Leczenie bólu

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

77,84  111,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

77,84111,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

III wydanie bestsellerowej książki przygotowane przez ceniony zespół specjalistów.
Leczenie przeciwbólowe jest istotnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Ból przewlekły, przetrwały i nawracający jest znaczącym problemem zarówno dla pacjentów, jak i systemów opieki zdrowotnej.
W publikacji opisano mechanizmy powstawania bólu, jego charakter i rodzaje w różnych zespołach chorobowych, farmakologię oraz najnowsze metody uśmierzania bólu. Czytelnicy znajdą również w książce algorytmy, zalecenia i rekomendacje.
Interdyscyplinarne kompendium jest adresowane do lekarzy wszystkich specjalności, z pewnością zainteresuje również studentów medycyny.


Liczba stron634
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5414-9
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Mechanizmy powstawania bólu – Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski    1
[].. Wprowadzenie    1
  1.2. Patomechanizm bólu przewlekłego    16
  2. Metody leczenia bólu    30
  2.1. Farmakoterapia    30
  2.1.1. Farmakogenetyka w leczeniu bólu – Jarosław Woroń, Renata Zajączkowska    30
  2.1.2. Nieopioidowe leki przeciwbólowe – Jerzy Wordliczek, Jarosław Woroń, Jan Dobrogowski    36
  2.1.3. Opioidowe leki przeciwbólowe – Jan Dobrogowski, Renata Zajączkowska, Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek, Magdalena Kocot -Kępska    54
  2.1.4. Zastosowanie leków opioidowych w leczeniu bólu pochodzenia nienowotworowego oraz silnych leków opioidowych u pacjentów z bólem przewlekłym pochodzenia nienowotworowego (BPNN) – Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Andrzej Szczudlik, Renata Zajączkowska, Anna Przeklasa -Muszyńska, Joanna Jakowicka -Wordliczek, Magdalena Kocot -Kępska, Małgorzata Malec -Milewska    84
  2.1.5. Koanalgetyki (adjuwanty) – Anna Przeklasa -Muszyńska, Jerzy Wordliczek, Magdalena Kocot -Kępska, Jan Dobrogowski    94
  2.1.6. Przezskórne i powierzchniowe podawanie leków w terapii bólu – Małgorzata Malec -Milewska, Joanna Jakowicka -Wordliczek    110
  2.1.7. Niekorzystne interakcje leków stosowanych w farmakoterapii bólu – Jarosław Woroń, Joanna Jakowicka -Wordliczek, Jerzy Wordliczek    123
  2.2. Interwencyjne metody leczenia bólu    135
  2.2.1. Blokady układu nerwowego (diagnostyczne, prognostyczne i lecznicze) – Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Magdalena Kocot -Kępska, Anna Przeklasa -Muszyńska    135
  2.2.2. Zastosowanie opioidów i leków nieopioidowych w blokadach układu nerwowego – Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa -Muszyńska    155
  2.2.3. Blokady neurolityczne i inne zabiegi neurodestrukcyjne – Jan Dobrogowski, Małgorzata Malec -Milewska, Andrzej Król, Ewelina Grzywna, Marek Moskała    178
  2.2.4. Zastosowanie ultrasonografi i w leczeniu bólu – Luay Al-Qadi, Radosław Marciniak, Hanna Misiołek    197
  2.3. Neuromodulacja w leczeniu bólu    228
  2.3.1. Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) – Jerzy Wordliczek    228
  2.3.2. Przezczaszkowa stymulacja prądowa (tDCS) – Anna Przeklasa -Muszyńska, Jan Dobrogowski    238
  2.3.3. Wibracja – Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski    241
  2.3.4. Akupunktura – Magdalena Kocot -Kępska, Jan Dobrogowski    243
  2.3.5. Inwazyjna stymulacja nerwów obwodowych i splotów nerwowych – Teodor Goroszeniuk    246
  2.3.6. Neuromodulacja/ablacja pulsacyjna (P-RF) – Andrzej Król    253
  2.3.7. Inwazyjna neuromodulacja ośrodkowa w leczeniu bólu – Witold Libionka, Wojciech Kloc    255
  2.4. Niefarmakologiczne metody leczenia bólu    265
  2.4.1. Psychologiczne metody leczenia bólu – Marta Kołłątaj, Anna Marków, Jan Dobrogowski    265
  2.4.2. Fizykalne metody leczenia bólu – Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski, Julita Istrati    280
  2.4.3. Leczenie manualne zespołów bólowych kręgosłupa – Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek    290
  3. Kliniczna ocena chorego z bólem – Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa -Muszyńska, Marta Kołłątaj    301
  3.1. Taksonomia i klasyfi kacja bólu    303
  3.2. Wywiad    305
  3.3. Lokalizacja bólu (rysunek bólu)    306
  3.4. Ocena nasilenia bólu – skale bólowe    307
  3.5. Charakterystyka bólu – kwestionariusze i inne narzędzia oceny    309
  3.6. Kliniczna ocena chorego z bólem neuropatycznym    322
  3.7. Kliniczna ocena chorego z bólem pooperacyjnym    325
  4. Postępowanie terapeutyczne w wybranych zespołach bólu ostrego    329
  4.1. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego – Jerzy Wordliczek, Hanna Misiołek, Renata Zajączkowska, Jan Dobrogowski    329
  4.1.1. Metody uśmierzania bólu pooperacyjnego    330
  4.1.2. Szczegółowe zalecenia postępowania przeciwbólowego    345
  4.2. Postępowanie przeciwbólowe u pacjentów po urazie – Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek    351
  4.2.1. Okresy bólu po urazie    352
  4.2.2. Neuropatyczny ból pourazowy    364
  4.3. Analgosedacja w OIT – Jerzy Wordliczek, Joanna Jakowicka -Wordliczek, Anna Wrzosek, Jarosław Woroń    366
  5. Postępowanie terapeutyczne w wybranych zespołach bólu przewlekłego    379
  5.1. Epidemiologia bólu przewlekłego – Magdalena Kocot -Kępska, Jan Dobrogowski    379
  5.2. Bóle twarzy – Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa -Muszyńska, Jerzy Wordliczek    383
  5.2.1. Neuralgie nerwów czaszkowych    384
  5.2.2. Zespół piekących ust    394
  5.2.3. Przewlekły idiopatyczny ból twarzy (PIBT)/przetrwały ból twarzy/nietypowy ból twarzy    394
  5.2.4. Zespół bólowo-dysfunkcyjny stawu skroniowo-żuchwowego    397
  5.2.5. Zespół więzadła rylcowo-gnykowego (zespół Eagle’a)    399
  5.3. Bóle głowy – Adam Stępień    401
  5.3.1. Migrena i jej leczenie    402
  5.3.2. Leczenie napięciowego bólu głowy    415
  5.3.3. Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy    416
  5.4. Inne zespoły bólowe w zakresie głowy i szyi – Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski    421
  5.4.1. Zespół szyjny górny (szyjnopochodny ból głowy, migrena szyjna)    421
  5.4.2. Bolesne zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnicy skroniowej    422
  5.4.3. Neuralgia nerwu potylicznego większego    423
  5.4.4. Polekowe bóle głowy (polekowe bóle głowy „z odbicia”)   423
  5.4.5. Pourazowe bóle głowy    424
  5.5. Ból jamy ustnej i twarzy a bóle zębów. Diagnostyka różnicowa zespołów bólowych zębopochodnych i niezębopochodnych – Błażej Szczerbaniewicz    426
  5.5.1. Ból jamy ustnej i twarzy    426
  5.5.2. Diagnostyka różnicowa bólu zęba ze struktur pochodzących/powiązanych z samym zębem (zębopochodnego) z bólem zęba ze struktur anatomicznie z nim niepowiązanych (niezębopochodnym)    437
  5.6. Neuropatyczne zespoły bólowe – odrębności terapii opartej na EBM – Jan Dobrogowski, Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek, Andrzej Szczudlik, Małgorzata Malec -Milewska, Magdalena Kocot -Kępska    446
  5.6.1. Półpasiec i neuralgia popółpaścowa    449
  5.6.2. Bolesna neuropatia cukrzycowa    458
  5.6.3. Neuropatie obwodowe    463
  5.6.4. Ból po amputacji    464
  5.6.5. Ból ośrodkowy    472
  5.7. Przetrwały ból pooperacyjny i pourazowy – Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek    479
  5.7.1. Wstęp    479
  5.7.2. Epidemiologia    479
  5.7.3. Czynniki ryzyka    480
  5.7.4. Charakterystyka    484
  5.7.5. Leczenie    484
  5.7.6. Wybrane zespoły przetrwałego bólu pooperacyjnego    486
  5.8. Zespoły bólowe narządu ruchu – Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Julita Istrati, Artur Gądek    490
  5.8.1. Choroba zwyrodnieniowa stawów    490
  5.8.2. Fibromialgia    497
  5.8.3. Osteoporoza    498
  5.8.4. Zespoły bólowe kończyn górnych    499
  5.8.5. Zespoły bólowe kończyn dolnych    503
  5.9. Bóle kręgosłupa – Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Julita Istrati    506
  5.9.1. Schemat badania chorych z bólami kręgosłupa    507
  5.9.2. Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego    510
  5.9.3. Bóle kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej    512
  5.9.4. Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego    513
  5.9.5. Ból kości ogonowej    519
  5.10. Funkcjonalne zespoły bólowe – Magdalena Kocot -Kępska, Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa -Muszyńska    521
  5.10.1. Fibromialgia (FM)    522
  5.10.2. Zespół jelita drażliwego (IBS)    529
  5.10.3. Niekardiogenne bóle w klatce piersiowej (NCCP)    535
  5.11. Bóle miednicy mniejszej i krocza u kobiet – Joanna Jakowicka-Wordliczek    540
  5.11.1. Bolesne miesiączkowanie    540
  5.11.2. Endometrioza    542
  5.11.3. Wulwodynia    547
  5.11.4. Śródmiąższowe zapalenie pęcherza (zespół bolesnego pęcherza)    551
  5.12. Bóle miednicy mniejszej i krocza u mężczyzn – Marek Suchorzewski    556
  5.12.1. Epidemiologia    557
  5.12.2. Taksonomia    557
  5.12.3. Patomechanizm    558
  5.12.4. Badania etiopatogenetyczne w zakresie zespołu bólu miednicy    560
  5.12.5. Czynniki ryzyka    560
  5.12.6. Objawy    561
  5.12.7. Wywiad, badanie fi zykalne i badania diagnostyczne    561
  5.12.8. Rozpoznanie    562
  5.12.9. Kliniczny podział przewlekłych zespołów bólowych miednicy i krocza (wg taksonomii IASP)    562
  5.12.10. Leczenie przewlekłego bólu miednicy u mężczyzn    566
  5.13. Leczenie bólu u dzieci – Krzysztof Kobylarz, Iwona Szlachta -Jezioro    573
  5.13.1. Leczenie bólu ostrego u dzieci    574
  5.13.2. Leczenie bólu przewlekłego u dzieci    589
  5.14. Leczenie bólu u chorych w wieku podeszłym – JerzyWordliczek, Anna Przeklasa -Muszyńska, Jan Dobrogowski, Tomasz Grodzicki    602
  5.14.1. Epidemiologia bólu    603
  5.14.2. Umiejscowienie bólu u osób w wieku podeszłym    603
  5.14.3. Płeć i odczuwanie bólu    604
  5.14.4. Związane z wiekiem zmiany w układzie nocyceptywnym    604
  5.14.5. Wpływ czynników psychologicznych na percepcję bólu w wieku podeszłym    605
  5.14.6. Zależne od wieku różnice w odczuwaniu i odbiorze bólu    606
  5.14.7. Ocena bólu u pacjentów w wieku podeszłym    607
  5.14.8. Leczenie bólu u pacjentów w wieku podeszłym    608
  5.15. Leczenie bólu u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością narządową – Renata Zajączkowska, Jarosław Woroń, Małgorzata Krajnik, Piotr Sobański, Jerzy Wordliczek    618
  5.15.1. Leczenie bólu u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca    618
  5.15.2. Leczenie bólu u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc    625
  5.15.3. Leczenie bólu u pacjentów z niewydolnością nerek    629
  5.15.4. Leczenie bólu u pacjentów z niewydolnością wątroby    635
  6. Ból u chorych na nowotwór    641
  6.1. Mechanizmy powstawania bólu u chorego na nowotwór – Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska    641
  6.1.1. Ból nocyceptorowy – somatyczny u pacjenta z chorobą nowotworową    643
  6.1.2. Ból nocyceptorowy – trzewny u pacjentów z chorobą nowotworową    646
  6.1.3. Ból neuropatyczny u chorego na nowotwór    647
  6.1.4. Ostre zespoły bólowe    658
  6.1.5. Ból niebezpośrednio związany z chorobą nowotworową lub jej leczeniem    659
  6.1.6. Ból niezwiązany z samym nowotworem i jego leczeniem    659
  6.2. Standardy leczenia bólu u chorych na nowotwory – Wojciech Leppert, Małgorzata Krajnik, Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek    661
  6.2.1. Podstawowe zasady postępowania przeciwbólowego u chorych na nowotwory    662
  6.3. Trudne sytuacje w opiece paliatywnej – Małgorzata Krajnik, Wojciech Leppert    673
  6.3.1. Zasady leczenia objawowego    674
  6.3.2. Umieranie    689
  7. Rzadziej występujące zespoły bólowe    694
  7.1. Ból w boreliozie z Lyme – ze szczególnym uwzględnieniem neuroboreliozy – Małgorzata Malec -Milewska, Ewa Marcinkowska    694
  7.2. Ból w przebiegu sarkoidozy – Magdalena Dorazil, Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek    703
  7.3. Ból w chorobie Parkinsona – Krzysztof Brzeziński    709
  7.4. Zespół łopatkowo-żebrowy – Marek Suchorzewski    714
  7.5. Zespół otworu górnego klatki piersiowej (TOS) – Wojciech Serednicki, Grzegorz Jagła, Ewa Zasada, Jerzy Wordliczek    717
  7.6. Genetycznie uwarunkowane zespoły spowodowane mutacjami genów – Magdalena Kocot -Kępska, Renata Zajączkowska, Jan Dobrogowski    729
  7.6.1. Erytromelalgia (PE)    731
  7.6.2. Zespół napadowego bólu ekstremalnego (PEPD)    735
  7.6.3. Zespół wrodzonej niewrażliwości na ból (CIP)    739
  7.7. Leczenie bólu w zespole Guillaina–Barrégo – Iwona Filipczak-Bryniarska, Jarosław Woroń    741
  7.8. Zespół niespokojnych nóg (RLS) – Renata Zajączkowska    750
  7.9. Ból u chorych na stwardnienie rozsiane – Małgorzata Malec -Milewska, Anna Przeklasa -Muszyńska    756
  7.10. Ból odbytu i odbytnicy – Agnieszka Sękowska, Małgorzata Malec-Milewska    766
  7.11. Zespół piekących ust (BMS) – Agnieszka Sękowska, Małgorzata Malec -Milewska    774
  7.12. Zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS). Zaburzenia motoryczne w CRPS – dystonia – Anna Przeklasa -Muszyńska, Magdalena Kocot -Kępska, Jan Dobrogowski    781
  7.13. Neuropatia cienkich włókien (SFN) – Magdalena Kocot -Kępska    792
  7.14. Zespół bólowy po nieskutecznych operacjach kręgosłupa (FBSS) – Julita Istrati    799
  Aneks    809
  Skorowidz    823
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia