X

  1. Bóle głowy 17
   Klasyfikacja bólów głowy 17
   Diagnostyka 19
   Wywiad 19
   Badanie stanu ogólnego i neurologicznego 20
   Migrena 21
   Leczene 23
   Klasterowy ból głowy 27
   Leczenie 28
   Napięciowy ból głowy 29
   Leczenie 30
   Neuralgia nerwu V 30
   Leczenie 30
   Zapalenie tętnicy skroniowej 30
   Leczenie 31
   Przewlekła napadowa hemikrania 31
   Leczenie 31
   Ból głowy związany ze wzmożeniem ciśnienia śródczaszkowego 31
   Leczenie 32
   Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe (rzekomy guz mózgu) 32
   Leczenie 32
  2. Zawroty głowy 33
   Diagnostyka 34
   Wywiad 34
   Badania fizykalne 34
   Badania pracowniane 36
   Zawroty pochodzące z układu przedsionkowego 37
   Leczenie objawowe 37
   Choroba Méniere'a 38
   Łagodne zawroty położeniowe 38
   Zawroty pourazowe 38
   Ostre toksyczne zapalenie błędnika 39
   Poinfekcyjne zapalenie nerwu przedsionkowego 39
   Choroba lokomocyjna 39
   Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego 40
   Choroby naczyniowe układu nerwowego 40
   Guz kąta mostowo-móżdżkowego 40
   Stwardnienie rozsiane 42
   Migrena podstawna 42
   Padaczka 42
   Procesy patologiczne w móżdżku 42
   Leki powodujące zawroty głowy 42
   Zaburzenia równowagi związane z wiekiem 43
  3. Udar mózgu 44
   Klasyfikacja udarów 44
   Niedokrwienie mózgu i zawał mózgu 45
   Diagnostyka 45
   Leczenie udaru niedokrwiennego w okresie ostrym 49
   Postępowanie ogólnomedyczne 51
   Obrzęk mózgu 53
   Napady padaczkowe 54
   Depresja, apatia i zaburzenia emocjonalne 54
   Leki poprawiające krążenie mózgowe 55
   Inne leki 57
   Rehabilitacja 58
   Szczególne postaci udaru niedokrwiennego 58
   Krwotok mózgowy 59
   Leczenie 60
   Wtórna profilaktyka udaru 60
   Leki przeciwpłytkowe 63
   Doustne antykoagulanty 64
   Operacja tętnic szyjnych 65
   Krwotok podpajęczynówkowy 66
   Diagnostyka 66
   Leczenie 67
  4. Padaczka 70
   Klasyfikacja napadów (uproszczona) 70
   Napady częściowe (ogniskowe) 70
   Napady uogólnione 71
   Stan padaczkowy 72
   Szczególne postaci padaczek i napadów drgawkowych 72
   Zaburzenia psychiczne w padaczce 73
   Zaburzenia zależne od schorzenia mózgu powodującego padaczkę 73
   Zaburzenia związane bezpośrednio z napadami 73
   Diagnostyka 74
   Różnicowanie 75
   Leczenie 75
   Ogólne zasady leczenia 75
   Leki przeciwpadaczkowe 78
   Leczenie stanu padaczkowego 85
   Leczenie podczas ciąży, porodu i laktacji 87
   Leczenie chirurgiczne 88
   Leczenie drgawek gorączkowych 88
   Poradnictwo w padaczce 89
   Wybór zawodu 89
   Poradnictwo genetyczne 89
  5. Otępienie 90
   Ocena sprawności umysłowej 90
   Diagnostyka 92
   Otępienie na tle procesu pierwotnie zwyrodnieniowego 93
   Choroba Alzheimera 93
   Otępienie z ciałkami Lewy'ego 98
   Choroba Picka 98
   Otępienie czołowo-skroniowe 99
   Otępienie czołowo-skroniowe z chorobą neuronu ruchowego 99
   Zespoły otępienne w przebiegu innych chorób 99
   Otępienie naczyniopochodne 100
   Otępienie w wyniku guzów mózgu 101
   Otępienie na skutek alkoholizmu 101
   Otępienie w wyniku przyjmowania leków 102
   Otępienie na skutek niedoboru witaminy B12 102
   Zaburzenia hormonalne a otępienie 102
   Choroby przewlekłe powodujące otępienie 102
   Wodogłowie normotensyjne 103
   Choroba Creutzfeldta i Jakoba 104
   Choroba Huntingtona 104
  6. Choroby układu pozapiramidowego 105
   Choroba Parkinsona 105
   Diagnostyka 105
   Rokowanie 107
   Leczenie 107
   Polekowe zespoły pozapiramidowe 113
   Pląsawica Huntingtona 115
   Diagnostyka 115
   Rokowanie 115
   Leczenie 116
   Choroba Wilsona 116
   Diagnostyka 116
   Rokowanie 117
   Leczenie 117
   Zapobieganie 118
   Dystonia 119
   Klasyfikacja dystonii 119
   Diagnostyka 119
   Rokowanie 120
   Leczenie 120
   Kurcz powiek 120
   Diagnostyka 121
   Leczenie 121
   Zespoły tików 122
   Diagnostyka 122
   Rokowanie 122
   Leczenie 122
   Balizm 123
   Diagnostyka 123
   Rokowanie 123
   Leczenie 124
   Drżenie 124
   Leczenie 125
   Mioklonie 126
   Diagnostyka 126
   Rokowanie 126
   Leczenie 126
   Zespół niespokojnych nóg 127
   Leczenie 127
  7. Stwardnienie rozsiane 128
   Objawy 128
   Diagnostyka 129
   Rokowanie 131
   Leczenie 132
   Łagodzenie następstw rzutu 132
   Zapobieganie postępowi choroby 134
   Leczenie objawowe 137
   Rehabilitacja 144
  8. Zakażenia 145
   Diagnostyka 145
   Wywiad 145
   Badanie chorego 146
   Badania podstawowe 146
   Inne badania 147
   Powikłania ogólnomedyczne 147
   Ropne bakteryjne zapalenie opon 148
   Zasady leczenia antybiotykami 148
   Wybór antybiotyku 149
   Powikłania ropnego zapalenia opon 151
   Rokowanie 153
   Ropień mózgu 153
   Leczenie 154
   Gruźlica układu nerwowego 154
   Gruźlicze zapalenie opon 154
   Gruźliczak 155
   Leczenie 155
   Grzybicze zapalenie opon 156
   Leczenie 157
   Kiła układu nerwowego 157
   Diagnostyka 157
   Kiła bezobjawowa układu nerwowego 158
   Kiła objawowa układu nerwowego 159
   Kiła wrodzona układu nerwowego 161
   Borelioza 161
   Zakażenia wirusowe 162
   Aseptyczne łagodne zapalenie opon i mózgu 162
   Opryszczkowe zapalenie mózgu 163
   Zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego 163
   Inne zakażenia enterowirusami 164
   Wścieklizna 164
   Zakażenie HIV (AIDS) 165
   Choroba Creutzfeldta i Jakoba 166
   Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) 166
   Podostra encefalopatia różyczkowa 167
   Encefalopatie poinfekcyjne 167
   Półpasiec 168
   Toksoplazmoza 168
   Wągrzyca 169
   Włośnica 170
  9. Nowotwory 171
   Diagnostyka 172
   Leczenie 173
   Leczenie chirurgiczne 173
   Radioterapia 174
   Chemioterapia 174
   Leczenie objawowe przeciwobrzękowe 174
   Klasyfikacja nowotworów układu nerwowego 175
   Guzy mózgu 176
   Glejaki 176
   Oponiak 178
   Nerwiak osłonkowy nerwu słuchowego 179
   Guzy przysadki 179
   Mikrogruczolaki 179
   Makrogruczolaki 180
   Guzy w okolicy szyszynki 180
   Wyściółczak 181
   Czaszkogardlak 181
   Naczyniak płodowy 181
   Pierwotne chłoniaki mózgu 182
   Przerzuty do mózgu 182
   Rakowatość opon i nacieki limfatyczne w oponach 183
   Guzy kanału kręgowego 184
   Nerwiak osłonkowy 184
   Oponiak 184
   Gwiaździak i wyściółczak 184
   Przerzuty do rdzenia 185
   Zespoły neurologiczne występujące w przebiegu nowotworów 185
   Zespoły paraneoplastyczne 185
   Encefalopatia metaboliczna 187
   Choroby naczyniowe 188
   Postępująca podostra encefalopatia wieloogniskowa 188
  10. Choroby mięśni 189
   Dystrofie mięśniowe 189
   Rozpoznanie 190
   Leczenie 190
   Profilaktyka 191
   Dystrofia miotoniczna 191
   Rozpoznanie 192
   Leczenie 193
   Profilaktyka 193
   Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe 193
   Leczenie 194
   Rhabdomyolisis (mioglobinuria) 194
   Leczenie 194
   Osłabienie siły mięśniowej związane z chorobami ogólnoustrojowymi 195
   Leczenie 195
   Porażenie okresowe 195
   Miastenia 196
   Leczenie 197
   Przełom 200
   Miastenia oczna 201
   Miastenia a ciąża 201
   Miastenia u noworodków 201
   Zespół miasteniczny Lamberta i Eatona 202
   Leczenie 202
   Botulizm 202
   Leczenie 203
   Tężec 203
   Leczenie 203
   Profilaktyka 204
  11. Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego 205
   Radikulopatie 208
   Polineuropatie 209
   Leczenie 209
   Ostre idiopatyczne demielinizacyjne zapalenie wielokorzeniowo-nerwowe 209
   Przewlekłe demielinizacyjne zapalenie wielokorzeniowo-nerwowe 211
   Cukrzyca 211
   Neuropatie toksyczne 213
   Neuropatie z niedoborów 213
   HIV 214
   Mononeuropatie 214
   Leczenie 215
   Neuropatie z ucisku 215
   Idiopatyczne uszkodzenie nerwu VII (twarzowego) 216
   Uszkodzenie kilku pojedynczych nerwów (mononeuropatia mnoga) 218
   Uszkodzenie splotu barkowego 218
   Uszkodzenie górnej części splotu barkowego 218
   Uszkodzenie dolnej części splotu barkowego 218
   Zapalenie splotu barkowego 219
  12. Choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego 220
   Choroby kręgosłupa wywołujące ból 220
   Przepuklina jądra miażdżystego w odcinku krzyżowo-lędźwiowym 221
   Przepuklina jądra miażdżystego w obrębie szyi 224
   Przepuklina jądra miażdżystego w odcinku piersiowym 225
   Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa (spondylosis) 226
   Kręgozmyk (spondylolisthesis) 226
   Uszkodzenie rdzenia kręgowego wymagające nagłej interwencji 227
   Uszkodzenie neuronu ruchowego 228
   Rokowanie 229
   Leczenie 230
   Rdzeniowy zanik mięśni u dzieci 232
  13. Śpiączka i zaburzenia świadomości, śmierć mózgu, stan wegetatywny 233
   Śpiączka i zaburzenia świadomości 233
   Diagnostyka 234
   Postępowanie 239
   Śmierć mózgu 239
   Diagnostyka 240
   Przewlekła śpiączka i stan wegetatywny 240
   Diagnostyka 241
   Rokowanie 241
   Postępowanie 242
  14. Urazy głowy 243
   Postępowanie 244
   Postępowanie z chorym z zaburzeniami przytomności 244
   Postępowanie w zależności od rodzaju urazu 246
   Powikłania pourazowe 249
  15. Zatrucia i uzależnienia lekowe 252
   Opioidy 253
   Leki uspokajające i nasenne 254
   Karbamazepina 256
   Alkohol etylowy 257
   Alkohol metylowy 259
   Insektycydy fosforoorganiczne (inhibitory acetylocholinesterazy) 260
   Zatrucie ołowiem 261
   Zatrucie rtęcią 263
  Piśmiennictwo 265
  Skorowidz
Leczenie w neurologii. Kompendium
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

288

Kategoria

Neurologia

ISBN-13

978-83-2002-564-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Anna Członkowska
4.5 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka zawiera wskazówki dotyczące terapii podstawowych chorób neurologicznych (m.in. padaczki, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego) i objawów neurologicznych (m.in. bólów i zawrotów głowy). Autorzy przedstawili także podstawowe informacje na temat objawów klinicznych i metod diagnostycznych poszczególnych jednostek chorobowych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
1
1
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!