Neurologia

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

81,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W części I przedstawiono wiadomości z neuroanatomii i neurofizjologii, badania neurologiczne i najważniejsze objawy i zespoły kliniczne układu nerwowego. W części II omówiono najistotniejsze jednostki nozologiczne i zespoły objawowe - ich etiologie, patogenezę, objawy kliniczne, podstawy diagnostyki oraz możliwości terapii i profilaktyki. Część III obejmuje wiadomości fakultatywne, przeznaczone dla studentów szczególnie zainteresowanych neurologią - objawy neurologiczne w chorobach narządów wewnętrznych. Objawy psychopatologiczne w chorobach układu nerwowego i niepożądane objawy neurologiczne wywołane stosowaniem leków, a także podstawowe wiadomości o najczęściej spotykanych encefalopatiach. Do podręcznika jest dołączona płyta CD, zawierająca test dotyczący wiadomości z neurologii oraz filmy z wybranymi zespołami i objawami neurologicznymi. Książka dla studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych.


Liczba stron748
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3244-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE DO NEUROLOGII     14
   ROZDZIAŁ 1. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego – Janusz Moryś     15
   Układ ruchu     15
   Układy czucia     23
   Układ wzroku     28
   Układ słuchu i równowagi     33
   Układ limbiczny     37
   ROZDZIAŁ 2. Badanie neurologiczne – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda     44
   Ogólna ocena zachowania się pacjenta, wyglądu i sposobu poruszania     44
   Wywiad chorobowy – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda     44
   Badanie przedmiotowe – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda     49
   Schemat badania neurologicznego – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda     96
   Badanie chorego z zaburzeniami świadomości oraz chorego nieprzytomnego – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda     97
   ROZDZIAŁ 3. Zespoły objawowe w neurologii – Sławomir Michalak, Jan P. Mejnartowicz     100
   Zaburzenia świadomości     100
   Zespoły i objawy neuropsychologiczne     106
   Zespół oponowy     109
   Zaburzenia widzenia, spojrzenia, źreniczne i gałkoruchowe     110
   Zespoły nerwów czaszkowych     114
   Zaburzenia siły mięśniowej     118
   Zaburzenia czucia     126
   Zaburzenia koordynacji i zawroty głowy     130
   Zaburzenia ruchowe i ruchy mimowolne     135
   Zaburzenia czynności pęcherza moczowego i zaburzenia oddechu     141
   ROZDZIAŁ 4. Badania laboratoryjne w chorobach układu nerwowego – Sławomir Michalak, Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda, Mikołaj Pawlak, Jan P. Mejnartowicz     144
   Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego     144
   Znaczenie podstawowych badań hematologicznych w chorobach układu nerwowego     150
   Znaczenie badania moczu w chorobach układu nerwowego     151
   Badania biochemiczne w chorobach układu nerwowego     152
   Badania układu krzepnięcia     153
   Badania układu wydzielania wewnętrznego     153
   Badania laboratoryjne (biochemiczne) w podstawowej diagnostyce chorób mięśni     153
   Badania immunologiczne w chorobach układu nerwowego     154
   Diagnostyka neurogenetyczna – Jan P. Mejnartowicz     154
   Badania elektrofizjologiczne w praktyce neurologicznej – Adam Niezgoda     167
   Badania ultrasonograficzne w neurologii (neurosonologia) – Radosław Kaźmierski     181
   Techniki neuroobrazowe w diagnostyce neurologicznej – Mikołaj Pawlak     190
   ROZDZIAŁ 5. Wprowadzenie do neuropatologii – Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz     196
   Badanie pośmiertne mózgowia i rdzenia kręgowego (technika sekcji stosowana w neuropatologii)     196
   Wybrane techniki neuropatologiczne     198
   Wybrane kategorie zmian neuropatologicznych     204
   ROZDZIAŁ 6. Badanie neuropsychologiczne i jego rola w procesie diagnostycznym w neurologii – Renata Modestowicz     207
   Badanie neuropsychologiczne – zakres zagadnień     207
   Cel badania neuropsychologicznego     208
   Metody stosowane w badaniu neuropsychologicznym     209
  CZĘŚĆ II – NEUROLOGIA KLINICZNA     217
   ROZDZIAŁ 1. Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego i choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i liczby chromosomów – Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska     219
   Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego     219
   Choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i liczby chromosomów     225
   ROZDZIAŁ 2. Fakomatozy – Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska     233
   Nerwiakowłókniakowatość     233
   Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a; choroba Bourneville’a–Pringle’a)     235
   Zespół Sturge’a-Webera (naczyniakowatość twarzowo-mózgowa)     237
   Choroba von Hippla-Lindaua (naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa)     238
   ROZDZIAŁ 3. Zaburzenia metaboliczne i inne genetycznie uwarunkowane choroby układu nerwowego – Tomasz Sobów, Anna Tylki-Szymańska, Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski     240
   Choroby lizosomalne – Anna Tylki-Szymańska     240
   Zaburzenia metabolizmu miedzi – Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski     248
   Choroba Huntingtona, ataksje rdzeniowo-móżdżkowe i inne choroby wywołane zmianą liczby powtarzalnych sekwencji DNA – Tomasz Sobów     253
   ROZDZIAŁ 4. Zespoły otępienne – Tomasz Sobów, Paweł P. Liberski     259
   Otępienie     259
   Choroba Alzheimera     265
   Otępienie naczyniopochodne     272
   Otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie w chorobie Parkinsona     275
   Otępienie czołowo-skroniowe     277
   ROZDZIAŁ 5. Choroby układu pozapiramidowego – Urszula Fiszer, Andrzej Bogucki     281
   Choroba Parkinsona     282
   Postępujące porażenie nadjądrowe     286
   Zanik wieloukładowy     287
   Drżenie samoistne     289
   Zespół niespokojnych nóg     291
   Dystonie     292
   Choroba Wilsona     296
   Zespół Gillesa de la Tourette’a     296
   ROZDZIAŁ 6. Choroba neuronu ruchowego i choroby rdzenia kręgowego – Andrzej Bogucki, Urszula Fiszer     298
   Stwardnienie zanikowe boczne     298
   Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki     300
   Zespół postpolio     302
   Rdzeniowy zanik mięśni. Postaci dziecięce     303
   ROZDZIAŁ 7. Choroby nerwowo-mięśniowe – Irena Hausmanowa-Petrusewicz     305
   Dystrofinopatie     305
   Kanałopatie     316
   Nukleopatie     318
   Miopatie wrodzone     320
   ROZDZIAŁ 8. Miastenia i zespoły miasteniczne – Maria H. Strugalska-Cynowska     324
   Miastenia rzekomoporaźna     324
   Zespoły miasteniczne     331
   Leczenie miastenii     332
   ROZDZIAŁ 9. Zatrucia i zespoły niedoborowe układu nerwowego – Wojciech Kozubski, Halina Sinczuk-Walczak     335
   Zatrucia przemysłowe – Halina Sinczuk-Walczak     335
   Objawy neurologiczne w zespole zależności alkoholowej – Wojciech Kozubski     341
   Wpływ farmakologicznych środków uzależniających na układ nerwowy – Wojciech Kozubski     345
   Zespoły niedoborowe układu nerwowego – Wojciech Kozubski     349
   ROZDZIAŁ 10. Choroby infekcyjne układu nerwowego – Jacek Juszczyk, Paweł P. Liberski, Alicja Kurnatowska     359
   Wprowadzenie – Jacek Juszczyk     359
   Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu – Jacek Juszczyk     360
   Wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu – Jacek Juszczyk     380
   Choroby wywołane przez grzyby – Paweł P. Liberski, Alicja Kurnatowska     405
   Choroby pasożytnicze – Paweł P. Liberski, Alicja Kurnatowska     408
   Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywołane przez priony – Paweł P. Liberski     414
   ROZDZIAŁ 11 . Choroby naczyniowe układu nerwowego – Wojciech Kozubski     424
   Udar mózgu     424
   Przemijające napady niedokrwienne mózgu     440
   Badania laboratoryjne wykonywane w przypadku niedokrwiennego udaru mózgu     442
   Postępowanie w ostrym okresie niedokrwiennego udaru mózgu     451
   Postępowanie profilaktyczne w zespołach niedokrwiennych     454
   Krwotoczny udar mózgu     456
   Tętniaki ośrodkowego układu nerwowego i krwotok podpajęczynówkowy     459
   Zakrzep żylny wewnątrzczaszkowy     465
   Encefalopatia nadciśnieniowa     467
   ROZDZIAŁ 12. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i neurologiczne zespoły paranowotworowe – Dariusz J. Jaskólski, Paweł P. Liberski, Sławomir Michalak     468
   Epidemiologia     468
   Objawy kliniczne     468
   Nowotwory wewnątrzczaszkowe     473
   Nowotwory kanału kręgowego     487
   Neurologiczne zespoły paranowotworowe – Sławomir Michalak     489
   ROZDZIAŁ 13. Stwardnienie rozsiane i inne zespoły demielinizacyjne – Anna Członkowska     499
   Stwardnienie rozsiane     499
   Poinfekcyjne i poszczepienne zapalenie mózgu i rdzenia     523
   ROZDZIAŁ 14. Choroby i zespoły objawowe obwodowego układu nerwowego – Hanna Drac, Wojciech Kozubski     525
   Rozpoznanie i podział neuropatii     525
   Ostre zapalne poliradikulopatie     534
   Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna     537
   Wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia     538
   Neuropatie w monoklonalnych gammapatiach     539
   Neuropatie w zapaleniach naczyń     542
   Neuropatie paranowotworowe     543
   Neuropatie towarzyszące chorobom zakaźnym     543
   Neuropatie w przebiegu chorób narządowych     543
   Neuropatia cukrzycowa     546
   Neuropatie niedoborowe i toksyczne     551
   Neuropatie uwarunkowane genetycznie .     551
   Polineuropatia w przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych     556
   Uszkodzenia nerwów czaszkowych – Wojciech Kozubski     558
   ROZDZIAŁ 15. Urazy głowy i rdzenia kręgowego – Dariusz J. Jaskólski     578
   Urazy głowy     578
   Urazy rdzenia kręgowego     593
   ROZDZIAŁ 16. Padaczka – Joanna Jędrzejczak     599
   Epidemiologia     600
   Badanie neuropatologiczne     600
   Etiologia     601
   Patofizjologia     601
   Objawy kliniczne     602
   Stan padaczkowy     607
   Diagnostyka     607
   Leczenie     610
   Zapobieganie     616
   Diagnostyka różnicowa     616
   ROZDZIAŁ 17. Bóle i neuralgie w zakresie głowy i twarzy – Wojciech Kozubski, Izabela Domitrz     619
   Ogólna symptomatologia i podstawy diagnostyki bólów głowy     619
   Migrena     622
   Ból głowy o typie napięciowym     633
   Klasterowy ból głowy i przewlekła napadowa hemikrania     634
   Szyjnopochodny ból głowy     637
   Bóle głowy objawowe     639
   Nerwobóle w obrębie głowy i twarzy     646
   ROZDZIAŁ 18. Zawroty głowy – Anita Geppert     650
   Definicja i klasyfikacja zawrotów głowy     650
   Badania diagnostyczne funkcji układu przedsionkowego     651
   Schorzenia obwodowej części układu przedsionkowego     651
   Schorzenia ośrodkowej części układu przedsionkowego     653
   Leki stosowane w terapii zawrotów głowy     654
   Wnioski     654
   ROZDZIAŁ 19. Zespoły objawowe powstające z uwięźnięcia – Dariusz J. Jaskólski     656
   Wiadomości ogólne     656
   Zespoły tunelowe kończyny górnej     657
   Zespół górnego otworu klatki piersiowej     665
   Zespoły tunelowe kończyny dolnej     668
   Zespoły korzeniowe     671
  CZĘŚĆ III – ADDENDUM     684
   ROZDZIAŁ 1. Zaburzenia neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych narządów wewnętrznych – Maria Łukasik     685
   Napady padaczkowe     685
   Objawy pozapiramidowe     689
   Mioklonie     692
   Ataksja     693
   Zespół otępienny     693
   Choroba neuronu ruchowego     694
   ROZDZIAŁ 2. Objawy psychopatologiczne i zaburzenia psychiczne w chorobach układu nerwowego – Tomasz Sobów     696
   Zaburzenia psychiczne a zaburzenia neurologiczne     696
   Trudności w rozpoznawaniu zaburzeń psychicznych w praktyce neurologicznej.     697
   Zaburzenia „czynnościowe”     697
   Zaburzenia psychiczne a ryzyko samobójstwa     699
   Zaburzenia świadomości (majaczenie)     699
   Zaburzenia afektywne w chorobach neurologicznych     701
   Zaburzenia lękowe w chorobach neurologicznych     703
   Zaburzenia psychotyczne w chorobach neurologicznych     706
   ROZDZIAŁ 3. Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków – Katarzyna Kotulska, Sergiusz Jóźwiak     708
   Złośliwy zespół poneuroleptyczny     711
   Zespół serotoninowy     712
   Bóle głowy     713
   Bezsenność     713
   Zaburzenia świadomości     714
   Zaburzenia ruchowe     714
   Zespoły otępienne     716
   Miopatie     717
   Neuropatia nerwu wzrokowego     718
   Polineuropatie     718
   Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej     719
   Krwotok mózgowy     719
   Drgawki     719
   Mielinoliza środkowa mostu     720
   Działania niepożądane leków przeciwpadaczkowych     720
   Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Parkinsona     722
   Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Alzheimera     723
   ROZDZIAŁ 4. Encefalopatie – Maria Łukasik     724
   Encefalopatia wrotna     724
   Encefalopatia w przebiegu piorunującej niewydolności wątroby     727
   Encefalopatia mocznicowa     727
   Podializacyjne zaburzenia neurologiczne     729
   Encefalopatia nadciśnieniowa     730
   Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna     731
   Encefalopatia hipoglikemiczna     732
  Skorowidz     734
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia