Powikłania chirurgii onkologicznej

Powikłania chirurgii onkologicznej

Występowanie Leczenie

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 79,50 zł  


79,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Powikłania zabiegów chirurgicznych są istotnym elementem obniżającym jakość życia i powinny być, w miarę możliwości, eliminowane. Monografia Powikłania chirurgii onkologicznej. Występowanie. Leczenie stanowi doskonałe i unikatowe w polskiej literaturze medycznej uzupełnienie wiedzy w tym zakresie. Autorzy poszczególnych rozdziałów to niekwestionowani eksperci w określonych specjalnościach narządowych chirurgicznego leczenia nowotworów. Dokonują przeglądu piśmiennictwa, prezentują własne bogate doświadczenie kliniczne w kontekście profilaktyki, epidemiologii, diagnostyki, objawów i terapii powikłań chirurgii onkologicznej z podziałem na powikłania onkologiczne oraz chirurgiczne.
Publikacja zawiera cenną wiedzę dla każdego chirurga onkologa oraz lekarza, który na co dzień ma kontakt z osobami cierpiącymi na choroby nowotworowe.


Rok wydania2014
Liczba stron382
KategoriaOnkologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4804-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz Autorów V
  
   SŁOWO WSTĘPNE OD REDAKTORA NAUKOWEGO XV
  
  Przedmowa Profesora Andrzeja Kułakowskiego XVI
  
  Przedmowa Profesora Grzegorza Wallnera XVII
  
  Przedmowa Profesora Wojciecha Zegarskiego XVIII
  
  1. Znaczenie kliniczne powikłań w chirurgii onkologicznej Andrzej W. Szawłowski 1
    1.1. Wprowadzenie 1
    1.2. Powikłania onkologiczne 2
    1.3. Powikłania chirurgiczne 3
    1.4. Podsumowanie 3
  
  2. Powikłania leczenia chirurgicznego nowotworów głowy i szyi Stanisław Bień 5
    2.1. Wprowadzenie 5
    2.2. Powikłania w leczeniu nowotworów jamy ustnej 6
      2.2.1. Powikłania towarzyszące leczeniu chirurgicznemu 6
      2.2.2. Następstwa przebytego leczenia chirurgicznego w obrębie jamy ustnej 6
      2.2.3. Niepowodzenia/powikłania onkologiczne w leczeniu nowotworów jamy ustnej 7
    2.3. Powikłania w leczeniu raka wargi 7
      2.3.1. Powikłania towarzyszące chirurgicznemu leczeniu raka wargi 8
      2.3.2. Niekorzystne następstwa estetyczne i funkcjonalne po resekcji wargi 8
      2.3.3. Niepowodzenia/powikłania onkologiczne w leczeniu chirurgicznym raka wargi 8
    2.4. Powikłania w leczeniu raka krtani. Powikłania po tracheotomii 9
      2.4.1. Powikłania towarzyszące leczeniu chirurgicznemu nowotworów krtani 9
      2.4.2. Następstwa przebytego leczenia chirurgicznego w raku krtani 10
      2.4.3. Niepowodzenia/powikłania onkologiczne w przebiegu leczenia chirurgicznego raka krtani 14
      2.4.4. Powikłania po tracheotomii 14
      2.4.5. Powikłania chirurgiczne związane z tracheotomią i wczesne powikłania pooperacyjne 15
      2.4.6. Późne powikłania tracheostomii i następstwa utrzymywania rurki tracheostomijnej 17
    2.5. Powikłania w leczeniu nowotworów nosowej części gardła 18
      2.5.1. Powikłania towarzyszące leczeniu chirurgicznemu nowotworów nosowej części gardła 18
      2.5.2. Niepowodzenie/powikłania onkologiczne towarzyszące leczeniu nowotworów nosowej części gardła 19
    2.6. Powikłania w leczeniu nowotworów ustnej części gardła 19
      2.6.1. Powikłania towarzyszące leczeniu chirurgicznemu 20
      2.6.2. Niekorzystne następstwa związane z chirurgią ustnej części gardła 21
      2.6.3. Niepowodzenia/powikłania onkologiczne w leczeniu nowotworów ustnej części gardła 22
    2.7. Powikłania w leczeniu nowotworów krtaniowej części gardła 22
      2.7.1. Powikłania związane z resekcją raka krtaniowej części gardła i rekonstrukcją chirurgiczną 23
      2.7.2. Odległe następstwa przebytego leczenia chirurgicznego 24
      2.7.3. Niepowodzenia/powikłania onkologiczne w leczeniu nowotworów krtaniowej części gardła 24
    2.8. Powikłania w leczeniu nowotworów nosa i zatok przynosowych 25
      2.8.1. Powikłania chirurgicznego leczenia nowotworów nosa i zatok przynosowych 25
      2.8.2. Następstwa przebytego leczenia chirurgicznego 28
      2.8.3. Niepowodzenia/powikłania onkologiczne w leczeniu nowotworów nosa i zatok przynosowych 28
    2.9. Powikłania w leczeniu nowotworów dużych gruczołów ślinowych 29
      2.9.1. Powikłania towarzyszące chirurgicznemu leczeniu nowotworów dużych gruczołów ślinowych 30
      2.9.2. Następstwa przebytego leczenia chirurgicznego 31
      2.9.3. Niepowodzenia/powikłania onkologiczne po leczeniu chirurgicznym nowotworów dużych gruczołów ślinowych 32
    2.10. Powikłania związane z resekcją układu chłonnego szyi 33
      2.10.1. Powikłania towarzyszące chirurgicznemu leczeniu węzłów chłonnych szyi 34
      2.10.2. Następstwa przebytego leczenia chirurgicznego węzłów chłonnych szyi 38
      2.10.3. Powikłania związane z uszkodzeniem nerwów w przebiegu operacji układu chłonnego szyi (nerw błędny, nerw dodatkowy, nerw przeponowy, splot szyjny i barkowy, splot współczulny) 38
      2.10.4. Niepowodzenia onkologiczne/wznowy po operacjach węzłów chłonnych 39
  
  3. Powikłania leczenia chirurgicznego nowotworów gruczołów dokrewnychKrzysztof Kuzdak 45
    3.1. Wprowadzenie 45
    3.2. Powikłania po operacjach tarczycy 45
      3.2.1. Powikłania onkologiczne po operacjach złośliwych nowotworów tarczycy 45
      3.2.2. Porażenie (niedowład) pnia nerwu krtaniowego górnego, ewentualnie jego gałązki czuciowej lub ruchowej (nerw Gucci) 46
      3.2.3. Porażenie (niedowład) nerwu krtaniowego wstecznego 46
      3.2.4. Niedoczynność przytarczyc po operacjach tarczycy 47
      3.2.5. Wiotkość tchawicy po usunięciu wola 47
      3.2.6. Chłonkotok 48
      3.2.7. Przetoka przełykowa 48
      3.2.8. Krwawienie do loży operacyjnej po tyreoidektomii 48
    3.3. Powikłania po operacjach przytarczyc 48
      3.3.1. Powikłania onkologiczne w chirurgii nowotworów przytarczyc 48
      3.3.2. Przetrwała lub nawrotowa (> 6 miesięcy) nadczynność przytarczyc 49
      3.3.3. Niedoczynność przytarczyc po operacji nadczynności 49
      3.3.4. Zespół głodnych kości 49
    3.4. Powikłania po operacjach guzów nadnerczy 49
      3.4.1. Powikłania onkologiczne po operacjach nowotworów nadnerczy 49
      3.4.2. Przełom w guzie phaeochromocytoma 50
      3.4.3. Powikłanie krwotoczne w chirurgii nadnerczy 50
      3.4.4. Powikłania ze strony innych narządów sąsiednich 50
      3.4.5. Krwawienie pooperacyjne 50
  
  4. Powikłania po operacjach nowotworowych ośrodkowego układu nerwowegoWiesław Bonicki, Tomasz Mandat 53
    4.1. Wprowadzenie 53
    4.2. Powikłania ogólnoustrojowe po zabiegach neuroonkologicznych 53
    4.3. Guzy mózgu 54
      4.3.1. Zabiegi stereotaktyczne 55
    4.4. Guzy podstawy czaszki 56
      4.4.1. Guzy okolicy kąta mostowo-móżdżkowego 57
      4.4.2. Guzy okolicy siodła tureckiego – zabiegi przezklinowe 57
    4.5. Guzy kanału kręgowego 58
    4.6. Wnioski 59
  
  5. Powikłania pooperacyjne nowotworów klatki piersiowejMariusz Łochowski, Aleksandra Szlachcińska, Józef Kozak 61
    5.1. Wprowadzenie 61
    5.2. Powikłania pooperacyjne 61
      5.2.1. Powikłania wczesne 61
      5.2.2. Pooperacyjne powikłania płucne 62
      5.2.3. Powikłania pooperacyjne techniki chirurgicznej 64
      5.2.4. Powikłania sercowo-naczyniowe 70
      5.2.5. Powikłania neurologiczne 71
      5.2.6. Powikłania miejscowe 72
      5.2.7. Podsumowanie 72
    5.3. Powikłania onkologiczne 72
      5.3.1. Powikłania onkologiczne leczenia chirurgicznego raka płuca 72
      5.3.2. Powikłania onkologiczne leczenia chirurgicznego nowotworów ściany klatki piersiowej 75
      5.3.3. Powikłania onkologiczne leczenia grasiczaka 77
      5.3.4. Powikłania leczenia międzybłoniaka opłucnej 78
      5.3.5. Podsumowanie 78
  
  6. Powikłania leczenia chirurgicznego w raku piersiArkadiusz Jeziorski, Piotr Sęk 81
    6.1. Wprowadzenie 81
    6.2. Powikłania onkologiczne 81
      6.2.1. Nawrót choroby 81
      6.2.2. Nawrót miejscowy lub regionalny 81
      6.2.3. Uogólniony rak piersi 82
    6.3. Powikłania chirurgiczne 82
      6.3.1. Zakażenia rany 83
      6.3.2. Torbiel chłonna rzekoma 84
      6.3.3. Krwiak 85
      6.3.4. Przewlekły ból okolicy blizny 86
      6.3.5. Zmiany zakrzepowo-zatorowe w naczyniach żylnych 86
      6.3.6. Rzadkie powikłania ogólne 86
      6.3.7. Powikłania typowe dla amputacji piersi 86
      6.3.8. Powikłania typowe dla zabiegów oszczędzających 87
      6.3.9. Mięsak po leczeniu oszczędzającym 87
      6.3.10. Powikłania swoiste dla zabiegów obejmujących dół pachowy 87
      6.3.11. Powikłania związane z limfadenektomią pachową 87
      6.3.12. Wyciek chłonki 88
      6.3.13. Powikłania związane z biopsją węzła wartowniczego 89
  
  7. Powikłania chirurgicznego leczenia nowotworów przełykuAndrzej W. Szawłowski, Zoran Stojcev 91
    7.1. Wprowadzenie 91
    7.2. Powikłania onkologiczne 91
    7.3. Powikłania chirurgiczne 93
      7.3.1. Zwężenie zespolenia przełykowego 94
      7.3.2. Powikłania płucne 94
      7.3.3. Nieszczelność przełykowego zespolenia 96
      7.3.4. Zaburzenia opróżniania żołądka 99
      7.3.5. Uszkodzenie przewodu piersiowego 99
      7.3.6. Inne powikłania chirurgii przełyku 100
  
  8. Powikłania chirurgicznego leczenia nowotworów żołądkaAndrzej W. Szawłowski, Zoran Stojcev 103
    8.1. Wprowadzenie 103
    8.2. Powikłania onkologiczne 104
    8.3. Powikłania chirurgiczne 106
      8.3.1. Wczesne powikłania chirurgiczne 106
      8.3.2. Późne powikłania chirurgiczne 114
    8.4. Podsumowanie 117
  
  9. Powikłania leczenia chirurgicznego nowotworów trzustkiAndrzej W. Szawłowski, Zoran Stojcev 119
    9.1. Wprowadzenie 119
    9.2. Powikłania onkologiczne 119
      9.2.1. Wznowy miejscowe raka trzustki 120
      9.2.2. Rozsiew systemowy raka trzustki 121
    9.3. Powikłania chirurgiczne 121
      9.3.1. Wczesne powikłania chirurgiczne 121
      9.3.2. Późne powikłania chirurgiczne 127
    9.4. Podsumowanie 128
  
  10. Powikłania chirurgicznego leczenia nowotworów wątroby Jerzy A. Polański 131
    10.1. Wprowadzenie 131
    10.2. Powikłania onkologiczne 131
    10.3. Powikłania chirurgiczne 132
    10.4. Powikłania chirurgiczne po resekcjach wątroby 133
  
  11. Powikłania w leczeniu nowotworów dróg żółciowych zewnątrzwątrobowychJerzy A. Polański 137
    11.1. Wprowadzenie 137
    11.2. Powikłania onkologiczne 138
    11.3. Powikłania chirurgiczne 138
  
  12. Powikłania po usunięciu śledziony u chorych onkologicznych Andrzej W. Szawłowski, Zoran Stojcev 141
    12.1. Wprowadzenie 141
    12.2. Wskazania do usunięcia śledziony u chorych onkologicznych 141
    12.3. Powikłania po usunięciu śledziony 142
    12.4. Podsumowanie 143
  
  13. Powikłania leczenia chirurgicznego nowotworów jelita cienkiego i okrężnicyAdam Dziki, Łukasz Dziki 145
    13.1. Przygotowanie jelita do operacji 145
      13.1.1. Przygotowanie jelita grubego przed planowym zabiegiem operacyjnym 145
    13.2. Powikłania śródoperacyjne 146
      13.2.1. Kontrola szczelności zespolenia 146
      13.2.2. Krwawienie z zespolenia 147
      13.2.3. Uszkodzenie śledziony 147
    13.3. Powikłania pooperacyjne 147
      13.3.1. Zakażenie rany pooperacyjnej 147
      13.3.2. Krwawienie z zespolenia 147
      13.3.3. Nieszczelność zespolenia 148
      13.3.4. Objawy kliniczne nieszczelności 148
      13.3.5. Zwężenie zespolenia 149
    13.4. Powikłania urologiczne 150
      13.4.1. Uszkodzenia pęcherza moczowego 150
      13.4.2. Zaburzenia opróżniania pęcherza 150
    13.5. Powikłania onkologiczne 150
      13.5.1. Czynniki ryzyka nawrotu raka 150
      13.5.2. Marginesy resekcji 151
      13.5.3. Margines radialny 151
      13.5.4. Usunięcie węzłów chłonnych 151
      13.5.5. Niedrożność mechaniczna i perforacja raka jelita grubego 152
    13.6. Inne czynniki ryzyka nawrotu raka 152
    13.7. Przerzuty odległe 152
    13.8. Przerzuty do płuc 153
  
  14. Powikłania leczenia chirurgicznego nowotworów odbytnicy i odbytuMarek Bębenek 155
    14.1. Wprowadzenie 155
    14.2. Powikłania chirurgiczne 155
      14.2.1. Powikłania związane z doszczętnym odjęciem odbytnicy 155
      14.2.2. Przednia resekcja odbytnicy (AR) 160
      14.2.3. Techniki mikrochirurgii endoskopowej (TEM) 162
    14.3. Powikłania onkologiczne 162
    14.4. Podsumowanie 163
  
  15. Powikłania leczenia chirurgicznego mięsaków tkanek miękkichPiotr Rutkowski, Milena Szacht 167
    15.1. Wprowadzenie 167
    15.2. Biopsja i jej powikłania 167
    15.3. Leczenie skojarzone i jego powikłania 168
    15.4. Powikłania skojarzonego leczenia chorych na mięsaki kończyn dolnych 168
    15.5. Wyniki leczenia skojarzonego i powikłania onkologiczne 171
    15.6. Mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej 173
    15.7. Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) 174
  16. Powikłania leczenia chirurgicznego mięsaków kości Piotr Rutkowski, Andrzej Pieńkowski 177
  
    16.1. Wprowadzenie 177
    16.2. Powikłania chirurgiczne 178
    16.3. Powikłania onkologiczne 180
  
  17. Powikłania po leczeniu nowotworów skóry Arkadiusz Jeziorski, Adam Bilski 181
    17.1. Powikłania chirurgiczne 181
      17.1.1. Zakażenie 181
      17.1.2. Krwawienie 184
      17.1.3. Powikłania wynikające z zaburzeń gojenia rany 186
      17.1.4. Rozejście się brzegów rany 186
      17.1.5. Martwica 186
      17.1.6. Przerost blizny i powstanie keloidu 187
      17.1.7. Powikłania związane ze znieczuleniem i stosowanymi lekami 187
      17.1.8. Powikłania towarzyszące zabiegom elektrochirurgicznym 189
      17.1.9. Powikłania po napromienianiu 190
    17.2. Powikłania onkologiczne 192
    17.3. Uwagi końcowe 196
  
  18. Powikłania w urologii onkologicznejAndrzej Borówka, Piotr L. Chłosta, Jakub Dobruch 201
    18.1. Wprowadzenie 201
    18.2. Powikłania po operacjach guzów nerki 202
      18.2.1. Leczenie chirurgiczne torbieli nerki i jego powikłania 203
      18.2.2. Guzy lite nerki 203
      18.2.3. Leczenie chirurgiczne raka nerki 206
      18.2.4. Powikłania operacji guza nerki 217
      18.2.5. Leczenie chirurgiczne guzów układu kielichowo-miedniczkowego nerki i jego powikłania 224
    18.3. Powikłania chirurgicznego leczenia raka pęcherza moczowego 229
      18.3.1. Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza 230
      18.3.2. Powikłania elektroresekcji przezcewkowej guza pęcherza 231
      18.3.3. Radykalne wycięcie pęcherza i nadpęcherzowe odprowadzenie moczu 233
      18.3.4. Rekonstrukcja dróg moczowych po wycięciu pęcherza 239
      18.3.5. Skuteczność onkologiczna cystektomii radykalnej 243
      18.3.6. Powikłania 245
      18.3.7. Powikłania śródoperacyjne 245
      18.3.8. Powikłania we wczesnym okresie pooperacyjnym 246
      18.3.9. Powikłania w późniejszym okresie pooperacyjnym 247
      18.3.10. Jakość życia chorych po cystektomii radykalnej 251
      18.3.11. Zasady obserwacji chorych po cystektomii radykalnej 251
    18.4. Rak jądra 256
      18.4.1. Leczenie chorych na nowotwory zarodkowe jądra i powikłania leczenia 259
      18.4.2. Fizjologiczne efekty absorpcji gazu 267
      18.4.3. Wpływ na narządy trzewne i wątrobę 268
    18.5. Powikłania chirurgicznego leczenia raka stercza 271
      18.5.1. Wprowadzenie 271
      18.5.2. Biopsja stercza 272
      18.5.3. Powikłania biopsji stercza 274
      18.5.4. Prostatektomia radykalna 275
      18.5.5. Skuteczność onkologiczna prostatektomii radykalnej 287
      18.5.6. Powikłania prostatektomii radykalnej 290
  
  19. Powikłania po operacjach ginekologicznych ze wskazań onkologicznychJerzy Stelmachów, Beata Osuch, Beata Śpiewankiewicz 299
    19.1. Powikłania chirurgiczne 299
    19.2. Powikłania śródoperacyjne 300
      19.2.1. Powikłania rozpoznane w trakcie operacji 300
      19.2.2. Uszkodzenia układu moczowego 301
      19.2.3. Uszkodzenia jelit 302
      19.2.4. Uszkodzenia szlaków nerwowych 302
    19.3. Powikłania pooperacyjne 303
      19.3.1. Dysfunkcja pęcherza moczowego 303
      19.3.2. Przetoki moczowe 303
      19.3.3. Torbiele limfatyczne 303
      19.3.4. Limfatyczny obrzęk kończyn dolnych 304
      19.3.5. Powikłania zakrzepowo-zatorowe 304
      19.3.6. Powikłania po operacjach sromu 305
    19.4. Powikłania chirurgii endoskopowej 306
      19.4.1. Powikłania histeroskopii 306
    19.5. Powikłania laparoskopii 309
    19.6. Rak trzonu macicy 309
    19.7. Rak szyjki macicy 310
    19.8. Rak jajnika 310
    19.9. Powikłania onkologiczne 312
    19.10. Powikłania psychologiczne i seksuologiczne 314
  
  20. Powikłania po operacjach laparoskopowych ze wskazań onkologicznychEdward Stanowski 319
    20.1. Wprowadzenie 319
    20.2. Powikłania chirurgii minimalnie inwazyjnej w nowotworach 319
      20.2.1. Powikłania wynikające z wytworzenia odmy otrzewnowej 320
      20.2.2. Powikłania wynikające z wprowadzania igły Veressa i trokarów 321
      20.2.3. Powikłania w następstwie stosowania elektrokoagulacji i innych urządzeń tnąco-zamykających 322
  
  21. Powikłania po operacjach z użyciem robota ze wskazań onkologicznychWojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki 331
    21.1. Wprowadzenie 331
    21.2. Urologia 331
    21.3. Ginekologia 332
    21.4. Chirurgia onkologiczna przewodu pokarmowego 333
    21.5. Pierwsze polskie doświadczenia z robotem da Vinci 333
  
  22. Powikłania terapii żywieniowej u chorych onkologicznieMarek Pertkiewicz 337
    22.1. Wprowadzenie 337
    22.2. Wpływ żywienia pozajelitowego i dojelitowego na wzrost nowotworu 339
    22.3. Powikłania związane z dostępem do żywienia pozajelitowego 339
    22.4. Powikłania związane z dostępem do przewodu pokarmowego 342
    22.5. Powikłania związane ze zgłębnikiem wprowadzonym przez nos 342
    22.6. Powikłania związane z przetokami chirurgicznymi 342
    22.7. Powikłania przetok odżywczych wytwarzanych za pomocą endoskopu (PEG, PEJ) 343
    22.8. Powikłania dostępów przezskórnych zakładanych pod kontrolą USG lub RTG 343
    22.9. Ciężkie powikłania żywienia dojelitowego 344
    22.10. Powikłania pokarmowe żywienia dojelitowego 344
    22.11. Powikłania septyczne żywienia dojelitowego 344
    22.12. Powikłania metaboliczne żywienia dojelitowego 345
    22.13. Refeeding syndrome – śmiertelne powikłanie leczenia żywieniowego 345
    22.14. Inne zaburzenia metaboliczne u chorych odżywianych sztucznie 348
    22.15. Zaburzenia wodno-elektrolitowe 348
    22.16. Niedobory witamin i pierwiastków śladowych 349
    22.17. Zespół przeładowania tłuszczem 350
    22.18. Niedobór niezbędnych kwasów tłuszczowych 350
    22.19. Azotemia 350
    22.20. Kwasica metaboliczna 350
    22.21. Hiperlipidemia 351
    22.22. Zaburzenia glikemii 351
    22.23. Powikłania narządowe 351
      22.23.1. Wczesne powikłania narządowe 352
      22.23.2. Niewydolność krążeniowo-oddechowa 352
    22.24. Późne zaburzenia narządowe 353
      22.24.1. Zaburzenia wątrobowe 353
      22.24.2. Zaburzenia nerkowe 354
      22.24.3. Metaboliczna choroba kości 354
      22.24.4. Choroba wrzodowa 354
      22.24.5. Zanik błony śluzowej przewodu pokarmowego 354
  Skorowidz 359
  
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia