Powikłania w chirurgii dziecięcej

-25%

Powikłania w chirurgii dziecięcej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

40,8454,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to pierwsze tego typu opracowanie w polskim piśmiennictwie medycznym, które kompleksowo ujmuje problem powikłań w chirurgii dziecięcej.


Publikacja jest poświęcona powikłaniom występującym w leczeniu operacyjnym noworodków i niemowląt oraz dzieci młodzieży. Zawiera wiedzę z etiologii, patofizjologii i techniki chirurgicznej, którą należy uwzględnić przy leczeniu pacjentów.


Ogromną jej zaletą są informacje dotyczące rozpoznania, obrazowania i leczenia powikłań pooperacyjnych, a także cenne wskazówki, których przestrzeganie pozwoli uniknąć wielu powikłań. Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii dziecięcej, chirurgów ogólnych, pediatrów i lekarzy rodzinnych, a także dla studentów uczelni medycznych.


Liczba stron568
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3722-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Ogólne powikłania związane ze znieczuleniem i leczeniem operacyjnym u dzieci - Marzena Zielińska    19
    1.1. Wprowadzenie    19
    1.2. Problem śmiertelności i zdarzeń krytycznych - zatrzymanie krążenia w anestezjologii dziecięcej    19
      1.2.1. Przyczyny    20
    1.3. Powikłania znieczulenia ogólnego u dzieci    21
      1.3.1. Powikłania indukcji znieczulenia    21
      1.3.2. Powikłania związane z podtrzymywaniem znieczulenia    23
      1.3.3. Przebudzenia    23
      1.3.4. Powikłania okresu budzenia    24
    1.4. Pooperacyjne nudności i wymioty    28
    1.5. Krwawienie pooperacyjne    29
    1.6. Odległe następstwa znieczuleń ogólnych u dzieci    29
    1.7. Powikłania znieczuleń regionalnych    30
    1.8. Zapobieganie powikłaniom u dzieci w przebiegu znieczulenia    31
  2. Chirurgia płodu - Janusz Bohosiewicz    33
    2.1. Wprowadzenie    33
    2.2. Rozpoznawanie wad u płodów    33
    2.3. Leczenie chirurgiczne u płodów    34
      2.3.1. Zwyrodnienie gruczolakotorbielowate płuc (CCAM - congenital cystic adenomatoid malformation)    34
      2.3.2. Guz krzyżowo-ogonowy    35
      2.3.3. Przepuklina przeponowa    35
      2.3.4. Zastawka cewki tylnej    36
      2.3.5. Przepuklina oponowo-rdzeniowa    36
      2.3.6. Torbiel jajnika    36
      2.3.7. Wytrzewienie wrodzone    37
      2.3.8. Procedura EXIT    37
    2.4. Powikłania w chirurgii płodu    37
    2.5. Zapobieganie powikłaniom    40
  3. Wrodzona niedrożność przełyku (wrodzone zarośnięcie przełyku) - Jerzy Czernik    43
    3.1. Określenie    43
    3.2. Epidemiologia powikłań    45
    3.3. Powikłania    46
      3.3.1. Powikłania okołooperacyjne    46
      3.3.2. Powikłania śródoperacyjne    48
      3.3.3. Powikłania pooperacyjne wczesne    50
      3.3.4. Powikłania pooperacyjne odległe    57
      3.3.5. Powikłania związane z endoskopowym leczeniem wrodzonego zarośnięcia przełyku    59
    3.4. Zapobieganie powikłaniom - doświadczenia własne    60
  4. Przerostowe zwężenie odźwiernika - Maciej Bagłaj    67
    4.1. Określenie    67
    4.2. Leczenie operacyjne    67
      4.2.1. Klasyczna pyloromiotomia    68
      4.2.2. Inne techniki operacyjne    69
    4.3. Powikłania    70
      4.3.1. Powikłania śródoperacyjne    70
      4.3.2. Powikłania pooperacyjne    72
  5. Wrodzona niedrożność dwunastnicy - Maciej Bagłaj    75
    5.1. Określenie    75
    5.2. Objawy i rozpoznanie    76
    5.3. Metody leczenia    78
      5.3.1. Wewnątrzpochodna niedrożność dwunastnicy    78
      5.3.2. Przegroda dwunastnicy    79
      5.3.3. Zewnątrzpochodna niedrożność dwunastnicy    80
      5.3.4. Laparoskopowe techniki korekcji niedrożności dwunastnicy    80
    5.4. Powikłania    81
      5.4.1. Powikłania śródoperacyjne    81
      5.4.2. Powikłania pooperacyjne wczesne    82
      5.4.3. Późne powikłania pooperacyjne    85
  6. Wrodzona niedrożność jelita cienkiego - Maciej Bagłaj    89
    6.1. Określenie    89
    6.2. Objawy i rozpoznanie    90
    6.3. Leczenie operacyjne    91
      6.3.1. Resekcja końcowego segmentu odcinka bliższego i pierwotne zespolenie jelitowe    92
      6.3.2. Minimalna resekcja, enteroplastyka i pierwotne zespolenie jelitowe    93
      6.3.3. Leczenie etapowe - enterostomia    95
      6.3.4. Mnogie zarośnięcie jelita cienkiego    95
    6.4. Powikłania    96
      6.4.1. Powikłania śródoperacyjne    96
      6.4.2. Wczesne powikłania pooperacyjne    97
      6.4.3. Powikłania pooperacyjne późne    100
    6.5. Podsumowanie    102
  7. Wrodzone zarośnięcie dróg żółciowych - Jerzy Czernik    105
    7.1. Określenie    105
    7.2. Epidemiologia    106
    7.3. Rozpoznanie    106
    7.4. Leczenie    107
    7.5. Powikłania    107
      7.5.1. Powikłania śródoperacyjne    109
      7.5.2. Powikłania wczesne    110
      7.5.3. Powikłania odległe    112
    7.6. Podsumowanie    116
  8. Choroba Hirschsprunga - Anna Piaseczna-Piotrowska    119
    8.1. Określenie    119
    8.2. Objawy    119
    8.3. Rozpoznanie i leczenie    120
      8.3.1. Diagnostyka    120
      8.3.2. Leczenie    120
    8.4. Powikłania    121
      8.4.1. Epidemiologia powikłań    121
    8.5. Rodzaje powikłań    122
      8.5.1. Powikłania wynikające z istoty choroby Hirschsprunga    122
      8.5.2. Powikłania pooperacyjne    126
      8.5.3. Leczenie powikłań    137
      8.5.4. Doświadczenia własne    140
  9. Wady wrodzone odbytu i odbytnicy - Andrzej I. Prokurat    143
    9.1. Wprowadzenie    143
    9.2. Rys historyczny    144
    9.3. Epidemiologia powikłań    146
    9.4. Rodzaje powikłań    146
      9.4.1. Powikłania wczesne    146
      9.4.2. Powikłania późne    148
      9.4.3. Powikłania odległe    149
      9.4.4. Diagnostyka odległych powikłań w zakresie układu moczowego    152
    9.5. Leczenie powikłań    152
      9.5.1. Leczenie powikłań wczesnych    153
      9.5.2. Leczenie powikłań późnych    153
    9.6. Zapobieganie powikłaniom    154
    9.7. Doświadczenia własne    156
  10. Obumierające zapalenie jelit u noworodków i niemowląt -AndrzejChilarski    159
    10.1. Wprowadzenie    159
    10.2. Leczenie    160
    10.3. Powikłania wczesne    163
    10.4. Powikłania późne    165
    10.5. Powikłania odległe    167
    10.6. Doświadczenia własne    169
  11. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego - Wojciech Choiński    173
    11.1. Określenie    173
    11.2. Występowanie    173
    11.3. Etiologia i patogeneza    174
    11.4. Objawy    174
    11.5. Rozpoznanie    174
    11.6. Leczenie    175
    11.7. Powikłania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego    176
      11.7.1. Naciek i zlokalizowany ropień okołowyrostkowy    177
      11.7.2. Rozlane ropne zapalenie otrzewnej    178
      11.7.3. Zakażenie rany pooperacyjnej    178
      11.7.4. Ropnie wewnątrzbrzuszne    179
      11.7.5. Wczesna niedrożność pooperacyjna    181
      11.7.6. Opóźnione opróżnianie żołądka    182
      11.7.7. Przetoka kałowa    183
      11.7.8. Zapalenie płuc, wysięk i ropniak jamy opłucnej    183
      11.7.9. Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego    184
      11.7.10. Przepuklina w bliźnie pooperacyjnej    186
      11.7.11. Zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci najmłodszych    186
      11.7.12. Zapobieganie powikłaniom    186
      11.7.13. Doświadczenia własne    187
  12. Powikłania w chirurgii trzustki u dzieci - Piotr Kaliciński    191
    12.1. Wprowadzenie    191
    12.2. Leczenie chirurgiczne chorób trzustki    192
    12.3. Powikłania po chirurgii trzustki    192
      12.3.1. Śródoperacyjne uszkodzenie żyły śledzionowej    192
      12.3.2. Przetoka trzustkowa    193
      12.3.3. Torbiel rzekoma trzustki    193
      12.3.4. Przedziurawienie okrężnicy poprzecznej    194
      12.3.5. Przetoka żółciowa    194
    12.4. Podsumowanie    194
  13. Nieswoiste zapalenie jelit - Piotr Kaliciński    197
    13.1. Określenie    197
    13.2. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego    197
    13.3. Choroba Leśniowskiego-Crohna    199
      13.3.1. Objawy kliniczne    200
      13.3.2. Powikłania choroby    200
      13.3.3. Leczenie powikłań    200
  14. Powikłania w leczeniu wad powłok jamy brzusznej - Dariusz Patkowski    203
    14.1. Wprowadzenie    203
    14.2. Przepuklina pępowinowa    203
      14.2.1. Określenie    203
      14.2.2. Epidemiologia i etiopatogeneza    204
    14.3. Wytrzewienie wrodzone    204
      14.3.1. Określenie    204
      14.3.2. Epidemiologia i etiopatogeneza    204
    14.4. Przepuklina sznura pępowinowego    205
      14.4.1. Przepuklina pępkowa    205
    14.5. Rozpoznanie wad powłok jamy brzusznej    205
      14.5.1. Diagnostyka prenatalna    204
    14.6. Leczenie    206
      14.6.1. Wybór miejsca, czasu i sposobu porodu    206
      14.6.2. Postępowanie przedoperacyjne    207
      14.6.3. Leczenie zachowawcze    208
      14.6.4. Leczenie operacyjne    208
      14.6.5. Szczegółówe zalecenia dotyczące zabiegu operacyjnego    208
    14.7. Postępowanie pooperacyjne    212
    14.8. Powikłania    213
      14.8.1. Rodzaje powikłań    213
      14.8.2. Powikłania a technika operacyjna    213
      14.8.3. Niedrożność czynnościowa przewodu pokarmowego    214
      14.8.4. Zespół krótkiego jelita    215
      14.8.5. Żywienie    216
      14.8.6. Powikłania leczenia zachowawczego    216
    14.9. Doświadczenia własne    216
  15. Wrodzona przepuklina przeponowa - Maciej Bagłaj    221
    15.1. Określenie    221
    15.2. Leczenie operacyjne    222
      15.2.1. Pierwotne zszycie ubytku przepony    222
      15.2.2. Rekonstrukcja przepony w rozległych przepuklinach    223
      15.2.3. Przepuklina prawostronna    224
    15.3. Powikłania    224
      15.3.1. Powikłania śródoperacyjne    224
      15.3.2. Powikłania pooperacyjne wczesne    226
      15.3.3. Powikłania pooperacyjne odległe    228
  16. Wady rozszczepowe układu nerwowego - Tomasz S. Lenkiewicz, Michał M. Lenkiewicz    233
    16.1. Określenie    233
    16.2. Przepukliny oponowe i oponowo-mózgowe    233
      16.2.1. Leczenie operacyjne    235
      16.2.2. Powikłania okołooperacyjne (śródoperacyjne)    235
      16.2.3. Powikłania wczesne    236
      16.2.4. Powikłania późne    236
      16.2.5. Powikłania odległe    236
    16.3. Przepukliny oponowe i oponowo-rdzeniowe    237
      16.3.1. Powikłania okołooperacyjne    238
      16.3.2. Powikłania wczesne    239
      16.3.3. Powikłania późne    240
      16.3.4. Powikłania odległe    241
  17. Wodogłowie u dzieci - Lech Polis    245
    17.1. Określenie    245
    17.2. Objawy    245
    17.3. Rozpoznanie    246
    17.4. Metody leczenia    246
      17.4.1. Leczenie wodogłowia u płodów    246
      17.4.2. Leczenie wodogłowia pokrwotocznego u wcześniaków    247
      17.4.3. Chirurgiczne leczenie wodogłowia    248
      17.4.4. Endoskopowe leczenie wodogłowia    249
    17.5. Powikłania    250
      17.5.1. Leczenie wodogłowia    250
      17.5.2. Powikłania leczenia wodogłowia płodów    250
      17.5.3. Powikłania leczenia wcześniaków    251
      17.5.4. Powikłania występujące u dzieci z wodogłowiem, leczonych systemem zastawkowym    252
      17.5.5. Powikłania późne    257
      17.5.6. Inne powikłania    258
      17.5.7. Powikłania endoskopowego leczenia wodogłowia    259
  18. Rozszczep wargi i podniebienia - Zofia Dudkiewicz    261
    18.1. Określenie    261
    18.2. Problem powikłań    262
      18.2.1. Rodzaj powikłań    262
    18.3. Metody leczenia i ich wpływ na powikłania późne    263
      18.3.1. Leczenie chirurgiczne    263
    18.4. Powikłania: epidemiologia, rodzaje i sposoby zapobiegania powikłaniom    266
      18.4.1. Powikłania okołooperacyjne    267
      18.4.2. Powikłania wczesne    267
      18.4.3. Powikłania późne    268
      18.4.4. Powikłania odległe ujawniające się po wielu latach    269
      18.4.5. Rozpoznanie powikłań i ich leczenie    269
    18.5. Doświadczenia własne    272
  19. Obrażenia okołoporodowe noworodka - Jerzy Osemlak, Paweł Osemlak    275
    19.1. Wprowadzenie    275
    19.2. Obrażenia okołoporodowe powłoki ciała    277
    19.3. Obrażenia okołoporodowe układu kostno-stawowego    278
      19.3.1. Złamania obojczyka    279
      19.3.2. Złamania kości ramiennej    279
      19.3.3. Złamania kości udowej    280
      19.3.4. Złamania przedramienia i podudzia    281
    19.4. Obrażenia okołoporodowe narządów wewnętrznych jamy brzusznej    281
      19.4.1. Obrażenia okołoporodowe wątroby    281
      19.4.2. Obrażenia okołoporodowe nadnercza    282
      19.4.3. Obrażenia okołoporodowe śledziony noworodka    283
    19.5. Obrażenia okołoporodowe głowy    284
      19.5.1. Obrażenia okołoporodowe okolicy czaszkowo-mózgowej    285
  20. Okołoporodowe obrażenia splotu ramiennego - Jerzy Gosk, Roman Rutowski, Andrzej Szmida    297
    20.1. Wprowadzenie    297
    20.2. Czynniki ryzyka    297
    20.3. Podział kliniczny    298
    20.4. Leczenie okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego    298
      20.4.1. Leczenie zachowawcze    298
      20.4.2. Leczenie operacyjne    298
      20.4.3. Dostęp operacyjny    299
    20.5. Powikłania w leczeniu okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego    299
      20.5.1. Powikłania wczesne    299
      20.5.2. Powikłania późne    299
      20.5.3. Powikłania odległe    302
    20.6. Objawy i rozpoznanie powikłań    303
      20.6.1. Objawy i leczenie powikłań wczesnych    303
      20.6.2. Objawy i rozpoznanie powikłań późnych    303
      20.6.3. Leczenie powikłań późnych    305
    20.7. Podsumowanie    310
  21. Ostre krwiopochodne zapalenie kości i stawów u noworodków i niemowląt - Andrzej Chilarski    315
    21.1. Wprowadzenie    315
    21.2. Powikłania wczesne    318
    21.3. Powikłania późne    320
    21.4. Powikłania odległe    323
  22. Deformacje klatki piersiowej - Józef Dzielicki, Wojciech Korlacki    329
    22.1. Lejkowata klatka piersiowa    329
      22.1.1. Określenie    329
      22.1.2. Objawy i patofizjologia    330
      22.1.3. Diagnostyka    332
      22.1.4. Leczenie    332
      22.1.5. Operacja sposobem Ravitcha i jej modyfikacje    333
    22.2. Kurza klatka piersiowa    336
      22.2.1. Określenie    336
      22.2.2. Etiologia    336
      22.2.3. Leczenie    337
    22.3. Powikłania w leczeniu deformacji klatki piersiowej    337
      22.3.1. Powikłania w metodzie Ravitcha    337
      22.3.2. Powikłania w metodzie Nussa    339
    22.4. Zespół Polanda    343
      22.4.1. Określenie    343
      22.4.2. Leczenie    345
      22.4.3. Powikłania wczesne i późne    345
  23. Ropne schorzenia płuc i opłucnej - Piotr Gajewski    349
    23.1. Ropień płuca    349
      23.1.1. Określenie    349
      23.1.2. Rozpoznanie    351
      23.1.3. Leczenie    352
    23.2. Ropniak opłucnej    353
      23.2.1. Określenie    353
      23.2.2. Etiologia    354
      23.2.3. Objawy    354
      23.2.4. Leczenie    354
    23.3. Podsumowanie    359
  24. Zaburzenia różnicowania płci - Wiesław Urbanowicz    363
    24.1. Wprowadzenie - embriologia    363
    24.2. Rozpoznanie    364
    24.3. Leczenie    365
      24.3.1. Techniki chirurgiczne - plastyki feminizacyjne    365
    24.4. Powikłania plastyk feminizacyjnych    366
      24.4.1. Plastyka sromu i pochwy (wulwowaginoplastyka)    366
      24.4.2. Powikłania przy rekonstrukcjach pochwy    368
      24.4.3. Korekcja łechtaczki (klitoroplastyka)    369
    24.5. Plastyki wirylizacyjne    370
  25. Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych układu moczowo-płciowego u noworodków i niemowląt - Wojciech Apoznański    375
    25.1. Wprowadzenie    375
    25.2. Wodonercze (hydronephrosis)    375
      25.2.1. Metody leczenia    376
      25.2.2. Epidemiologia powikłań    378
    25.3. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy (refluxus vesico-ureteralis)    379
      25.3.1. Epidemiologia powikłań    381
      25.3.2. Zapobieganie powikłaniom    383
    25.4. Zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego    384
      25.4.1. Epidemiologia powikłań    385
    25.5. Zastawka cewki tylnej    386
      25.5.1. Epidemiologia powikłań    387
  26. Operacyjne leczenie chorób nerki - Wojciech Apoznański    391
    26.1. Wprowadzenie    391
    26.2. Usunięcie nerki (nefrektomia)    391
      26.2.1. Powikłania wycięcia nerki ze wskazań onkologicznych    393
    26.3. Zabiegi oszczędzające miąższ nerki    395
      26.3.1. Powikłania po operacjach oszczędzających miąższ nerki    397
    26.4. Wycięcie nerki w następstwie urazu    397
    26.5. Zabiegi w nerce podkowiastej    398
      26.5.1. Powikłania pooperacyjne wczesne i odległe    399
    26.6. Przezskórna nefrolitotrypsja    401
      26.6.1. Powikłania przezskórnej nefrolitotrypsji    401
    26.7. Przezskórna przetoka nerkowa    401
      26.7.1. Powikłania przezskórnej przetoki nerkowej    402
  27. Operacyjne leczenie wodonercza i chorób pęcherza moczowego - Andrzej Jankowski    405
    27.1. Wodonercze    406
      27.1.1. Określenie    406
      27.1.2. Leczenie    406
      27.1.3. Wczesne powikłania leczenia chirurgicznego    407
    27.2. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy    408
      27.2.1. Określenie    408
      27.2.2. Leczenie    408
      27.2.3. Rozpoznanie powikłań i ich leczenie    410
      27.2.4. Zapobieganie powikłaniom po leczeniu operacyjnym wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego    411
    27.3. Torbiel ektopowa ujścia moczowodu    412
      27.3.1. Leczenie chirurgiczne torbieli ektopowej moczowodu    412
    27.4. Moczowód olbrzymi    414
      27.4.1. Wskazania operacyjne    414
      27.4.2. Metody leczenia chirurgicznego    415
      27.4.3. Powikłania wczesne    415
      27.4.4. Powikłania późne    415
      27.4.5. Powikłania bocznych przetok moczowodowo-skórnych    416
    27.5. Zabiegi powiększające pojemność pęcherza (augmentacje)    417
  28. Zespół wynicowania pęcherza moczowego - Wiesław Urbanowicz    421
    28.1. Wprowadzenie    421
    28.2. Wynicowany pęcherz moczowy    421
      28.2.1. Określenie    421
      28.2.2. Objawy    422
      28.2.3. Leczenie    423
      28.2.4. Powikłania    423
    28.3. Wynicowanie steku    426
      28.3.1. Określenie    426
      28.3.2. Leczenie chirurgiczne    426
  29. Wierzchniactwo - Wiesław Urbanowicz    431
    29.1. Określenie    431
    29.2. Objawy    431
    29.3. Leczenie    432
      29.3.1. Techniki operacyjne stosowane współcześnie    432
      29.3.2. Wyniki leczenia    433
      29.3.3. Powikłania leczenia    433
  30. Spodziectwo - Marek Chłódek    435
    30.1. Określenie    435
    30.2. Rys historyczny    436
    30.3. Powikłania    437
      30.3.1. Powikłania wczesne    438
      30.3.2. Powikłania odległe    439
    30.4. Materiał własny    443
    30.5. Podsumowanie    444
  31. Wnętrostwo, torbiel nasienna i żylaki powrózka nasiennego - Irena Latawiec-Mazurkiewicz    447
    31.1. Wnętrostwo    447
      31.1.1. Określenie    447
      31.1.2. Rozpoznanie    448
      31.1.3. Leczenie wnętrostwa    448
    31.2. Powikłania    449
      31.2.1. Zaburzenia w sferze psychologiczno-socjologicznej    449
      31.2.2. Stany patologiczne, wynikające z obecności wad towarzyszących, dające obraz „ostrego brzucha"    449
      31.2.3. Powikłania leczenia zachowawczego    450
      31.2.4. Powikłania leczenia operacyjnego    450
      31.2.5. Powikłania późne    451
      31.2.6. Następstwa wnętrostwa w aspekcie powikłań późnych i odległych    453
    31.3. Zapobieganie powikłaniom leczenia (następstwom) wnętrostwa    454
    31.4. Leczenie powikłań    457
    31.5. Torbiel nasienna    458
      31.5.1. Określenie    458
      31.5.2. Rozpoznanie    458
      31.5.3. Leczenie    459
      31.5.4. Powikłania    459
      31.5.5. Zapobieganie powikłaniom    459
    31.6. Żylaki powrózka nasiennego    460
      31.6.1. Określenie    460
      31.6.2. Objawy    460
      31.6.3. Rozpoznanie    460
      31.6.4. Leczenie    461
      31.6.5. Powikłania    461
      31.6.6. Zapobieganie powikłaniom    463
  32. Wodniak jądra z towarzyszącą przepukliną i bez towarzyszącej przepukliny pachwinowej oraz tzw. ostra moszna - Irena Latawiec-Mazurkiewicz    469
    32.1. Wodniak jądra z towarzyszącą przepukliną i bez towarzyszącej przepukliny pachwinowej    469
      32.1.1. Określenie    369
      32.1.2. Rozpoznanie różnicowe    470
      32.1.3. Leczenie    471
      32.1.4. Powikłania    472
      32.1.5. Zapobieganie powikłaniom    474
    32.2. „Ostra moszna"    476
      32.2.1. Określenie    476
      32.2.2. Objawy    476
      32.2.3. Rozpoznanie    477
      32.2.4. Skręt jądra    477
      32.2.5. Skręt przydatku jądra/najądrza    480
      32.2.6. Zapalenie jądra/najądrza    481
      32.2.7. Uraz jądra/moszny    481
  33. Przeszczepienie narządów jamy brzusznej - Piotr Kaliciński    485
    33.1. Wprowadzenie    485
    33.2. Przeszczepianie nerek u dzieci    485
      33.2.1. Operacja przeszczepienia nerki    485
      33.2.2. Powikłania śródoperacyjne    486
      33.2.3. Powikłania po przeszczepieniu nerki    487
      33.2.4. Powikłania urologiczne    489
      33.2.5. Inne powikłania    490
    33.3. Przeszczepienie wątroby    490
      33.3.1. Wskazania do przeszczepienia wątroby u dzieci    490
      33.3.2. Chirurgia przeszczepienia wątroby u dzieci    491
      33.3.3. Powikłania po przeszczepieniu wątroby    492
  34. Powikłania chirurgiczne leczenia choroby nowotworowej u dzieci - Wojciech Jaworski    497
    34.1. Wprowadzenie    497
    34.2. Etiologia i patofizjologia powikłań chirurgicznych leczenia nowotworów u dzieci    498
    34.3. Postępowanie przygotowawcze do leczenia chirurgicznych powikłań choroby nowotworowej wieku dziecięcego    499
    34.4. Klasyfikacja powikłań chirurgicznych leczenia nowotworów wieku dziecięcego    499
      34.4.1. Powikłania wczesne w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci, wymagające interwencji chirurgicznej    500
      34.4.2. Powikłania późne    505
    34.5. Późne urologiczne powikłania leczenia dzieci z chorobą nowotworową    509
      34.5.1. Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego    509
    34.6. Późne chirurgiczne powikłania chorób nowotworowych wieku dziecięcego dotyczące powłok ciała    509
      34.6.1. Powierzchowne stany ropne powłok ciała    509
      34.6.2. Poradiacyjna martwica skóry    510
    34.7. Późne chirurgiczne powikłania związane z uszkodzeniem innych narządów jamy brzusznej u dzieci z chorobą nowotworową    510
      34.7.1. Samoistne pęknięcie śledziony    510
    34.8. Odległe chirurgiczne powikłania chorób nowotworowych wieku dziecięcego    510
      34.8.1. Określenie    510
      34.8.2. Odległe chirurgiczne powikłania dotyczące przewodu pokarmowego    511
    34.9. Chirurgiczne powikłania po przeszczepieniu szpiku kostnego (PSK) u dzieci z chorobą nowotworową    514
      34.9.1. Choroba wenookluzyjna    513
      34.9.2. Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi    513
      34.9.3. Pneumatoza jelitowa oraz wolne powietrze w jamie otrzewnej    514
      34.9.4. Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego    515
      34.9.5. Infekcje grzybicze    515
    34.10. Powikłania chirurgiczne leczenia wspomagającego chorób nowotworowych wieku dziecięcego    516
      34.10.1. Powikłania po implantacji cewników typu life-cath    516
    34.11. Doświadczenia własne leczenia chirurgicznych powikłań chorób nowotworowych wieku dziecięcego    517
  35. Nowotwory lite u dzieci i młodzieży - Krystyna Sawicz-Birkowska    521
    35.1. Określenie    521
    35.2. Występowanie nowotworów u dzieci i młodzieży    521
    35.3. Udział chirurgii w leczeniu skojarzonym nowotworów u dzieci    522
      35.3.1. Zalecenia ogólne    522
      35.3.2. Miejsce chirurgii w tzw. protokołach leczniczych    522
      35.3.3. Operacje w trybie pilnym    523
    35.4. Wskazania do leczenia chirurgicznego u dzieci z nowotworem    523
      35.4.1. Wprowadzenie    523
      35.4.2. Udział chirurgii w ustaleniu rozpoznania    524
    35.5. Powikłania leczenia chirurgicznego najczęstszych nowotworów litych u dzieci    526
      35.5.1. Zasady ogólne    526
      35.5.2. Operacyjne pobranie materiału do badania diagnostycznego    526
    35.6. Chirurgiczne leczenie nerczaka płodowego    527
      35.6.1. Powikłania śródoperacyjne związane z leczeniem chirurgicznym nerczaka    528
      35.6.2. Powikłania wczesne    529
      35.6.3. Powikłania odległe    529
    35.7. Chirurgiczne leczenie nerwiaka zarodkowego współczulnego    530
      35.7.1. Udział chirurgii w leczeniu neuroblastoma    530
      35.7.2. Leczenie chirurgiczne odroczone    531
      35.7.3. Powikłania chirurgiczne po operacji sposobem Tsuchida    531
    35.8. Zapobieganie powikłaniom    532
  36. Wideochirurgia u dzieci - Józef Dzielicki, Wojciech Korlacki    535
    36.1. Wprowadzenie    535
    36.2. Powikłania w laparoskopii dziecięcej    537
      36.2.1. Powikłania związane z wytworzeniem odmy otrzewnowej igłą Veressa i wprowadzaniem trokarów    538
      36.2.2. Zapobieganie powikłaniom związanym z wytwarzaniem odmy otrzewnowej i wprowadzaniem trokarów    541
      36.2.3. Powikłania śródoperacyjne    545
      36.2.4. Powikłania pooperacyjne    547
      36.2.5. Powikłania w wybranych procedurach laparoskopowych    548
    Skorowidz    555
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia