Leczenie biologiczne w alergologii

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

90,30  129,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

90,30129,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Leczenie biologiczne w alergologii została przygotowana przez dr Aleksandrę Kucharczyk. Pokazano w niej, jak ważnym narzędziem stały się obecnie leki biologiczne u chorych z najcięższymi postaciami chorób alergicznych, ale też jaka czeka nas przyszłość. Coraz większy wgląd w patomechanizm odpowiedzi immunologicznej, rozróżnianie endotypów różnych schorzeń pozwala bowiem na identyfikację nowych punktów uchwytu i kontynuację badań nad kolejnymi, innowacyjnymi cząsteczkami. To przełomowy moment w leczeniu wielu chorób. Monografia została podzielona na cztery części. W pierwszej zaprezentowano ogólne informacje o lekach biologicznych, w tym dotyczące budowy i mechanizmów działania najważniejszych preparatów. W kolejnych częściach przedstawiono poszczególne jednostki chorobowe, dla których istnieją już zarejestrowane terapie, w tym objęte refundacją w ramach programów lekowych, ale też takie, gdzie w dalszym ciągu trwają poszukiwania skutecznego leczenia. Publikacja jest skierowana do lekarzy specjalistów – alergologów, pulmonologów oraz dermatologów.


Rok wydania2022
Liczba stron300
KategoriaPulmonologia i alergologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-01-22609-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW XIII
  Część I. WSTĘP DO LECZENIA BIOLOGICZNEGO    1
  1. DEFINICJA    3
  2. MIANOWNICTWO PRZECIWCIAŁ MONOKLONALNYCH    4
  3. LEKI BIOLOGICZNE STOSOWANE W ALERGOLOGII – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA    5
    3.1. Przeciwciała anty-IgE     5
      3.1.1. Omalizumab (Xolair®)    5
    3.2. Przeciwciała anty-IL-5/IL-5R    17
      3.2.1. Mepolizumab (Nucala®)    17
      3.2.2. Reslizumab (Cinqaero®)     21
      3.2.3. Benralizumab (Fasenra®)    22
    3.3. Przeciwciała anty-IL4R – dupilumab (Dupixent®)    27
    3.4. Przeciwciała anty-TSLP – tezepelumab (Tezspire®)    31
    3.5. Przeciwciała przeciwko aktywnej kalikreinie osoczowej – lanadelumab (Takhzyro®)    34
  Część II. LECZENIE BIOLOGICZNE W ASTMIE    37
  4. MIEJSCE LEKÓW BIOLOGICZNYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH – ASTMA    39
    4.1. Wstęp    39
    4.2. Omalizumab (Xolair®); anty-IgE    40
      4.2.1. Astma alergiczna    40
      4.2.2. Astma niealergiczna bez nadwrażliwości na NLPZ    44
      4.2.3. Astma niealergiczna z nadwrażliwością na NLPZ    45
    4.3. Mepolizumab (Nucala®); anty-IL-5    46
    4.4. Reslizumab (Cinquaero®); anty-IL-5    54
    4.5. Benralizumab (Fasenra®); anty-IL-5R     58
    4.6. Dupilumab (Dupixent®); anty-IL-4R    66
    4.7. Tezepelumab (Tezspire®); anty-TSLP    74
  5. LECZENIE BIOLOGICZNE ASTMY CIĘŻKIEJ – LEKI W TRAKCIE BADAŃ     80
    5.1. Anty-IgE o zwiększonym powinowactwie do receptora    80
      5.1.1. Ligelizumab    80
    5.2. Przeciwciała anty-IL-13    81
      5.2.1. Lebrikizumab, tralokinumab    81
    5.3. Przeciwciała anty-IL-33    81
      5.3.1. Astegolimab    82
      5.3.2. MEDI 3506 – tozorakimab    83
    5.4. Antagonista receptora dla IL-4 (IL-4Rα)    83
      5.4.1. AZD 1402 – lek wziewny    83
    5.5. Długodziałające przeciwciała anty-IL-5    83
      5.5.1. Depemokimab (GSK3511294)    83
  6. ASTMA – WYBÓR LECZENIA BIOLOGICZNEGO     84
  7. LECZENIE BIOLOGICZNE ASTMY CIĘŻKIEJ – ZMIANA LEKU    86
  8. ASTMA – DEFINICJA REMISJI I SUPER RESPONDENTA    88
    8.1. Remisja spontaniczna – przed erą leczenia biologicznego    89
    8.2. Pojęcie super respondenta u chorych leczonych biologicznie na astmę ciężką    89
    8.3. Remisja w trakcie leczenia biologicznego    90
      8.3.1. Ścieżka remisji     94
    8.4. Remisja – ocena w badaniach klinicznych    95
    8.5. Podsumowanie     96
  9. GLIKOKORTYKOSTEROIDY SYSTEMOWE W TRAKCIE TERAPII BIOLOGICZNYCH    98
  Piśmiennictwo    102
  Część III. LECZENIE BIOLOGICZNE W PRZEWLEKŁYM NIEŻYCIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA Z POLIPAMI NOSA LUB ZATOK PRZYNOSOWYCH I W CHOROBACH SKÓRY 111
  10. LECZENIE BIOLOGICZNE W PRZEWLEKŁYM NIEŻYCIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA Z POLIPAMI NOSA LUB ZATOK PRZYNOSOWYCH (CRSwNP – CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS)    113
    10.1. Wstęp    113
    10.2. Skale stosowane w ocenie badań z CRSwNP    118
    10.3. Omalizumab (Xolair®); anty-IgE    119
    10.4. Dupilumab (Dupixent®); anty-IL-4R    121
    10.5. Mepolizumab (Nucala®); anty-IL-5    123
    10.6. Reslizumab (Cinqaero®); anty-IL-5     125
    10.7. Benralizumab (Fasenra®); anty-IL-5R     125
    10.8. Tezepelumab (Tezspire®); anty-TSLP    127
    10.9. CRSwNP    128
      10.9.1. Wybór leczenia biologicznego    128
      10.9.2. Zmiana leczenia biologicznego    130
  11. LECZENIE BIOLOGICZNE W ATOPOWYM ZAPALENIU SKÓRY    131
    11.1. Wstęp    131
    11.2. Skale stosowane w ocenie ciężkości przebiegu AZS    135
    11.3. Dupilumab (Dupixent®); anty-IL-4R    139
    11.4. Tralokinumab (Adtralza®); anty-IL-13    148
    11.5. Leki biologiczne w trakcie badań klinicznych    151
      11.5.1. Anty-IL13    151
      11.5.2. Anty-IL-22    151
      11.5.3. Anty-IL-31Rα    152
      11.5.4. Anty-IL-33    154
  12. LECZENIE BIOLOGICZNE W POKRZYWCE     155
    12.1. Wstęp    155
    12.2. Skale stosowane w ocenie aktywności pokrzywki    161
    12.3. Omalizumab (Xolair®); anty-IgE    165
    12.4. Terapie eksperymentalne ukierunkowane na mastocyty    170
      12.4.1. Hamowanie sygnałów prowadzących do aktywacji komórki tucznej     170
      12.4.2. Aktywacja receptorów hamujących zlokalizowanych na mastocytach    177
      12.4.3. Deplecja komórek tucznych     178
  13. MIEJSCE LEKÓW BIOLOGICZNYCH W INNYCH CHOROBACH SKÓRY     180
    13.1. Leczenie biologiczne w alergicznym kontaktowym zapaleniu skóry    180
    13.2. Terapie eksperymentalne    181
      13.2.1. Dupilumab    181
  Piśmiennictwo    181
  Część IV. LECZENIE BIOLOGICZNE W SCHORZENIACH ALERGICZNYCH UKŁADU ODDECHOWEGO (Z WYŁĄCZENIEM ASTMY) I PRZEWODU POKARMOWEGO 189
  14. LECZENIE BIOLOGICZNE W EOZYNOFILOWEJ ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (EGPA – EOSINOPHILIC GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS)     191
    14.1. Wstęp    191
    14.2. Skale stosowane w ocenie badań w EGPA    195
    14.3. Mepolizumab (Nucala®); anty-IL-5    197
    14.4. Reslizumab (Cinquaero®); anty-IL-5    200
    14.5. Benralizumab (Fasenra®); anty-IL-5Rα    201
    14.6. Omalizumab (Xolair®); anty-IgE    204
    14.7. Rytuksymab (RTX) (MabThera®); anty-CD20 (anty-LB)    206
    14.8. Podsumowanie    209
  15. LECZENIE BIOLOGICZNE W PRZEWLEKŁYM EOZYNOFILOWYM ZAPALENIU PŁUC (CEP – CHRONIC EOSINOPHILIC PNEUMONIA)    211
    15.1. Wstęp    211
    15.2. Omalizumab (Xolair®); anty-IgE    212
    15.3. Mepolizumab (Nucala®); anty-IL-5    212
    15.4. Benralizumab (Fasenra®); anty-IL-5R     214
  16. LECZENIE BIOLOGICZNE W ALERGICZNEJ ASPERGILOZIE OSKRZELOWO-PŁUCNEJ (ABPA – ALLERGIC BRONCHO-PULMONARY ASPERGILLOSIS)     215
    16.1. Wstęp    215
    16.2. Omalizumab (Xolair®); anty-IgE    222
    16.3. Mepolizumab (Nucala®); anty-IL-5    223
    16.4. Benralizumab (Fasenra®); anty-IL-5R     223
    16.5. Dupilumab (Dupixent®); anty-IL-4R    224
    16.6. Podsumowanie    224
  17. LECZENIE BIOLOGICZNE W EOZYNOFILOWYM ZAPALENIU PRZEŁYKU (EoE – EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS)     225
    17.1. Wstęp    225
    17.2. Dupilumab (Dupixent®) – anty-IL-4R    226
    17.3. Leki niezarejestrowane w leczeniu EoE    229
      17.3.1. Omalizumab (Xolair®); anty-IgE     229
      17.3.2. Mepolizumab (Nucala®) i reslizumab (Cinquaero®) – anty-IL-5    229
      17.3.3. Benralizumab (Fasenra®) – anty-IL-5R    231
      17.3.4. QAX576; RPC4046 (CC-93538, cendakimab) – anty-IL-13    231
      17.3.5. Lirentelimab (AK002) – anty-Siglec-8    233
    17.4. Podsumowanie    234
  Piśmiennictwo    235
  Część V. LEKI BIOLOGICZNE WE WRODZONYM OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWYM, ALERGII NA POKARMY, ANAFILAKSJI I ALERGICZNYCH CHOROBACH OKA241
  18. LECZENIE BIOLOGICZNE WE WRODZONYM OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWYM Z NIEDOBORU C1-INHIBITORA (HAE – HEREDITARY ANGIOEDEMA)     243
    18.1. Lanadelumab (Takhzyro®); przeciwciało przeciw aktywnej kalikreinie osoczowej    246
    18.2. Garadacimab (CSL312); przeciwciało przeciw FXIIa    249
    18.3. Podsumowanie    250
  19. LECZENIE BIOLOGICZNE W ALERGII NA POKARMY    251
    19.1. Anty-IgE    253
      19.1.1. Omalizumab (Xolair®)    253
      19.1.2. Ligelizumab    266
    19.2. Dupilumab – anty-IL-4R    267
    19.3. Terapia anty-IL-5/IL-5R    268
    19.4. Leczenie ukierunkowane na alarminy (anty-IL-33, anty-TSLP)    268
      19.4.1. Etokimab (anty-IL-33)     268
      19.4.2. Tezepelumab (Tezspire® – anty-TSLP)    269
    19.5. Podsumowanie    269
  20. LECZENIE BIOLOGICZNE W ANAFILAKSJI    271
    20.1. Omalizumab – anty-IgE    273
  21. LECZENIE BIOLOGICZNE W ALERGICZNYCH CHOROBACH OCZU    282
    21.1. Wiosenne zapalenie spojówek i rogówki (VKC – Vernal keratoconjunctivitis)     282
      21.1.1. Omalizumab – anty-IgE    283
    21.2. Atopowe zapalenie rogówki i spojówek (AKC – Atopic Keratoconjunctivitis)    285
      21.2.1. Omalizumab – anty-IgE    286
      21.2.2. Dupilumab – anty-IL4R     287
      21.2.3. Lirentelimab (AK002) – przeciwciało monoklonalne, agonista receptora Siglec-8    287
    21.3. Alergiczne zapalenie spojówek     288
  Piśmiennictwo    288
  Skorowidz    294
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia