Neurologia praktyczna

-20%

Neurologia praktyczna

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,0042,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to trzecie, zmienione i unowocześnione wydanie książki, w której omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia współczesnej neurologii, ze szczególnym uwzględnieniem problemów spotykanych w codziennej praktyce lekarskiej. Publikację podzielono na trzy części. W części pierwszej autor opisuje podstawowe objawy chorób neurologicznych i badanie chorego. Część druga zawiera opis jednostek chorobowych, które są przyczyną objawów opisanych w części pierwszej. W części trzeciej omówiono powikłania chorób neurologicznych.


Liczba stron500
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3546-9
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I. OD OBJAWU DO ROZPOZNANIA (NEUROLOGIA OGÓLNA)    17
   1. Badanie neurologiczne    17
   Badanie podmiotowe (wywiad)    17
   Badanie przedmiotowe    19
   Ogólne wnioski z badania neurologicznego    27
   2. Badania dodatkowe (laboratoryjne, elektrofizjologiczne, radiologiczne i obrazowe)    30
   Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego    31
   Elektroencefalografia    33
   Elektromiografia    35
   Elektronystagmografia    36
   Badania radiologiczne przeglądowe    36
   Badania radiologiczne kontrastowe    37
   Tomografia komputerowa    37
   Jądrowy rezonans magnetyczny    38
   Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna    39
   Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa (PET)    39
   Emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (SPECT)    40
   Neuroradiologia interwencyjna    40
   Ultrasonografia dopplerowska    41
   Badania bioptyczne    41
   Badania neuropsychologiczne    41
   3. Podstawowe zespoły chorobowe w neurologii    43
   4. Bóle    51
   Bóle głowy    56
   Bóle twarzy i narządów twarzoczaszki    67
   Bóle barku    73
   Bóle krzyża    75
   Inne zespoły bólowe    77
   Bóle psychogenne    80
   5. Zaburzenia czucia    84
   Parestezje    84
   Ubytki czucia    86
   Psychogenne zaburzenia czucia    88
   6. Zaburzenia czynności ruchowych    90
   Niedowłady i porażenia organiczne    93
   Niedowłady i porażenia czynnościowe (psychogenne)    98
   Astenia    99
   Bezruch i spowolnienie    101
   Akatyzja    102
   Apraksja    102
   Zaburzenia chodu    103
   Ruchy mimowolne    104
   Drżenie    107
   Drgawki    110
   Mioklonie    111
   Kurcze mięśni    113
   Zmiany napięcia mięśniowego    113
   Ataksja    114
   7. Zaburzenia przytomności    117
   Krótkotrwałe i przemijające zaburzenia przytomności    119
   Długotrwałe zaburzenia przytomności. Stany śpiączkowe    122
   8. Zaburzenia pamięci. Otępienie    134
   9. Zaburzenia wzroku    141
   10. Zaburzenia słuchu    145
   Szum w uszach    146
   11. Zaburzenia mowy    148
   Afazja    149
   Dyzartrie    154
   Inne zaburzenia mowy    156
   12. Zawroty głowy    157
   13. Zaburzenia snu    162
   14. Zaburzenia czynności zwieraczy    168
   Neurogenne zaburzenia czynności pęcherza moczowego (neurourologia)    169
   Zaburzenia w oddawaniu stolca    171
  CZĘŚĆ II. JEDNOSTKI CHOROBOWE (NEUROLOGIA SZCZEGÓŁOWA)    173
   15. Wady rozwojowe układu nerwowego, jego uszkodzenia płodowe i wcześnie nabyte    173
   Wady rozwojowe mózgu, rdzenia kręgowego, opon i czaszki    173
   Wodogłowie    176
   Upośledzenie umysłowe    177
   Porażenie mózgowe dziecięce    179
   Encefalopatia dziecięca    180
   Niektóre aberracje chromosomowe    181
   Fakomatozy    182
   16. Zakażenia układu nerwowego    184
   Neuroinfekcje bakteryjne    185
   Neuroinfekcje wirusowe    195
   Zespół przewlekłego zmęczenia    204
   Transmisyjne encefalopatie gąbczaste (choroby prionowe)    204
   Grzybice układu nerwowego    205
   Choroby pasożytnicze układu nerwowego    206
   Przewlekłe postacie zapalenia opon    206
   17. Choroby naczyniowe mózgu    208
   Udar mózgu    208
   Tętniaki i zniekształcenia tetniczo-żylne naczyń mózgu    225
   Krwotok podpajęczynówkowy    226
   Ostra encefalopatia nadciśnieniowa    228
   Przewlekłe postacie miażdżycy naczyń mózgowych    229
   Inne choroby naczyń mózgowych    231
   18. Urazy czaszkowo-mózgowe    234
   Uraz zamknięty czaszki bez uszkodzenia mózgu    237
   Wstrząśnienie mózgu    238
   Stłuczenie mózgu    240
   Pourazowe przekrwienie i obrzęk mózgu    241
   Krwiak nadtwardówkowy (zewnątrztwardówkowy)    242
   Krwiak podtwardówkowy    242
   Pourazowy zespół podmiotowy (cerebrastenia pourazowa)    243
   Encefalopatia pourazowa    244
   19. Guzy mózgu    246
   20. Zatrucia układu nerwowego    254
   Niektóre ostre zatrucia wypadkowe    254
   Ostre i przewlekłe zatrucia układu nerwowego wskutek narażenia zawodowego    257
   Uszkodzenia układu nerwowego jako skutek niepożądanego działania leków    259
   Neurologiczne aspekty przewlekłej zależności alkoholowej    270
   Zespoły neurologiczne związane z narkomanią    271
   21. Uszkodzenia układu nerwowego w wyniku działania czynników fizycznych    273
   22. Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego    276
   Choroba Parkinsona (drżączka poraźna)    277
   Parkinsonizm    280
   Drżenie samoistne    281
   Postępujące porażenie nadjądrowe    282
   Pląsawica (choroba) Huntingtona (pląsawica dziedziczna lub przewlekła postępująca)    282
   Dystonie ogniskowe    284
   Dziedziczne choroby zwyrodnieniowe z ataksją móżdżkową    286
   Zanik wieloukładowy    287
   Stwardnienie zanikowe boczne (choroba Charcota)    287
   Dziedziczna paraplegia spastyczna    289
   Rdzeniowy zanik mięśni    290
   Genetycznie uwarunkowane choroby metaboliczne układu nerwowego    291
   23. Choroby i zespoły otępienne    299
   Choroba Alzheimera    300
   Otępienie z ciałami Lewy'ego    302
   Otępienie czołowo-skroniowe    303
   Choroba Picka    303
   Afazja pierwotna postępująca    303
   Zespół łagodnych zaburzeń poznawczych    303
   Zespoły otępienne na tle naczyniowym    304
   Otępienie podkorowe    306
   Uleczalne (odwracalne) zespoły otępienne    306
   24. Choroby demielinizacyjne    309
   Stwardnienie rozsiane    309
   Zapalenie nerwu wzrokowego    314
   Inne choroby demielinizacyjne    315
   25. Padaczka    317
   Definicja    317
   Terminologia    317
   Obraz kliniczny (rodzaje napadów padaczkowych)    319
   Patomorfologia    327
   Etiopatogeneza    328
   Rozpoznanie    330
   Postępowanie    331
   Rokowanie    337
   Społeczne aspekty padaczki    337
   26. Niepadaczkowe zaburzenia przytomności    339
   Omdlenia    339
   Zespół zatoki tętnicy szyjnej    341
   Zespół Morgagniego-Adamsa-Stokesa (MAS)    342
   Napady psychogenne    343
   27. Samoistne (pierwotne) i objawowe (wtórne) bóle głowy    347
   Migrena    347
   Ból głowy typu napięciowego    350
   Mieszany ból głowy    351
   Klasterowy ból głowy    351
   Przewlekła napadowa hemikrania    353
   Rzadziej spotykane samoistne bóle głowy    353
   Piorunujący ból głowy    355
   Nerwobóle czaszkowe    356
   Niektóre objawowe bóle głowy    360
   28. Jednostki chorobowe z zawrotami głowy jako objawem wiodącym    366
   Choroba Méniere'a (wodniak endolimfatyczny błędnika)    366
   Zapalenie nerwu (neuronu) przedsionkowego    367
   Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy    369
   Łagodne nawracające zawroty głowy    370
   Łagodne napadowe zawroty głowy u dzieci    371
   Szyjne zawroty głowy    372
   Zawroty głowy w wyniku zaburzeń krążenia w układzie kręgowo-podstawnym    373
   Psychogenne zawroty głowy    373
   29. Zaburzenia snu    377
   Bezsenność    377
   Narkolepsja    383
   Zespoły bezdechu sennego    385
   Parasomnie    386
   Zespół niespokojnych nóg    389
   Niektóre inne zaburzenia snu    390
   30. Choroby rdzenia kręgowego    392
   Poprzeczne uszkodzenia rdzenia kręgowego    392
   Jamistość rdzenia    400
   Zwyrodnienie sznurowe    401
   Inne choroby rdzenia    403
   31. Choroby obwodowego układu nerwowego    404
   Uszkodzenia i choroby nerwów czaszkowych    409
   Uszkodzenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych    423
   Zespoły korzeniowe    433
   Polineuropatie    440
   32. Choroby mięśni    452
   Dystrofie mięśniowe postępujące    453
   Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe (idiopatyczna miopatia zapalna)    456
   Wtrętowe zapalenie mięśni    457
   Miastenia    457
   Zespoły miasteniczne    459
   Kanałopatie mięśniowe    460
   Inne miopatie pierwotne    462
   Miopatie wtórne    464
   33. Choroby układu autonomicznego    465
  CZĘŚĆ III. UZUPEŁNIENIE    469
   34. Powikłania neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych i narządowych    469
   Choroby układu krążenia    469
   Choroby układu oddechowego    470
   Choroby przewodu pokarmowego    470
   Choroby nerek    472
   Choroby układu krwiotwórczego    473
   Endokrynopatie    473
   Objawy neurologiczne w wyniku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej    477
   Neurologiczne zespoły paranowotworowe    478
   Choroby tkanki łącznej (kolagenozy)    479
   Sarkoidoza    480
   Uszkodzenia układu nerwowego w wyniku niedoborów witaminowych i pokarmowych    480
   Encefalopatia atoksyczna    481
   Powikłania neurologiczne związane z przeszczepieniem narządów i szpiku kostnego    483
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia