Mózgowe porażenie dziecięce

-20%

Mózgowe porażenie dziecięce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

54,1867,72

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to znakomita publikacja, która obejmuje całokształt zagadnień dotyczących mózgowego porażenia dziecięcego. Ogromną zasługą autorów, specjalistów z różnych dziedzin - neurologów, kinezyterapeutów, psychologów oraz rehabilitantów - jest wszechstronne omówienie problemów kliniczno-diagnostycznych, leczenia farmakologicznego, zagadnień psychologiczno-pedagogicznych oraz usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Olbrzymia wiedza i doświadczenie autorów sprawiają, iż książka jest niezbędna dla lekarzy pediatrów, neurologów, socjologów, pedagogów, logopedów oraz studentów.


Liczba stron492
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2002-565-1
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa do trzeciego wydania    3
   Przedmowa do pierwszego wydania    4
  Część I PROBLEMY KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNE    16
  1. Definicja, obraz kliniczny, podziałRoman Michałowicz    17
  Piśmiennictwo    26
  2. Wady rozwojowe oraz uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego powstałe w życiu płodowym i w okresie okołoporodowym oraz noworodkowym Roman Michałowicz    27
  Embriopatie i fetopatie wirusowe    28
  Fetopatie bakteryjne i grzybicze    29
    Kiła wrodzona    30
    Listerioza    31
    Kandydoza    31
  Fetopatie wywołane przez pasożyty    32
    Toksoplazmoza wrodzona    32
  Embriopatie i fetopatie spowodowane działaniem czynników toksycznych    33
  Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego    35
  Niektóre choroby kobiety ciężarnej zaburzające rozwój płodu    38
    EPH-gestozy    38
    Noworodek matki chorej na cukrzycę    41
    Noworodek matki z niewydolnością krążenia    43
    Noworodek matki z niedokrwistością    43
  Uszkodzenia okołoporodowe    44
  Niedotlenienie i niedokrwienie płodu w okresie ciąży    47
  Zespół niedotlenienia i niedokrwienia u noworodka    49
  Wylew śródczaszkowy w okresie okołoporodowym i noworodkowym    51
  Noworodek przedwcześnie urodzony (noworodek o małej masie urodzeniowej)    54
  Noworodek dystroficzny    58
  Noworodek z ciąży mnogiej    60
  Choroba hemolityczna (cytotoksyczna) noworodków    63
  Procesy zapalne ośrodkowego układu nerwowego    67
  Napady drgawek    70
  Podsumowanie    72
  Piśmiennictwo    76
  3. Zmiany anatomopatologiczneBogdan Woźniewicz    78
  Zmiany krwotoczne w ośrodkowym układzie nerwowym u wcześniaków    78
    Krwotok podpajęczynówkowy    78
    Krwotoki wewnątrzkomorowe i przykomorowe    79
  Zmiany miąższowe w ośrodkowym układzie nerwowym u noworodków donoszonych    80
    Uszkodzenie istoty białej    81
      Glioza przykomorowa    81
      Martwica przykomorowa    81
    Uszkodzenie istoty szarej    83
      Obumieranie neuronów    83
      Martwica kory móżdżku    85
      Martwica istoty szarej jąder wzgórza    86
      Martwica pnia mózgu    86
      Martwica mostu    87
      Martwica rdzenia kręgowego    87
    Piśmiennictwo    88
  4. Okres noworodkowy dziecka w ocenie neurologiczno-pediatrycznejRoman Michałowicz i Jolanta Chmielik    89
  Fizjologia noworodka donoszonego    89
  Ocena neurologiczna noworodka    92
  Ocena czynności sensorycznych u noworodka    96
  5. Rozpoznawanie wczesneJolanta Chmielik i Roman Michałowicz    100
  Ocena rozwoju psychoruchowego niemowlęcia    100
  Ocena przydatności niektórych odruchów postawy, prostowania i równowagi    114
    Odruch toniczny szyjny asymetryczny    115
    Odruch toniczny szyjny symetryczny    115
    Odruch podparcia    116
    Odruchy prostowania    116
      Odruch szyjny prostujący    116
    Reakcja spadochronowa    117
    Odruchy chwytne z kończyn górnych    119
    Odruchy chwytne z kończyn dolnych    120
  Ocena odruchów według Vojty    120
  Obserwacja wzrostu obwodu czaszki niemowlęcia    131
  Podsumowanie – Roman Michałowicz    135
  Piśmiennictwo    139
  6. Metody oceny rozwoju psychoruchowegoJadwiga Ślenzak    141
  Piśmiennictwo    151
  7. Wybrane problemy psychiatryczne u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcymŁucja Ignatowicz    152
  Upośledzenie umysłowe    157
  Padaczka    160
  Napadowe zaburzenia psychiczne    161
  Przewlekłe zaburzenia psychiczne    163
  Zaburzenia hiperkinetyczne    165
  Piśmiennictwo    169
  8. Dziecko ryzykaRoman Michałowicz    170
  9. „Zespół encefalopatii” u dzieciRoman Michałowicz i Roman Ignatowicz    173
  10. Problemy diagnostyczne    176
  Wybrane zagadnienia z diagnostyki prenatalnej – Roman Michałowicz    176
  Różnicowanie mózgowego porażenia dziecięcego z innymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego    181
    Zespół piramidowy    181
    Zespół pozapiramidowy    182
    Zespół móżdżkowy    183
    Zespół uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego    184
  Metody pomocnicze służące rozpoznawaniu i różnicowaniu mózgowego porażenia dziecięcego    190
    Diagnostyka ultrasonograficzna ośrodkowego układu nerwowego –Kamil Wermeński    195
    Tomografia komputerowa – Hanna Radelicka-Rajszys    198
  Piśmiennictwo    200
  Część II LECZENIE    204
  11. KinezyterapiaZofia Lubicz-Rudnicka    205
  Krytyczny rys historyczny metod usprawniania    205
    Metoda Phelpsa    205
    Metoda Margaret S. Rood    207
    Metoda Kabata    208
    Metoda Singe Brunström    210
    Metoda Bobathów    211
    Metoda Petö    215
    Metoda Temple’a Faya    220
    Metoda Domana i Delacaty    222
    Metoda Vojty    222
  Zasady usprawniania ruchowego    230
    Okres niemowlęcy i poniemowlęcy    233
      Pozycja dziecka we wczesnym zapobieganiu utrwalania się patologicznych objawów porażenia    239
      Ochronny wyprost ramion    244
      Kształtowanie symetrycznego utrzymania głowy i rąk    247
      Ułatwianie ruchów    248
    Usprawnianie dzieci w wieku przedszkolnym    297
    Usprawnianie dzieci w wieku szkolnym    307
  Specyfika najczęściej stosowanych ćwiczeń w różnych formach klinicznych mózgowego porażenia dziecięcego    314
  Wyniki rehabilitacji i ich uwarunkowania    321
  Aneks    324
    Badania odruchów według Fiorentino    324
      Poziom pierwszy – rdzeniowy    324
      Poziom drugi – mostu    326
      Poziom trzeci – śródmózgowia    330
      Reakcje odruchów automatycznych    335
      Poziom czwarty – korowy    337
    Test funkcjonalny dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym    344
  Piśmiennictwo    347
  12. Wczesna stymulacja rozwoju mowy u dzieci w pierwszym roku życiaElżbieta Stecko i Roman Michałowicz    348
  Piśmiennictwo    351
  13. Wpływ zaburzeń mowy na kształtowanie się osobowości dzieckaRoman Michałowicz i Elżbieta Stecko    352
  Piśmiennictwo    355
  14. Rehabilitacja logopedycznaElżbieta Stecko    356
  Piśmiennictwo    367
  15. Przykurcze i zniekształcenia oraz ich leczenieMieczysław M. Koszla    368
  Definicja    368
  Rys historyczny    368
  Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii    369
    Anatomia patologiczna    370
  Obraz kliniczny    370
    Typ spastyczny (kurczowy)    371
    Typ pozapiramidowy    373
    Typ ataktyczny    373
    Niedowłady kurczowe poszczególnych części układu ruchu    373
  Leczenie    375
    Usprawnianie fizyczne    376
    Leczenie operacyjne    378
  Piśmiennictwo    386
  16. Leczenie farmakologiczneRoman Ignatowicz i Roman Michałowicz    387
  Piśmiennictwo    406
  Część III PROBLEMY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE    409
  17. Kierunki i metody oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego wspomagającego rozwój psychiczny    411
  Uwagi ogólne – Jadwiga Ślenzak    411
  Piśmiennictwo    416
  Oddziaływania psychopedagogiczne wspomagające wczesny rozwój dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – Ewa Mazanek    417
    Podstawowe zasady oddziaływań    417
    Pielęgnacja i samoobsługa    418
    Oddziaływania psychopedagogiczne wspomagające rozwój poznawczy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym do 4 roku życia    423
    Organizacja opieki przedszkolnej    434
  Piśmiennictwo    438
  Dojrzałość szkolna – Jadwiga Bogucka    439
    Sprawność ruchowa    441
    Sprawność manualna    442
    Poziom rozwoju umysłowego    443
    Poziom rozwoju mowy    445
    Poziom rozwoju funkcji wzrokowo-ruchowych    446
    Poziom lateralizacji    448
    Poziom funkcji słuchowo-ruchowych    450
    Dojrzałość emocjonalno-społeczna    450
    Podsumowanie    451
  Piśmiennictwo    452
  18. Z badań nad zaburzeniami rozpoznawania schematu ciała u dzieci z mózgowym porażeniemJadwiga Bogucka    453
  Piśmiennictwo    458
  19. O niektórych metodach usprawniania psychoruchowego za pomocą muzykiJadwiga Bogucka    459
  Poglądy na znaczenie muzyki w terapii    459
  Próby zastosowania muzyki w terapii dzieci z zaburzeniami układu ruchu    460
  Piśmiennictwo    463
  20. Rola rodziny w procesie leczenia dziecka    464
  Wychowanie w rodzinie – Jadwiga Ślenzak    464
  Piśmiennictwo    469
  Wpływ niepełnosprawności dziecka na życie emocjonalne w rodzinie – Jadwiga Bogucka i Ewa Mazanek    469
  Rola rodziców w kształtowaniu osobowości dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – Ewa Mazanek    472
  Piśmiennictwo    477
  Formy pracy z rodzicami – Jadwiga Bogucka    478
  Piśmiennictwo    479
  Przystosowanie społeczne dzieci – Jadwiga Ślenzak    479
  Piśmiennictwo    485
  Skorowidz    486
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia