Neurologia

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

59,6074,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W części I przedstawiono wiadomości z neuroanatomii i neurofizjologii, badania neurologiczne i najważniejsze objawy i zespoły kliniczne układu nerwowego. W części II omówiono najistotniejsze jednostki nozologiczne i zespoły objawowe - ich etiologie, patogenezę, objawy kliniczne, podstawy diagnostyki oraz możliwości terapii i profilaktyki. Część III obejmuje wiadomości fakultatywne, przeznaczone dla studentów szczególnie zainteresowanych neurologią - objawy neurologiczne w chorobach narządów wewnętrznych. Objawy psychopatologiczne w chorobach układu nerwowego i niepożądane objawy neurologiczne wywołane stosowaniem leków, a także podstawowe wiadomości o najczęściej spotykanych encefalopatiach. Do podręcznika jest dołączona płyta CD, zawierająca test dotyczący wiadomości z neurologii oraz filmy z wybranymi zespołami i objawami neurologicznymi. Książka dla studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych.


Liczba stron748
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3244-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE DO NEUROLOGII    14
   ROZDZIAŁ 1. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego – Janusz Moryś    15
   Układ ruchu    15
   Układy czucia    23
   Układ wzroku    28
   Układ słuchu i równowagi    33
   Układ limbiczny    37
   ROZDZIAŁ 2. Badanie neurologiczne – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda    44
   Ogólna ocena zachowania się pacjenta, wyglądu i sposobu poruszania    44
   Wywiad chorobowy – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda    44
   Badanie przedmiotowe – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda    49
   Schemat badania neurologicznego – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda    96
   Badanie chorego z zaburzeniami świadomości oraz chorego nieprzytomnego – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda    97
   ROZDZIAŁ 3. Zespoły objawowe w neurologii – Sławomir Michalak, Jan P. Mejnartowicz    100
   Zaburzenia świadomości    100
   Zespoły i objawy neuropsychologiczne    106
   Zespół oponowy    109
   Zaburzenia widzenia, spojrzenia, źreniczne i gałkoruchowe    110
   Zespoły nerwów czaszkowych    114
   Zaburzenia siły mięśniowej    118
   Zaburzenia czucia    126
   Zaburzenia koordynacji i zawroty głowy    130
   Zaburzenia ruchowe i ruchy mimowolne    135
   Zaburzenia czynności pęcherza moczowego i zaburzenia oddechu    141
   ROZDZIAŁ 4. Badania laboratoryjne w chorobach układu nerwowego – Sławomir Michalak, Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda, Mikołaj Pawlak, Jan P. Mejnartowicz    144
   Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego    144
   Znaczenie podstawowych badań hematologicznych w chorobach układu nerwowego    150
   Znaczenie badania moczu w chorobach układu nerwowego    151
   Badania biochemiczne w chorobach układu nerwowego    152
   Badania układu krzepnięcia    153
   Badania układu wydzielania wewnętrznego    153
   Badania laboratoryjne (biochemiczne) w podstawowej diagnostyce chorób mięśni    153
   Badania immunologiczne w chorobach układu nerwowego    154
   Diagnostyka neurogenetyczna – Jan P. Mejnartowicz    154
   Badania elektrofizjologiczne w praktyce neurologicznej – Adam Niezgoda    167
   Badania ultrasonograficzne w neurologii (neurosonologia) – Radosław Kaźmierski    181
   Techniki neuroobrazowe w diagnostyce neurologicznej – Mikołaj Pawlak    190
   ROZDZIAŁ 5. Wprowadzenie do neuropatologii – Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz    196
   Badanie pośmiertne mózgowia i rdzenia kręgowego (technika sekcji stosowana w neuropatologii)    196
   Wybrane techniki neuropatologiczne    198
   Wybrane kategorie zmian neuropatologicznych    204
   ROZDZIAŁ 6. Badanie neuropsychologiczne i jego rola w procesie diagnostycznym w neurologii – Renata Modestowicz    207
   Badanie neuropsychologiczne – zakres zagadnień    207
   Cel badania neuropsychologicznego    208
   Metody stosowane w badaniu neuropsychologicznym    209
  CZĘŚĆ II – NEUROLOGIA KLINICZNA    217
   ROZDZIAŁ 1. Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego i choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i liczby chromosomów – Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska    219
   Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego    219
   Choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i liczby chromosomów    225
   ROZDZIAŁ 2. Fakomatozy – Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska    233
   Nerwiakowłókniakowatość    233
   Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a; choroba Bourneville’a–Pringle’a)    235
   Zespół Sturge’a-Webera (naczyniakowatość twarzowo-mózgowa)    237
   Choroba von Hippla-Lindaua (naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa)    238
   ROZDZIAŁ 3. Zaburzenia metaboliczne i inne genetycznie uwarunkowane choroby układu nerwowego – Tomasz Sobów, Anna Tylki-Szymańska, Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski    240
   Choroby lizosomalne – Anna Tylki-Szymańska    240
   Zaburzenia metabolizmu miedzi – Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski    248
   Choroba Huntingtona, ataksje rdzeniowo-móżdżkowe i inne choroby wywołane zmianą liczby powtarzalnych sekwencji DNA – Tomasz Sobów    253
   ROZDZIAŁ 4. Zespoły otępienne – Tomasz Sobów, Paweł P. Liberski    259
   Otępienie    259
   Choroba Alzheimera    265
   Otępienie naczyniopochodne    272
   Otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie w chorobie Parkinsona    275
   Otępienie czołowo-skroniowe    277
   ROZDZIAŁ 5. Choroby układu pozapiramidowego – Urszula Fiszer, Andrzej Bogucki    281
   Choroba Parkinsona    282
   Postępujące porażenie nadjądrowe    286
   Zanik wieloukładowy    287
   Drżenie samoistne    289
   Zespół niespokojnych nóg    291
   Dystonie    292
   Choroba Wilsona    296
   Zespół Gillesa de la Tourette’a    296
   ROZDZIAŁ 6. Choroba neuronu ruchowego i choroby rdzenia kręgowego – Andrzej Bogucki, Urszula Fiszer    298
   Stwardnienie zanikowe boczne    298
   Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki    300
   Zespół postpolio    302
   Rdzeniowy zanik mięśni. Postaci dziecięce    303
   ROZDZIAŁ 7. Choroby nerwowo-mięśniowe – Irena Hausmanowa-Petrusewicz    305
   Dystrofinopatie    305
   Kanałopatie    316
   Nukleopatie    318
   Miopatie wrodzone    320
   ROZDZIAŁ 8. Miastenia i zespoły miasteniczne – Maria H. Strugalska-Cynowska    324
   Miastenia rzekomoporaźna    324
   Zespoły miasteniczne    331
   Leczenie miastenii    332
   ROZDZIAŁ 9. Zatrucia i zespoły niedoborowe układu nerwowego – Wojciech Kozubski, Halina Sinczuk-Walczak    335
   Zatrucia przemysłowe – Halina Sinczuk-Walczak    335
   Objawy neurologiczne w zespole zależności alkoholowej – Wojciech Kozubski    341
   Wpływ farmakologicznych środków uzależniających na układ nerwowy – Wojciech Kozubski    345
   Zespoły niedoborowe układu nerwowego – Wojciech Kozubski    349
   ROZDZIAŁ 10. Choroby infekcyjne układu nerwowego – Jacek Juszczyk, Paweł P. Liberski, Alicja Kurnatowska    359
   Wprowadzenie – Jacek Juszczyk    359
   Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu – Jacek Juszczyk    360
   Wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu – Jacek Juszczyk    380
   Choroby wywołane przez grzyby – Paweł P. Liberski, Alicja Kurnatowska    405
   Choroby pasożytnicze – Paweł P. Liberski, Alicja Kurnatowska    408
   Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywołane przez priony – Paweł P. Liberski    414
   ROZDZIAŁ 11 . Choroby naczyniowe układu nerwowego – Wojciech Kozubski    424
   Udar mózgu    424
   Przemijające napady niedokrwienne mózgu    440
   Badania laboratoryjne wykonywane w przypadku niedokrwiennego udaru mózgu    442
   Postępowanie w ostrym okresie niedokrwiennego udaru mózgu    451
   Postępowanie profilaktyczne w zespołach niedokrwiennych    454
   Krwotoczny udar mózgu    456
   Tętniaki ośrodkowego układu nerwowego i krwotok podpajęczynówkowy    459
   Zakrzep żylny wewnątrzczaszkowy    465
   Encefalopatia nadciśnieniowa    467
   ROZDZIAŁ 12. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i neurologiczne zespoły paranowotworowe – Dariusz J. Jaskólski, Paweł P. Liberski, Sławomir Michalak    468
   Epidemiologia    468
   Objawy kliniczne    468
   Nowotwory wewnątrzczaszkowe    473
   Nowotwory kanału kręgowego    487
   Neurologiczne zespoły paranowotworowe – Sławomir Michalak    489
   ROZDZIAŁ 13. Stwardnienie rozsiane i inne zespoły demielinizacyjne – Anna Członkowska    499
   Stwardnienie rozsiane    499
   Poinfekcyjne i poszczepienne zapalenie mózgu i rdzenia    523
   ROZDZIAŁ 14. Choroby i zespoły objawowe obwodowego układu nerwowego – Hanna Drac, Wojciech Kozubski    525
   Rozpoznanie i podział neuropatii    525
   Ostre zapalne poliradikulopatie    534
   Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna    537
   Wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia    538
   Neuropatie w monoklonalnych gammapatiach    539
   Neuropatie w zapaleniach naczyń    542
   Neuropatie paranowotworowe    543
   Neuropatie towarzyszące chorobom zakaźnym    543
   Neuropatie w przebiegu chorób narządowych    543
   Neuropatia cukrzycowa    546
   Neuropatie niedoborowe i toksyczne    551
   Neuropatie uwarunkowane genetycznie .    551
   Polineuropatia w przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych    556
   Uszkodzenia nerwów czaszkowych – Wojciech Kozubski    558
   ROZDZIAŁ 15. Urazy głowy i rdzenia kręgowego – Dariusz J. Jaskólski    578
   Urazy głowy    578
   Urazy rdzenia kręgowego    593
   ROZDZIAŁ 16. Padaczka – Joanna Jędrzejczak    599
   Epidemiologia    600
   Badanie neuropatologiczne    600
   Etiologia    601
   Patofizjologia    601
   Objawy kliniczne    602
   Stan padaczkowy    607
   Diagnostyka    607
   Leczenie    610
   Zapobieganie    616
   Diagnostyka różnicowa    616
   ROZDZIAŁ 17. Bóle i neuralgie w zakresie głowy i twarzy – Wojciech Kozubski, Izabela Domitrz    619
   Ogólna symptomatologia i podstawy diagnostyki bólów głowy    619
   Migrena    622
   Ból głowy o typie napięciowym    633
   Klasterowy ból głowy i przewlekła napadowa hemikrania    634
   Szyjnopochodny ból głowy    637
   Bóle głowy objawowe    639
   Nerwobóle w obrębie głowy i twarzy    646
   ROZDZIAŁ 18. Zawroty głowy – Anita Geppert    650
   Definicja i klasyfikacja zawrotów głowy    650
   Badania diagnostyczne funkcji układu przedsionkowego    651
   Schorzenia obwodowej części układu przedsionkowego    651
   Schorzenia ośrodkowej części układu przedsionkowego    653
   Leki stosowane w terapii zawrotów głowy    654
   Wnioski    654
   ROZDZIAŁ 19. Zespoły objawowe powstające z uwięźnięcia – Dariusz J. Jaskólski    656
   Wiadomości ogólne    656
   Zespoły tunelowe kończyny górnej    657
   Zespół górnego otworu klatki piersiowej    665
   Zespoły tunelowe kończyny dolnej    668
   Zespoły korzeniowe    671
  CZĘŚĆ III – ADDENDUM    684
   ROZDZIAŁ 1. Zaburzenia neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych narządów wewnętrznych – Maria Łukasik    685
   Napady padaczkowe    685
   Objawy pozapiramidowe    689
   Mioklonie    692
   Ataksja    693
   Zespół otępienny    693
   Choroba neuronu ruchowego    694
   ROZDZIAŁ 2. Objawy psychopatologiczne i zaburzenia psychiczne w chorobach układu nerwowego – Tomasz Sobów    696
   Zaburzenia psychiczne a zaburzenia neurologiczne    696
   Trudności w rozpoznawaniu zaburzeń psychicznych w praktyce neurologicznej.    697
   Zaburzenia „czynnościowe”    697
   Zaburzenia psychiczne a ryzyko samobójstwa    699
   Zaburzenia świadomości (majaczenie)    699
   Zaburzenia afektywne w chorobach neurologicznych    701
   Zaburzenia lękowe w chorobach neurologicznych    703
   Zaburzenia psychotyczne w chorobach neurologicznych    706
   ROZDZIAŁ 3. Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków – Katarzyna Kotulska, Sergiusz Jóźwiak    708
   Złośliwy zespół poneuroleptyczny    711
   Zespół serotoninowy    712
   Bóle głowy    713
   Bezsenność    713
   Zaburzenia świadomości    714
   Zaburzenia ruchowe    714
   Zespoły otępienne    716
   Miopatie    717
   Neuropatia nerwu wzrokowego    718
   Polineuropatie    718
   Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej    719
   Krwotok mózgowy    719
   Drgawki    719
   Mielinoliza środkowa mostu    720
   Działania niepożądane leków przeciwpadaczkowych    720
   Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Parkinsona    722
   Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Alzheimera    723
   ROZDZIAŁ 4. Encefalopatie – Maria Łukasik    724
   Encefalopatia wrotna    724
   Encefalopatia w przebiegu piorunującej niewydolności wątroby    727
   Encefalopatia mocznicowa    727
   Podializacyjne zaburzenia neurologiczne    729
   Encefalopatia nadciśnieniowa    730
   Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna    731
   Encefalopatia hipoglikemiczna    732
  Skorowidz    734
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia