Zarys dziejów chirurgii polskiej

Zarys dziejów chirurgii polskiej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

114,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce ukazano rozwój chirurgii na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych po współczesność. Jest to dzieło wyjątkowe, ponieważ jego autorzy podjęli się przybliżenia czytelnikowi nie tylko historii nauki, ale także życia akademickiego i jego obyczajów, historii szpitalnictwa i ludzi, którzy szpitale tworzyli.
W obecnym wydaniu, którego uaktualnienia i uzupełnienia podjął się redaktor i zarazem współautor prof. Wojciech Noszczyk, na nowo opracowano rozdział dotyczący działalności chirurgów polskich podczas II wojny światowej, a także zamieszczono rozdział traktujący o stanie i osiągnięciach chirurgii polskiej po przełomie 1989 roku.
Niebagatelną zaletą publikacji jest materiał ilustracyjny. Wśród zamieszczonych w książce zdjęć są m.in. ryciny z dawnych podręczników chirurgii, na których przedstawiono opisy skomplikowanych operacji chirurgicznych oraz narzędzia chirurgiczne, a także zdjęcia najwybitniejszych polskich chirurgów czy zespołów tworzących poszczególne kliniki. Materiał uzupełniono indeksem osobowym.


Liczba stron700
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4211-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]RYS HISTORII CHIRURGII ŚWIATOWEJ - Janusz Skalski, Eugeniusz Sieńkowski    1
  Chirurgia w starożytności i średniowieczu    3
  Chirurgia cechowa w Europie    11
  Chirurgia europejska w okresie oświecenia (XVIII wiek)    17
  Rozwój chirurgii w pierwszej połowie XIX wieku    22
  Początki nowoczesnej chirurgii    24
  Rozwój chirurgii w XX wieku    35
  CHIRURGIA W I RZECZYPOSPOLITEJ - Eugeniusz Sieńkowski, Janusz Skalski    47
  Organizacja i struktura cechów chirurgów    49
  Rozwój cechowego lecznictwa chirurgicznego    55
  Pierwsze podręczniki anatomii i chirurgii    63
  Próby zorganizowania szkolnictwa chirurgicznego    65
  Początki nauczania chirurgii na Uniwersytecie Jagiellońskim    69
  Upadek organizacji cechów chirurgów    76
  CHIRURGIA W DOBIE ZABORÓW    79
  Kraków – Zdzisław Gajda, Józef Bogusz    81
  Pod zaborem austriackim    81
  Okres Księstwa Warszawskiego    83
  Rzeczpospolita Krakowska (1815–1846)    85
    Chirurgia krakowska w latach 1815–1828    85
    Chirurdzy krakowscy w powstaniu listopadowym    88
    Działalność Ludwika Bierkowskiego    89
  Ponownie w granicach monarchii austriackiej    95
    Pierwsze lata w nowej sytuacji politycznej    95
    Chirurdzy krakowscy w powstaniu styczniowym    98
    Lata krakowskie Jana Mikulicza (1882–1887)    99
    Ludwik Rydygier w Krakowie (1887–1897)    107
    I Zjazd Chirurgów Polskich (1889 r.)    112
  Drugi nurt chirurgii krakowskiej    114
    Oddział chirurgiczny w Szpitalu Św. Łazarza    114
    Alfred Obaliński i jego asystenci (1870–1897)    115
  Chirurgia krakowska na przełomie wieków    121
  Problemy chirurgii w krakowskich towarzystwach i czasopismach naukowych (1866–1915)    124
  Pomiędzy Lwowem a Krakowem    125
  I wojna światowa    128
  Lwów – Wanda Wojtkiewicz-Rok    131
  Studium Medyko-Chirurgiczne (1805–1873)    131
  Oddział Chirurgiczny Szpitala Powszechnego Krajowego we Lwowie i jego ordynatorzy (1866–1918)    134
  Działalność Hilarego Schramma w dziecięcym Szpitalu Św. Zofii w latach 1886–1918    137
  Poliklinika Powszechna    139
  Klinika Chirurgiczna Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego i jej kadra naukowa    141
  Warszawa – Wojciech Noszczyk    151
  Pierwsze lata XIX wieku    151
  Powstanie Wydziału Akademicko-Lekarskiego Warszawskiego    152
  Katedra i Klinika Chirurgiczna Wydziału Akademicko-Lekarskiego    154
  Nauczanie chirurgii na Wydziale Lekarskim Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1816–1831)    155
  Podręczniki chirurgii    158
  Chirurgia w Wojsku Polskim (1815–1831)    166
  Powstanie listopadowe    166
  Nauka, szkolnictwo i szpitalnictwo po upadku powstania listopadowego    168
  Warszawskie oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1831–1863)    168
  Prowincjonalne oddziały chirurgiczne (1831–1863)    175
  Chirurgia i chirurdzy w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim (1820–1863)    177
  Cesarsko-Królewska Warszawska Medyko-Chirurgiczna Akademia    178
  Szkoła Główna Warszawska    180
  Powstanie styczniowe    182
  Kliniki chirurgiczne Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i ich kierownicy (1869–1900)    184
  Warszawskie oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1864–0)    190
  Prowincjonalne oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1864–1918)    195
  Początki antyseptyki i aseptyki    198
  Dyskusje warszawskich chirurgów    201
  Początek XX wieku    204
  Oddziały chirurgiczne w nowym Szpitalu Dzieciątka Jezus (1901–1918)    205
  Inne warszawskie oddziały chirurgiczne (1901–1918)    207
  Udział chirurgów warszawskich w posiedzeniach i zjazdach naukowych    208
  Chirurgia warszawska w czasie I wojny światowej    210
  Wilno – Wojciech Noszczyk    215
  Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego    215
  Katedra i Klinika Chirurgii Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego    217
  Klinika Chirurgiczna Wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej    223
  Publikacje wileńskich chirurgów    225
  Chirurdzy w Towarzystwie Lekarskim Wileńskim (1808–1842)    227
  Chirurgia w Wilnie w latach 1843–1918    229
  Poznań – Roman K. Meissner, Roman T. Góral    235
  Na przełomie XVIII i XIX wieku    235
  Szkolenie i inne problemy chirurgiczne w pierwszych latach istnienia Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815–1827)    237
  Oddział Chirurgiczny Szpitala Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu i jego ordynatorzy (1823–1886)    241
  Pierwsze polskie lecznice ortopedyczne    249
  Związki Bierkowskiego z medycyną wielkopolską    250
  W kręgu Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu    253
  Nasilenie germanizacji    255
  Kształtowanie podstaw nowoczesnej chirurgii poznańskiej. Ignacy Zielewicz    256
  Działalność Tomasza Drobnika w Poznaniu    262
  Ostatnie lata pruskiej niewoli (1903–1918)    268
  W wirze walk powstania wielkopolskiego (1918–1919)    271
  Współudział chirurgów w tworzeniu Wydziału Lekarskiego Wszechnicy Piastowskiej    274
  Pomorze – Jan Kortas    277
  Śląsk – Krzysztof Brożek    283
  CHIRURGIA W II RZECZYPOSPOLITEJ - Andrzej Karwowski, Andrzej Śródka    289
  Okres walk o granice (1918–1921)    291
  Chirurgia w dużych ośrodkach    294
    Kraków    294
    Lwów    298
    Warszawa    303
    Poznań    311
    Wilno    314
    Łódź    320
  Chirurgia w szpitalach prowincjonalnych    321
  Podręczniki    323
  Towarzystwa chirurgiczne    327
    Towarzystwo Chirurgów Polskich    327
    Towarzystwa regionalne    329
    VIII Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego    331
  Niektóre problemy praktyki chirurgicznej    333
  CHIRURDZY POLSCY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ - Andrzej Wysocki    339
  Wrzesień 1939 roku    341
  W Rzeszy Niemieckiej    347
  W republikach sowieckich    350
  Generalne Gubernatorstwo    351
    Warszawa    351
    Powstanie warszawskie    358
    Kraków i Małopolska    368
    Lublin i Lubelszczyzna    374
    Piotrkowskie, radomskie, kieleckie    376
  Ziemie włączone do ZSRR, od 1941 r. pod okupacją niemiecką    379
  W obozach koncentracyjnych i więzieniach    383
  Z Wojskiem Polskim w walce o ojczyznę    385
    Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie    385
    1. i 2. Armia Wojska Polskiego    390
  CHIRURGIA W POLSCE LUDOWEJ - Wojciech Noszczyk, Stanisław Szyszko    393
  Stan polskiej chirurgii bezpośrednio po II wojnie światowej i w latach późniejszych    395
  Wyższe szkolnictwo medyczne    400
  Ośrodki chirurgiczne    402
    Lublin    402
    Warszawa    403
    Kraków    419
    Łódź    424
    Gdańsk    427
    Wrocław    429
    Poznań    434
    Szczecin    438
    Śląsk    440
    Białystok    443
    Bydgoszcz    444
  Postępy polskiej chirurgii po II wojnie światowej    445
  Współpraca międzynarodowa    454
  Nadzór specjalistyczny w chirurgii    457
  Towarzystwo Chirurgów Polskich; jego oddziały, sekcje i zjazdy    459
  Podsumowanie    463
  CHIRURGIA W III RZECZYPOSPOLITEJ - Wojciech Noszczyk    465
  Reformy systemu ochrony zdrowia    468
  Nauczanie chirurgii    469
    Kształcenie przeddyplomowe    469
    Kształcenie podyplomowe. Specjalizacja    469
  Nadzór specjalistyczny    471
  Kadry. Działalność oddziałów chirurgicznych    472
  Ośrodki chirurgiczne    473
    Białystok    473
    Bydgoszcz    475
    Gdańsk    476
    Kielce    479
    Kraków    480
    Lublin    484
    Łódź    486
    Olsztyn    489
    Opole    489
    Poznań    490
    Rzeszów    492
    Szczecin    492
    Śląsk    494
    Warszawa    498
    Wrocław    508
  Postępy polskiej chirurgii    512
  Współpraca międzynarodowa    527
  Towarzystwo Chirurgów Polskich    531
    Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich – ZG TChP    531
    Oddziały    534
    Sekcje    534
    Zjazdy TChP    535
    „Polski Przegląd Chirurgiczny”    537
    Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny    537
    Medal im. Ludwika Rydygiera    538
  Kluby specjalistyczne chirurgów    539
  Unia Polskich Towarzystw Chirurgicznych    541
  Zakończenie    542
  POSŁOWIE DO PIERWSZEGO WYDANIA - Jan Nielubowicz    545
  ANEKSY - opracował Wojciech Noszczyk    555
  I. Teksty źródłowe (fragmenty)    557
  1. Rafał Józef Czerwiakowski Dysertacyja o szlachetności, potrzebie i użytku chirurgii...    557
  2. Ludwik Perzyna Nauki cyrulickiej...    559
  3. Jan Fryderyk Niszkowski O związku chirurgii z medycyną...    560
  4. Aleksander Le Brun Prelekcja wstępna chirurgii operacyjnej...    561
  5. Julian Kosiński Prelekcja...    562
  6. Jan Antoni Mikulicz O wpływie chirurgii...    563
  7. Ludwik Rydygier Jaką być powinna nauka chirurgii w naszych czasach    564
  8. Okólnik z zaproszeniem na I Zjazd Chirurgów Polskich w Krakowie    566
  9. Ludwik Rydygier Przemówienie wygłoszone na posiedzeniu I Zjazdu Chirurgów Polskich w Krakowie    566
  10. Hilary Schramm Przemówienie wygłoszone w Warszawie w czasie obrad XVIII Zjazdu Chirurgów Polskich    567
  11. Kornel Michejda Przemówienie Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich    568
  12. Jan Nielubowicz Zamiast ostatniego wykładu    569
  13. Witold Rudowski Refleksje o chirurgii    572
  14. Wacław Sitkowski Moje spojrzenie na chirurgię    574
  II. Zjazdy i konferencje    576
  1. Zjazdy Chirurgów Polskich – Zjazdy Towarzystwa Chirurgów Polskich    576
  2. Zjazdy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich    586
  3. Konferencje naukowe Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich    590
  4. Konferencje naukowe Sekcji Chirurgii Wytwórczej Towarzystwa Chirurgów Polskich    590
  5. Sekcja Badań Podstawowych w Chirurgii    592
  6. Konferencje Sekcji Chirurgii Endoskopowej    592
  7. Sympozja Sekcji Zakażeń Chirurgicznych    593
  8. Sympozja Sekcji Wiscerosyntezy – Wideochirurgii    594
  9. Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej    595
  10. Zjazdy Sekcji Chirurgii Wojskowej    595
  11. Sympozja Sekcji Chirurgii Urazowej    596
  12. Konferencje Sekcji Żywienia Poza- i Dojelitowego    597
  13. Konferencje Sekcji Chirurgicznego Leczenia Otyłości – Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej    597
  III. Personalia    597
  1. Prezesi Zjazdów Chirurgów Polskich i Towarzystwa Chirurgów Polskich    597
  2. Sekretarze Generalni Towarzystwa Chirurgów Polskich    598
  3. Krajowi członkowie honorowi Towarzystwa Chirurgów Polskich    598
  4. Zagraniczni członkowie honorowi Towarzystwa Chirurgów Polskich    599
  5. Profesorowie katedr i klinik chirurgicznych wyższych uczelni polskich w latach 1779–1939    599
  6. Profesorowie chirurgii ogólnej mianowani w latach 1944–1989    601
  7. Profesorowie chirurgii ogólnej mianowani po 1989 roku    602
  IV. Polskie czasopisma chirurgiczne    604
  1. Wydawane przed okresem II Rzeczypospolitej (opracowała Teresa Ostrowska)    604
  2. Wydawane w II Rzeczypospolitej (opracowała Teresa Ostrowska)    607
  3. Wydawane w Polsce Ludowej (opracowała Teresa Ostrowska)    609
  4. Wydawane w latach 1988–1990    611
  5. Wydawane w III Rzeczypospolitej    611
  V. Kalendarium ważnych wydarzeń w chirurgii polskiej    618
  SPIS ILUSTRACJI    621
  SKOROWIDZ NAZWISK    641
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia