Public relations

Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,73  43,90

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

30,7343,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Public relations – biała czy czarna magia zarządzania?


Podręcznik akademicki do przedmiotu public relations zawiera najnowszą wiedzę o funkcjach i roli społecznej pełnionej przez PR. Inicjuje nową w polskiej literaturze dyskusję o potrzebie analizy PR jako zjawiska socjologicznego oraz dziedziny wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie demokratyzacji procesów komunikowania społecznego. Poszczególne rozdziały zawierają autentyczne, zaczerpnięte bezpośrednio z praktyki, przykłady różnych działań i zachowań specjalistów PR, obrazujące tezy omawiane w tekstach, a kończą się spisem zalecanej literatury oraz zestawem pytań, na które czytelnik znajdzie odpowiedź w treści danego rozdziału.


Poza podstawową wiedzą z dziedziny PR, podręcznik ten prezentuje zagadnienia dotychczas pomijane lub omawiane bardzo pobieżnie w polskiej literaturze przedmiotu, np.: psychospołeczne podstawy PR, odpowiedzialność i etyka, wewnętrzny PR, PR w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych oraz finansowych i giełdowych.


Zespół autorski:


Dodatkowym atutem podręcznika jest zespół autorski, który tworzą wybitni specjaliści-naukowcy, wywodzący się z kilku polskich ośrodków akademickich oraz praktycy od wielu lat działający i odnoszący sukcesy w dziedzinie PR. Tworzą go: Anna Adamus-Matuszyńska, Ewa Hope, Barbara Iwankiewicz-Rak, Wojciech Jabłoński, Michał Macierzyński, Wiesław Macierzyński, Jerzy Olędzki, Beata Paczyńska, Waldemar Rydzak, Andrzej Stolarczyk, Aneta Szymańska, Andrzej Świątecki, Jacek Trębecki, Paweł Trochimiuk, Dariusz Tworzydło.


Adresaci książki:


Podręcznik adresowany jest do studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, politologii oraz innych nauk społecznych i studiów specjalistycznych z zakresu PR. Stanowi również uzupełnienie teoretycznej wiedzy dla praktyków zajmujących się kreowaniem wizerunku w firmach i organizacjach oraz ich komunikacją ze społeczeństwem.


Liczba stron360
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17920-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  CZĘŚĆ I. Podstawy public relations    17
   ROZDZIAŁ 1. Public relations w komunikacji społecznej (Jerzy Olędzki)    17
   1.1. Wprowadzenie    17
   1.2. Filozofia public relations    18
   1.2.1. Rozwój środków komunikacji    18
   1.2.2. Społeczna rola dialogu    21
   1.2.3. Sensor bezpieczeństwa    23
   1.3. Public relations jako wyższa forma komunikowania społecznego    26
   1.3.1. Świadome planowanie komunikacji w demokratycznym społeczeństwie    26
   1.3.2. Funkcje i typy komunikacji    28
   1.4. Techniki negatywnej propagandy - tzw. czarny PR i media spinning    29
   1.5. Wynaturzenia w działaniach public relations    32
   1.5.1. Marketingowe narzędzie promocji    33
   1.5.2. Mieszanie funkcji    35
   1.6. Społeczne rozumienie terminu public relations    37
   1.6.1. Czym jest public relations?    40
   1.6.2. Pozytywne skojarzenia    42
   1.7. Kierunki rozwoju public relations – demokratyczne komunikowanie czy marketingowe public relations?    44
   1.7.1. Poprawa komunikacji społecznej    44
   1.7.2. Transparentność relacji międzyludzkich    47
   Pytania    48
   Literatura    48
   ROZDZIAŁ 2. Psychospołeczne podstawy public relations (Anna Adamus-Matuszyńska)    49
   2.1. Psychologia w public relations    49
   2.1.1. Praktyka teorii wywierania wpływu w public relations    49
   2.1.2. Praktyka teorii perswazji w public relations    57
   2.1.3. Praktyka teorii postaw w public relations    59
   2.1.4. Opinia publiczna i proces jej kształtowania    64
   2.2. Socjologia w public relations    62
   2.2.1. Kultura i jej rola w procesie budowania programów public relations    67
   2.2.2. Społeczno-kulturowe zróżnicowanie a public relations    74
   2.2.3. Społeczne konsekwencje globalizacji a public relations    75
   2.2.4. Psychospołeczna natura public relations    79
   Pytania    80
   Literatura    80
   ROZDZIAŁ 3. Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych (Barbara Wankiewicz-Rak)    81
   3.1. Organizacje publiczne i pozarządowe jako podmioty działań public relations    81
   3.1.1. Publiczne oraz społeczne cele i funkcje organizacji niedochodowych    81
   3.1.2. Pracownicy i wolontariusze – publiczność wewnętrzna    84
   3.1.3. Otoczenie zewnętrzne – interesariusze organizacji    85
   3.2. Obszary decyzji w zakresie public relations    87
   3.2.1. Kreowanie wizerunku organizacji    87
   3.2.2. Fundrising i pozyskiwanie wolontariuszy    89
   3.2.3. Zdobywanie poparcia społecznego    91
   3.3. Instrumenty public relations i przykładowe obszary ich zastosowań    94
   3.3.1. Wyższa uczelnia    94
   3.3.2. Organizacje pozarządowe    98
   3.3.3. Gmina    99
   Pytania    105
   Literatura    105
   ROZDZIAŁ 4. Relacje wewnętrzne (Jacek Trębecki)    106
   4.1. Rola i miejsce relacji wewnętrznych w firmie    106
   4.2. Wykorzystanie instynktów i automatyzmów w internal relations    109
   4.2.1. Instynkt terytorialny    110
   4.2.2. Instynkt stadny    112
   4.2.3. Automatyzmy reakcji    113
   4.3. Konflikt w budowaniu relacji wewnętrznych    113
   4.4. Narzędzia relacji wewnętrznych    116
   4.4.1. Klasyfikacja narzędzi według stopnia formalności    116
   4.4.2. Klasyfikacja narzędzi ze względu na opcje korzystania    117
   4.4.3. Podział ze względu na wektor komunikowania    117
   4.5. Kultura organizacyjna    118
   4.6. Podsumowanie    121
   Pytania    122
   Literatura    122
   ROZDZIAŁ 5. Pomiar efektywności działań public relations (Dariusz Tworzydło)    123
   5.1. Pomiar efektywności w Polsce i na świecie    123
   5.2. Efektywność i skuteczność działań public relations    124
   5.3. Powiązanie działań public relations z zyskiem i kosztami w przedsiębiorstwie    125
   5.4. Analiza stanu faktycznego    126
   5.4.1. Jakościowa i ilościowa analiza i ocena mediów    126
   5.4.2. Analiza grup docelowych na podstawie metod badań marketingowych    128
   5.5. Ocena działań sponsoringowych    129
   5.6. Macierz celów wizerunkowych jako metoda oceny działań public relations    130
   5.6.1. Analiza wykorzystania macierzy w procesie oceny zmian wizerunku    131
   5.6.2. Obliczanie luki wizerunkowej. Interpretacja wartości zawartych na macierzy    133
   5.7. Pozyskiwanie wiedzy i informacji. Wykorzystywanie badań w pracy działu public relations (Beata Paczyńska, Andrzej Stolarczyk)    135
   Pytania    138
   Literatura    138
   ROZDZIAŁ 6. Odpowiedzialność w działaniach public relations - zasady etyczne (Ewa Hope)    139
   6.1. Istota zachowań etycznych w działaniach public relations    139
   6.1.1. Etyka zawodowa – czy to oksymoron?    139
   6.1.2. Etyka w działalności public relations – konieczność, szansa czy przeszkoda?    142
   6.1.3. Podstawowe wartości etyczne w public relations    145
   6.1.3.1. Zasada konieczności komunikowania    147
   6.1.3.2. Zasada prawdziwości informacji    148
   6.1.3.3. Zasada przejrzystości działań    150
   6.2. Odpowiedzialność i dylematy etyczne w public relations    151
   6.2.1. Odpowiedzialność jako kategoria etyczna    151
   6.2.2. Rola PR-owca w firmie    154
   6.2.3. Agencje public relations dla przedsiębiorstw    156
   6.2.4. Kodeksy zawodowej etyki public relations    157
   6.3. Odpowiedzialność społeczna firm - narzędzie public relations czy coś więcej?    159
   6.3.1. Istota i historia CSR - filantropia czy wspieranie społeczeństw?    159
   6.3.2. Programy społecznej odpowiedzialności biznesu - element strategii firmy czy narzędzie public relations?    161
   6.3.3. Public relations dla CSR    162
   6.3.4. Odpowiedzialność firmy, branży i odpowiedzialność osoby – zamiast zakończenia    164
   Pytania    164
   Literatura    165
  CZĘŚĆ II. Public relations w komunikacji marketingowej    169
   ROZDZIAŁ 7. Zintegrowane komunikowanie marketingowe (Aneta Szymańska)    169
   7.1. Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej    169
   7.1.1. System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa    169
   7.1.2. Ewolucja i charakterystyka koncepcji zintegrowanej komunikacji    171
   7.1.3. Warunki integracji systemu komunikacji marketingowej    176
   7.1.4. Zalety i wady zintegrowanego komunikowania    178
   7.1.5. Planowanie zintegrowanej komunikacji    181
   7.1.6. Kompleksowa ocena działań komunikacyjnych    183
   7.2. Rola public relations w zintegrowanym komunikowaniu marketingowym    184
   7.2.1. Public relations i marketing – przeciwnicy czy korporacyjni sprzymierzeńcy?    184
   7.2.2. Marketingowe public relations – odrębna dziedzina?    188
   7.2.3. Strategiczne zastosowanie public relations w integracji marketingowej    191
   7.3. Zintegrowana komunikacja marketingowa XXI wieku    193
   7.3.1. PrzyszłoŚć zintegrowanego marketingowego public relations    193
   7.3.2. Trendy w rozwoju zintegrowanej komunikacji marketingowej    195
   Pytania    196
   Literatura    197
   ROZDZIAŁ 8. Marka a public relations (Andrzej Świątecki)    198
   8.1. Marka - perspektywa public relations    198
   8.1.1. Definicja marki    198
   8.1.2. Public relations i marka - wspólne korzenie    199
   8.2. Tożsamość marki    201
   8.3. Wizerunek marki    207
   8.3.1. Definicja i historia pojęcia    207
   8.3.2. Nowa rola wizerunku marki    208
   8.4. Public relations dla marki    211
   8.4.1. Marketingowe public relations    212
   8.4.2. Public relations – remedium uniwersalne?    214
   8.5. Marka - ikona XXI wieku    215
   8.5.1. Marka nowego etapu    217
   8.5.2. Konsument i marka – partnerstwo, dyktat czy uległoŚć?    219
   Pytania    224
   Literatura    225
  CZĘŚĆ III. Public relations - implikacja w praktyce    229
   ROZDZIAŁ 9. Polityczne public relations a kreowanie informacji. Analiza krytyczna (Wojciech Jabłoński)    229
   9.1. Spin doctoring/media spinning – geneza i kontekst zjawiska    229
   9.1.1. Pozycja i wymagania mediów jako "strażnika" systemu demokratycznego (według teorii tzw. czwartej władzy)    230
   9.1.2. Wzrost znaczenia interpretacyjnej funkcji mediów    231
   9.1.3. Doświadczenia amerykańskie – koniec wieku XX erą spinningu    233
   9.1.4. Manipulacja czy immanentna cecha ustrojowa? Zarzuty i mity związane z "nakręcaniem informacji"    234
   9.2. Narzędzia i techniki uzyskiwania spinu    235
   9.2.1. Baza danych – mailing list i katalog wycinków prasowych    237
   9.2.2. Pseudowydarzenia    239
   9.2.3. Sugerowanie interpretacji medialnych "wydarzeń"    242
   9.3. Skrajne formy medialnego spinningu (tzw. czarny PR)    244
   9.3.1. Polityczne public relations – spin doctoring w kampanii negatywnej    244
   9.3.2. Niebezpieczeństwo przesunięcia akcentów w stronę propagandy    245
   Pytania    249
   Literatura    249
   ROZDZIAŁ 10. Public relations instytucji finansowych i giełdowych (Michał Macierzyński, Wiesław Macierzyński)    250
   10.1. Public relations instytucji finansowych    250
   10.1.1. Public relations finansowe w Polsce i na świecie    250
   10.1.2. Public relations w strategii instytucji finansowej    253
   10.1.3. Zakres i odbiorcy działań public relations finansowego    255
   10.1.4. Organizacja public relations w instytucjach finansowych    259
   10.1.5. Sponsoring i lobbing w public relations finansowym    262
   10.2. Investor relations    265
   10.2.1. Investor relations w strategii spółki giełdowej    265
   10.2.2. Narzędzia investor relations i ich wykorzystanie w kształtowaniu wizerunku firmy giełdowej    269
   10.2.3. Wykorzystanie investor relations w procesie upublicznienia spółki    271
   10.2.4. Odbiorcy działań i kontakty z akcjonariuszami    272
   Pytania    274
   Literatura    274
   ROZDZIAŁ 11. Zarzadzanie informacja w sytuacjach kryzysowych (Waldemar Rydzak)    276
   11.1. Kryzys w organizacji. Analiza determinantów kryzysu    276
   11.2. Antycypowanie kryzysów i zapobieganie im przy wykorzystaniu public relations    278
   11.2.1. Strategiczne a kryzysowe działania public relations    278
   11.2.2. Czynniki wpływające na powstawanie i rozwój sytuacji kryzysowych    283
   11.2.3. Identyfikacja zagrożeń oraz grup docelowych    284
   11.2.4. Planowanie strategii komunikowania    286
   11.3. Działania public relations w trakcie sytuacji kryzysowej    287
   11.3.1. Etyka komunikowania się w sytuacji kryzysowej    287
   11.3.2. Skuteczność narzędzi public relations w sytuacjach kryzysowych    288
   11.3.3. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej    289
   11.3.4. Zasady współpracy z mediami    289
   11.4. Sanacja wizerunku    292
   Pytania    293
   Literatura    293
   ROZDZIAŁ 12. Praktyka public relations. Organizacja działu public relations i biura prasowego w firmie (Beata Paczyńska, Andrzej Stolarczyk)    294
   12.1. Dział public relations i biuro prasowe w organizacjach    294
   12.1.1. Zadania działu public relations i biura prasowego w ujęciu funkcjonalnym    294
   12.1.2. Modele organizacji służb informacyjnych    297
   12.1.2.1. Umiejscowienie działu public relations i biura prasowego w strukturze organizacyjnej firmy    300
   12.1.2.2. Charakterystyczne rozwiązania strukturalne w zakresie organizacji działu public relations i biura prasowego    303
   12.1.2.3. Pola współpracy i wspólnych kompetencji z innymi działami w firmie    307
   12.1.2.4. Niezależność komórki public relations a współpraca z marketingiem    309
   12.1.2.5. Współpraca z działem human resources i motywowanie pracowników    311
   12.2. Struktura wewnętrzna służb informacyjnych    312
   12.2.1. Modele organizacji wewnętrznej działu public relations i biura rzecznika oraz zakresy kompetencyjne poszczególnych stanowisk    312
   12.2.2. Technicy i menedżerowie komunikacji – dwa komplementarne typy PR-owców    315
   12.2.3. Rzecznik idealny – kryteria oceny    318
   12.2.4. Public relations a Internet    321
   12.2.5. Tworzenie baz danych    323
   Pytania    330
   Literatura    331
   ROZDZIAŁ 13. Praktyka public relations. Budżetowanie kampanii public relations (Paweł Trochimiuk)    332
   13.1. Proces tworzenia strategii    332
   13.1.1. Badanie strategiczne    332
   13.1.2. Planowanie    333
   13.1.3. Pojęcie uprawiania strategii    334
   13.2. Specyfika budżetu    335
   13.2.1. Ile zabudżetować?    335
   13.2.2. Elementy budżetu    337
   Pytania    342
   Literatura    342
  Noty o autorach    343
  Bibliografia    348
  Indeks    356
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia