Ogólne powikłania pooperacyjne

-25%

Ogólne powikłania pooperacyjne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,6359,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi kompendium najnowszej wiedzy o powikłaniach okołooperacyjnych występujących w różnych grupach chorych operowanych z różnych powodów i w zakresie różnych narządów. W publikacji omówiono wpływ procedur chirurgicznych wykonywanych w znieczuleniu na funkcje narządowe ze wskazaniem niepożądanych, czasem nieprzewidywalnych zaburzeń wymagających odpowiedniego postępowanie diagnostyczno- terapeutycznego. Autorzy wskazali najczęściej występujące w okresie okołooperacyjnym zaburzenia krytyczne i powikłania oraz podali aktualne możliwości profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia.
Interdyscyplinarny charakter opracowania, pozwala lekarzom różnych dyscyplin chirurgicznych na poznanie mechanizmów, objawów i metod postępowania leczniczego w różnych przypadkach powikłań związanych z szeroko rozumianym postępowaniem chirurgicznym.


Liczba stron376
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4601-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy     2
  Przedmowa     5
  
  1. Ryzyko znieczulenia i operacjiWojciech Michalewski     13
  
  1.1. Zasady interdyscyplinarnej współpracy w operacyjnym leczeniu chorych     13
  1.2. Podstawowe składniki procesu leczenia operacyjnego     14
  1.3. Istota znieczulenia     16
  1.4. Ryzyko leczenia operacyjnego     17
  1.5. Konsultacje przedoperacyjne     25
  1.6. Zdarzenia krytyczne i powikłania w anestezjologii i intensywnej terapii     26
  Piśmiennictwo     30
  
  2. Patofizjologiczne aspekty reakcji organizmu na uraz operacyjny i znieczuleniePaweł Sobczyński     33
  
  2.1. Patofizjologia wstrząsu     33
    2.1.1. Przyczyny stresu okołooperacyjnego     33
    2.1.2. Mechanizm uogólnionej reakcji zapalnej     36
  2.2. Wpływ znieczulenia ogólnego na uraz okołooperacyjny     37
    2.2.1. Znieczulenie ogólne     37
    2.2.2. Znieczulenie regionalne     37
  2.3. Specyfika wstrząsu w okresie okołooperacyjnym     38
    2.3.1. Wstrząs hipowolemiczny     38
    2.3.2. Wstrząs septyczny     40
  Piśmiennictwo     43
  
  3. Ogólne zasady monitorowania i terapii w bezpośrednim okresie pooperacyjnymHanna Misiołek     45
  
  3.1. Ocena stanu ogólnego pacjenta     45
  3.2. Pooperacyjne zaburzenia oddychania     46
  3.3. Kryteria ekstubacji pacjenta po znieczuleniu ogólnym     50
  3.4. Wczesna diagnostyka i leczenie zaburzeń hemodynamicznych     51
  3.5. Powikłania neurologiczne w bezpośrednim okresie pooperacyjnym     53
  3.6. Powikłania związane z układem wydalniczym     54
  3.7. Zapobieganie i monitorowanie bólu pooperacyjnego     55
  3.8. Nudności i wymioty     56
  3.9. Zapobieganie wychłodzeniu i dreszczom     56
  3.10. Wczesne zaburzenia metaboliczne     57
  Piśmiennictwo     58
  
  4. Okołooperacyjne zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowejGrażyna Durek     59
  
  4.1. Okołooperacyjne zaburzenia wolemii     59
    4.1.1. Hipowolemia     63
    4.1.2. śródoperacyjna terapia płynowa     70
  4.2. Okołooperacyjne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej     71
    4.2.1. Odwodnienie     73
    4.2.2. Przewodnienie     76
    4.2.3. Zaburzenia gospodarki elektrolitowej     79
  4.3. Okołooperacyjne zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej     86
    4.3.1. Oddechowe zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej     86
    4.3.2. Metaboliczne zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej     87
  4.4. Okołooperacyjna ostra niewydolność nerek     89
    4.4.1. Leczenie okołooperacyjnej ostrej niewydolności nerek     92
  Piśmiennictwo     93
  
  5. Pooperacyjne powikłania oddechoweDariusz Maciejewski     97
  
  5.1. Definicja i podział     97
  5.2. Epidemiologia i etiologia     100
  5.3. Czynniki ryzyka     101
    5.3.1. Czynniki ryzyka pooperacyjnej niewydolności oddechowej zależne od stanu pacjenta     101
    5.3.2. Czynniki ryzyka pooperacyjnej niewydolności oddechowej zależne od sposobu wykonania zabiegu     103
  5.4. Wybrane elementy patofizjologii pooperacyjnej niewydolności oddechowej     104
  5.5. Podstawy rozpoznania pooperacyjnej niewydolności oddechowej     109
  5.6. Ogólne zasady profilaktyki i leczenia     115
  5.7. Stany kliniczne zagrażające wystąpieniem pooperacyjnej niewydolności oddechowej     125
    5.7.1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc     125
    5.7.2. Astma oskrzelowa     126
    5.7.3. Krytyczna otyłość     127
  5.8. Standard oddechowej opieki pooperacyjnej     128
  Piśmiennictwo     130
  
  6. Pooperacyjne powikłania krążenioweRafał Drwiła, Janusz Andres     133
  
  6.1. Ostry zespół wieńcowy oraz zawał mięśnia sercowego     133
    6.1.1. Definicje     133
    6.1.2. Skala problemu zawałów serca w medycynie okołooperacyjnej     135
    6.1.3. Przyczyny okołooperacyjnego zawału mięśnia sercowego     136
    6.1.4. Patofizjologia okołooperacyjnego zawału serca     137
    6.1.5. Ocena ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowych     138
    6.1.6. Zapobieganie powikłaniom krążeniowym     139
  6.2. Wstrząs kardiogenny     142
    6.2.1. Etiopatogeneza wstrząsu kardiogennego     142
    6.2.2. Mechanizmy uszkodzenia mięśnia sercowego     144
    6.2.3. Objawy kliniczne wstrząsu kardiogennego     145
    6.2.4. Leczenie przyczynowe zawałowego wstrząsu kardiogennego     146
    6.2.5. Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwtrombinowe     147
    6.2.6. Podstawowe zasady monitorowania pacjenta we wstrząsie kardiogennym     147
    6.2.7. Leczenie wspomagające wstrząsu kardiogennego     148
    6.2.8. środki poprawiające kurczliwość mięśnia sercowego     150
  Piśmiennictwo     153
  
  7. Pooperacyjne powikłania związane z zaburzeniami w układzie krzepnięcia krwiPaweł Panieński, Michał Gaca     155
  
  7.1. Krwawienia okołooperacyjne     155
  7.2. Przedoperacyjne rozpoznanie zagrożenia krwawieniem     156
  7.3. Ocena pacjenta krwawiącego     157
  7.4. Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe     159
    7.4.1. Przyczyny wykrzepiania wewnątrznaczyniowego     159
    7.4.2. Fizjologia procesu     161
    7.4.3. Najistotniejsze czynniki w rozwoju wykrzepiania wewnątrznaczyniowego     161
    7.4.4. Rozwój wykrzepiania wewnątrznaczyniowego     163
    7.4.5. Objawy wykrzepiania wewnątrznaczyniowego     164
    7.4.6. Diagnostyka laboratoryjna wykrzepiania wewnątrznaczyniowego     165
    7.4.7. Leczenie wykrzepiania wewnątrznaczyniowego     169
  7.5. Wytyczne i zalecenia transfuzjologiczne     173
    7.5.1. Leki homeostatyczne     173
  Piśmiennictwo     174
  
  8. Powikłania zakrzepowo-zatorowe w okresie okołooperacyjnymLech Krawczyk     175
  
  8.1. Zakrzepica żył głębokich     175
    8.1.1. Częstość występowania     177
    8.1.2. Diagnostyka     177
    8.1.3. Leczenie     178
    8.1.4. Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich     181
  8.2. Zator tętnicy płucnej     182
    8.2.1. Objawy     182
    8.2.2. Diagnostyka     183
    8.2.3. Postępowanie terapeutyczne     184
  8.3. Zespół zatorowości tłuszczowej     186
    8.3.1. Objawy     187
    8.3.2. Diagnostyka     188
    8.3.3. Leczenie     189
    8.3.4. Profilaktyka     190
  8.4. Zatorowość powietrzna     190
    8.4.1. Objawy     191
    8.4.2. Diagnostyka     191
    8.4.3. Postępowanie terapeutyczne     191
  Piśmiennictwo     192
  
  9. Przetaczanie krwi i preparat w krwiopochodnych w okresie okołooperacyjnymLech Krawczyk     195
  
  9.1. Rys historyczny     195
  9.2. Podstawy fizjologiczne     196
  9.3. Działania niepożądane związane z przetaczaniem krwi     200
    9.3.1. Powikłania infekcyjne     200
    9.3.2. Powikłania krążeniowe     201
    9.3.3. Powikłania immunologiczne     201
    9.3.4. Powikłania związane z upośledzeniem odporności     204
  9.4. Podsumowanie     208
  Piśmiennictwo     209
  
  10. Zaburzenia termoregulacji w okresie okołooperacyjnymPiotr Knapik, Paweł Nadziakiewicz, Sergiusz Chmielniak     213
  
  10.1. Fizjologia termoregulacji     214
    10.1.1. Termogeneza     215
  10.2. Pacjent gorączkujący w okresie okołooperacyjnym     215
    10.2.1. Wpływ znieczulenia na termoregulację     216
    10.2.2. Gorączka podczas trwania operacji     217
    10.2.3. Gorączka w okresie pooperacyjnym     219
    10.2.4. Postępowanie z pacjentem gorączkującym w okresie pooperacyjnym     222
  10.3. Hipotermia w okresie okołooperacyjnym     223
    10.3.1. Przyczyny wystąpienia hipotermii okołooperacyjnej     223
    10.3.2. Powikłania związane z wystąpieniem hipotermii     223
    10.3.3. Profilaktyka hipotermii     226
  Piśmiennictwo     227
  
  11. Pooperacyjne powikłania neurologiczneLeon Drobnik     229
  
  11.1. Wpływ znieczulenia ogólnego na czynność układu nerwowego     230
    11.1.1. Wpływ środków znieczulających na przepływ mózgowy krwi (CBF) i ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ICP)     235
    11.1.2. Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe     239
  11.2. Zaburzenia świadomości – przedłużone wybudzanie ze znieczulenia ogólnego     240
  11.3. Zaburzenia psychiczne w okresie okołooperacyjnym     244
  11.4. Powikłania neurologiczne znieczulenia przewodowego     246
  11.5. Odległe konsekwencje neurologiczne znieczulenia     247
  Piśmiennictwo     248
  
  12. Leczenie żywienioweTeresa Korta     251
    
  12.1. Fizjologia     251
  12.2. Głodzenie     252
    12.2.1. Wyniszczenie     253
  12.3. Ocena stanu odżywienia     253
  12.4. Leczenie żywieniowe     257
    12.4.1. Wybór drogi żywienia     258
    12.4.2. Przygotowanie pacjenta do leczenia żywieniowego     259
    12.4.3. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze     260
    12.4.4. Żywienie dojelitowe     264
    12.4.5. Żywienie pozajelitowe     270
    12.4.6. Błędy w planowaniu i prowadzeniu leczenia żywieniowego     280
  12.5. Podsumowanie     281
  Piśmiennictwo     281
  
  13. Zakażenia i sepsa w okresie okołooperacyjnymEwa Karpel     283
  
  13.1. Epidemiologia i rodzaje zakażeń w okresie okołooperacyjnym     283
  13.2. Czynniki etiologiczne zakażeń chirurgicznych     284
  13.3. Postaci kliniczne zakażeń i zasady ich diagnostyki     285
    13.3.1. Zakażenie miejsca operowanego     286
    13.3.2. Zakażenie układu moczowego     290
    13.3.3. Zakażenie układu oddechowego     291
    13.3.4. Pooperacyjne zapalenie otrzewnej     294
    13.3.5. Zakażenie związane z kaniulacją naczyń krwionośnych     295
    13.3.6. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit     297
  13.4. Ciężka sepsa i wstrząs septyczny     298
    13.4.1. Zasady leczenia ciężkiej sepsy     301
  13.5. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii zakażeń     304
  Piśmiennictwo     305
  
  14. Ból pooperacyjnyJerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski     309
  
  14.1. Patomechanizm bólu pooperacyjnego     309
  14.2. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego     310
    14.2.1. Zastosowanie farmakoterapii w analgezji pooperacyjnej     311
    14.2.2. Zastosowanie technik znieczulenia miejscowego     315
    14.2.3. Analgezja „sterowana przez chorego”     321
    14.2.4. Analgezja prowadzona przez pielęgniarkę     324
    14.2.5. Analgezja z wyprzedzeniem     324
    14.2.6. Analgezja multimodalna     325
    14.2.7. Przezskórna elektrostymulacja nerwów     326
  14.3. Przetrwały ból pooperacyjny i pourazowy     326
  Piśmiennictwo     327
  
  15. Powikłania pooperacyjne związane z postępowaniem anestezjologicznymPrzemysław Jałowiecki, Robert Rudner     329
  
  15.1. Niekontrolowane odzyskanie świadomości podczas znieczulenia ogólnego     329
    15.1.1. Zbyt płytkie znieczulenie     330
    15.1.2. Zwiększone zapotrzebowanie na anestetyki     331
    15.1.3. Wadliwe działanie lub niewłaściwe użycie aparatury anestezjologicznej     331
    15.1.4. Konsekwencje odzyskania świadomości podczas znieczulenia     332
    15.1.5. Zapobieganie niepożądanym incydentom odzyskiwania świadomości     332
  15.2. Przedłużający się okres budzenia, trudności w powrocie świadomości i przedłużona sedacja po znieczuleniu ogólnym     334
    15.2.1. Etiologia     334
    15.2.2. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego     335
    15.2.3. Zasady postępowania terapeutycznego     337
  15.3. Pooperacyjne powikłania stosowania środków zwiotczających mięśnie poprzecznie prążkowane     337
    15.3.1. Przedłużone pooperacyjne działanie środków zwiotczających     338
  15.4. Pooperacyjne nudności i wymioty     342
    15.4.1. Mechanizm powstawania     343
    15.4.2. Konsekwencje nudności i wymiotów okresu pooperacyjnego     346
    15.4.3. Leczenie     347
    15.4.4. Profilaktyka     348
  15.5. Powikłania pooperacyjne związane z analgezją przewodową     349
    15.5.1. Popunkcyjne bóle głowy     349
    15.5.2. Całkowite znieczulenie podpajęczynówkowe     351
    15.5.3. Neurologiczne powikłania znieczuleń okołordzeniowych     352
  15.6. Powikłania związane ze stosowaniem środków znieczulenia miejscowego     355
    15.6.1. Wpływ na ośrodkowy układ nerwowy     356
    15.6.2. Wpływ na układ krążenia     356
    15.6.3. Reakcje alergiczne     357
    15.6.4. Neurotoksyczność miejscowa     357
    15.6.5. Methemoglobinemia     358
    15.6.6. Profilaktyka     358
    15.6.7. Leczenie objawów toksycznego działania leków miejscowo znieczulających     360
  Piśmiennictwo     361
  
  Skorowidz     363
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia