Neurologia praktyczna

Neurologia praktyczna

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

59,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to trzecie, zmienione i unowocześnione wydanie książki, w której omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia współczesnej neurologii, ze szczególnym uwzględnieniem problemów spotykanych w codziennej praktyce lekarskiej. Publikację podzielono na trzy części. W części pierwszej autor opisuje podstawowe objawy chorób neurologicznych i badanie chorego. Część druga zawiera opis jednostek chorobowych, które są przyczyną objawów opisanych w części pierwszej. W części trzeciej omówiono powikłania chorób neurologicznych.


Liczba stron500
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3546-9
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I. OD OBJAWU DO ROZPOZNANIA (NEUROLOGIA OGÓLNA)     17
   1. Badanie neurologiczne     17
   Badanie podmiotowe (wywiad)     17
   Badanie przedmiotowe     19
   Ogólne wnioski z badania neurologicznego     27
   2. Badania dodatkowe (laboratoryjne, elektrofizjologiczne, radiologiczne i obrazowe)     30
   Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego     31
   Elektroencefalografia     33
   Elektromiografia     35
   Elektronystagmografia     36
   Badania radiologiczne przeglądowe     36
   Badania radiologiczne kontrastowe     37
   Tomografia komputerowa     37
   Jądrowy rezonans magnetyczny     38
   Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna     39
   Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa (PET)     39
   Emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (SPECT)     40
   Neuroradiologia interwencyjna     40
   Ultrasonografia dopplerowska     41
   Badania bioptyczne     41
   Badania neuropsychologiczne     41
   3. Podstawowe zespoły chorobowe w neurologii     43
   4. Bóle     51
   Bóle głowy     56
   Bóle twarzy i narządów twarzoczaszki     67
   Bóle barku     73
   Bóle krzyża     75
   Inne zespoły bólowe     77
   Bóle psychogenne     80
   5. Zaburzenia czucia     84
   Parestezje     84
   Ubytki czucia     86
   Psychogenne zaburzenia czucia     88
   6. Zaburzenia czynności ruchowych     90
   Niedowłady i porażenia organiczne     93
   Niedowłady i porażenia czynnościowe (psychogenne)     98
   Astenia     99
   Bezruch i spowolnienie     101
   Akatyzja     102
   Apraksja     102
   Zaburzenia chodu     103
   Ruchy mimowolne     104
   Drżenie     107
   Drgawki     110
   Mioklonie     111
   Kurcze mięśni     113
   Zmiany napięcia mięśniowego     113
   Ataksja     114
   7. Zaburzenia przytomności     117
   Krótkotrwałe i przemijające zaburzenia przytomności     119
   Długotrwałe zaburzenia przytomności. Stany śpiączkowe     122
   8. Zaburzenia pamięci. Otępienie     134
   9. Zaburzenia wzroku     141
   10. Zaburzenia słuchu     145
   Szum w uszach     146
   11. Zaburzenia mowy     148
   Afazja     149
   Dyzartrie     154
   Inne zaburzenia mowy     156
   12. Zawroty głowy     157
   13. Zaburzenia snu     162
   14. Zaburzenia czynności zwieraczy     168
   Neurogenne zaburzenia czynności pęcherza moczowego (neurourologia)     169
   Zaburzenia w oddawaniu stolca     171
  CZĘŚĆ II. JEDNOSTKI CHOROBOWE (NEUROLOGIA SZCZEGÓŁOWA)     173
   15. Wady rozwojowe układu nerwowego, jego uszkodzenia płodowe i wcześnie nabyte     173
   Wady rozwojowe mózgu, rdzenia kręgowego, opon i czaszki     173
   Wodogłowie     176
   Upośledzenie umysłowe     177
   Porażenie mózgowe dziecięce     179
   Encefalopatia dziecięca     180
   Niektóre aberracje chromosomowe     181
   Fakomatozy     182
   16. Zakażenia układu nerwowego     184
   Neuroinfekcje bakteryjne     185
   Neuroinfekcje wirusowe     195
   Zespół przewlekłego zmęczenia     204
   Transmisyjne encefalopatie gąbczaste (choroby prionowe)     204
   Grzybice układu nerwowego     205
   Choroby pasożytnicze układu nerwowego     206
   Przewlekłe postacie zapalenia opon     206
   17. Choroby naczyniowe mózgu     208
   Udar mózgu     208
   Tętniaki i zniekształcenia tetniczo-żylne naczyń mózgu     225
   Krwotok podpajęczynówkowy     226
   Ostra encefalopatia nadciśnieniowa     228
   Przewlekłe postacie miażdżycy naczyń mózgowych     229
   Inne choroby naczyń mózgowych     231
   18. Urazy czaszkowo-mózgowe     234
   Uraz zamknięty czaszki bez uszkodzenia mózgu     237
   Wstrząśnienie mózgu     238
   Stłuczenie mózgu     240
   Pourazowe przekrwienie i obrzęk mózgu     241
   Krwiak nadtwardówkowy (zewnątrztwardówkowy)     242
   Krwiak podtwardówkowy     242
   Pourazowy zespół podmiotowy (cerebrastenia pourazowa)     243
   Encefalopatia pourazowa     244
   19. Guzy mózgu     246
   20. Zatrucia układu nerwowego     254
   Niektóre ostre zatrucia wypadkowe     254
   Ostre i przewlekłe zatrucia układu nerwowego wskutek narażenia zawodowego     257
   Uszkodzenia układu nerwowego jako skutek niepożądanego działania leków     259
   Neurologiczne aspekty przewlekłej zależności alkoholowej     270
   Zespoły neurologiczne związane z narkomanią     271
   21. Uszkodzenia układu nerwowego w wyniku działania czynników fizycznych     273
   22. Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego     276
   Choroba Parkinsona (drżączka poraźna)     277
   Parkinsonizm     280
   Drżenie samoistne     281
   Postępujące porażenie nadjądrowe     282
   Pląsawica (choroba) Huntingtona (pląsawica dziedziczna lub przewlekła postępująca)     282
   Dystonie ogniskowe     284
   Dziedziczne choroby zwyrodnieniowe z ataksją móżdżkową     286
   Zanik wieloukładowy     287
   Stwardnienie zanikowe boczne (choroba Charcota)     287
   Dziedziczna paraplegia spastyczna     289
   Rdzeniowy zanik mięśni     290
   Genetycznie uwarunkowane choroby metaboliczne układu nerwowego     291
   23. Choroby i zespoły otępienne     299
   Choroba Alzheimera     300
   Otępienie z ciałami Lewy'ego     302
   Otępienie czołowo-skroniowe     303
   Choroba Picka     303
   Afazja pierwotna postępująca     303
   Zespół łagodnych zaburzeń poznawczych     303
   Zespoły otępienne na tle naczyniowym     304
   Otępienie podkorowe     306
   Uleczalne (odwracalne) zespoły otępienne     306
   24. Choroby demielinizacyjne     309
   Stwardnienie rozsiane     309
   Zapalenie nerwu wzrokowego     314
   Inne choroby demielinizacyjne     315
   25. Padaczka     317
   Definicja     317
   Terminologia     317
   Obraz kliniczny (rodzaje napadów padaczkowych)     319
   Patomorfologia     327
   Etiopatogeneza     328
   Rozpoznanie     330
   Postępowanie     331
   Rokowanie     337
   Społeczne aspekty padaczki     337
   26. Niepadaczkowe zaburzenia przytomności     339
   Omdlenia     339
   Zespół zatoki tętnicy szyjnej     341
   Zespół Morgagniego-Adamsa-Stokesa (MAS)     342
   Napady psychogenne     343
   27. Samoistne (pierwotne) i objawowe (wtórne) bóle głowy     347
   Migrena     347
   Ból głowy typu napięciowego     350
   Mieszany ból głowy     351
   Klasterowy ból głowy     351
   Przewlekła napadowa hemikrania     353
   Rzadziej spotykane samoistne bóle głowy     353
   Piorunujący ból głowy     355
   Nerwobóle czaszkowe     356
   Niektóre objawowe bóle głowy     360
   28. Jednostki chorobowe z zawrotami głowy jako objawem wiodącym     366
   Choroba Méniere'a (wodniak endolimfatyczny błędnika)     366
   Zapalenie nerwu (neuronu) przedsionkowego     367
   Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy     369
   Łagodne nawracające zawroty głowy     370
   Łagodne napadowe zawroty głowy u dzieci     371
   Szyjne zawroty głowy     372
   Zawroty głowy w wyniku zaburzeń krążenia w układzie kręgowo-podstawnym     373
   Psychogenne zawroty głowy     373
   29. Zaburzenia snu     377
   Bezsenność     377
   Narkolepsja     383
   Zespoły bezdechu sennego     385
   Parasomnie     386
   Zespół niespokojnych nóg     389
   Niektóre inne zaburzenia snu     390
   30. Choroby rdzenia kręgowego     392
   Poprzeczne uszkodzenia rdzenia kręgowego     392
   Jamistość rdzenia     400
   Zwyrodnienie sznurowe     401
   Inne choroby rdzenia     403
   31. Choroby obwodowego układu nerwowego     404
   Uszkodzenia i choroby nerwów czaszkowych     409
   Uszkodzenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych     423
   Zespoły korzeniowe     433
   Polineuropatie     440
   32. Choroby mięśni     452
   Dystrofie mięśniowe postępujące     453
   Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe (idiopatyczna miopatia zapalna)     456
   Wtrętowe zapalenie mięśni     457
   Miastenia     457
   Zespoły miasteniczne     459
   Kanałopatie mięśniowe     460
   Inne miopatie pierwotne     462
   Miopatie wtórne     464
   33. Choroby układu autonomicznego     465
  CZĘŚĆ III. UZUPEŁNIENIE     469
   34. Powikłania neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych i narządowych     469
   Choroby układu krążenia     469
   Choroby układu oddechowego     470
   Choroby przewodu pokarmowego     470
   Choroby nerek     472
   Choroby układu krwiotwórczego     473
   Endokrynopatie     473
   Objawy neurologiczne w wyniku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej     477
   Neurologiczne zespoły paranowotworowe     478
   Choroby tkanki łącznej (kolagenozy)     479
   Sarkoidoza     480
   Uszkodzenia układu nerwowego w wyniku niedoborów witaminowych i pokarmowych     480
   Encefalopatia atoksyczna     481
   Powikłania neurologiczne związane z przeszczepieniem narządów i szpiku kostnego     483
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia