Chirurgia ogólna dla stomatologów

Chirurgia ogólna dla stomatologów

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

28,30

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematyka poszczególnych rozdziałów jest właściwie dobrana i uwzględnia potrzeby teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z zakresu patologii, diagnostyki i leczenia. Całość jest podzielona na część ogólną i szczegółową.


W części ogólnej autorzy omówili m.in.:


• Badanie kliniczne chorego na oddziale chirurgii ogólnej
• Zasady znieczulenia do operacji
• Leczenie krwią


W części szczegółowej opisano m.in.:


• Obrażenia tkanek miękkich
• Urazy klatki piersiowej
• Ostre choroby jamy brzusznej
• Choroby odbytu
• Choroby wątroby
• Choroby tętnic
• Nowotwory skóry i płuc
• Nowotwory hormonalne
• Podstawy transplantologii.


Publikacja zawiera bogaty materiał ilustracyjny, tabele, wykresy, co dodatkowo ułatwia przyswojenie wiadomości. Książka zawiera całokształt wiedzy z zakresu chirurgii ogólnej. Jest przeznaczona dla lekarzy dentystów. Może być też przydatna dla studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych.


Liczba stron404
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-229-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  Część ogólna    15
  1. Badanie kliniczne. Diagnostyczne badania laboratoryjne i obrazowe    17
  1.1. Badanie kliniczne chorego na oddziale chirurgii ogólnej – Monika Bieniasz, Wojciech Rowiński    17
  1.1.1. Podstawowe zasady ogólnego badania lekarskiego i ich znaczenie dla lekarza stomatologa    17
  1.1.2. Badanie podmiotowe    18
  1.1.3. Badanie przedmiotowe    20
  1.2. Interpretacja badań laboratoryjnych – Krystian Pawelec    28
  1.2.1. Informacje ogólne    28
  1.2.2. Zasady pobierania próbek krwi do poszczególnych badań laboratoryjnych    28
  1.2.3. Zakres norm laboratoryjnych    29
  1.2.4. Zasady interpretacji badań laboratoryjnych    29
  1.2.5. Podstawowe badania laboratoryjne i ich interpretacja    33
  1.3. Badania mikrobiologiczne – Dariusz Kawecki    33
  1.3.1. Wprowadzenie    33
  1.3.2. Pobieranie próbek materiału klinicznego do badań mikrobiologicznych    34
  1.3.3. Przebieg badania mikrobiologicznego    38
  1.4. Diagnostyczne badania obrazowe – Gajusz Gontarczyk    39
  1.4.1. Wprowadzenie    39
  1.4.2. Rodzaje środków cieniujących stosowanych w diagnostyce radiologicznej    39
  1.4.3. Badania radiologiczne    41
  1.4.4. Badanie ultrasonograficzne (usg.)    49
  1.4.5. Tomografia komputerowa (TK/CT)    51
  1.4.6. Rezonans magnetyczny (MR)    52
  1.5. Endoskopia przewodu pokarmowego – Krzysztof Ostrowski    53
  1.5.1. Wprowadzenie    53
  1.5.2. Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego    54
  1.5.3. Endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego    60
  1.5.4. Endoskopia dróg żółciowych    63
  2. Gospodarka wodno-elektrolitowa – Michał Wszoła    67
  2.1. Płyny ustrojowe    67
  2.2. Skład elektrolitowy osocza    67
  2.3. Ciśnienie osmotyczne i osmolalność    68
  2.4. Ciśnienie onkotyczne, czyli koloidoosmotyczne    69
  2.5. Bilans wodny    69
  2.6. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej    71
  2.7. Gospodarka potasowa    73
  2.8. Równowaga kwasowo-zasadowa    74
  3. Współczesne poglądy na etiologię, rozpoznawanie i leczenie nowotworów – Maciej Kosieradzki, Kornel Szczygielski    77
  3.1. Współczesne poglądy na etiologię nowotworów    77
  3.2. Metody terapeutyczne w onkologii    82
  3.3. Znaczenie badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki w walce z rakiem    86
  4. Zaburzenia hemostazy – Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska    90
  4.1. Podstawy fizjologiczne procesów krzepnięcia    90
  4.2. Układ krzepnięcia krwi    92
  4.2.1. Inhibitory krzepnięcia    93
  4.2.2. Fibrynoliza    94
  4.3. Zaburzenia hemostazy    94
  4.3.1. Wrodzone zaburzenia hemostazy    94
  4.3.2. Nabyte zaburzenia hemostazy    96
  4.4. Stosowanie leków przeciwzakrzepowych w okresie okołooperacyjnym    99
  5. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego – Jacek Pliszczyński    101
  5.1. Wprowadzenie    101
  5.2. Przygotowanie psychologiczne    101
  5.3. Postępowanie farmakologiczne    102
  5.4. Przygotowanie przewodu pokarmowego    103
  5.5. Profilaktyka zakażeń    104
  5.6. Przygotowanie pola operacyjnego    104
  5.7. Profilaktyka przeciwzakrzepowa    104
  6. Zasady znieczulania do operacji – Janusz Trzebicki, Marcin Kołacz    106
  6.1. Przygotowanie pacjenta do znieczulenia    106
  6.2. Znieczulenie ogólne    111
  6.3. Znieczulenie miejscowe    115
  6.4. Nadzór nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym    120
  6.5. Opieka pooperacyjna    120
  7. Leczenie krwią – Krystian Pawelec, Maurycy Jonas    124
  7.1. Podstawy serologii    124
  7.2. Najczęściej stosowane preparaty krwi i płynów krwiozastępczych    125
  7.3. Ogólne zasady przetaczania krwi    128
  7.4. Autotransfuzja    129
  7.5. Powikłania poprzetoczeniowe    129
  7.6. Dawstwo krwi    131
  8. Podstawy aseptyki i antyseptyki. Sterylizacja narzędzi chirurgicznych i materiału operacyjnego – Sławomir Fesołowicz    132
  8.1. Wprowadzenie i definicje    132
  8.2. Mycie i odkażanie rąk    133
  8.3. Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi i sprzętu    134
  8.3.1. Dezynfekcja    134
  8.3.2. Sterylizacja    136
  8.4. Sprzątanie i utrzymanie czystości    139
  9. Zakażenia w chirurgii – Jadwiga Mészáros, Krystian Pawelec    140
  9.1. Definicje    140
  9.2. Etiologia zakażeń chirurgicznych    141
  9.3. Klinika zakażeń chirurgicznych    144
  9.4. Leczenie zakażeń chirurgicznych    146
  9.5. Zakażenia wewnątrzbrzuszne    148
  9.6. Zakażenia tkanek miękkich    150
  9.7. Septyczne powikłania zakażeń zębopochodnych    153
  9.8. Septyczne powikłania pooperacyjne    154
  10. Stany zagrożenia życia – Jacek Pliszczyński    156
  10.1. Krwotok    156
  10.2. Odma opłucnowa pod ciśnieniem (prężna, wentylowa)    157
  10.3. Tamponada serca    158
  10.4. Wstrząs    160
  10.5. Nagłe zatrzymanie krążenia    162
  10.6. Zatorowość płucna    162
  11. Małe zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne – Dariusz Wasiak    164
  11.1. Nakłucie jamy opłucnej    164
  11.2. Nakłucie osierdzia    165
  11.3. Nakłucie jamy brzusznej    166
  11.4. Cewnikowanie pęcherza moczowego    167
  11.5. Zgłębnikowanie żołądka    169
  11.6. Tracheostomia    170
  11.7. Tamponada przednia nosa    171
  11.8. Nacięcie ropnia    172
  Część szczegółowa    175
  12. Obrażenia urazowe tkanek miękkich, kości i jam ciała    177
  12.1. Obrażenia tkanek miękkich – Radosław Samsel    177
  12.1.1. Charakterystyka obrażeń tkanek miękkich    177
  12.1.2. Uszkodzenia tępe tkanek miękkich i sposoby postępowania    177
  12.1.3. Oparzenia    182
  12.1.4. Odmrożenia    187
  12.1.5. Profilaktyka tężcowa    189
  12.2. Obrażenia czaszkowo-mózgowe – Bogdan Ciszek    190
  12.2.1. Patofizjologia urazu czaszkowo-mózgowego    190
  12.2.2. Wywiady i ocena chorego po urazie głowy    194
  12.2.3. Diagnostyka radiologiczna    197
  12.2.4. Postępowanie po zakończeniu diagnostyki    198
  12.2.5. Urazy powłok    199
  12.2.6. Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki    200
  12.2.7. Krwiaki wewnątrzczaszkowe    203
  12.2.8. Stłuczenie mózgu i krwiak śródmózgowy    207
  12.2.9. Urazy przenikające    208
  12.2.10. Metody leczenia operacyjnego    209
  12.3. Obrażenia kręgosłupa, kości miednicy i kończyn – Zbigniew Wierzbicki    210
  12.3.1. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego    210
  12.3.2. Obrażenia kości miednicy    213
  12.3.3. Obrażenia kości kończyny dolnej    214
  12.3.4. Obrażenia kości obręczy barkowej i kończyny górnej    217
  12.4. Urazowe obrażenia jamy brzusznej – Leszek Adadyński    221
  12.4.1. Zasady rozpoznawania obrażeń urazowych jamy brzusznej    221
  12.4.2. Wstępne leczenie chorego po urazie brzucha    222
  12.4.3. Urazy powłok brzucha    223
  12.4.4. Obrażenia śledziony    223
  12.4.5. Obrażenia wątroby    224
  12.4.6. Obrażenia przewodu pokarmowego    225
  12.4.7. Obrażenia trzustki    225
  12.4.8. Obrażenia układu moczowego    225
  12.5. Urazy klatki piersiowej – Piotr Malanowski    226
  12.5.1. Wprowadzenie    226
  12.5.2. Urazy ściany klatki piersiowej    227
  12.5.3. Odma    231
  12.5.4. Nakłucie i drenaż jamy opłucnej    236
  12.5.5. Krwiak opłucnej    237
  12.5.6. Uszkodzenia płuc    237
  12.5.7. Uszkodzenia przepony    238
  12.5.8. Obrażenia śródpiersia    239
  12.5.9. Urazy serca    240
  12.5.10. Uszkodzenia piersiowego odcinka aorty i wielkich naczyń    241
  13. Ostre choroby jamy brzusznej – Wojciech Rowiński    242
  13.1.Definicja    242
  13.2. Kryteria przyjmowania chorego do szpitala    242
  13.3. Zasady rozpoznawania ostrych chorób jamy brzusznej    243
  13.3.1. Objawy podmiotowe    243
  13.3.2. Objawy przedmiotowe    243
  13.3.3. Badania dodatkowe    244
  13.4. Ostre choroby jamy brzusznej przebiegające z krwotokiem    246
  13.4.1. Krwawienie do wolnej jamy otrzewnej    246
  13.4.2. Krwawienie do światła przewodu pokarmowego    246
  13.5. Ostre choroby jamy brzusznej przebiegające z zapaleniem otrzewnej .    247
  13.5.1. Objawy rzekomego zapalenia otrzewnej w przebiegu chorób metabolicznych    248
  13.6. Niedrożność przewodu pokarmowego    249
  13.6.1. Niedrożność mechaniczna    249
  13.6.2. Niedrożność porażenna    250
  13.7. Ostre niedokrwienie przewodu pokarmowego    250
  14. Choroby przewodu pokarmowego    252
  14.1. Choroby przełyku – Artur Kwiatkowski, Rafał Nosek    252
  14.1.1. Zaburzenia motoryki przełyku    252
  14.1.2. Choroba refluksowa przełyku    253
  14.2. Chirurgiczne choroby żołądka i dwunastnicy – Artur Kwiatkowski, Rafał Nosek    255
  14.2.1. Anatomia i fizjologia żołądka    255
  14.2.2. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy    256
  14.3. Nienowotworowe choroby jelita cienkiego i grubego – Andrzej Chmura, Radosław Samsel    262
  14.3.1. Choroba Leśniowskiego–Crohna    262
  14.3.2. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego    264
  14.3.3. Uchyłkowatość okrężnicy i zapalenie uchyłków    266
  14.3.4. Choroby jelit z niedokrwienia    267
  14.3.5. Zespół jelita drażliwego    268
  14.3.6. Zapalenie jelit związane ze stosowaniem antybiotyków    269
  14.4. Choroby odbytu – Leszek Adadyński    271
  14.4.1. Anatomia    271
  14.4.2. Objawy chorób odbytu i diagnostyka proktologiczna    272
  14.4.3. Żylaki odbytu. Guzki krwawnicowe    274
  14.4.4. Szczelina odbytu    275
  14.4.5. Ropień okołoodbytniczy    276
  14.4.6. Przetoka okołoodbytnicza    276
  15. Choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki    278
  15.1. Nienowotworowe choroby wątroby – Piotr Małkowski    278
  15.1.1. Wprowadzenie    278
  15.1.2. Marskość wątroby. Nadciśnienie wrotne    279
  15.1.3. Torbiele wątroby    280
  15.1.4. Ropnie wątroby    280
  15.1.5. Urazy wątroby    281
  15.2. Kamica żółciowa i jej powikłania – Beata Łągiewska, Marek Pacholczyk    281
  15.2.1. Anatomia dróg żółciowych    281
  15.2.2. Diagnostyka kamicy dróg żółciowych    282
  15.2.3. Kamica pęcherzyka żółciowego    283
  15.2.4. Kamica przewodowa    286
  15.3. Ostre zapalenie trzustki – Radosław Samsel    287
  15.3.1. Definicja ostrego zapalenia trzustki    287
  15.3.2. Patogeneza i patofizjologia    288
  15.3.3. Przyczyny ostrego zapalenia trzustki    288
  15.3.4. Objawy ostrego zapalenia trzustki    290
  15.3.5. Badania służące rozpoznaniu    290
  15.3.6. Leczenie ostrego zapalenia trzustki    292
  15.3.7. Powikłania ostrego zapalenia trzustki    294
  16. Przepukliny brzuszne – Andrzej Chmura    296
  16.1. Definicja    296
  16.2. Rodzaje przepuklin    297
  16.2.1. Przepuklina pachwinowa i udowa    297
  16.2.2. Przepuklina pępkowa    297
  16.2.3. Przepuklina kresy białej    298
  16.3. Leczenie przepuklin    298
  17. Choroby układu naczyniowego – Artur Kwiatkowski, Rafał Nosek    300
  17.1. Choroby tętnic    300
  17.1.1. Wprowadzenie    300
  17.1.2. Ostre niedokrwienie kończyn    300
  17.1.3. Przewlekłe niedokrwienie kończyn    306
  17.2. Choroby żył    310
  17.2.1. Anatomia i fizjologia układu żylnego kończyn dolnych    310
  17.2.2. Diagnostyka chorób żył    310
  17.2.3. Żylaki kończyn dolnych    311
  17.2.4. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa    314
  18. Choroby tarczycy i przytarczyc – Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska    320
  18.1. Choroby gruczołu tarczowego    320
  18.1.1. Czynność gruczołu tarczowego    320
  18.1.2. Badanie kliniczne i diagnostyka chorób tarczycy    321
  18.1.3. Choroby tarczycy przebiegające z nadczynnością    323
  18.1.4. Powiększenie tarczycy bez nadczynności (wole obojętne)    326
  18.1.5. Nowotwory tarczycy    328
  18.2. Choroby gruczołów przytarczycznych    330
  18.2.1. Czynność gruczołów przytarczycznych    330
  18.2.2. Nadczynność przytarczyc    331
  19. Choroby sutka – Radosław Samsel    334
  19.1. Zmiany zapalne piersi    334
  19.2. Urazy piersi    335
  19.3. Choroby gruczołu sutkowego u mężczyzn    335
  19.4. Wady rozwojowe piersi    335
  19.5. Zmiany łagodne piersi    336
  19.6. Rak sutka (piersi)    337
  19.6.1. Czynniki ryzyka    337
  19.6.2. Rozpoznanie    338
  19.6.3. Stan zaawansowania choroby    339
  19.6.4. Ocena obecności przerzutów odległych    339
  19.6.5. Postacie histologiczne nowotworów sutka    340
  19.6.6. Leczenie    341
  19.6.7. Postępowanie po operacji i rehabilitacja    343
  19.6.8. Zabiegi rekonstrukcyjne    343
  20. Nowotwory    345
  20.1. Nowotwory skóry – Maciej Kosieradzki    345
  20.1.1. Stany przedrakowe skóry    345
  20.1.2. Rak podstawnokomórkowy    346
  20.1.3. Rak kolczystokomórkowy    346
  20.1.4. Czerniak skóry    346
  20.2. Nowotwory tkanek miękkich i kości – Maciej Kosieradzki    348
  20.3. Nowotwory głowy i szyi – Kornel Szczygielski    350
  20.3.1. Nowotwory nosa i zatok przynosowych    350
  20.3.2. Nowotwory części ustnej i nosowej gardła    352
  20.3.3. Nowotwory krtani i gardła dolnego    354
  20.3.4. Nowotwory gruczołów ślinowych    355
  20.4. Nowotwory płuc – Maciej Kosieradzki    356
  20.5. Nowotwory przełyku i żołądka – Artur Kwiatkowski, Rafał Nosek    358
  20.5.1. Rak przełyku    358
  20.5.2. Rak żołądka    360
  20.6. Nowotwory wątroby, dróg żółciowych i trzustki – Piotr Małkowski    366
  20.6.1. Łagodne nowotwory wątroby    366
  20.6.2. Pierwotne nowotwory złośliwe wątroby    366
  20.6.3. Przerzutowe guzy wątroby    367
  20.6.4. Nowotwory dróg żółciowych    368
  20.6.5. Rak pęcherzyka żółciowego    369
  20.6.6. Nowotwory trzustki    369
  20.7. Nowotwory jelita grubego i odbytnicy – Radosław Samsel    371
  20.7.1. Anatomia jelita grubego    371
  20.7.2. Epidemiologia    371
  20.7.3. Etiologia    372
  20.7.4. Objawy raka jelita grubego    373
  20.7.5. Rozpoznanie    373
  20.7.6. Ocena zaawansowania raka jelita grubego    374
  20.7.7. Leczenie    375
  20.7.8. Nowotwory odbytnicy    376
  20.7.9. Nowotwory kanału i brzegu odbytu    377
  20.8. Nowotwory hormonalnie czynne – Maciej Kosieradzki    378
  20.8.1. Guzy nadnercza    378
  21. Podstawy transplantologii – Jarosław Czerwiński, Maciej Kosieradzki    381
  21.1. Wprowadzenie    381
  21.2. Mianownictwo    383
  21.3. Regulacje prawne i zagadnienia etyczne    384
  21.4. Podstawy immunologii transplantacyjnej    385
  21.4.1. Mechanizm odrzucenia przeszczepu alogennego    385
  21.4.2. Zasady badania zgodności tkankowej przed przeszczepieniem. Dobór dawcy i biorcy    386
  21.4.3. Rodzaje odrzucania przeszczepów    386
  21.4.4. Leczenie immunosupresyjne    386
  21.5. Pobieranie narządów ze zwłok    387
  21.5.1. Rozpoznanie śmierci mózgowej (osobniczej)    387
  21.5.2. Uszkodzenie niedokrwienne i przechowywanie narządów    387
  21.6. Przeszczepianie narządów unaczynionych pobieranych od osób żywych    388
  21.6.1. Przeszczepianie wątroby    388
  21.6.2. Przeszczepianie serca    389
  21.6.3. Przeszczepianie trzustki oraz wyizolowanych wysp Langerhansa    390
  Piśmiennictwo    391
  Skorowidz    393
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia