Zarys dziejów chirurgii polskiej

Zarys dziejów chirurgii polskiej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

114,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce ukazano rozwój chirurgii na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych po współczesność. Jest to dzieło wyjątkowe, ponieważ jego autorzy podjęli się przybliżenia czytelnikowi nie tylko historii nauki, ale także życia akademickiego i jego obyczajów, historii szpitalnictwa i ludzi, którzy szpitale tworzyli.
W obecnym wydaniu, którego uaktualnienia i uzupełnienia podjął się redaktor i zarazem współautor prof. Wojciech Noszczyk, na nowo opracowano rozdział dotyczący działalności chirurgów polskich podczas II wojny światowej, a także zamieszczono rozdział traktujący o stanie i osiągnięciach chirurgii polskiej po przełomie 1989 roku.
Niebagatelną zaletą publikacji jest materiał ilustracyjny. Wśród zamieszczonych w książce zdjęć są m.in. ryciny z dawnych podręczników chirurgii, na których przedstawiono opisy skomplikowanych operacji chirurgicznych oraz narzędzia chirurgiczne, a także zdjęcia najwybitniejszych polskich chirurgów czy zespołów tworzących poszczególne kliniki. Materiał uzupełniono indeksem osobowym.


Liczba stron700
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4211-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  AUTORZY II
  
  W SŁUŻBIE ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO (Słowo do chirurgów polskich) – list papieża Jana Pawła II do chirurgów polskich VII
  
  PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA - Aleksander Gieysztor XI
  
  WSTĘP DO PIERWSZEGO WYDANIA - Wojciech Noszczyk XV
  
  WSTĘP DO DRUGIEGO WYDANIA - Wojciech Noszczyk XXI
  
  RYS HISTORII CHIRURGII ŚWIATOWEJ - Janusz Skalski, Eugeniusz Sieńkowski 1
  
  Chirurgia w starożytności i średniowieczu 3
  Chirurgia cechowa w Europie 11
  Chirurgia europejska w okresie oświecenia (XVIII wiek) 17
  Rozwój chirurgii w pierwszej połowie XIX wieku 22
  Początki nowoczesnej chirurgii 24
  Rozwój chirurgii w XX wieku 35
  
  CHIRURGIA W I RZECZYPOSPOLITEJ - Eugeniusz Sieńkowski, Janusz Skalski 47
  
  Organizacja i struktura cechów chirurgów 49
  Rozwój cechowego lecznictwa chirurgicznego 55
  Pierwsze podręczniki anatomii i chirurgii 63
  Próby zorganizowania szkolnictwa chirurgicznego 65
  Początki nauczania chirurgii na Uniwersytecie Jagiellońskim 69
  Upadek organizacji cechów chirurgów 76
  
  CHIRURGIA W DOBIE ZABORÓW 79
  
  Kraków – Zdzisław Gajda, Józef Bogusz 81
  
  Pod zaborem austriackim 81
  Okres Księstwa Warszawskiego 83
  Rzeczpospolita Krakowska (1815–1846) 85
    Chirurgia krakowska w latach 1815–1828 85
    Chirurdzy krakowscy w powstaniu listopadowym 88
    Działalność Ludwika Bierkowskiego 89
  Ponownie w granicach monarchii austriackiej 95
    Pierwsze lata w nowej sytuacji politycznej 95
    Chirurdzy krakowscy w powstaniu styczniowym 98
    Lata krakowskie Jana Mikulicza (1882–1887) 99
    Ludwik Rydygier w Krakowie (1887–1897) 107
    I Zjazd Chirurgów Polskich (1889 r.) 112
  Drugi nurt chirurgii krakowskiej 114
    Oddział chirurgiczny w Szpitalu Św. Łazarza 114
    Alfred Obaliński i jego asystenci (1870–1897) 115
  Chirurgia krakowska na przełomie wieków 121
  Problemy chirurgii w krakowskich towarzystwach i czasopismach naukowych (1866–1915) 124
  Pomiędzy Lwowem a Krakowem 125
  I wojna światowa 128
  
  Lwów – Wanda Wojtkiewicz-Rok 131
  
  Studium Medyko-Chirurgiczne (1805–1873) 131
  Oddział Chirurgiczny Szpitala Powszechnego Krajowego we Lwowie i jego ordynatorzy (1866–1918) 134
  Działalność Hilarego Schramma w dziecięcym Szpitalu Św. Zofii w latach 1886–1918 137
  Poliklinika Powszechna 139
  Klinika Chirurgiczna Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego i jej kadra naukowa 141
  
  Warszawa – Wojciech Noszczyk 151
  
  Pierwsze lata XIX wieku 151
  Powstanie Wydziału Akademicko-Lekarskiego Warszawskiego 152
  Katedra i Klinika Chirurgiczna Wydziału Akademicko-Lekarskiego 154
  Nauczanie chirurgii na Wydziale Lekarskim Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1816–1831) 155
  Podręczniki chirurgii 158
  Chirurgia w Wojsku Polskim (1815–1831) 166
  Powstanie listopadowe 166
  Nauka, szkolnictwo i szpitalnictwo po upadku powstania listopadowego 168
  Warszawskie oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1831–1863) 168
  Prowincjonalne oddziały chirurgiczne (1831–1863) 175
  Chirurgia i chirurdzy w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim (1820–1863) 177
  Cesarsko-Królewska Warszawska Medyko-Chirurgiczna Akademia 178
  Szkoła Główna Warszawska 180
  Powstanie styczniowe 182
  Kliniki chirurgiczne Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i ich kierownicy (1869–1900) 184
  Warszawskie oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1864–1900) 190
  Prowincjonalne oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1864–1918) 195
  Początki antyseptyki i aseptyki 198
  Dyskusje warszawskich chirurgów 201
  Początek XX wieku 204
  Oddziały chirurgiczne w nowym Szpitalu Dzieciątka Jezus (1901–1918) 205
  Inne warszawskie oddziały chirurgiczne (1901–1918) 207
  Udział chirurgów warszawskich w posiedzeniach i zjazdach naukowych 208
  Chirurgia warszawska w czasie I wojny światowej 210
  
  Wilno – Wojciech Noszczyk 215
  
  Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego 215
  Katedra i Klinika Chirurgii Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego 217
  Klinika Chirurgiczna Wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej 223
  Publikacje wileńskich chirurgów 225
  Chirurdzy w Towarzystwie Lekarskim Wileńskim (1808–1842) 227
  Chirurgia w Wilnie w latach 1843–1918 229
  
  Poznań – Roman K. Meissner, Roman T. Góral 235
  
  Na przełomie XVIII i XIX wieku 235
  Szkolenie i inne problemy chirurgiczne w pierwszych latach istnienia Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815–1827) 237
  Oddział Chirurgiczny Szpitala Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu i jego ordynatorzy (1823–1886) 241
  Pierwsze polskie lecznice ortopedyczne 249
  Związki Bierkowskiego z medycyną wielkopolską 250
  W kręgu Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu 253
  Nasilenie germanizacji 255
  Kształtowanie podstaw nowoczesnej chirurgii poznańskiej. Ignacy Zielewicz 256
  Działalność Tomasza Drobnika w Poznaniu 262
  Ostatnie lata pruskiej niewoli (1903–1918) 268
  W wirze walk powstania wielkopolskiego (1918–1919) 271
  Współudział chirurgów w tworzeniu Wydziału Lekarskiego Wszechnicy Piastowskiej 274
  
  Pomorze – Jan Kortas 277
  
  Śląsk – Krzysztof Brożek 283
  
  CHIRURGIA W II RZECZYPOSPOLITEJ - Andrzej Karwowski, Andrzej Śródka 289
  
  Okres walk o granice (1918–1921) 291
  Chirurgia w dużych ośrodkach 294
    Kraków 294
    Lwów 298
    Warszawa 303
    Poznań 311
    Wilno 314
    Łódź 320
  Chirurgia w szpitalach prowincjonalnych 321
  Podręczniki 323
  Towarzystwa chirurgiczne 327
    Towarzystwo Chirurgów Polskich 327
    Towarzystwa regionalne 329
    VIII Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego 331
  Niektóre problemy praktyki chirurgicznej 333
  
  CHIRURDZY POLSCY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ - Andrzej Wysocki 339
  
  Wrzesień 1939 roku 341
  W Rzeszy Niemieckiej 347
  W republikach sowieckich 350
  Generalne Gubernatorstwo 351
    Warszawa 351
    Powstanie warszawskie 358
    Kraków i Małopolska 368
    Lublin i Lubelszczyzna 374
    Piotrkowskie, radomskie, kieleckie 376
  Ziemie włączone do ZSRR, od 1941 r. pod okupacją niemiecką 379
  W obozach koncentracyjnych i więzieniach 383
  Z Wojskiem Polskim w walce o ojczyznę 385
    Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 385
    1. i 2. Armia Wojska Polskiego 390
  
  CHIRURGIA W POLSCE LUDOWEJ - Wojciech Noszczyk, Stanisław Szyszko 393
  
  Stan polskiej chirurgii bezpośrednio po II wojnie światowej i w latach późniejszych 395
  Wyższe szkolnictwo medyczne 400
  Ośrodki chirurgiczne 402
    Lublin 402
    Warszawa 403
    Kraków 419
    Łódź 424
    Gdańsk 427
    Wrocław 429
    Poznań 434
    Szczecin 438
    Śląsk 440
    Białystok 443
    Bydgoszcz 444
  Postępy polskiej chirurgii po II wojnie światowej 445
  Współpraca międzynarodowa 454
  Nadzór specjalistyczny w chirurgii 457
  Towarzystwo Chirurgów Polskich; jego oddziały, sekcje i zjazdy 459
  Podsumowanie 463
  
  CHIRURGIA W III RZECZYPOSPOLITEJ - Wojciech Noszczyk 465
  
  Reformy systemu ochrony zdrowia 468
  Nauczanie chirurgii 469
    Kształcenie przeddyplomowe 469
    Kształcenie podyplomowe. Specjalizacja 469
  Nadzór specjalistyczny 471
  Kadry. Działalność oddziałów chirurgicznych 472
  Ośrodki chirurgiczne 473
    Białystok 473
    Bydgoszcz 475
    Gdańsk 476
    Kielce 479
    Kraków 480
    Lublin 484
    Łódź 486
    Olsztyn 489
    Opole 489
    Poznań 490
    Rzeszów 492
    Szczecin 492
    Śląsk 494
    Warszawa 498
    Wrocław 508
  Postępy polskiej chirurgii 512
  Współpraca międzynarodowa 527
  Towarzystwo Chirurgów Polskich 531
    Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich – ZG TChP 531
    Oddziały 534
    Sekcje 534
    Zjazdy TChP 535
    „Polski Przegląd Chirurgiczny” 537
    Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 537
    Medal im. Ludwika Rydygiera 538
  Kluby specjalistyczne chirurgów 539
  Unia Polskich Towarzystw Chirurgicznych 541
  Zakończenie 542
  
  POSŁOWIE DO PIERWSZEGO WYDANIA - Jan Nielubowicz 545
  
  ANEKSY - opracował Wojciech Noszczyk 555
  
  I. Teksty źródłowe (fragmenty) 557
  
  1. Rafał Józef Czerwiakowski Dysertacyja o szlachetności, potrzebie i użytku chirurgii... 557
  2. Ludwik Perzyna Nauki cyrulickiej... 559
  3. Jan Fryderyk Niszkowski O związku chirurgii z medycyną... 560
  4. Aleksander Le Brun Prelekcja wstępna chirurgii operacyjnej... 561
  5. Julian Kosiński Prelekcja... 562
  6. Jan Antoni Mikulicz O wpływie chirurgii... 563
  7. Ludwik Rydygier Jaką być powinna nauka chirurgii w naszych czasach 564
  8. Okólnik z zaproszeniem na I Zjazd Chirurgów Polskich w Krakowie 566
  9. Ludwik Rydygier Przemówienie wygłoszone na posiedzeniu I Zjazdu Chirurgów Polskich w Krakowie 566
  10. Hilary Schramm Przemówienie wygłoszone w Warszawie w czasie obrad XVIII Zjazdu Chirurgów Polskich 567
  11. Kornel Michejda Przemówienie Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich 568
  12. Jan Nielubowicz Zamiast ostatniego wykładu 569
  13. Witold Rudowski Refleksje o chirurgii 572
  14. Wacław Sitkowski Moje spojrzenie na chirurgię 574
  
  II. Zjazdy i konferencje 576
  
  1. Zjazdy Chirurgów Polskich – Zjazdy Towarzystwa Chirurgów Polskich 576
  2. Zjazdy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich 586
  3. Konferencje naukowe Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich 590
  4. Konferencje naukowe Sekcji Chirurgii Wytwórczej Towarzystwa Chirurgów Polskich 590
  5. Sekcja Badań Podstawowych w Chirurgii 592
  6. Konferencje Sekcji Chirurgii Endoskopowej 592
  7. Sympozja Sekcji Zakażeń Chirurgicznych 593
  8. Sympozja Sekcji Wiscerosyntezy – Wideochirurgii 594
  9. Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej 595
  10. Zjazdy Sekcji Chirurgii Wojskowej 595
  11. Sympozja Sekcji Chirurgii Urazowej 596
  12. Konferencje Sekcji Żywienia Poza- i Dojelitowego 597
  13. Konferencje Sekcji Chirurgicznego Leczenia Otyłości – Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej 597
  
  III. Personalia 597
  
  1. Prezesi Zjazdów Chirurgów Polskich i Towarzystwa Chirurgów Polskich 597
  2. Sekretarze Generalni Towarzystwa Chirurgów Polskich 598
  3. Krajowi członkowie honorowi Towarzystwa Chirurgów Polskich 598
  4. Zagraniczni członkowie honorowi Towarzystwa Chirurgów Polskich 599
  5. Profesorowie katedr i klinik chirurgicznych wyższych uczelni polskich w latach 1779–1939 599
  6. Profesorowie chirurgii ogólnej mianowani w latach 1944–1989 601
  7. Profesorowie chirurgii ogólnej mianowani po 1989 roku 602
  
  IV. Polskie czasopisma chirurgiczne 604
  
  1. Wydawane przed okresem II Rzeczypospolitej (opracowała Teresa Ostrowska) 604
  2. Wydawane w II Rzeczypospolitej (opracowała Teresa Ostrowska) 607
  3. Wydawane w Polsce Ludowej (opracowała Teresa Ostrowska) 609
  4. Wydawane w latach 1988–1990 611
  5. Wydawane w III Rzeczypospolitej 611
  
  V. Kalendarium ważnych wydarzeń w chirurgii polskiej 618
  
  SPIS ILUSTRACJI 621
  
  SKOROWIDZ NAZWISK 641
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia