Chirurgia ogólna dla stomatologów

Chirurgia ogólna dla stomatologów

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 28,30 zł  


28,30

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematyka poszczególnych rozdziałów jest właściwie dobrana i uwzględnia potrzeby teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z zakresu patologii, diagnostyki i leczenia. Całość jest podzielona na część ogólną i szczegółową.


W części ogólnej autorzy omówili m.in.:


• Badanie kliniczne chorego na oddziale chirurgii ogólnej
• Zasady znieczulenia do operacji
• Leczenie krwią


W części szczegółowej opisano m.in.:


• Obrażenia tkanek miękkich
• Urazy klatki piersiowej
• Ostre choroby jamy brzusznej
• Choroby odbytu
• Choroby wątroby
• Choroby tętnic
• Nowotwory skóry i płuc
• Nowotwory hormonalne
• Podstawy transplantologii.


Publikacja zawiera bogaty materiał ilustracyjny, tabele, wykresy, co dodatkowo ułatwia przyswojenie wiadomości. Książka zawiera całokształt wiedzy z zakresu chirurgii ogólnej. Jest przeznaczona dla lekarzy dentystów. Może być też przydatna dla studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych.


Rok wydania2006
Liczba stron404
KategoriaChirurgia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-229-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  
  Część ogólna    15
  
  1. Badanie kliniczne. Diagnostyczne badania laboratoryjne i obrazowe     17
  
  1.1. Badanie kliniczne chorego na oddziale chirurgii ogólnej – Monika Bieniasz, Wojciech Rowiński     17
  1.1.1. Podstawowe zasady ogólnego badania lekarskiego i ich znaczenie dla lekarza stomatologa     17
  1.1.2. Badanie podmiotowe     18
  1.1.3. Badanie przedmiotowe     20
  1.2. Interpretacja badań laboratoryjnych – Krystian Pawelec     28
  1.2.1. Informacje ogólne     28
  1.2.2. Zasady pobierania próbek krwi do poszczególnych badań laboratoryjnych     28
  1.2.3. Zakres norm laboratoryjnych     29
  1.2.4. Zasady interpretacji badań laboratoryjnych     29
  1.2.5. Podstawowe badania laboratoryjne i ich interpretacja     33
  1.3. Badania mikrobiologiczne – Dariusz Kawecki     33
  1.3.1. Wprowadzenie     33
  1.3.2. Pobieranie próbek materiału klinicznego do badań mikrobiologicznych     34
  1.3.3. Przebieg badania mikrobiologicznego     38
  1.4. Diagnostyczne badania obrazowe – Gajusz Gontarczyk     39
  1.4.1. Wprowadzenie     39
  1.4.2. Rodzaje środków cieniujących stosowanych w diagnostyce radiologicznej     39
  1.4.3. Badania radiologiczne     41
  1.4.4. Badanie ultrasonograficzne (usg.)     49
  1.4.5. Tomografia komputerowa (TK/CT)     51
  1.4.6. Rezonans magnetyczny (MR)     52
  1.5. Endoskopia przewodu pokarmowego – Krzysztof Ostrowski     53
  1.5.1. Wprowadzenie     53
  1.5.2. Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego     54
  1.5.3. Endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego     60
  1.5.4. Endoskopia dróg żółciowych     63
  
  2. Gospodarka wodno-elektrolitowa – Michał Wszoła     67
  
  2.1. Płyny ustrojowe     67
  2.2. Skład elektrolitowy osocza     67
  2.3. Ciśnienie osmotyczne i osmolalność     68
  2.4. Ciśnienie onkotyczne, czyli koloidoosmotyczne     69
  2.5. Bilans wodny     69
  2.6. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej     71
  2.7. Gospodarka potasowa     73
  2.8. Równowaga kwasowo-zasadowa     74
  
  3. Współczesne poglądy na etiologię, rozpoznawanie i leczenie nowotworów – Maciej Kosieradzki, Kornel Szczygielski     77
  
  3.1. Współczesne poglądy na etiologię nowotworów     77
  3.2. Metody terapeutyczne w onkologii     82
  3.3. Znaczenie badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki w walce z rakiem     86
  
  4. Zaburzenia hemostazy – Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska     90
  
  4.1. Podstawy fizjologiczne procesów krzepnięcia     90
  4.2. Układ krzepnięcia krwi     92
  4.2.1. Inhibitory krzepnięcia     93
  4.2.2. Fibrynoliza     94
  4.3. Zaburzenia hemostazy     94
  4.3.1. Wrodzone zaburzenia hemostazy     94
  4.3.2. Nabyte zaburzenia hemostazy     96
  4.4. Stosowanie leków przeciwzakrzepowych w okresie okołooperacyjnym    99
  
  5. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego – Jacek Pliszczyński     101
  
  5.1. Wprowadzenie     101
  5.2. Przygotowanie psychologiczne     101
  5.3. Postępowanie farmakologiczne     102
  5.4. Przygotowanie przewodu pokarmowego     103
  5.5. Profilaktyka zakażeń     104
  5.6. Przygotowanie pola operacyjnego     104
  5.7. Profilaktyka przeciwzakrzepowa     104
  
  6. Zasady znieczulania do operacji – Janusz Trzebicki, Marcin Kołacz     106
  
  6.1. Przygotowanie pacjenta do znieczulenia     106
  6.2. Znieczulenie ogólne     111
  6.3. Znieczulenie miejscowe     115
  6.4. Nadzór nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym     120
  6.5. Opieka pooperacyjna     120
  
  7. Leczenie krwią – Krystian Pawelec, Maurycy Jonas     124
  
  7.1. Podstawy serologii     124
  7.2. Najczęściej stosowane preparaty krwi i płynów krwiozastępczych     125
  7.3. Ogólne zasady przetaczania krwi     128
  7.4. Autotransfuzja     129
  7.5. Powikłania poprzetoczeniowe     129
  7.6. Dawstwo krwi     131
  
  8. Podstawy aseptyki i antyseptyki. Sterylizacja narzędzi chirurgicznych i materiału operacyjnego – Sławomir Fesołowicz     132
  
  8.1. Wprowadzenie i definicje     132
  8.2. Mycie i odkażanie rąk     133
  8.3. Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi i sprzętu     134
  8.3.1. Dezynfekcja     134
  8.3.2. Sterylizacja     136
  8.4. Sprzątanie i utrzymanie czystości     139
  
  9. Zakażenia w chirurgii – Jadwiga Mészáros, Krystian Pawelec     140
  
  9.1. Definicje     140
  9.2. Etiologia zakażeń chirurgicznych     141
  9.3. Klinika zakażeń chirurgicznych     144
  9.4. Leczenie zakażeń chirurgicznych     146
  9.5. Zakażenia wewnątrzbrzuszne     148
  9.6. Zakażenia tkanek miękkich     150
  9.7. Septyczne powikłania zakażeń zębopochodnych     153
  9.8. Septyczne powikłania pooperacyjne     154
  
  10. Stany zagrożenia życia – Jacek Pliszczyński     156
  
  10.1. Krwotok     156
  10.2. Odma opłucnowa pod ciśnieniem (prężna, wentylowa)     157
  10.3. Tamponada serca     158
  10.4. Wstrząs     160
  10.5. Nagłe zatrzymanie krążenia     162
  10.6. Zatorowość płucna     162
  
  11. Małe zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne – Dariusz Wasiak     164
  
  11.1. Nakłucie jamy opłucnej     164
  11.2. Nakłucie osierdzia     165
  11.3. Nakłucie jamy brzusznej     166
  11.4. Cewnikowanie pęcherza moczowego     167
  11.5. Zgłębnikowanie żołądka     169
  11.6. Tracheostomia     170
  11.7. Tamponada przednia nosa     171
  11.8. Nacięcie ropnia     172
  
  Część szczegółowa    175
  
  12. Obrażenia urazowe tkanek miękkich, kości i jam ciała     177
  
  12.1. Obrażenia tkanek miękkich – Radosław Samsel     177
  12.1.1. Charakterystyka obrażeń tkanek miękkich     177
  12.1.2. Uszkodzenia tępe tkanek miękkich i sposoby postępowania     177
  12.1.3. Oparzenia     182
  12.1.4. Odmrożenia     187
  12.1.5. Profilaktyka tężcowa     189
  12.2. Obrażenia czaszkowo-mózgowe – Bogdan Ciszek     190
  12.2.1. Patofizjologia urazu czaszkowo-mózgowego     190
  12.2.2. Wywiady i ocena chorego po urazie głowy     194
  12.2.3. Diagnostyka radiologiczna     197
  12.2.4. Postępowanie po zakończeniu diagnostyki     198
  12.2.5. Urazy powłok     199
  12.2.6. Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki     200
  12.2.7. Krwiaki wewnątrzczaszkowe     203
  12.2.8. Stłuczenie mózgu i krwiak śródmózgowy     207
  12.2.9. Urazy przenikające     208
  12.2.10. Metody leczenia operacyjnego     209
  12.3. Obrażenia kręgosłupa, kości miednicy i kończyn – Zbigniew Wierzbicki     210
  12.3.1. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego     210
  12.3.2. Obrażenia kości miednicy     213
  12.3.3. Obrażenia kości kończyny dolnej     214
  12.3.4. Obrażenia kości obręczy barkowej i kończyny górnej     217
  12.4. Urazowe obrażenia jamy brzusznej – Leszek Adadyński     221
  12.4.1. Zasady rozpoznawania obrażeń urazowych jamy brzusznej    221
  12.4.2. Wstępne leczenie chorego po urazie brzucha     222
  12.4.3. Urazy powłok brzucha     223
  12.4.4. Obrażenia śledziony     223
  12.4.5. Obrażenia wątroby     224
  12.4.6. Obrażenia przewodu pokarmowego     225
  12.4.7. Obrażenia trzustki     225
  12.4.8. Obrażenia układu moczowego     225
  12.5. Urazy klatki piersiowej – Piotr Malanowski     226
  12.5.1. Wprowadzenie     226
  12.5.2. Urazy ściany klatki piersiowej     227
  12.5.3. Odma     231
  12.5.4. Nakłucie i drenaż jamy opłucnej     236
  12.5.5. Krwiak opłucnej     237
  12.5.6. Uszkodzenia płuc     237
  12.5.7. Uszkodzenia przepony     238
  12.5.8. Obrażenia śródpiersia     239
  12.5.9. Urazy serca     240
  12.5.10. Uszkodzenia piersiowego odcinka aorty i wielkich naczyń     241
  
  13. Ostre choroby jamy brzusznej – Wojciech Rowiński     242
  
  13.1.Definicja     242
  13.2. Kryteria przyjmowania chorego do szpitala     242
  13.3. Zasady rozpoznawania ostrych chorób jamy brzusznej     243
  13.3.1. Objawy podmiotowe     243
  13.3.2. Objawy przedmiotowe     243
  13.3.3. Badania dodatkowe     244
  13.4. Ostre choroby jamy brzusznej przebiegające z krwotokiem     246
  13.4.1. Krwawienie do wolnej jamy otrzewnej     246
  13.4.2. Krwawienie do światła przewodu pokarmowego     246
  13.5. Ostre choroby jamy brzusznej przebiegające z zapaleniem otrzewnej .    247
  13.5.1. Objawy rzekomego zapalenia otrzewnej w przebiegu chorób metabolicznych     248
  13.6. Niedrożność przewodu pokarmowego     249
  13.6.1. Niedrożność mechaniczna     249
  13.6.2. Niedrożność porażenna     250
  13.7. Ostre niedokrwienie przewodu pokarmowego     250
  
  14. Choroby przewodu pokarmowego     252
  
  14.1. Choroby przełyku – Artur Kwiatkowski, Rafał Nosek     252
  14.1.1. Zaburzenia motoryki przełyku     252
  14.1.2. Choroba refluksowa przełyku     253
  14.2. Chirurgiczne choroby żołądka i dwunastnicy – Artur Kwiatkowski, Rafał Nosek     255
  14.2.1. Anatomia i fizjologia żołądka     255
  14.2.2. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy     256
  14.3. Nienowotworowe choroby jelita cienkiego i grubego – Andrzej Chmura, Radosław Samsel     262
  14.3.1. Choroba Leśniowskiego–Crohna     262
  14.3.2. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego     264
  14.3.3. Uchyłkowatość okrężnicy i zapalenie uchyłków     266
  14.3.4. Choroby jelit z niedokrwienia     267
  14.3.5. Zespół jelita drażliwego     268
  14.3.6. Zapalenie jelit związane ze stosowaniem antybiotyków     269
  14.4. Choroby odbytu – Leszek Adadyński     271
  14.4.1. Anatomia     271
  14.4.2. Objawy chorób odbytu i diagnostyka proktologiczna     272
  14.4.3. Żylaki odbytu. Guzki krwawnicowe     274
  14.4.4. Szczelina odbytu     275
  14.4.5. Ropień okołoodbytniczy     276
  14.4.6. Przetoka okołoodbytnicza     276
  
  15. Choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki     278
  
  15.1. Nienowotworowe choroby wątroby – Piotr Małkowski     278
  15.1.1. Wprowadzenie     278
  15.1.2. Marskość wątroby. Nadciśnienie wrotne     279
  15.1.3. Torbiele wątroby     280
  15.1.4. Ropnie wątroby     280
  15.1.5. Urazy wątroby     281
  15.2. Kamica żółciowa i jej powikłania – Beata Łągiewska, Marek Pacholczyk     281
  15.2.1. Anatomia dróg żółciowych     281
  15.2.2. Diagnostyka kamicy dróg żółciowych     282
  15.2.3. Kamica pęcherzyka żółciowego     283
  15.2.4. Kamica przewodowa     286
  15.3. Ostre zapalenie trzustki – Radosław Samsel     287
  15.3.1. Definicja ostrego zapalenia trzustki     287
  15.3.2. Patogeneza i patofizjologia     288
  15.3.3. Przyczyny ostrego zapalenia trzustki     288
  15.3.4. Objawy ostrego zapalenia trzustki     290
  15.3.5. Badania służące rozpoznaniu     290
  15.3.6. Leczenie ostrego zapalenia trzustki     292
  15.3.7. Powikłania ostrego zapalenia trzustki     294
  
  16. Przepukliny brzuszne – Andrzej Chmura     296
  
  16.1. Definicja     296
  16.2. Rodzaje przepuklin     297
  16.2.1. Przepuklina pachwinowa i udowa     297
  16.2.2. Przepuklina pępkowa     297
  16.2.3. Przepuklina kresy białej     298
  16.3. Leczenie przepuklin     298
  
  17. Choroby układu naczyniowego – Artur Kwiatkowski, Rafał Nosek     300
  
  17.1. Choroby tętnic     300
  17.1.1. Wprowadzenie     300
  17.1.2. Ostre niedokrwienie kończyn     300
  17.1.3. Przewlekłe niedokrwienie kończyn     306
  17.2. Choroby żył     310
  17.2.1. Anatomia i fizjologia układu żylnego kończyn dolnych     310
  17.2.2. Diagnostyka chorób żył     310
  17.2.3. Żylaki kończyn dolnych     311
  17.2.4. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa     314
  
  18. Choroby tarczycy i przytarczyc – Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska    320
  
  18.1. Choroby gruczołu tarczowego     320
  18.1.1. Czynność gruczołu tarczowego     320
  18.1.2. Badanie kliniczne i diagnostyka chorób tarczycy     321
  18.1.3. Choroby tarczycy przebiegające z nadczynnością     323
  18.1.4. Powiększenie tarczycy bez nadczynności (wole obojętne)     326
  18.1.5. Nowotwory tarczycy     328
  18.2. Choroby gruczołów przytarczycznych     330
  18.2.1. Czynność gruczołów przytarczycznych     330
  18.2.2. Nadczynność przytarczyc     331
  
  19. Choroby sutka – Radosław Samsel     334
  
  19.1. Zmiany zapalne piersi     334
  19.2. Urazy piersi     335
  19.3. Choroby gruczołu sutkowego u mężczyzn     335
  19.4. Wady rozwojowe piersi     335
  19.5. Zmiany łagodne piersi     336
  19.6. Rak sutka (piersi)     337
  19.6.1. Czynniki ryzyka     337
  19.6.2. Rozpoznanie     338
  19.6.3. Stan zaawansowania choroby     339
  19.6.4. Ocena obecności przerzutów odległych     339
  19.6.5. Postacie histologiczne nowotworów sutka     340
  19.6.6. Leczenie     341
  19.6.7. Postępowanie po operacji i rehabilitacja     343
  19.6.8. Zabiegi rekonstrukcyjne     343
  
  20. Nowotwory     345
  
  20.1. Nowotwory skóry – Maciej Kosieradzki     345
  20.1.1. Stany przedrakowe skóry     345
  20.1.2. Rak podstawnokomórkowy     346
  20.1.3. Rak kolczystokomórkowy     346
  20.1.4. Czerniak skóry     346
  20.2. Nowotwory tkanek miękkich i kości – Maciej Kosieradzki     348
  20.3. Nowotwory głowy i szyi – Kornel Szczygielski     350
  20.3.1. Nowotwory nosa i zatok przynosowych     350
  20.3.2. Nowotwory części ustnej i nosowej gardła     352
  20.3.3. Nowotwory krtani i gardła dolnego     354
  20.3.4. Nowotwory gruczołów ślinowych     355
  20.4. Nowotwory płuc – Maciej Kosieradzki     356
  20.5. Nowotwory przełyku i żołądka – Artur Kwiatkowski, Rafał Nosek     358
  20.5.1. Rak przełyku     358
  20.5.2. Rak żołądka     360
  20.6. Nowotwory wątroby, dróg żółciowych i trzustki – Piotr Małkowski     366
  20.6.1. Łagodne nowotwory wątroby     366
  20.6.2. Pierwotne nowotwory złośliwe wątroby     366
  20.6.3. Przerzutowe guzy wątroby     367
  20.6.4. Nowotwory dróg żółciowych     368
  20.6.5. Rak pęcherzyka żółciowego     369
  20.6.6. Nowotwory trzustki     369
  20.7. Nowotwory jelita grubego i odbytnicy – Radosław Samsel     371
  20.7.1. Anatomia jelita grubego     371
  20.7.2. Epidemiologia     371
  20.7.3. Etiologia     372
  20.7.4. Objawy raka jelita grubego     373
  20.7.5. Rozpoznanie     373
  20.7.6. Ocena zaawansowania raka jelita grubego     374
  20.7.7. Leczenie     375
  20.7.8. Nowotwory odbytnicy     376
  20.7.9. Nowotwory kanału i brzegu odbytu     377
  20.8. Nowotwory hormonalnie czynne – Maciej Kosieradzki     378
  20.8.1. Guzy nadnercza     378
  
  21. Podstawy transplantologii – Jarosław Czerwiński, Maciej Kosieradzki     381
  
  21.1. Wprowadzenie     381
  21.2. Mianownictwo     383
  21.3. Regulacje prawne i zagadnienia etyczne     384
  21.4. Podstawy immunologii transplantacyjnej     385
  21.4.1. Mechanizm odrzucenia przeszczepu alogennego     385
  21.4.2. Zasady badania zgodności tkankowej przed przeszczepieniem. Dobór dawcy i biorcy     386
  21.4.3. Rodzaje odrzucania przeszczepów     386
  21.4.4. Leczenie immunosupresyjne     386
  21.5. Pobieranie narządów ze zwłok     387
  21.5.1. Rozpoznanie śmierci mózgowej (osobniczej)     387
  21.5.2. Uszkodzenie niedokrwienne i przechowywanie narządów     387
  21.6. Przeszczepianie narządów unaczynionych pobieranych od osób żywych    388
  21.6.1. Przeszczepianie wątroby     388
  21.6.2. Przeszczepianie serca     389
  21.6.3. Przeszczepianie trzustki oraz wyizolowanych wysp Langerhansa    390
  
  Piśmiennictwo     391
  Skorowidz     393
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia