Leczenie bólu

3 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

107,40  179,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 179,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 107,40 zł  


107,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

III wydanie bestsellerowej książki przygotowane przez ceniony zespół specjalistów.
Leczenie przeciwbólowe jest istotnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Ból przewlekły, przetrwały i nawracający jest znaczącym problemem zarówno dla pacjentów, jak i systemów opieki zdrowotnej.
W publikacji opisano mechanizmy powstawania bólu, jego charakter i rodzaje w różnych zespołach chorobowych, farmakologię oraz najnowsze metody uśmierzania bólu. Czytelnicy znajdą również w książce algorytmy, zalecenia i rekomendacje.
Interdyscyplinarne kompendium jest adresowane do lekarzy wszystkich specjalności, z pewnością zainteresuje również studentów medycyny.


Rok wydania2017
Liczba stron634
KategoriaFarmakologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5414-9
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych skrótów XVII
  1. Mechanizmy powstawania bólu – Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski     1
  1.1. Wprowadzenie     1
  1.2. Patomechanizm bólu przewlekłego     16
  2. Metody leczenia bólu     30
  2.1. Farmakoterapia     30
  2.1.1. Farmakogenetyka w leczeniu bólu – Jarosław Woroń, Renata Zajączkowska     30
  2.1.2. Nieopioidowe leki przeciwbólowe – Jerzy Wordliczek, Jarosław Woroń, Jan Dobrogowski     36
  2.1.3. Opioidowe leki przeciwbólowe – Jan Dobrogowski, Renata Zajączkowska, Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek, Magdalena Kocot -Kępska     54
  2.1.4. Zastosowanie leków opioidowych w leczeniu bólu pochodzenia nienowotworowego oraz silnych leków opioidowych u pacjentów z bólem przewlekłym pochodzenia nienowotworowego (BPNN) – Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Andrzej Szczudlik, Renata Zajączkowska, Anna Przeklasa -Muszyńska, Joanna Jakowicka -Wordliczek, Magdalena Kocot -Kępska, Małgorzata Malec -Milewska     84
  2.1.5. Koanalgetyki (adjuwanty) – Anna Przeklasa -Muszyńska, Jerzy Wordliczek, Magdalena Kocot -Kępska, Jan Dobrogowski     94
  2.1.6. Przezskórne i powierzchniowe podawanie leków w terapii bólu – Małgorzata Malec -Milewska, Joanna Jakowicka -Wordliczek     110
  2.1.7. Niekorzystne interakcje leków stosowanych w farmakoterapii bólu – Jarosław Woroń, Joanna Jakowicka -Wordliczek, Jerzy Wordliczek     123
  2.2. Interwencyjne metody leczenia bólu     135
  2.2.1. Blokady układu nerwowego (diagnostyczne, prognostyczne i lecznicze) – Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Magdalena Kocot -Kępska, Anna Przeklasa -Muszyńska     135
  2.2.2. Zastosowanie opioidów i leków nieopioidowych w blokadach układu nerwowego – Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa -Muszyńska     155
  2.2.3. Blokady neurolityczne i inne zabiegi neurodestrukcyjne – Jan Dobrogowski, Małgorzata Malec -Milewska, Andrzej Król, Ewelina Grzywna, Marek Moskała     178
  2.2.4. Zastosowanie ultrasonografi i w leczeniu bólu – Luay Al-Qadi, Radosław Marciniak, Hanna Misiołek     197
  2.3. Neuromodulacja w leczeniu bólu     228
  2.3.1. Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) – Jerzy Wordliczek     228
  2.3.2. Przezczaszkowa stymulacja prądowa (tDCS) – Anna Przeklasa -Muszyńska, Jan Dobrogowski     238
  2.3.3. Wibracja – Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski     241
  2.3.4. Akupunktura – Magdalena Kocot -Kępska, Jan Dobrogowski     243
  2.3.5. Inwazyjna stymulacja nerwów obwodowych i splotów nerwowych – Teodor Goroszeniuk     246
  2.3.6. Neuromodulacja/ablacja pulsacyjna (P-RF) – Andrzej Król     253
  2.3.7. Inwazyjna neuromodulacja ośrodkowa w leczeniu bólu – Witold Libionka, Wojciech Kloc     255
  2.4. Niefarmakologiczne metody leczenia bólu     265
  2.4.1. Psychologiczne metody leczenia bólu – Marta Kołłątaj, Anna Marków, Jan Dobrogowski     265
  2.4.2. Fizykalne metody leczenia bólu – Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski, Julita Istrati     280
  2.4.3. Leczenie manualne zespołów bólowych kręgosłupa – Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek     290
  3. Kliniczna ocena chorego z bólem – Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa -Muszyńska, Marta Kołłątaj    301
  3.1. Taksonomia i klasyfi kacja bólu     303
  3.2. Wywiad     305
  3.3. Lokalizacja bólu (rysunek bólu)     306
  3.4. Ocena nasilenia bólu – skale bólowe     307
  3.5. Charakterystyka bólu – kwestionariusze i inne narzędzia oceny    309
  3.6. Kliniczna ocena chorego z bólem neuropatycznym    322
  3.7. Kliniczna ocena chorego z bólem pooperacyjnym     325
  4. Postępowanie terapeutyczne w wybranych zespołach bólu ostrego    329
  4.1. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego – Jerzy Wordliczek, Hanna Misiołek, Renata Zajączkowska, Jan Dobrogowski    329
  4.1.1. Metody uśmierzania bólu pooperacyjnego     330
  4.1.2. Szczegółowe zalecenia postępowania przeciwbólowego    345
  4.2. Postępowanie przeciwbólowe u pacjentów po urazie – Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek     351
  4.2.1. Okresy bólu po urazie     352
  4.2.2. Neuropatyczny ból pourazowy     364
  4.3. Analgosedacja w OIT – Jerzy Wordliczek, Joanna Jakowicka -Wordliczek, Anna Wrzosek, Jarosław Woroń    366
  5. Postępowanie terapeutyczne w wybranych zespołach bólu przewlekłego     379
  5.1. Epidemiologia bólu przewlekłego – Magdalena Kocot -Kępska, Jan Dobrogowski     379
  5.2. Bóle twarzy – Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa -Muszyńska, Jerzy Wordliczek     383
  5.2.1. Neuralgie nerwów czaszkowych     384
  5.2.2. Zespół piekących ust     394
  5.2.3. Przewlekły idiopatyczny ból twarzy (PIBT)/przetrwały ból twarzy/nietypowy ból twarzy     394
  5.2.4. Zespół bólowo-dysfunkcyjny stawu skroniowo-żuchwowego     397
  5.2.5. Zespół więzadła rylcowo-gnykowego (zespół Eagle’a)     399
  5.3. Bóle głowy – Adam Stępień     401
  5.3.1. Migrena i jej leczenie     402
  5.3.2. Leczenie napięciowego bólu głowy     415
  5.3.3. Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy     416
  5.4. Inne zespoły bólowe w zakresie głowy i szyi – Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski     421
  5.4.1. Zespół szyjny górny (szyjnopochodny ból głowy, migrena szyjna)     421
  5.4.2. Bolesne zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnicy skroniowej     422
  5.4.3. Neuralgia nerwu potylicznego większego     423
  5.4.4. Polekowe bóle głowy (polekowe bóle głowy „z odbicia”)423
  5.4.5. Pourazowe bóle głowy     424
  5.5. Ból jamy ustnej i twarzy a bóle zębów. Diagnostyka różnicowa zespołów bólowych zębopochodnych i niezębopochodnych – Błażej Szczerbaniewicz     426
  5.5.1. Ból jamy ustnej i twarzy     426
  5.5.2. Diagnostyka różnicowa bólu zęba ze struktur pochodzących/powiązanych z samym zębem (zębopochodnego) z bólem zęba ze struktur anatomicznie z nim niepowiązanych (niezębopochodnym)     437
  5.6. Neuropatyczne zespoły bólowe – odrębności terapii opartej na EBM – Jan Dobrogowski, Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek, Andrzej Szczudlik, Małgorzata Malec -Milewska, Magdalena Kocot -Kępska    446
  5.6.1. Półpasiec i neuralgia popółpaścowa     449
  5.6.2. Bolesna neuropatia cukrzycowa     458
  5.6.3. Neuropatie obwodowe     463
  5.6.4. Ból po amputacji     464
  5.6.5. Ból ośrodkowy     472
  5.7. Przetrwały ból pooperacyjny i pourazowy – Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek     479
  5.7.1. Wstęp     479
  5.7.2. Epidemiologia     479
  5.7.3. Czynniki ryzyka     480
  5.7.4. Charakterystyka     484
  5.7.5. Leczenie     484
  5.7.6. Wybrane zespoły przetrwałego bólu pooperacyjnego     486
  5.8. Zespoły bólowe narządu ruchu – Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Julita Istrati, Artur Gądek     490
  5.8.1. Choroba zwyrodnieniowa stawów     490
  5.8.2. Fibromialgia     497
  5.8.3. Osteoporoza     498
  5.8.4. Zespoły bólowe kończyn górnych     499
  5.8.5. Zespoły bólowe kończyn dolnych     503
  5.9. Bóle kręgosłupa – Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Julita Istrati     506
  5.9.1. Schemat badania chorych z bólami kręgosłupa     507
  5.9.2. Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego     510
  5.9.3. Bóle kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej     512
  5.9.4. Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego    513
  5.9.5. Ból kości ogonowej     519
  5.10. Funkcjonalne zespoły bólowe – Magdalena Kocot -Kępska, Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa -Muszyńska     521
  5.10.1. Fibromialgia (FM)     522
  5.10.2. Zespół jelita drażliwego (IBS)     529
  5.10.3. Niekardiogenne bóle w klatce piersiowej (NCCP)     535
  5.11. Bóle miednicy mniejszej i krocza u kobiet – Joanna Jakowicka-Wordliczek     540
  5.11.1. Bolesne miesiączkowanie     540
  5.11.2. Endometrioza     542
  5.11.3. Wulwodynia     547
  5.11.4. Śródmiąższowe zapalenie pęcherza (zespół bolesnego pęcherza)    551
  5.12. Bóle miednicy mniejszej i krocza u mężczyzn – Marek Suchorzewski     556
  5.12.1. Epidemiologia     557
  5.12.2. Taksonomia     557
  5.12.3. Patomechanizm     558
  5.12.4. Badania etiopatogenetyczne w zakresie zespołu bólu miednicy    560
  5.12.5. Czynniki ryzyka     560
  5.12.6. Objawy     561
  5.12.7. Wywiad, badanie fi zykalne i badania diagnostyczne     561
  5.12.8. Rozpoznanie     562
  5.12.9. Kliniczny podział przewlekłych zespołów bólowych miednicy i krocza (wg taksonomii IASP)     562
  5.12.10. Leczenie przewlekłego bólu miednicy u mężczyzn     566
  5.13. Leczenie bólu u dzieci – Krzysztof Kobylarz, Iwona Szlachta -Jezioro     573
  5.13.1. Leczenie bólu ostrego u dzieci     574
  5.13.2. Leczenie bólu przewlekłego u dzieci     589
  5.14. Leczenie bólu u chorych w wieku podeszłym – JerzyWordliczek, Anna Przeklasa -Muszyńska, Jan Dobrogowski, Tomasz Grodzicki     602
  5.14.1. Epidemiologia bólu     603
  5.14.2. Umiejscowienie bólu u osób w wieku podeszłym     603
  5.14.3. Płeć i odczuwanie bólu     604
  5.14.4. Związane z wiekiem zmiany w układzie nocyceptywnym     604
  5.14.5. Wpływ czynników psychologicznych na percepcję bólu w wieku podeszłym     605
  5.14.6. Zależne od wieku różnice w odczuwaniu i odbiorze bólu     606
  5.14.7. Ocena bólu u pacjentów w wieku podeszłym    607
  5.14.8. Leczenie bólu u pacjentów w wieku podeszłym     608
  5.15. Leczenie bólu u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością narządową – Renata Zajączkowska, Jarosław Woroń, Małgorzata Krajnik, Piotr Sobański, Jerzy Wordliczek     618
  5.15.1. Leczenie bólu u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca     618
  5.15.2. Leczenie bólu u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc     625
  5.15.3. Leczenie bólu u pacjentów z niewydolnością nerek     629
  5.15.4. Leczenie bólu u pacjentów z niewydolnością wątroby    635
  6. Ból u chorych na nowotwór     641
  6.1. Mechanizmy powstawania bólu u chorego na nowotwór – Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska     641
  6.1.1. Ból nocyceptorowy – somatyczny u pacjenta z chorobą nowotworową     643
  6.1.2. Ból nocyceptorowy – trzewny u pacjentów z chorobą nowotworową     646
  6.1.3. Ból neuropatyczny u chorego na nowotwór    647
  6.1.4. Ostre zespoły bólowe     658
  6.1.5. Ból niebezpośrednio związany z chorobą nowotworową lub jej leczeniem     659
  6.1.6. Ból niezwiązany z samym nowotworem i jego leczeniem     659
  6.2. Standardy leczenia bólu u chorych na nowotwory – Wojciech Leppert, Małgorzata Krajnik, Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek     661
  6.2.1. Podstawowe zasady postępowania przeciwbólowego u chorych na nowotwory     662
  6.3. Trudne sytuacje w opiece paliatywnej – Małgorzata Krajnik, Wojciech Leppert     673
  6.3.1. Zasady leczenia objawowego     674
  6.3.2. Umieranie     689
  7. Rzadziej występujące zespoły bólowe    694
  7.1. Ból w boreliozie z Lyme – ze szczególnym uwzględnieniem neuroboreliozy – Małgorzata Malec -Milewska, Ewa Marcinkowska     694
  7.2. Ból w przebiegu sarkoidozy – Magdalena Dorazil, Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek     703
  7.3. Ból w chorobie Parkinsona – Krzysztof Brzeziński     709
  7.4. Zespół łopatkowo-żebrowy – Marek Suchorzewski     714
  7.5. Zespół otworu górnego klatki piersiowej (TOS) – Wojciech Serednicki, Grzegorz Jagła, Ewa Zasada, Jerzy Wordliczek     717
  7.6. Genetycznie uwarunkowane zespoły spowodowane mutacjami genów – Magdalena Kocot -Kępska, Renata Zajączkowska, Jan Dobrogowski     729
  7.6.1. Erytromelalgia (PE)    731
  7.6.2. Zespół napadowego bólu ekstremalnego (PEPD)     735
  7.6.3. Zespół wrodzonej niewrażliwości na ból (CIP)    739
  7.7. Leczenie bólu w zespole Guillaina–Barrégo – Iwona Filipczak-Bryniarska, Jarosław Woroń     741
  7.8. Zespół niespokojnych nóg (RLS) – Renata Zajączkowska     750
  7.9. Ból u chorych na stwardnienie rozsiane – Małgorzata Malec -Milewska, Anna Przeklasa -Muszyńska     756
  7.10. Ból odbytu i odbytnicy – Agnieszka Sękowska, Małgorzata Malec-Milewska     766
  7.11. Zespół piekących ust (BMS) – Agnieszka Sękowska, Małgorzata Malec -Milewska     774
  7.12. Zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS). Zaburzenia motoryczne w CRPS – dystonia – Anna Przeklasa -Muszyńska, Magdalena Kocot -Kępska, Jan Dobrogowski    781
  7.13. Neuropatia cienkich włókien (SFN) – Magdalena Kocot -Kępska     792
  7.14. Zespół bólowy po nieskutecznych operacjach kręgosłupa (FBSS) – Julita Istrati     799
  Aneks     809
  Skorowidz     823
RozwińZwiń