Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

74,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to znakomita publikacja, która obejmuje całokształt zagadnień dotyczących mózgowego porażenia dziecięcego. Ogromną zasługą autorów, specjalistów z różnych dziedzin - neurologów, kinezyterapeutów, psychologów oraz rehabilitantów - jest wszechstronne omówienie problemów kliniczno-diagnostycznych, leczenia farmakologicznego, zagadnień psychologiczno-pedagogicznych oraz usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Olbrzymia wiedza i doświadczenie autorów sprawiają, iż książka jest niezbędna dla lekarzy pediatrów, neurologów, socjologów, pedagogów, logopedów oraz studentów.


Liczba stron492
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2002-565-1
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa do trzeciego wydania     3
   Przedmowa do pierwszego wydania     4
  
  
  
  Część I PROBLEMY KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNE     16
  
  
  
  1. Definicja, obraz kliniczny, podziałRoman Michałowicz     17
  Piśmiennictwo     26
  
  2. Wady rozwojowe oraz uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego powstałe w życiu płodowym i w okresie okołoporodowym oraz noworodkowym Roman Michałowicz     27
  Embriopatie i fetopatie wirusowe     28
  Fetopatie bakteryjne i grzybicze     29
    Kiła wrodzona    30
    Listerioza     31
    Kandydoza     31
  Fetopatie wywołane przez pasożyty     32
    Toksoplazmoza wrodzona     32
  Embriopatie i fetopatie spowodowane działaniem czynników toksycznych    33
  Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego     35
  Niektóre choroby kobiety ciężarnej zaburzające rozwój płodu     38
    EPH-gestozy     38
    Noworodek matki chorej na cukrzycę     41
    Noworodek matki z niewydolnością krążenia     43
    Noworodek matki z niedokrwistością     43
  Uszkodzenia okołoporodowe     44
  Niedotlenienie i niedokrwienie płodu w okresie ciąży     47
  Zespół niedotlenienia i niedokrwienia u noworodka     49
  Wylew śródczaszkowy w okresie okołoporodowym i noworodkowym    51
  Noworodek przedwcześnie urodzony (noworodek o małej masie urodzeniowej)    54
  Noworodek dystroficzny     58
  Noworodek z ciąży mnogiej     60
  Choroba hemolityczna (cytotoksyczna) noworodków     63
  Procesy zapalne ośrodkowego układu nerwowego     67
  Napady drgawek     70
  Podsumowanie     72
  Piśmiennictwo     76
  
  3. Zmiany anatomopatologiczneBogdan Woźniewicz     78
  Zmiany krwotoczne w ośrodkowym układzie nerwowym u wcześniaków    78
    Krwotok podpajęczynówkowy     78
    Krwotoki wewnątrzkomorowe i przykomorowe     79
  Zmiany miąższowe w ośrodkowym układzie nerwowym u noworodków donoszonych     80
    Uszkodzenie istoty białej     81
      Glioza przykomorowa     81
      Martwica przykomorowa     81
    Uszkodzenie istoty szarej     83
      Obumieranie neuronów     83
      Martwica kory móżdżku     85
      Martwica istoty szarej jąder wzgórza     86
      Martwica pnia mózgu     86
      Martwica mostu     87
      Martwica rdzenia kręgowego     87
    Piśmiennictwo     88
  
  4. Okres noworodkowy dziecka w ocenie neurologiczno-pediatrycznejRoman Michałowicz i Jolanta Chmielik     89
  Fizjologia noworodka donoszonego     89
  Ocena neurologiczna noworodka     92
  Ocena czynności sensorycznych u noworodka     96
  
  5. Rozpoznawanie wczesneJolanta Chmielik i Roman Michałowicz     100
  Ocena rozwoju psychoruchowego niemowlęcia     100
  Ocena przydatności niektórych odruchów postawy, prostowania i równowagi    114
    Odruch toniczny szyjny asymetryczny     115
    Odruch toniczny szyjny symetryczny     115
    Odruch podparcia     116
    Odruchy prostowania     116
      Odruch szyjny prostujący    116
    Reakcja spadochronowa     117
    Odruchy chwytne z kończyn górnych     119
    Odruchy chwytne z kończyn dolnych     120
  Ocena odruchów według Vojty    120
  Obserwacja wzrostu obwodu czaszki niemowlęcia    131
  Podsumowanie – Roman Michałowicz     135
  Piśmiennictwo     139
  
  6. Metody oceny rozwoju psychoruchowegoJadwiga Ślenzak    141
  Piśmiennictwo     151
  
  7. Wybrane problemy psychiatryczne u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcymŁucja Ignatowicz 152
  Upośledzenie umysłowe     157
  Padaczka     160
  Napadowe zaburzenia psychiczne     161
  Przewlekłe zaburzenia psychiczne     163
  Zaburzenia hiperkinetyczne     165
  Piśmiennictwo     169
  
  8. Dziecko ryzykaRoman Michałowicz     170
  
  9. „Zespół encefalopatii” u dzieciRoman Michałowicz i Roman Ignatowicz     173
  
  10. Problemy diagnostyczne     176
  Wybrane zagadnienia z diagnostyki prenatalnej – Roman Michałowicz     176
  Różnicowanie mózgowego porażenia dziecięcego z innymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego     181
    Zespół piramidowy     181
    Zespół pozapiramidowy     182
    Zespół móżdżkowy     183
    Zespół uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego     184
  Metody pomocnicze służące rozpoznawaniu i różnicowaniu mózgowego porażenia dziecięcego     190
    Diagnostyka ultrasonograficzna ośrodkowego układu nerwowego –Kamil Wermeński     195
    Tomografia komputerowa – Hanna Radelicka-Rajszys     198
  Piśmiennictwo     200
  
  Część II LECZENIE     204
  
  11. KinezyterapiaZofia Lubicz-Rudnicka     205
  Krytyczny rys historyczny metod usprawniania     205
    Metoda Phelpsa     205
    Metoda Margaret S. Rood     207
    Metoda Kabata     208
    Metoda Singe Brunström     210
    Metoda Bobathów     211
    Metoda Petö     215
    Metoda Temple’a Faya     220
    Metoda Domana i Delacaty    222
    Metoda Vojty     222
  Zasady usprawniania ruchowego     230
    Okres niemowlęcy i poniemowlęcy     233
      Pozycja dziecka we wczesnym zapobieganiu utrwalania się patologicznych objawów porażenia     239
      Ochronny wyprost ramion     244
      Kształtowanie symetrycznego utrzymania głowy i rąk     247
      Ułatwianie ruchów     248
    Usprawnianie dzieci w wieku przedszkolnym     297
    Usprawnianie dzieci w wieku szkolnym     307
  Specyfika najczęściej stosowanych ćwiczeń w różnych formach klinicznych mózgowego porażenia dziecięcego     314
  Wyniki rehabilitacji i ich uwarunkowania     321
  Aneks     324
    Badania odruchów według Fiorentino     324
      Poziom pierwszy – rdzeniowy     324
      Poziom drugi – mostu     326
      Poziom trzeci – śródmózgowia     330
      Reakcje odruchów automatycznych     335
      Poziom czwarty – korowy    337
    Test funkcjonalny dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym     344
  Piśmiennictwo     347
  
  12. Wczesna stymulacja rozwoju mowy u dzieci w pierwszym roku życiaElżbieta Stecko i Roman Michałowicz 348
  Piśmiennictwo     351
  
  13. Wpływ zaburzeń mowy na kształtowanie się osobowości dzieckaRoman Michałowicz i Elżbieta Stecko     352
  Piśmiennictwo     355
  
  14. Rehabilitacja logopedycznaElżbieta Stecko     356
  Piśmiennictwo     367
  
  15. Przykurcze i zniekształcenia oraz ich leczenieMieczysław M. Koszla    368
  Definicja     368
  Rys historyczny     368
  Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii     369
    Anatomia patologiczna    370
  Obraz kliniczny     370
    Typ spastyczny (kurczowy)    371
    Typ pozapiramidowy     373
    Typ ataktyczny     373
    Niedowłady kurczowe poszczególnych części układu ruchu    373
  Leczenie     375
    Usprawnianie fizyczne    376
    Leczenie operacyjne     378
  Piśmiennictwo     386
  
  16. Leczenie farmakologiczneRoman Ignatowicz i Roman Michałowicz     387
  Piśmiennictwo     406
  
  Część III PROBLEMY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE     409
  17. Kierunki i metody oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego wspomagającego rozwój psychiczny     411
  Uwagi ogólne – Jadwiga Ślenzak     411
  Piśmiennictwo     416
  Oddziaływania psychopedagogiczne wspomagające wczesny rozwój dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – Ewa Mazanek     417
    Podstawowe zasady oddziaływań     417
    Pielęgnacja i samoobsługa     418
    Oddziaływania psychopedagogiczne wspomagające rozwój poznawczy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym do 4 roku życia     423
    Organizacja opieki przedszkolnej     434
  Piśmiennictwo     438
  Dojrzałość szkolna – Jadwiga Bogucka     439
    Sprawność ruchowa     441
    Sprawność manualna     442
    Poziom rozwoju umysłowego     443
    Poziom rozwoju mowy     445
    Poziom rozwoju funkcji wzrokowo-ruchowych     446
    Poziom lateralizacji     448
    Poziom funkcji słuchowo-ruchowych     450
    Dojrzałość emocjonalno-społeczna     450
    Podsumowanie     451
  Piśmiennictwo     452
  
  18. Z badań nad zaburzeniami rozpoznawania schematu ciała u dzieci z mózgowym porażeniemJadwiga Bogucka     453
  Piśmiennictwo     458
  
  19. O niektórych metodach usprawniania psychoruchowego za pomocą muzykiJadwiga Bogucka     459
  Poglądy na znaczenie muzyki w terapii     459
  Próby zastosowania muzyki w terapii dzieci z zaburzeniami układu ruchu    460
  Piśmiennictwo     463
  
  20. Rola rodziny w procesie leczenia dziecka     464
  Wychowanie w rodzinie – Jadwiga Ślenzak     464
  Piśmiennictwo     469
  Wpływ niepełnosprawności dziecka na życie emocjonalne w rodzinie – Jadwiga Bogucka i Ewa Mazanek     469
  Rola rodziców w kształtowaniu osobowości dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – Ewa Mazanek    472
  Piśmiennictwo     477
  Formy pracy z rodzicami – Jadwiga Bogucka     478
  Piśmiennictwo     479
  Przystosowanie społeczne dzieci – Jadwiga Ślenzak     479
  Piśmiennictwo     485
  Skorowidz     486
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia