Jakościowe metody badań społecznych. Podejście aplikacyjne

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 79,00 zł  


79,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jakościowe metody badań społecznych – podejście aplikacyjne to kompleksowy przewodnik po tym jak planować i prowadzić badania jakościowe w obszarze nauk społecznych, a także jak wyciągać z nich prawidłowe wnioski i przekładać je na praktyczne rozwiązania problemów społecznych. Autorka prowadzi Czytelnika przez wszystkie etapy procesu badawczego z zastosowaniem metod jakościowych, swój wywód ilustrując barwnymi przykładami z praktyki.


Jakościowe metody badań nie są metodą ani lepszą, ani gorszą od badań ilościowych. Każda z nich służy innym celom, odpowiada na inne pytania badawcze, każda daje możliwość uzyskania innego typu informacji. Dlatego obie metody znakomicie się uzupełniają i dopiero wykorzystywane razem dają pełen obraz badanych przez nas zjawisk. Wynikami badań ilościowych możemy całkiem dobrze opisać człowieka, ale nie jesteśmy w stanie go w pełni zrozumieć – to dają nam właśnie wyniki badań jakościowych.
We współczesnym świecie zadaje się coraz więcej pytań dotyczących wpływu społecznego, czyli o to, jak zmienić różne zachowania ludzi: co zrobić, żeby ludzie jeździli bezpieczniej samochodami, nie stosowali przemocy w rodzinie, żyli w zdrowszy sposób, uprawiali więcej sportu, jedli wartościowe jedzenie, bardziej dbali o planetę czy pomagali słabszym lub biedniejszym. Są to typowe przykłady pytań, na które odpowiedzi poszukujemy w tzw. aplikacyjnych badaniach społecznych – badaniach z pogranicza psychologii i socjologii odpowiadających na pytania o psychologiczną i społeczną naturę obserwowanych zjawisk.
W naukowych badaniach psychologicznych podstawową metodą badawczą są eksperymenty, z których wnioskuje się o związkach przyczynowo-skutkowych. Badania eksperymentalne dobrze testują teorie naukowe, dają dosyć precyzyjną odpowiedź na temat zależności między kilkoma wyodrębnionymi zmiennymi, jednak zazwyczaj nie przystają do złożoności realnych problemów, których rozwiązania oczekujemy w aplikacyjnych badaniach społecznych. Jeżeli chcemy rozwiązać konkretny życiowy problem, np. pomóc organizacji społecznej w osiągnięciu jej celu, musimy sięgnąć po odmienne narzędzia badawcze, często pochodzące z tradycji badań socjologicznych i marketingowych, takie jak sondaże czy właśnie metody jakościowe.
Z tekstu


Praca jest interesująca, zwięzła, dobrze napisana, dotyczy ważnych problemów w zakresie metodologii jakościowych aplikacyjnych badań społecznych.
Z recenzji prof. dr hab. Piotra T. Kwiatkowskiego


Opracowanie zawiera ciekawe i ważne spostrzeżenia, oparte nie tylko na ogromnym doświadczeniu badawczym Autorki, ale też na dobrze dobranych, adekwatnych i uzasadnionych nawiązaniach literaturowych. Z jednej strony w książce znajdujemy więc odniesienia do tła teoretycznego, z drugiej zaś wyraźne i konkretne wskazówki (wręcz know-how) jak krok po kroku stworzyć dobry projekt i nie popełnić błędów, które mogłyby sprawić, że badanie nie będzie poprawne metodologicznie i nie zrealizuje zakładanych celów badawczych.
Z recenzji dr Katarzyny Archanowicz-Kudelskiej


Rok wydania2022
Liczba stron334
KategoriaMetody badań społecznych
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-22312-0
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie XI
  Rozdział. Co to są badania jakościowe i kiedy je stosować?     1
    1.1. Aplikacyjne badania społeczne     2
    1.2. Ilościowe vs. jakościowe – główne żnice między metodami     3
      1.2.1. Cel badania i pytania badawcze     3
      1.2.2. Rodzaj próby do badania     4
      1.2.3. Wielkość próby     7
      1.2.4. Narzędzie badawcze    7
      1.2.5. Analiza wyników    8
      1.2.6. Jaką metodę wybrać?     11
    1.3. Przykładowe obszary badawcze w jakościowych badaniach społecznych     15
      1.3.1. Badania motywów i barier     17
      1.3.2. Badania postaw, przekonań, opinii     18
      1.3.3. Badania segmentacyjne     21
      1.3.4. Badanie doświadczeń     25
      1.3.5. Badania konceptów proponowanych rozwiązań     27
      1.3.6. Badania komunikacji i reklamy     30
      1.3.7. Badania z obszaru zarządzania – badania przedsiębiorczości, pracowników i zachowań w miejscu pracy     34
  Rozdział 2. Metody badań jakościowych – nie tylko wywiady indywidualne i grupowe    37
    2.1. Ewolucja metod jakościowych – kierunki zmian     38
      2.1.1. Od wywiadów grupowych do indywidualnych – od słuchania grupy do zrozumienia człowieka     38
      2.1.2. Kierunek poszukiwania informacji – od wertykalnych do horyzontalnych     39
      2.1.3. Więcej wykorzystywanych technik projekcyjnych i wspomagających    40
      2.1.4. Wydłużenie czasu trwania wywiadów    41
      2.1.5. Redukcja liczby uczestników wywiadu grupowego    42
      2.1.6. Zmniejszanie liczby wywiadów w projekcie     44
      2.1.7. Warunki testowania    45
    2.2. Klasyka badań jakościowych: pogłębiony wywiad indywidualny (IDI) i zogniskowany wywiad grupowy (FGI/FGD)    47
      2.2.1. Pogłębiony wywiad indywidualny     48
      2.2.2. Zogniskowany wywiad grupowy (fokus)    49
      2.2.3. Wybór między wywiadem indywidualnym a grupowym     49
    2.3. Diady – kompromis między wywiadem indywidualnym a grupowym    55
    2.4. Inne jakościowe metody badań: mniej, dłużej, inaczej     57
      2.4.1. Minigrupa     58
      2.4.2. Grupa wydłużona (extended group)     59
      2.4.3. Grupa powtarzana/powracająca/panelowa (reconvened group)     60
      2.4.4. Grupa prowadzona dynamicznie (concept lab)     62
      2.4.5. Grupa ze znającymi się osobami (affi nity groups)    65
      2.4.6. Grupy konfrontacyjne (clash groups)     66
      2.4.7. Grupa kreatywna    69
      2.4.8. Obserwacja     72
    2.5. Badania etnograficzne     73
    2.6. Badania jakościowe przez Internet     78
  Rozdział 3. Techniki projekcyjne i techniki wspomagające – sposób na lepsze zrozumienie badanego problemu? 83
    3.1. Techniki projekcyjne i wspomagające w badaniach społecznych     84
    3.2. Od czego zależy skuteczność techniki projekcyjnej?     89
      3.2.1. Techniki indywidualne a techniki grupowe     90
      3.2.2. Techniki werbalne a techniki niewerbalne    91
      3.2.3. Dobór materiałów badawczych     92
      3.2.4. Wprowadzenie techniki projekcyjnej do wywiadu    93
    3.3. Przykłady technik projekcyjnych     94
      3.3.1. Test zdań niedokończonych (technika indywidualna)     95
      3.3.2. Bubble test/„Chmurki” (technika indywidualna)    96
      3.3.3. „Drzewo emocji” (technika indywidualna)     98
      3.3.4. Personifikacja (technika indywidualna lub grupowa)     101
      3.3.5. Wizerunek użytkownika/osoby podejmującej jakieś działanie     103
      3.3.6. Animalizacja (technika indywidualna lub grupowa)    105
      3.3.7. Skojarzenia werbalne i niewerbalne (technika indywidualna lub grupowa)     107
      3.3.8. Kolaż (collage – technika grupowa lub indywidualna)     109
      3.3.9. Portret (technika indywidualna)     112
      3.3.10. Archetypy (technika indywidualna)     112
      3.3.11. Analiza ukrytych metafor – ZMET (technika indywidualna)    116
    3.4. Techniki wspomagające     117
    3.5. Analiza i interpretacja technik projekcyjnych     123
  Rozdział 4. Planowanie badania – schemat badania i decyzje organizacyjne     127
    4.1. Kryteria rekrutacyjne – czyli z kim powinniśmy rozmawiać?     128
    4.2. Ile wywiadów i z jakimi osobami – planowanie schematu badania     132
      4.2.1. Schemat badania a liczba wywiadów w badaniu     132
      4.2.2. Od prostych do bardziej złożonych schematów badawczych    136
    4.3. Dobór osób do badania jakościowego – kryteria selekcyjne     142
      4.3.1. Główne kryteria doboru celowego     142
      4.3.2. Dodatkowe kryteria doboru do badań jakościowych     145
    4.4. Rekrutacja uczestników badań jakościowych    157
      4.4.1. Rekruter czy badacz – kto odpowiada za rekrutację?     157
      4.4.2. Najczęstsze problemy z rekrutacją respondentów    158
    4.5. Dodatkowe informacje organizacyjne     161
      4.5.1. Gdzie prowadzić wywiad jakościowy – rola fokusowni     161
      4.5.2. Koszty badania jakościowego    163
  Rozdział 5. Scenariusz wywiadu – o czym i jak powinniśmy rozmawiać podczas badania jakościowego?     167
    5.1. Rola scenariusza wywiadu jakościowego     168
    5.2. Podstawowe zasady dobrego scenariusza     169
      5.2.1. Dopasowanie do celów badania     169
      5.2.2. Pytania badawcze a pytania w scenariuszu     170
      5.2.3. Pytania czy zagadnienia     172
      5.2.4. Liczba poruszanych zagadnień (obszarów)     178
      5.2.5. Kolejność poruszanych zagadnień     178
      5.2.6. Miejsce technik projekcyjnych i wspomagających    180
      5.2.7. Czas trwania wywiadu i plan trwania poszczególnych części    181
    5.3. Struktura wywiadu     183
      5.3.1. Swobodny czy ustrukturyzowany     183
      5.3.2. Główne sekcje scenariusza wywiadu jakościowego    185
    5.4. Wywiad pilotażowy     186
  Rozdział 6. Prowadzenie wywiadu jakościowego    191
    6.1. Dobry moderator: wykształcenie, osobowość, talent czy doświadczenie?     192
    6.2. Dobór moderatora do konkretnego projektu badawczego – czy każdy może prowadzić każde badanie?    194
      6.2.1. Dopasowanie do tematu wywiadu i znajomość tematyki     195
      6.2.2. Dopasowanie stylu moderowania do specyfi ki wywiadu     197
      6.2.3. Dopasowanie do cech demografi cznych respondentów     197
    6.3. Cechy dobrego moderatora    199
      6.3.1. Cechy osobowości (cechy indywidualne)    199
      6.3.2. Umiejętności poznawcze     201
      6.3.3. Umiejętności związane z prowadzeniem wywiadu    203
    6.4. Rodzaje metod jakościowych a pożądane rodzaje umiejętności moderatora     207
      6.4.1. Procesy grupowe jako wyzwanie moderowania badań fokusowych     208
      6.4.2. Typy respondentów jako wyzwanie moderowania    212
      6.4.3. Pogłębiony wywiad indywidualny (IDI)    214
      6.4.4. Badanie etnograficzne/badanie w domu respondenta     215
    6.5. Dodatkowe umiejętności niezbędne w badaniach jakościowych     216
      6.5.1. Aktywne słuchanie – metoda podtrzymywania kontaktu     216
      6.5.2. Komunikacja niewerbalna – narzędzie pracy moderatora     220
    6.6. Język wywiadu i rodzaje pytań     222
      6.6.1. Język wywiadu     222
      6.6.2. Sposób formułowania pytań    223
    6.7. Zasady szeregowania pytań w wywiadzie     226
      6.7.1. Kolejność pytań w zależności od rodzaju pytania    226
      6.7.2. Kolejność zagadnień w wywiadzie     227
    6.8. Najczęstsze błędy moderowania    230
  Rozdział 7. Analiza i interpretacja badań jakościowych     235
    7.1. Dlaczego analiza wyników badań jakościowych jest trudna?     236
    7.2. Etapy analizy jakościowej    238
      7.2.1 Przygotowanie danych     238
      7.2.2 Redukcja danych     241
      7.2.3 Opis wyników, interpretacja i wnioski    244
      7.2.4 Rekomendacje     246
    7.3. Zasady jakościowej analizy danych    248
      7.3.1. Prowadzenie wywiadów – początek analizy jakościowej     248
      7.3.2. Rozumienie wagi i znaczenia wypowiedzi     249
      7.3.3. Powtarzalność obserwacji     250
      7.3.4. Pułapka myślenia ilościowego – częstotliwość a znaczenie     251
      7.3.5. Dostrzeganie wzorców i powiązań     252
      7.3.6. Poszukiwanie szerszego kontekstu     253
      7.3.7. Dążenie do jak największego obiektywizmu     254
    7.4. Raport z badania jakościowego     255
      7.4.1. Ogólne zasady pisania raportu z badania jakościowego     255
      7.4.2. Główne elementy raportu     256
      7.4.3. O czym jeszcze należy pamiętać, pisząc raport z badania jakościowego?     261
    7.5. Inne rodzaje analizy i prezentacji wyników badań jakościowych     266
      7.5.1. Debriefing – ustne podsumowanie wyników     266
      7.5.2. Top-line – pisemne podsumowanie wyników     267
      7.5.3. Ustna prezentacja wyników    268
    7.6. Różne podejścia teoretyczne do analizy badań jakościowych     270
      7.6.1. Analiza tematyczna    271
      7.6.2. Teoria ugruntowana    272
      7.6.3. Interpretacyjna analiza fenomenologiczna     273
      7.6.4. Psychologia narracyjna (narraitive psychology)     274
  Aneks     277
  Bibliografia     305
  Indeks rzeczowy    311
  O Autorce     319
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia