   37.1. Przetrwały przewód tętniczy (Botalla)     531
   37.1.1. Wprowadzenie     531
   37.1.2. Objawy     532
   37.1.3. Wskazania i przeciwwskazania do operacji     532
   37.1.4. Wykonanie operacji     532
   37.1.5. Powikłania     533
   37.1.6. Wyniki     534
   37.2. Zwężenie cieśni aorty     534
   37.2.1. Wprowadzenie     534
   37.2.2. Objawy     534
   37.2.3. Wskazania do operacji     536
   37.2.4. Wykonanie operacji     536
   37.2.5. Powikłania     538
   37.2.6. Wyniki     538
   Komentarz – Stanisław Woś     538
   Rozdział 38. Chirurgiczne leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego – Mieczysław Szostek, Andrzej J. Kulesza     540
   38.1. Wprowadzenie     540
   38.2. Patofizjologia     540
   38.3. Rozpoznawanie     541
   38.4. Wskazania do operacji     542
   38.5. Leczenie operacyjne     542
   38.5.1. Wykonanie przezaortalnego udrożnienia obu tętnic nerkowych     543
   38.5.2. Wykonanie przezaortalnego udrożnienia jednej tętnicy nerkowej     543
   38.5.3. Wykonanie pomostu aortalno-nerkowego     544
   38.5.4. Inne operacje     544
   38.5.5. Powikłania     546
   38.5.6. Wyniki     546
   Rozdział 39. Ostre i przewlekłe niedokrwienie jelit – Henryk Rykowski     548
   39.1. Ostre niedokrwienie jelit     548
   39.1.1. Wprowadzenie     548
   39.1.2. Częstość występowania i czynniki ryzyka     548
   39.1.3. Patogeneza     548
   39.1.4. Zator tętnicy krezkowej górnej     549
   39.1.5. Ostry zakrzep tętnicy krezkowej górnej     551
   39.1.6. Wyniki operacji ostrej niedrożności tętnicy krezkowej górnej     552
   39.1.7. Ostra niedrożność tętnicy krezkowej dolnej     552
   39.1.8. Ostre czynnościowe niedokrwienie jelit     553
   39.1.9. Ostry zakrzep żył krezkowych     553
   39.2. Przewlekłe niedokrwienie jelit. Angina brzuszna     555
   39.2.1. Wprowadzenie     555
   39.2.2. Zwężenie i(lub) przewlekła niedrożność tętnicy krezkowej górnej     555
   39.2.3. Zwężenie i(lub) niedrożność pnia trzewnego     558
   39.2.4. Zwężenie i(lub) niedrożność tętnicy krezkowej dolnej     559
   39.2.5. Wyniki operacji przewlekłego niedokrwienia jelit     560
   Komentarz – Jacek Szmidt     561
   Rozdział 40. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych – Wojciech Noszczyk, Piotr Andziak     563
   40.1. Częstość występowania     563
   40.2. Czynniki ryzyka     563
   40.3. Objawy i przebieg kliniczny     565
   40.4. Rozpoznawanie     567
   40.5. Różnicowanie     567
   40.6. Zapobieganie     568
   40.7. Leczenie zachowawcze     568
   40.7.1. Leczenie wysiłkiem     568
   40.7.2. Leczenie farmakologiczne     568
   40.7.3. Leczenie chorób współistniejących i zmian martwiczych     569
   40.8. Wskazania do operacji naprawczych     570
   40.9. Przeciwwskazania do operacji naprawczych     570
   40.10.Wybór operacji     570
   40.11.Podstawowe warunki powodzenia operacji     571
   40.12.Sympatektomia lędźwiowa     571
   40.13. Udrożnienie końcowego odcinka aorty brzusznej i tętnic biodrowych wspólnych     571
   40.13.1. Wykonanie operacji     572
   40.14.Pomosty aortalno-biodrowe/dwubiodrowe     573
   40.14.1. Wykonanie operacji     573
   40.15.Pomosty aortalno-udowe/dwuudowe     575
   40.15.1. Wykonanie operacji     575
   40.15.2. Wyniki     576
   40.16.Pomost biodrowo-udowy     577
   40.17.Udrożnienie tętnicy głębokiej uda     577
   40.17.1. Wykonanie operacji     577
   40.17.2. Wyniki     578
   40.18.Pomosty udowo-podkolanowe     578
   40.18.1. Pomost z odwróconej żyły odpiszczelowej     578
   40.18.2. Pomost z żyły odpiszczelowej in situ     579
   40.18.3. Odmienności pomostów udowo-podkolanowych politetrafluoroetylenu     580
   40.18.4. Uwagi dotyczące pomostów udowo-podkolanowych     580
   40.18.5. Wyniki     581
   40.19.Pomosty udowo-obwodowe     581
   40.19.1. Pomost z odwróconej żyły odpiszczelowej     581
   40.19.2. Pomost z żyły odpiszczelowej in situ     582
   40.19.3. Odmienności pomostów udowo-obwodowych z politetrafluoroetylenu     582
   40.19.4. Uwagi dotyczące pomostów udowo-obwodowych     582
   40.19.5. Wyniki     583
   40.20.Pomosty pozaanatomiczne     583
   40.20.1. Wprowadzenie     583
   40.20.2. Wskazania     583
   40.20.3. Pomost udowo-udowy (nadłonowy)     584
   40.20.4. Pomost podobojczykowo-udowy/dwuudowy     585
   40.20.5. Pomost aortalno/biodrowo-podkolanowy przez otwór zasłonowy     586
   40.20.6. Pomost od aorty piersiowej do tętnicy udowej     587
   40.20.7. Uwagi dotyczące pomostów pozaanatomicznych     588
   40.21.Pomosty kroczące     589
   40.22. Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych – Wojciech Witkiewicz     589
   40.22.1. Definicja     589
   40.22.2. Rozpoznawanie     590
   40.22.3. Leczenie     590
   40.22.4. Wyniki     592
   40.22.5. Pierwotna amputacja     592
   Komentarz – Jerzy Michalak, Tomasz Zubilewicz     594
   Rozdział 41. Powikłania po operacjach aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych – Piotr Andziak, Wojciech Noszczyk     596
   41.1. Powikłania śródoperacyjne     596
   41.1.1. Wprowadzenie     596
   41.1.2. Uszkodzenia żył     596
   41.1.3. Uszkodzenia tętnic     597
   41.1.4. Zatory     598
   41.1.5. Zakrzepy     598
   41.1.6. Niedokrwienie jelit     599
   41.1.7. Uszkodzenia jelit     599
   41.1.8. Uszkodzenia moczowodów     599
   41.2. Wczesne powikłania pooperacyjne     599
   41.2.1. Wprowadzenie     599
   41.2.2. Krwawienia     600
   41.2.3. Zakrzepy i zatory     600
   41.2.4. Niedrożność jelit     603
   41.2.5. Niedokrwienie jelit     603
   41.2.6. Wytrzewienie jelit     603
   41.2.7. Zakażenia     603
   41.2.8. Uszkodzenia moczowodów nierozpoznane w czasie operacji     605
   41.2.9. Zapalenie pęcherzyka żółciowego i ostre zapalenie trzustki     605
   41.2.10. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego     605
   41.2.11. Niedokrwienie rdzenia kręgowego     606
   41.2.12. Obrzęk kończyn dolnych     606
   41.2.13. Wyciek chłonki     606
   41.3. Późne powikłania pooperacyjne     606
   41.3.1. Wprowadzenie     606
   41.3.2. Niedrożność przeszczepu     606
   41.3.3. Tętniaki rzekome     608
   41.3.4. Zakażenia     612
   41.3.5. Przetoki aortalno-jelitowe     613
   41.3.6. Uszkodzenia moczowodów     615
   41.3.7. Zaburzenia potencji     615
   41.3.8. Częstość ponownych operacji     616
   Rozdział 42. Ostre niedokrwienie kończyn – Wojciech Noszczyk, Henryk Rykowski     617
   42.1. Wprowadzenie     617
   42.2. Przyczyny     617
   42.3. Czynniki wpływające na przebieg     617
   42.4. Patogeneza     618
   42.5. Objawy     619
   42.6. Przebieg kliniczny     620
   42.7. Zespół ponownego ukrwienia     621
   Komentarz – Stanisław Zapalski     622
   Rozdział 43. Zatory i ostre zakrzepy tętnic kończyn – Wojciech Noszczyk, Henryk Rykowski     624
   43.1. Zatory     624
   43.1.1. Zatory sercowo-tętnicze     624
   43.1.2. Zatory tętniczo-tętnicze     638
   43.2. Ostre zakrzepy     641
   43.2.1. Etiopatogeneza     641
   43.2.2. Objawy i przebieg kliniczny     641
   43.2.3. Rozpoznawanie     642
   43.2.4. Leczenie     642
   43.2.5. Wyniki     644
   Komentarz – Stanisław Zapalski     644
   Rozdział 44. Urazy tętnic – Henryk Rykowski, Wojciech Noszczyk     647
   44.1. Wprowadzenie     647
   44.2. Częstość występowania     647
   44.3. Otwarte urazy tętnic     648
   44.3.1.Podział i charakterystyka     648
   44.3.2.Objawy     648
   44.4. Zamknięte urazy tętnic     649
   44.4.1.Charakterystyka     649
   44.4.2. Pęknięcie podprzydankowe     649
   44.4.3.Kurcz tętnicy     649
   44.5. Rozpoznawanie     650
   44.6. Postępowanie     650
   44.6.1. Pierwsza pomoc na miejscu wypadku     650
   44.6.2. Postępowanie przedoperacyjne     651
   44.6.3. Podstawowe zasady operacji naprawczych     651
   44.6.4.Podwiązanie tętnic     653
   44.6.5. Wskazania do fasciotomii     653
   44.7. Uszkodzenia tętnic jako powikłania urazów narządu ruchu     653
   44.8. Jatrogenne urazy tętnic     654
   44.9. Urazy spowodowane dotętniczymi wstrzyknięciami narkotyków     655
   44.10. Krwiak tętniący. Tętniak rzekomy     656
   44.11. Pourazowy tętniak tętniczo-żylny     656
   44.12. Przykurcz z niedokrwienia     656
   44.13. Urazy piersiowego odcinka aorty     657
   44.13.1. Urazy tępe     657
   44.13.2. Urazy otwarte     659
   44.13.3. Wyniki     659
   44.14. Urazy pnia ramienno-głowowego     659
   44.14.1. Wykonanie operacji     660
   44.15. Urazy tętnic szyjnych     660
   44.15.1. Wykonanie operacji     661
   44.15.2. Podwiązanie tętnic szyjnych     663
   44.16. Urazy tętnicy podobojczykowej     663
   44.16.1. Leczenie operacyjne     664
   44.17. Urazy tętnicy kręgowej     664
   44.17.1. Leczenie operacyjne     664
   44.18. Urazy tętnicy pachowej i tętnicy ramiennej     664
   44.18.1. Leczenie operacyjne     665
   44.19. Urazy tętnic przedramienia     665
   44.20. Urazy tętnic międzyżebrowych     665
   44.21. Urazy tętnic jamy brzusznej     666
   44.21.1. Częstość występowania     666
   44.21.2. Objawy i rozpoznawanie     666
   44.21.3. Urazy bliższego odcinka aorty brzusznej     667
   44.21.4. Urazy pnia trzewnego i jego gałęzi     667
   44.21.5. Urazy tętnicy krezkowej górnej     668
   44.21.6. Urazy dalszego odcinka aorty brzusznej     669
   44.21.7. Urazy tętnicy krezkowej dolnej     669
   44.22. Urazy tętnicy nerkowej     669
   44.22.1. Wykonanie operacji     670
   44.23. Urazy tętnic biodrowych     670
   44.23.1. Wykonanie operacji     671
   44.24. Urazy tętnicy udowej     671
   44.24.1. Leczenie operacyjne     671
   44.25. Urazy tętnicy podkolanowej     672
   44.26. Urazy tętnic goleni     673
   44.27. Zakończenie     673
   Komentarz – Marek Motyka     674
   Rozdział 45. Tętniaki aorty piersiowej – Zbigniew Religa, Małgorzata Pastuszek     678
   45.1. Wprowadzenie     678
   45.2. Tętniaki aorty wstępującej     678
   45.2.1. Objawy     678
   45.2.2. Rozpoznawanie     679
   45.2.3. Leczenie operacyjne     680
   45.3. Tętniaki łuku aorty     683
   45.3.1. Etiologia     683
   45.3.2. Objawy     683
   45.3.3. Leczenie operacyjne     684
   45.4. Tętniaki piersiowego odcinka aorty zstępującej     686
   45.4.1. Etiologia     686
   45.4.2. Objawy     686
   45.4.3. Rozpoznawanie     686
   45.4.4. Zapobieganie paraplegii     687
   45.4.5. Wykonanie operacji     688
   45.5. Rozwarstwienie aorty     689
   45.5.1. Etiopatogeneza     689
   45.5.2. Klasyfikacja     689
   45.5.3. Objawy     689
   45.5.4. Powikłania     690
   45.5.5. Rozpoznawanie     690
   45.5.6. Wskazania     691
   45.5.7. Leczenie rozwarstwienia typu A     691
   45.5.8. Leczenie rozwarstwienia typu B     693
   Komentarz – Jerzy Sadowski     694
   Rozdział 46. Tętniaki piersiowo-brzuszne – Seweryn Wiechowski     701
   46.1. Wprowadzenie     701
   46.2. Objawy     701
   46.3. Rozpoznawanie     701
   46.4. Wskazania do operacji     701
   46.5. Leczenie operacyjne     702
   46.5.1. Operacja metodą Crawforda     702
   46.5.2. Modyfikacja Grieppa     703
   46.5.3. Częściowe krążenie pozaustrojowe przedsionkowo-udowe     703
   46.5.4. Częściowe krążenie pozaustrojowe udowo-udowe     703
   46.5.5. Głęboka hipotermia. Metoda Kouchoukosa     703
   46.6. Postępowanie pooperacyjne     704
   46.7. Powikłania     704
   46.8. Wyniki     704
   Komentarz – Piotr Szyber     704
   Rozdział 47. Tętniaki aorty brzusznej – Wojciech Noszczyk, Wiesław Stryga, Witold Woźniak     706
   47.1. Wprowadzenie     706
   47.2. Objawy i przebieg kliniczny     707
   47.2.1. Tętniak bezobjawowy     707
   47.2.2. Tętniak objawowy     708
   47.2.3. Tętniak pęknięty     708
   47.2.4. Tętniak zapalny     709
   47.2.5. Tętniak zakażony     710
   47.2.6. Tętniak embolizujący     710
   47.3. Rozpoznawanie     710
   47.4. Wskazania i przeciwwskazania do operacji     712
   47.5. Wykonanie operacji     714
   47.5.1. Dostęp przezotrzewnowy     714
   47.5.2. Dostęp zaotrzewnowy lewostronny     722
   47.5.3. Dostęp z minilaparotomii     722
   47.6. Powikłania miejscowe śródoperacyjne     722
   47.7. Śmiertelność okołooperacyjna     723
   47.8. Wczesne powikłania pooperacyjne     723
   47.9. Odległe powikłania pooperacyjne     724
   47.10.Rokowania i wyniki odległe     724
   Komentarz – Andrzej Cencora     276
   Rozdział 48. Tętniaki tętnic obwodowych – Krzysztof Ziaja, Wacław Kuczmik     728
   48.1. Wprowadzenie     728
   48.2. Tętniaki tętnic szyjnych     728
   48.2.1. Częstość występowania i etiologia     728
   48.2.2. Rozpoznawanie     729
   48.2.3. Leczenie operacyjne     729
   48.2.4. Powikłania i wyniki     730
   48.3. Tętniaki pnia ramienno-głowowego     730
   48.4. Tętniaki tętnicy podobojczykowej     730
   48.4.1. Etiologia     730
   48.4.2. Rozpoznawanie     731
   48.4.3. Leczenie operacyjne     731
   48.4.4. Wyniki     731
   48.5. Tętniaki tętnic trzewnych     732
   48.5.1. Leczenie operacyjne     732
   48.6. Tętniaki tętnicy nerkowej     733
   48.6.1. Podział     733
   48.6.2. Leczenie operacyjne     733
   48.7. Tętniaki tętnic biodrowych     734
   48.7.1. Rozpoznawanie     734
   48.7.2. Wskazania do operacji     734
   48.7.3. Leczenie operacyjne     735
   48.8. Tętniaki tętnicy udowej     735
   48.8.1. Objawy     736
   48.8.2. Rozpoznawanie     736
   48.8.3. Wskazania do operacji     736
   48.8.4. Postępowanie okołooperacyjne     737
   48.8.5. Leczenie operacyjne     737
   48.9. Tętniaki tętnicy podkolanowej     738
   48.9.1. Objawy     738
   48.9.2. Rozpoznawanie i różnicowanie     738
   48.9.3. Leczenie operacyjne     738
   Komentarz – Piotr Szopiński     740
   Rozdział 49. Połączenia tętniczo-żylne – Andrzej Cencora     743
   49.1. Wprowadzenie     743
   49.2. Fizjologiczne połączenia tętniczo-żylne     743
   49.3. Przetoki tętniczo-żylne     744
   49.4. Hemodynamiczne następstwa przetok tętniczo-żylnych     744
   49.5. Rodzaje przetok tętniczo-żylnych     746
   49.5.1. Wrodzone przetoki tętniczo-żylne     746
   49.5.2. Wrodzone przetoki tętniczo-żylne współistniejące z naczyniakami     747
   49.5.3. Zespół Klippela-Trenaunaya i zespół Parkes-Webera     748
   Komentarz – Maciej Skórski     751
   Rozdział 50. Nieprawidłowości naczyń obwodowych u dzieci – Jan Grochowski, Sabina Szymik-Kantorowicz     755
   50.1. Wprowadzenie     755
   50.2. Naczyniaki     756
   50. 2.1. Częstość występowania     756
   50. 2.2. Przebieg kliniczny     756
   50. 2.3. Objawy i powikłania     756
   50. 2.4. Rozpoznawanie i różnicowanie     757
   50. 2.5. Leczenie     758
   50.3. Malformacje (zaburzenia) naczyniowe     759
   50. 3.1. Etiopatogeneza     759
   50. 3.2. Podział     759
   50. 3.3. Objawy     760
   50. 3.4. Rozpoznawanie     760
   50. 3.5. Leczenie     761
   Rozdział 51. Zespół stopy cukrzycowej – Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas, Piotr Porzycki     765
   51.1. Wprowadzenie     765
   51.2. Epidemiologia kliniczna amputacji i obciążenia ekonomiczne     765
   51.3. Wielodyscyplinarne ujęcie intensywnej prewencji i leczenia     766
   51.4. Patogeneza klinicznych postaci     767
   51.5. Zespół stopy cukrzycowej niedokrwiennej     767
   51.6. Zespół stopy cukrzycowej neuropatycznej     769
   51.7. Zespół stopy cukrzycowej mieszanej     770
   51.8. Zespół stopy cukrzycowej u chorych na cukrzycę powikłaną nefropatią oraz długotrwale dializowanych     771
   51.9. Zakażenie stopy jako czynnik patogenetyczny     771
   51.10. Neuroartropatia u chorych na cukrzycę (staw Charcota)     771
   51.11.Choroby paznokci     772
   51.12.Wrzód drążący stopy     772
   51.13.Rozpoznawanie     773
   51.14.Algorytmy postępowania leczniczego     774
   51.15.Zasady leczenia     778
   51.15.1. Zalecenia ogólne     778
   51.15.2. Zalecenia dotyczące stopy     778
   51.15.3. Postępowanie w przypadku ograniczonych owrzodzeń stopy     778
   51.15.4. Postępowanie w przypadku zgorzeli stopy     779
   51.15.5. Leczenie operacyjne ropni i ropowicy     780
   51.15.6. Leczenie hipoglikemizujące cukrzycy i przeciwbakteryjne     680
   51.15.7. Operacje odtwarzające przepływ krwi     781
   51.16. Amputacje     781
   51.17. Zapobieganie     782
   Rozdział 52. Zaburzenia naczynioruchowe – Stanisław Zapalski     785
   52.1. Wprowadzenie     785
   52.2. Postacie kliniczne     586
   52.2.1. Fenomen Raynauda     786
   52.2.2. Pierwotne zaburzenia naczynioruchowe skóry     689
   52.2.3. Inne choroby z towarzyszącymi zaburzeniami naczynioruchowymi     790
   52.3. Współczulne odnerwienie kończyn     791
   52.3.1. Anatomia     791
   52.3.2. Działanie     792
   52.3.3. Współczulne odnerwienie kończyny górnej     793
   52.3.4. Współczulne odnerwienie kończyny dolnej     798
   Rozdział 53. Zespoły uciskowe – Stanisław Zapalski     802
   53.1. Zespół górnego otworu klatki piersiowej     802
   53.1.1. Definicja     802
   53.1.2. Etiopatogeneza     802
   53.1.3. Objawy     803
   53.1.4. Rozpoznawanie     804
   53.1.5. Leczenie     806
   53.1.6. Wyniki     810
   53.2. Zespół cieśni kanału nadgarstka     810
   53.2.1. Definicja     810
   53.2.2. Objawy i rozpoznawanie     810
   53.2.3. Leczenie     811
   53.2.4. Wyniki     812
   53.3. Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej     812
   53.3.1. Definicja     812
   53.3.2. Etiopatogeneza     812
   53.3.3. Objawy i rozpoznawanie     813
   53.3.4. Leczenie operacyjne     814
   53.4. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych goleni     814
   Rozdział 54. Zapalenia tętnic – Jerzy A. Polański     816
   54.1. Wprowadzenie     816
   54.2. Choroba Buergera     816
   54.2.1. Częstość występowania     816
   54.2.2. Etiologia     817
   54.2.3. Objawy     817
   54.2.4. Rozpoznawanie     817
   54.2.5. Leczenie     818
   54.3. Zespolenie tętnic i tętniczek     819
   54.4. Choroba Takayashu     819
   54.4.1. Objawy i rozpoznawanie     819
   54.4.2. Leczenie     819
   54.5. Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic     820
   54.5.1. Guzkowe zapalenie tętnic     820
   54.5.2. Inne zapalenia naczyń     820
   Komentarz – Piotr Ciostek     821
   Rozdział 55. Zmiany w tętnicach po radioterapii – Piotr Myrcha     823
   55.1. Wprowadzenie     823
   55.2. Zmiany w tętnicach szyjnych     824
   55.2.1. Częstość występowania     824
   55.2.2. Cechy charakterystyczne     824
   55.2.3. Objawy     825
   55.2.4. Rozpoznawanie     825
   55.2.5. Wskazania do operacji     826
   55.2.6. Leczenie operacyjne     826
   55.2.7. Wyniki     827
   55.3. Zmiany w tętnicach kończyn górnych     827
   55.3.1. Objawy     827
   55.3.2. Rozpoznawanie     827
   55.3.3. Wskazania do operacji     827
   55.3.4. Leczenie operacyjne     827
   55.4. Zmiany w tętnicach kończyn dolnych     828
   Rozdział 56. Kłębczak – Andrzej T. Dorobisz, Zbigniew Rybak     829
   56.1. Wprowadzenie     829
   56.2. Etiologia     830
   56.3. Histopatologia     830
   56.4. Objawy     830
   56.5. Rozpoznawanie     831
   56.6. Różnicowanie     832
   56.7. Embolizacja     832
   56.8. Leczenie     832
   56.8.1. Leczenie operacyjne     832
   56.8.2. Śmiertelność. Powikłania     833
   56.8.3. Radioterapia i chemioterapia     834
   Rozdział 57. Amputacje kończyn w chorobach tętnic – Jan Orłowski     835
   57.1. Wprowadzenie     835
   57.2. Wskazania     836
   57.3. Wybór poziomu odjęcia kończyny w amputacjach wybiórczych (selektywnych)     836
   57.4. Ogólne zasady techniki amputacyjnej     837
   57.5. Amputacje i wyłuszczenia w obrębie kończyny górnej     839
   57.5.1. Amputacja palców i ręki     839
   57.5.2. Amputacja przedramienia     840
   57.5.3. Amputacje ramienia     840
   57.5.4. Wyłuszczenie w stawie ramiennym     841
   57.6. Amputacje i wyłuszczenia w obrębie kończyny dolnej     841
   57.6.1. Amputacje i wyłuszczenia w obrębie stopy     841
   57.6.2. Amputacje goleni     846
   57.6.3. Amputacje uda     850
   57.6.4. Wyłuszczenia w stanie biodrowym     852
   57.7. Powikłania     853
   57.8. Ponowne amputacje     854
   Komentarz – Krzysztof Wasiak     855
   Rozdział 58. Rehabilitacja w chorobach naczyń krwionośnych – Wojciech Witkiewicz     858
   58.1. Wprowadzenie     858
   58.2. Cele rehabilitacji u pacjentów z chorobami naczyń obwodowych     858
   58.3. Rehabilitacja społeczna i zawodowa     859
   58.4. Ocena stanu chorego przed rozpoczęciem fizjoterapii     859
   58.5. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania fizjoterapii     859
   58.6. Mechanizmy oddziaływania fizjoterapii w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych     860
   58.7. Kinezyterapia – rodzaje ćwiczeń ruchowych     861
   58.8. Standardy kinezyterapii dla pacjentów z chromaniem przestankowym     862
   58.9. Leczenie sanatoryjne w chorobach naczyń obwodowych     863
   58.10. Rehabilitacja chorych poddanych operacjom naprawczym tętnic     864
   58.11. Fizjoterapia w zespole górnego otworu klatki piersiowej     865
   Komentarz – Włodzimierz Drożdż     866
  CZĘŚĆ IV – PRZEZSKÓRNE ZABIEGI WEWNĄTRZNACZYNIOWE     870
   Rozdział 59. Radiologia zabiegowa. Chirurgia wewnątrznaczyniowa – Małgorzata Szczerbo-Trojanowska     871
   59.1. Angioplastyka przezskórna tętnic – część ogólna     871
   59.1.1. Wprowadzenie     871
   59.1.2. Angioplastyka balonowa     872
   59.1.3. Angioplastyka dynamiczna     874
   59.1.4. Angioplastyka laserowa     874
   59.1.5. Stenty naczyniowe     875
   59.2. Angioplastyka przezskórna tętnic – część szczegółowa     878
   59.2.1. Angioplastyka i stentowanie tętnicy podobojczykowej     878
   59.2.2. Angioplastyka i stentowanie tętnic szyjnych     880
   59.2.3. Angioplastyka i stentowanie tętnicy kręgowej     885
   59.2.4. Angioplastyka i stentowanie tętnic trzewnych     885
   59.2.5. Angioplastyka i stentowanie tętnicy nerkowej     886
   59.2.6. Angioplastyka i stentowanie aorty     889
   59.2.7. Angioplastyka tętnic biodrowych     891
   59.2.8. Angioplastyka tętnic udowych i podkolanowych     895
   59.2.9. Angioplastyka tętnic goleni     898
   59.3. Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty     899
   59.3.1. Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej     899
   59.3.2. Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty piersiowej     905
   59.3.3. Wewnątrznaczyniowe leczenie rozwarstwienia aorty piersiowej     908
   59.3.4. Kierunki rozwoju leczenia tętniaków aorty     908
   59.4. Przezskórna trombektomia tętnic     909
   59.4.1. Trombektomia aspiracyjna     909
   59.4.2. Trombektomia hydrodynamiczna     910
   59.5. Tromboliza celowana     910
   59.5.1. Wprowadzenie     910
   59.5.2. Zastosowanie trombolizy celowanej w układzie tętniczym     910
   59.5.3. Leki trombolityczne     911
   59.5.4. Przeprowadzanie trombolizy celowanej zakrzepów i zatorów tętnic     911
   59.5.5. Powikłania     914
   59.6. Przezskórne zabiegi w układzie żylnym     914
   59.6.1. Wprowadzenie     914
   59.6.2. Angioplastyka balonowa     914
   59.6.3. Angioplastyka z zastosowaniem stentów     914
   59.6.4. Tromboliza celowana     916
   59.7. Embolizacja wad naczyniowych     916
   59.7.1. Wprowadzenie     916
   59.7.2. Materiały embolizacyjne     917
   59.7.3. Naczyniaki     917
   59.7.4. Wrodzone wady żylne     917
   59.7.5. Wrodzone wady tętniczo-żylne     918
   59.7.6. Powikłania i skutki uboczne     919
   59.8. Usuwanie ciał obcych z układu naczyniowego     920
   Komentarz I – Mieczysław Szostek     924
   Komentarz II – Jacek Szmidt     925
   Komentarz III – Maciej L. Dryjski     928
   Rozdział 60. Wewnątrznaczyniowe zabiegi w urazach tętnic – Piotr Szopiński     931
   60.1. Wprowadzenie     931
   60.2. Zasady ogólne     931
   60.3. Postępowanie w urazach poszczególnych tętnic     934
   60. 3.1. Tętnice szyjne     934
   60. 3.2. Tętnice podobojczykowe i pień ramienno-głowowy     935
   60. 3.3. Aorta piersiowa     936
   60. 3.4. Aorta brzuszna     936
   60. 3.5. Tętnice biodrowe     937
   60. 3.6. Tętnica udowa     940
   60. 3.7. Tętnica podkolanowa     940
   60. 3.8. Tętnice goleni     940
   60.4. Podsumowanie
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia