Chirurgia tętnic i żył obwodowych, t. 1

Chirurgia tętnic i żył obwodowych, t. 1

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

54,73

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorzy przedstawiają współczesne sposoby rozpoznawania i leczenia chorób naczyń. Omawiają zmiany związane z rozwojem nauk podstawowych oraz technik diagnostycznych i operacyjnych stosowanych w chirurgii naczyniowej. W tym wydaniu do niektórych rozdziałów dodano komentarze, napisane przez wybitnych znawców poszczególnych tematów, w których przedstawili oni własne poglądy na sposoby rozwiązywania omówionych problemów chirurgicznych.


Liczba stron510
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3486-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I – ZAGADNIENIA OGÓLNE     2
   Rozdział 1. Rys historyczny leczenia chorób naczyń – Wojciech Noszczyk     3
   1.1. Choroby tętnic     3
   1.2. Choroby żył     11
   Rozdział 2. Fizjologia krążenia w naczyniach obwodowych – Andrzej Cencora     20
   2.1. Fizjologia krążenia w układzie tętniczym     20
   2.1.1. Podstawy hemodynamiki tętnic     20
   2.1.2. Zależność między przepływem a ciśnieniem     22
   2.1.3. Przepływ laminarny, przepływ turbulentny i siły ścinające     26
   2.1.4. Prawo Laplace’a     28
   2.1.5. Hemodynamiczne następstwa zwężeń tętnic     29
   2.1.6. Zaburzenia hemodynamiki w miejscu zespolenia protezy z tętnicą     30
   2.2. Fizjologia krążenia w układzie żylnym     31
   2.2.1. Wprowadzenie     31
   2.2.2. Ciśnienie żylne     32
   2.2.3. Wpływ pracy serca i oddychania na przepływ żylny     33
   2.2.4. Pompa mięśniowa     34
   2.2.5. Przewlekła niewydolność żylna     37
   Rozdział 3. Mikrokrążenie – Ewa Koźniewska, Andrzej Cencora     41
   3.1. Wprowadzenie     41
   3.2. Struktura mikrokrążenia     41
   3.2.1. Charakterystyka naczyń przedwłosowatych     41
   3.2.2. Charakterystyka naczyń włosowatych     42
   3.2.3. Charakterystyka naczyń zawłosowatych     44
   3.3. Mikroprzepływ     44
   3.3.1. Charakterystyka mikroprzepływu     44
   3.4. Procesy wymiany w mikrokrążeniu     44
   3.4.1. Dyfuzja     44
   3.4.2. Filtracja     45
   3.4.3. Transport pęcherzykowy     47
   3.5. Regulacja mikroprzepływu     47
   3.5.1. Regulacja metaboliczna     47
   3.5.2. Autoregulacja     47
   3.5.3. Regulacja śródbłonkowozależna     49
   Rozdział 4. Zarys hemostazy i trombogenezy – Stanisław Głowiński, Janusz Kłoczko     53
   4.1. Hemostaza     53
   4.1.1. Układ krzepnięcia krwi     53
   4.1.2. Układ fibrynolityczny     57
   4.1.3. Płytki krwi     58
   4.1.4. Ściana naczyń krwionośnych     60
   4.1.5. Markery aktywacji hemostazy     61
   4.2. Zaburzenia hemostazy w chirurgii naczyniowej     62
   4.2.1. Skaza krwotoczna     62
   4.2.2. Trombofilia     62
   4.2.3. Trombogeneza     63
   Rozdział 5. Angiogeneza naprawcza w leczeniu chorób naczyń – Maciej Kielar     67
   5.1. Wprowadzenie     67
   5.2. Mechanizmy powstawania naczyń krwionośnych     67
   5.3. Czynniki wpływające na procesy tworzenia naczyń krwionośnych     68
   5.4. Rola naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka w procesach angiogenezy naprawczej     69
   5.5. Rola zasadowego czynnika wzrostu fibroblastów w procesach angiogenezy naprawczej     70
   5.6. Nowe możliwości leczenia powstałe dzięki postępowi w biologii     70
   5.7. Kontrowersje związane z angiogenezą terapeutyczną     71
   Rozdział 6. Molekularne podłoże patogenezy miażdżycy – Danuta Zapolska-Downar, Marek Naruszewicz     73
   6.1. Wprowadzenie     73
   6.2. Dysfunkcja komórek śródbłonka     74
   6.3. Mechanizmy odpowiedzi zapalnej i immunologicznej w patogenezie miażdżycy     77
   6.4. Wartość predykcyjna markerów systemowej odpowiedzi zapalnej     79
   6.5. Rola apoptozy w patogenezie miażdżycy     80
   Rozdział 7. Zapobieganie miażdżycy – Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Wiktor B. Szostak     84
   7.1. Wprowadzenie     84
   7.2. Czynniki ryzyka     84
   7.2.1. Płeć     85
   7.2.2. Wiek     85
   7.2.3. Palenie tytoniu     85
   7.2.4. Zaburzenia gospodarki lipidowej     85
   7.2.5. Nadciśnienie tętnicze     87
   7.2.6. Cukrzyca     87
   7.2.7. Zespół metaboliczny     87
   7.2.8. Otyłość     88
   7.2.9. Zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy     88
   7.2.10 .Czynniki zapalne     88
   7.2.11. Mała aktywność fizyczna     89
   7.2.12. Dziedziczność     89
   7.2.13. Podsumowanie     89
   7.3. Priorytety w profilaktyce miażdżycy     89
   7.3.1. Zapobieganie u osób otyłych     89
   7.3.2. Zapobieganie u chorych z nadciśnieniem tętniczym     90
   7.3.3. Zapobieganie u chorych na cukrzycę     90
   7.3.4. Zapobieganie u chorych z zaburzeniami gospodarki lipidowej     91
   7.4. Leczenie dietetyczne hiperlipidemii     93
   7.5. Leczenie farmakologiczne hiperlipidemii     95
   7.5.1. Leczenie hipercholesterolemii     97
   7.5.2. Leczenie aterogennej dyslipidemii     99
   7.5.3. Farmakoterapia skojarzona     99
   7.5.4. Leczenie hipertriglicerydemii     99
   7.6. Podsumowanie     100
   Rozdział 8. Patogeneza tętniaków aorty – Stanisław Głowiński     102
   8.1. Wprowadzenie     102
   8.2. Rola elastyny i kolagenu w ścianie aorty     103
   8.3. Rola zwiększonej aktywności enzymów proteolitycznych w powstawaniu i rozwoju tętniaków aorty     104
   8.4. Rola procesu zapalnego w powstawaniu i rozwoju tętniaków aorty     106
   8.5. Znaczenie skrzepliny przyściennej w rozwoju tętniaków aorty     107
   8.6. Predyspozycje genetyczne     108
   8.7. Czynniki mechaniczne     108
   8.8. Patogeneza tętniaków aorty a miażdżyca     109
   8.9. Podsumowanie     110
   Rozdział 9. Dysplazja włóknisto-mięśniowa – Aleksander Wasiutyński, Barbara Górnicka     112
   9.1. Wprowadzenie     112
   9.2. Etiopatogeneza     112
   9.3. Charakterystyka morfologiczna     113
   Rozdział 10. Hiperplazja naczyniowa jako odpowiedź na urazy i operacje naprawcze tętnicy – Waldemar Kostewicz     116
   10.1. Wprowadzenie     116
   10.2. Częstość występowania     117
   10.3. Prawidłowa ściana tętnicy     117
   10.3.1. Budowa     117
   10.3.2. Komórki śródbłonka     117
   10.3.3. Komórki mięśni gładkich     118
   10.4. Czynniki wpływające na powstanie hiperplazji     119
   10.4.1. Czynniki hemodynamiczne     119
   10.4.2. Czynniki mechaniczne     119
   10.4.3. Płytki krwi     120
   10.4.4. Czynnik wzrostowy fibroblastów     120
   10.4.5. Układ renina–angiotensyna     120
   10.4.6. Zaburzenia metabolizmu lipoprotein     121
   10.4.7. Krwinki białe     121
   10.5. Rozpoznawanie     121
   10.6. Leczenie i zapobieganie     122
   Rozdział 11. Badanie kliniczne tętnic i żył obwodowych – Piotr Myrcha     125
   11.1. Wprowadzenie     125
   11.2. Badanie podmiotowe     125
   11.2.1. Ból     126
   11.2.2. Parestezje     128
   11.2.3. Zmiany zabarwienia i ucieplenia skóry     128
   11.2.4. Omdlenia. Zaburzenia mowy i widzenia     128
   11.3. Badanie przedmiotowe     128
   11.3.1. Oglądanie     128
   11.3.2. Badanie palpacyjne     130
   11.3.3. Osłuchiwanie     131
   11.4. Próby i testy     132
   11.4.1. Tętnice     132
   11.4.2. Żyły     133
   Rozdział 12. Badania uzupełniające stosowane w diagnostyce naczyń obwodowych – Jacek Michalak, Piotr Myrcha     137
   12.1. Wprowadzenie     137
   12.2. Ciśnienie krwi     137
   12.2.1. Ocena ciśnienia segmentowego     138
   12.2.2.Wskaźnik kostka–ramię     138
   12.2.3. Ocena innych wskaźników     138
   12.2.4. Ocena odruchowego przekrwienia     139
   12.2.5. Okulopletyzmografia     139
   12.3. Pletyzmografia     139
   12.3.1. Pletyzmografia powietrzna     140
   12.3.2. Fotopletyzmografia     141
   12.3.3. Pletyzmografia tensometryczna     141
   12.3.4. Pletyzmografia impedancyjna     142
   12.3.5. Pletyzmograficzne badanie odpływu żylnego     142
   12.3.6. Pletyzmograficzne badanie tętnic     142
   12.4. Bezpośredni pomiar ciśnienia żylnego     142
   12.5. Termografia     144
   12.6. Fleboskopia     144
   12.7. Oksymetria przezskórna     144
   12.8. Badanie dopplerowskie prędkości przepływu krwi     144
   12.9. Fluksometria dopplerowska laserem     145
   12.10. Kapilaroskopia     145
   Rozdział 13. Diagnostyka ultrasonograficzna naczyń obwodowych – Małgorzata Serafin-Król     147
   13.1. Wprowadzenie     147
   13.2. Podstawy fizyczne tworzenia obrazu ultrasonograficznego     147
   13.3. Badanie dopplerowskie metodą fali ciągłej     148
   13.4. Badanie dopplerowskie metodą fali impulsowej     149
   13.4.1. Ultrasonografia dwuwymiarowa połączona z badaniem dopplerowskim metodą fali impulsowej (z jednoczesnym obrazowaniem przepływu). Ultrasonografia z podwójnym obrazowaniem     150
   13.4.2. Badanie ultrasonograficzne z przepływem kodowanym kolorem     150
   13.4.3. Ultrasonografia podwójna z jednoczesnym obrazowaniem przepływu w systemie „Dopplera mocy”     151
   13.5. Postępy w technice ultrasonograficznej – nowe możliwości obrazowania     152
   13.5.1. Obrazowanie harmoniczne     152
   13.5.2. Obrazowanie złożone – sonoCT     153
   13.5.3. Obrazowanie panoramiczne i trójfazowe     153
   13.5.4. Badanie dopplerowskie naczyń z użyciem ultrasonograficznych środków cieniujących     153
   13.6. Podstawy interpretacji obrazu ultrasonograficznego przepływu krwi     154
   13.6.1. Interpretacja krzywej widma dopplerowskiego     155
   13.6.2. Interpretacja obrazu kodowanego kolorem     156
   13.7. Ultrasonografia dużych naczyń klatki piersiowej     156
   13.8. Ultrasonografia tętnic szyjnych w odcinku przedczaszkowym     157
   13.8.1. Kryteria oceny zwężenia tętnic szyjnych     158
   13.8.2. Ocena budowy blaszek miażdżycowych     159
   13.8.3. Badanie tętnic kręgowych     161
   13.9. Przezczaszkowa ultrasonografia tętnic mózgowych     162
   13.10. Ultrasonografia tętnic kończyn górnych     163
   13.11. Ultrasonografia naczyń jamy brzusznej     164
   13.11.1. Aorta brzuszna i tętnice biodrowe     164
   13.11.2. Pień trzewny i odgałęzienia     168
   13.11.3. Tętnice krezkowe     168
   13.11.4. Tętnice nerkowe     169
   13.11.5. Żyły jamy brzusznej     170
   13.12. Ultrasonografia tętnic kończyn dolnych     171
   13.13. Wady naczyniowe i przetoki tętniczo-żylne     173
   13.14.Tętniaki rzekome     174
   13.15. Ultrasonografia żył obwodowych     174
   13.15.1.Zakrzepica żył głębokich     175
   13.15.2. Badanie wydolności zastawek żylnych     177
   13.16. Ultrasonografia po operacjach naczyniowych     178
   13.17. Inne zastosowania ultrasonografii w diagnostyce naczyniowej     179
   13.17.1. Zabiegi przeprowadzane pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego     180
   Rozdział 14. Radiologia – diagnostyka obrazowa naczyń obwodowych – Bogdan Pruszyński     182
   14.1. Podstawy metodyczne     182
   14.1.1. Angiografia za pomocą rezonansu magnetycznego     182
   14.1.2. Angiografia za pomocą tomografii komputerowej     186
   14.1.3.Angiografia cyfrowa     191
   14.1.4. Kliniczna ocena metod obrazowych stosowanych w diagnostyce układu naczyniowego     193
   14.2. Zespoły kliniczne     195
   14.2.1. Niedokrwienie mózgu     195
   14.2.2. Niewydolność układu tętniczego kończyny górnej     197
   14.2.3.Choroby aorty     199
   14.2.4.Zwężenie tętnicy nerkowej     206
   14.2.5. Zaburzenia ukrwienia narządów jamy brzusznej     208
   14.2.6. Niedokrwienie kończyn dolnych     209
   14.2.7. Choroby żył kończyn dolnych     211
   Rozdział 15. Radioizotopowa diagnostyka chorób naczyń – Leszek Królicki, Maciej Jakuciński     213
   15.1. Wprowadzenie     213
   15.2. Radiofarmaceutyki     213
   15.3. Angiografia radioizotopowa (angioscyntygrafia)     214
   15.4. Badania przepływu krwi na poziomie mikrokrążenia     215
   15.4.1.Ocena dystrybucji przepływu krwi     215
   15.4.2.Badanie skórnego przepływu krwi     219
   15.4.3.Badanie skórnego ciśnienia tętniczego     219
   15.4.4.Ocena nieprawidłowych połączeń tętniczo-żylnych     219
   15.5. Badania przepływu krwi w żyłach     219
   15.6. Badanie z zastosowaniem znakowanych płytek krwi     221
   15.7. Wykorzystanie badań scyntygraficznych w rozpoznawaniu procesów zapalnych     222
   Rozdział 16. Angioskopia – Piotr Korzekwa     225
   16.1. Wprowadzenie     225
   16.2. Wykonanie angioskopii tętnic     225
   16.2.1. Zastosowanie angioskopii tętnic     226
   16.3. Wykonanie angioskopii żył     227
   16.3.1. Zastosowanie angioskopii żył     227
   16.4. Zalety i wady angioskopii     227
   Rozdział 17. Zakażenia w chirurgii naczyniowej – Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Madycki     229
   17.1. Wprowadzenie     229
   17.2. Etiopatogeneza     229
   17.3. Mikrobiologia     230
   17.4. Podział     231
   17.5. Wpływ rodzaju protezy naczyniowej na częstość zakażeń     231
   17.6. Wpływ współistniejących chorób w obrębie jamy brzusznej na zakażenia po operacjach naprawczych aorty     232
   17.7. Objawy zakażeń po pomostowaniu tętnic     232
   17.8. Diagnostyka zakażeń po pomostowaniu tętnic     232
   17.9. Metody zapobiegania     233
   17.10. Zasady leczenia     235
   17.11. Rekomendacje postępowania operacyjnego w odcinku aortalno-udowym     236
   Komentarz – Maciej Kielar     238
   Rozdział 18. Udział internisty diabetologa w opiece okołooperacyjnej – Jan Tatoń, Małgorzata Bernas     242
   18.1. Taktyka współpracy     242
   18.2. Postępowanie przygotowawcze z chorymi na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym     242
   18.2.1. Przyjęcie do szpitala     242
   18.2.2. Badanie kliniczne i laboratoryjne     243
   18.3. Postępowanie z chorymi na cukrzycę     243
   18.3.1. Przedoperacyjny podział chorych i rodzaje zapobiegawczego postępowania     243
   18.3.2. Żywienie przed operacją     243
   18.3.3. Farmakologiczne leczenie hipoglikemizujące     243
   18.3.4. Pożądany poziom glikemii     244
   18.3.5. Podawanie insuliny w dniu operacji     244
   18.3.6. Regulacja glikemii w dniu operacji     244
   18.3.7. Operacja bez podawania roztworu glukozy, potasu i insuliny     244
   18.3.8. Postępowanie pooperacyjne     245
   18.3.9. Wpływ przewlekłych powikłań cukrzycy na zasady postępowania okołooperacyjnego     245
   18.4. Postępowanie w chorobach serca     247
   18.4.1. Ryzyko operacyjne     247
   18.4.2. Niektóre badania przedoperacyjne     248
   18.4.3. Zapobieganie pooperacyjnemu zawałowi mięśnia sercowego     248
   18.4.4. Nadciśnienie tętnicze     250
   18.5. Postępowanie w chorobach płuc     251
   18.6. Postępowanie w chorobach nerek poza nefropatią cukrzycową     251
   18.7. Operacja doraźna     252
   Rozdział 19. Znieczulenie w chirurgii naczyniowej – Roman Szulc, Paweł Sobczyński     253
   19.1. Wprowadzenie     253
   19.2. Przygotowanie chorego do znieczulenia i operacji – Roman Szulc, Stanisław Zapalski     253
   19.3. Znieczulenie ogólne i przewodowe – ocena porównawcza     256
   19.4. Znieczulenie w chirurgii tętnic szyjnych     257
   19.4.1. Znieczulenie przewodowe do udrożnienia tętnicy szyjnej wewnętrznej     257
   19.4.2. Znieczulenie ogólne w chirurgii tętnic szyjnych     258
   19.5. Znieczulenie do operacji naprawczych aorty     259
   19.5.1. Znieczulenie ogólne     260
   19.5.2. Znieczulenie zewnątrzoponowe     260
   19.6. Nadzór i monitorowanie chorych poddanych operacjom naprawczym aorty     261
   19.7. Nadzór i opieka pooperacyjna na oddziale intensywnej terapii     263
   19.8. Odrębności znieczulenia w chirurgii naczyniowej kończyn     264
   19.8.1. Operacje naczyniowe poniżej więzadła pachwinowego     264
   19.8.2. Amputacja kończyny dolnej     264
   19.9. Znieczulenie do sympatektomii piersiowej     265
   Rozdział 20. Narzędzia, szwy i protezy naczyniowe – Waldemar Kostewicz     267
   20.1. Wprowadzenie     267
   20.2. Oświetlenie. Okulary     267
   20.3. Szwy naczyniowe     267
   20.4. Klipsownica i klipsy naczyniowe     268
   20.5. Imadła, pincety i nożyczki     269
   20.5.1. Zestaw narzędzi do miniflebektomii (flebektomia Mullera)     270
   20.5.2. Zestaw narzędzi do mikroangiochirurgii     270
   20.6. Zaciski naczyniowe     271
   20.7. Cewniki Fogarty’ego     272
   20.8. Podważki i pętle naczyniowe do udrażniania tętnic     273
   20.9. Zestaw do wytwarzania tunelu dla przeszczepu naczyniowego     274
   20.10 .Walwulotomy     274
   20.11. Angioskopy     275
   20.12. Zgłębnik Nabatoffa     275
   20.13. Sondy do kriochirurgii     275
   20.14. Shunty     276
   20.15. Protezy naczyniowe     276
   20.16. System powlekania pomostu żylnego protezą (ProVena peripheral)     278
   20.17. Łaty naczyniowe     278
   20.18. Narzędzia do endoskopowego podpowięziowego przecinania niewydolnych żył przeszywających     279
   Komentarz – Stanisław Zapalski     279
   Rozdział 21. Podstawy techniki operacyjnej – Piotr Andziak, Zbigniew Biejat, Wojciech Noszczyk     280
   21.1. Wprowadzenie     280
   21.2. Preparowanie     280
   21.3. Nacinanie     281
   21.4. Szwy i zespolenia naczyniowe     282
   21.4.1. Zasady ogólne     282
   21.4.2. Szwy     283
   21.4.3. Zamknięcie nacięcia tętnicy łatą     283
   21.4.4. Zespolenie sposobem „koniec do końca”     284
   21.4.5. Zespolenie sposobem „koniec do boku”     286
   21.5. Technika udrożnienia tętnicy     290
   21.5.1. Udrożnienie otwarte     290
   21.5.2. Udrożnienie półzamknięte     291
   21.5.3. Udrożnienie przez wynicowanie     291
   21.6. Pobieranie i przygotowanie żyły do przeszczepu     292
   21.7. Dobór średnicy i długości protezy z tworzywa sztucznego     293
   21.8. Uszczelnianie protezy krwią     293
   21.9. Najczęstsze błędy techniczne i uszkodzenia naczyń oraz sposoby ich naprawy     293
   21.9.1. Skręcenie przeszczepu     293
   21.9.2. Przeszczep za długi     294
   21.9.3. Przeszczep za krótki     294
   21.9.4. Błędne wykonanie zespolenia „koniec do boku”     294
   21.9.5. Zwężenie zespolenia „koniec do końca”     295
   21.9.6. Zespolenie wykonane pod napięciem     295
   21.9.7. Nieszczelność zespoleń „koniec do końca” protezy z aortą     295
   21.10. Usuwanie zatorów cewnikiem Fogarty’ego     295
   21.11. Wykonanie rozcięcia powięzi goleni (fasciotomia)     295
   21.11.1. Otwarte rozcięcie powięzi goleni     295
   21.11.2. Półzamknięte (podskórne) rozcięcie powięzi goleni     296
   21.12. Rozcięcie powięzi przedramienia i ramienia     296
   21.13. Drenaż ran po operacjach     296
   21.14. Zastosowanie heparyny     296
   Komentarz – Stanisław Zapalski     296
   Rozdział 22. Mikrochirurgia naczyń krwionośnych – Waldemar L. Olszewski     298
   22.1. Ergonometria w mikrochirurgii     298
   22.1.1. Drżenie rąk i jego kontrola     298
   22.1.2. Percepcja wzrokowa     299
   22.1.3. Chwytanie i trzymanie narzędzi     300
   22.1.4. Wyczucie tkanki poprzez narzędzia     301
   22.1.5. Dostosowanie kształtu narzędzi do ręki operatora     301
   22.1.6. Dbałość o narzędzia mikrochirurgiczne     301
   22.2. Instrumentarium mikrochirurgiczne     303
   22.2.1. Szwy     303
   22.2.2. Narzędzia     303
   22.2.3. Aparatura optyczna     303
   22.3. Techniki operacyjne     303
   22.3.1. Zespalania tętnic     303
   22.3.2. Zespalanie żył     304
   22.4. Zapobieganie zakrzepom w zespoleniach     306
   Rozdział 23. Najczęściej stosowane dostępy operacyjne do naczyń – Piotr Andziak     307
   23.1. Wprowadzenie     307
   23.2. Dostęp operacyjny do aorty wstępującej, łuku aorty i tętnic łuku aorty     307
   23.3. Dostęp operacyjny do tętnic szyjnych (w odcinku szyjnym)     308
   23.4. Dostępy operacyjne do tętnicy podobojczykowej     310
   23.4.1. Dostęp operacyjny nadobojczykowy     310
   23.4.2. Dostęp operacyjny podobojczykowy     310
   23.4.3. Dostęp operacyjny przez klatkę piersiową     311
   23.5. Dostępy operacyjne do części szyjnej tętnicy kręgowej     311
   23.5.1. Dostęp operacyjny do odcinka pierwszego     311
   23.5.2. Dostęp operacyjny do odcinka drugiego     311
   23.5.3. Dostęp operacyjny do odcinków trzeciego i czwartego     312
   23.6. Dostęp operacyjny do tętnicy pachowej     312
   23.7. Dostęp operacyjny do tętnicy ramiennej     313
   23.8. Dostęp operacyjny do tętnicy promieniowej     313
   23.9. Dostęp operacyjny do tętnicy łokciowej     314
   23.10 .Dostęp operacyjny do aorty piersiowej     314
   23.11. Dostęp operacyjny do tętnic międzyżebrowych     315
   23.12. Dostęp operacyjny piersiowo-brzuszny do aorty, pnia trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i tętnic nerkowych     315
   23.13. Dostęp operacyjny do pnia trzewnego     316
   23.14. Dostęp operacyjny do tętnicy wątrobowej wspólnej     317
   23.15. Dostęp operacyjny do tętnicy śledzionowej     317
   23.16. Dostęp operacyjny do tętnicy krezkowej górnej     317
   23.17. Dostępy operacyjne do tętnic nerkowych     318
   23.17.1. Dostęp operacyjny przezotrzewnowy     318
   23.17.2. Dostęp operacyjny zaotrzewnowy     319
   23.18. Dostępy operacyjne do dalszego odcinka aorty brzusznej i tętnic biodrowych wspólnych     319
   23.18.1. Dostęp operacyjny przezotrzewnowy     319
   23.18.2. Dostęp operacyjny zaotrzewnowy     320
   23.19. Dostęp operacyjny do tętnicy biodrowej zewnętrznej     321
   23.20. Dostęp operacyjny do tętnicy zasłonowej     321
   23.21. Dostęp operacyjny do tętnicy udowej i tętnicy głębokiej uda     321
   23.22. Dostęp operacyjny do środkowego i dalszego odcinka tętnicy udowej     323
   23.23. Dostępy operacyjne do tętnicy podkolanowej     323
   23.23.1. Dostęp operacyjny udowy     323
   23.23.2. Dostęp operacyjny w dole podkolanowym     324
   23.23.3. Dostęp operacyjny na goleni     324
   23.24. Dostępy operacyjne do tętnicy piszczelowej tylnej     324
   23.24.1. Dostęp operacyjny w bliższej części goleni     324
   23.24.2. Dostęp operacyjny w dalszej części goleni     325
   23.25. Dostęp operacyjny do tętnicy piszczelowej przedniej     325
   23.25.1. Dostęp operacyjny do tętnicy grzbietowej stopy     325
   23.26. Dostęp operacyjny do żyły szyjnej wewnętrznej     325
   23.27. Dostęp operacyjny do żył ramienno-głowowych i żyły głównej górnej     325
   23.28. Dostęp operacyjny do żyły głównej dolnej     325
   23.29. Dostęp operacyjny do żyły śledzionowej     326
   23.30. Dostęp operacyjny do żyły odpiszczelowej     326
   23.31. Dostęp operacyjny do żyły odstrzałkowej     326
   23.32. Dostępy operacyjne do żył przeszywających goleni     326
   23.32.1. Dostęp operacyjny przyśrodkowy     326
   23.32.2. Dostęp operacyjny tylny     326
   23.33. Dostęp operacyjny do żył biodrowych, udowych i podkolanowych     326
   Komentarz – Marek Motyka     327
   Rozdział 24. Dostępy naczyniowe do dializ pozaustrojowych – Andrzej Chmura, Wojciech Rowiński     329
   24.1. Wprowadzenie     329
   24.2. Uwagi ogólne     329
   24.3. Podstawowe zasady wytwarzania przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ     330
   24.4. Anatomia żył powierzchownych kończyny górnej     330
   24.5. Ocena kliniczna naczyń kończyny górnej     331
   24.6. Profilaktyka antybiotykowa     331
   24.7. Wykonanie pierwotnego dostępu naczyniowego     332
   24.7.1. Dostęp naczyniowy w okolicy nadgarstka     332
   24.7.2. Dostęp naczyniowy w zgięciu łokciowym     334
   24.8. Wykonanie wtórnego dostępu naczyniowego     334
   24.8.1. Podskórne przemieszczenie żyły odłokciowej na ramieniu     334
   24.8.2. Wszczepienie protezy naczyniowej z politetrafluoroetylenu     335
   24.9. Powikłania     336
   24.9.1. Postępowanie w innych powikłaniach wczesnych     338
   24.9.2. Postępowanie w powikłaniach późnych     339
   Rozdział 25. Leki stosowane w chorobach naczyń – Barbara Filipek     340
   25.1. Leki przeciwzakrzepowe     340
   25.1.1. Leki hamujące aktywację płytek krwi (leki przeciwpłytkowe)     340
   25.1.2. Leki hamujące krzepnięcie krwi     347
   25.1.3. Leki fibrynolityczne     354
   25.1.4. Leki defibrynujące     356
   25.2. Leki rozszerzające naczynia krwionośne     356
   25.2.1. Uwodornione alkaloidy sporyszu     357
   25.2.2. Kwas nikotynowy i jego pochodne     357
   25.2.3. Inne leki rozszerzające naczynia     358
   25.3. Leki przeciwmiażdżycowe     358
   25.4. Leki flebotropowe     359
   25.4.1. Leki naturalne     359
   25.4.2. Leki syntetyczne     362
  CZĘŚĆ II – CHOROBY ŻYŁ     366
   Rozdział 26. Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych – Jerzy Michalak     367
   26.1. Wprowadzenie     367
   26.2. Etiopatogeneza     367
   26.3. Objawy i rozpoznawanie     367
   26.4. Leczenie     368
   26.4.1. Leczenie zachowawcze     368
   26.4.2. Leczenie operacyjne     369
   26.5. Postacie     370
   26.5.1. Zapalenie zakrzepowe żylaków kończyn dolnych     370
   26.5.2. Zapalenie jatrogenne     370
   26.5.3. Zapalenie wędrujące     370
   26.5.4. Zapalenie septyczne     370
   26.5.5. Choroba Mondora     371
   Rozdział 27. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – Wojciech Noszczyk, Piotr Ciostek     372
   27.1. Wprowadzenie     372
   27.2. Częstość występowania     372
   27.3. Patogeneza     372
   27.4. Czynniki ryzyka     373
   27.5. Zapobieganie u osób hospitalizowanych     375
   27.5.1. Metody fizykalne     376
   27.5.2. Metody farmakologiczne     377
   27.6. Zakrzepica żył goleni i zakrzepica udowo-biodrowa     380
   27.6.1. Objawy i przebieg kliniczny     380
   27.6.2. Powikłania     380
   27.6.3. Rozpoznawanie     380
   27.6.4. Różnicowanie     383
   27.6.5. Leczenie doraźne     383
   27.6.6. Leczenie przeciwzakrzepowe     384
   27.6.7. Leczenie trombolityczne     387
   27.6.8. Leczenie operacyjne     389
   27.6.9. Filtry w żyle głównej     389
   27.7. Siniczy bolesny obrzęk kończyny     389
   27.7.1. Objawy i przebieg kliniczny     389
   27.7.2. Rozpoznawanie     389
   27.7.3. Leczenie zachowawcze     390
   27.7.4. Leczenie operacyjne     390
   27.7.5. Powikłania pooperacyjne     393
   27.8. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych u kobiet w ciąży     393
   27.9. Zakrzepica żył miednicy     394
   27.10 Zakrzepica żyły głównej dolnej     394
   27.10. 1. Etiopatogeneza     394
   27.10. 2. Objawy i przebieg kliniczny     394
   27.10. 3. Leczenie     394
   27.11. Zakrzepica żyły głównej górnej     395
   27.11.1. Etiopatogeneza     395
   27.11.2. Objawy i przebieg kliniczny     395
   27.11.3. Leczenie     396
   27.12. Zakrzepica żyły pachowej i żyły podobojczykowej     396
   27.12.1. Etiopatogeneza     396
   27.12.2. Objawy i przebieg kliniczny     396
   27.12.3. Rozpoznawanie i różnicowanie     397
   27.12.4. Leczenie     397
   27.13. Zapalenie septyczne żył głębokich     397
   Komentarz – Alfred Jerzy Meissner     398
   Rozdział 28. Zator tętnicy płucnej – Marian Zembala, Adam Torbicki, Tadeusz Zębik     401
   28.1. Ostry zator tętnicy płucnej     401
   28.1.1. Wprowadzenie     401
   28.1.2. Częstość występowania i śmiertelność     401
   28.1.3. Etiologia     402
   28.1.4. Patofizjologia     403
   28.1.5. Objawy     404
   28.1.6. Rozpoznawanie     405
   28.1.7. Leczenie zachowawcze     408
   28.1.8. Przezskórne leczenie wewnątrznaczyniowe     410
   28.1.9. Przezskórne wspomaganie krążenia     410
   28.1.10. Leczenie operacyjne     410
   28.1.11. Zapobieganie     412
   28.2. Przewlekłe nadciśnienie płucne zakrzepowo-zatorowe – przewlekły zator tętnicy płucnej     412
   28.2.1. Wprowadzenie     412
   28.2.2. Etiologia i rokowanie     412
   28.2.3. Patofizjologia     413
   28.2.4. Objawy i rozpoznawanie     413
   28.2.5. Leczenie zachowawcze     415
   28.2.6. Wskazania do operacji     415
   28.2.7. Leczenie operacyjne     415
   28.2.8. Powikłania pooperacyjne     415
   28.2.9. Wyniki     416
   Komentarz – Andrzej Biederman, Wojciech Dyk     417
   Rozdział 29. Przewlekła choroba żylna kończyn dolnych – Piotr Ciostek     421
   29.1. Wprowadzenie     421
   29.2. Epidemiologia     421
   29.3. Etiologia     422
   29.3.1. Wrodzona choroba żylna     422
   29.3.2. Pierwotna choroba żylna     422
   29.3.3. Wtórna choroba żylna     423
   29.4. Patogeneza     423
   29.4.1. Teorie dotyczące patogenezy owrzodzeń żylnych goleni     423
   29.4.2. Rola neuropatii     425
   29.5. Klasyfikacja     425
   29.6. Rozpoznawanie – Zygmunt Mackiewicz     428
   29.7. Leczenie     430
   29.7.1. Fizykoterapia i zalecany tryb życia     430
   29.7.2. Leczenie farmakologiczne     432
   29.7.3. Leczenie stopniowanym uciskiem – Zygmunt Mackiewicz     432
   Komentarz – Maciej Skórski     436
   Rozdział 30. Teleangiektazje – Maciej Kielar, Maria Noszczyk     429
   30.1. Wprowadzenie     439
   30.2. Klasyfikacja i objawy     439
   30.3. Leczenie     440
   30.3.1. Obliteracja laserowa     441
   30.3.2. Skleroterapia     443
   30.3.3. Elektrokoagulacja     444
   30.4. Podsumowanie     444
   Rozdział 31. Żylaki kończyn dolnych – Wojciech Noszczyk, Piotr Ciostek     445
   31.1. Wprowadzenie     445
   31.2. Anatomia żył kończyn dolnych     445
   31.3. Etiopatogeneza     447
   31.4. Objawy     449
   31.5. Rozpoznawanie     450
   31.6. Badania dodatkowe     450
   31.7. Różnicowanie     451
   31.8. Leczenie operacyjne     451
   31.8.1. Wskazania i przeciwwskazania     451
   31.8.2. Cele i metody operacji     452
   31.8.3. Operacja metodą Babcocka     452
   31.8.4. Inne metody operacji     456
   31.8.5. Wyniki     458
   31.8.6. Ponowne operacje     459
   31.9. Leczenie obliteracyjne     459
   31.9.1. Wskazania i przeciwwskazania     459
   31.9.2. Metody wstrzykiwania środków obliterujących     460
   31.9.3. Powikłania     460
   31.9.4. Wyniki     460
   31.10. Leczenie zachowawcze     460
   Komentarz – Zbigniew Rybak     461
   Rozdział 32. Owrzodzenie goleni – Zygmunt Mackiewicz     465
   32.1. Wprowadzenie     465
   32.2. Leczenie     466
   32.2.1. Leczenie miejscowe     466
   32.2.2. Wycięcie owrzodzenia     467
   Komentarz – Maciej Skórski     468
   Rozdział 33. Chirurgia żył przeszywających i głębokich kończyn dolnych – Zygmunt Mackiewicz     469
   33.1. Wprowadzenie     469
   33.2. Podpowięziowe przecięcie żył przeszywających     469
   33.2.1. Metoda Lintona     469
   33.2.2. Modyfikacja Feldera     470
   33.2.3. Modyfikacja De Palmy     471
   33.2.4. Wykonanie endoskopowego przecięcia niewydolnych żył     471
   33.3. Zespolenie omijające     471
   33.3.1. Metoda Palmy     472
   33.3.2. Inne zespolenia     473
   33.4. Chirurgia zastawek żylnych     473
   33.4.1. Plastyka zastawek żyły udowej wspólnej     474
   33.4.2. Transpozycja żył     474
   33.4.3. Przeszczepianie zastawek     474
   33.4.4. Wykonanie operacji     476
   33.4.5. Postępowanie pooperacyjne     477
   33.4.6. Wyniki     477
   Komentarz – Maciej Skórski     478
   Rozdział 34. Urazy żył – Jerzy Michalak     479
   34.1. Wprowadzenie     479
   34.2. Przyczyny     479
   34.3. Patogeneza     480
   34.4. Objawy     480
   34.5. Rozpoznawanie     480
   34.6. Leczenie operacyjne     480
   34.7. Powikłania     481
   34.8. Wyniki     481
  Skorowidz
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia