Prowadzenie badań jakościowych

Prowadzenie badań jakościowych

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Druga część i uzupełnienie podręcznika Interpretacja danych jakościowych w ciekawy i klarowny sposób pokazuje jak, krok po kroku, przeprowadzić własne badania, a także odpowiada na pytania:

- co może stanowić odpowiedni temat badawczy?
- w jaki sposób wybrać odpowiednią metodologię?
- jak przygotować plan badania i od czego zacząć?
- jakie są możliwości wykorzystania programów komputerowych w analizie danych jakościowych?
- w jaki sposób ocenić jakość badania?

Zakończenie badania to jednak nie koniec. Silverman, bazując na swoim bogatym doświadczeniu radzi, jak napisać raport badawczy, w jakiej formie go przedstawić i opublikować. Daje również praktyczne wskazówki, jak przetrwać obronę pracy doktorskiej. Każdy rozdział kończą bloki z proponowanymi ćwiczeniami i polecaną literaturą przedmiotu.

Książka napisana jasnym, przystępnym językiem i zilustrowana wieloma przykładami jest skierowana do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.


Liczba stron456
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15480-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp do drugiego wydania    17
  
  CZĘŚĆ I. Wprowadzenie    21
  
    ROZDZIAŁ 1. Jak korzystać z podręcznika?    23
  
    ROZDZIAŁ 2. Jak można wykorzystywać badanie jakościowe i jak nie można    27
      2.1. Wprowadzenie    27
      2.2. Czy metody jakościowe zawsze są najwłaściwsze?    27
      2.3. Czy powinienem stosować metody jakościowe?    29
      2.4. Postrzeganie badań w kontekście odmiennych modeli    31
      2.5. Uwagi końcowe    37
      Główne zagadnienia    38
      Polecane lektury    38
      Ćwiczenia    38
  
    ROZDZIAŁ 3. Doświadczenie badawcze 1    41
      3.1. Wprowadzenie    41
      3.2. Dziennik badań Moiry    43
        3.2.1. Początki    43
        3.2.2. Orientacja teoretyczna    44
        3.2.3. Dane zgromadzone w trakcie badania    44
        3.2.4. Dostęp do danych: zachowaj rozsądek    46
        3.2.5. Proces badawczy: krytycyzm, formułowanie ocen i wywiad    47
        3.2.6. Próba danych    47
        3.2.7. Praktyczne znaczenie badania    48
        3.2.8. Uwagi końcowe    49
        3.2.9. Wnioski z historii Moiry    49
      3.3. Dziennik badań Sally    51
        3.3.1. Uzyskiwanie dostępu    51
        3.3.2. Gromadzenie nagrań    52
        3.3.3. Analiza zgromadzonych danych    53
        3.3.4. Analityczne konstruowanie problemu badawczego    55
        3.3.5. Kilka uwag na temat obserwacji uczestniczącej    55
        3.3.6. Kwestie etyczne    56
        3.3.7. Wnioski z historii Sally    58
      3.4. Dziennik badań Simona    60
        3.4.1. Początki    60
        3.4.2. Poznanie analizy konwersacyjnej    61
        3.4.3. Nadzieja na użyteczność    62
        3.4.4. Poszukiwanie tematu    63
        3.4.5. Uzyskiwanie dostępu    64
        3.4.6. Niepokój związany z wielkością próby    64
        3.4.7. Zawężenie problemu badawczego    65
        3.4.8. Wnioski z historii Simona    66
      3.5. Uwagi końcowe    68
      Główne zagadnienia    70
      Polecane lektury    70
      Ćwiczenia    71
  
    ROZDZIAŁ 4. Doświadczenie badawcze 2    73
      4.1. Wprowadzenie    73
      4.2. Wywiady    74
        4.2.1. Życie i codzienność w społeczności osób starszych    74
        4.2.2. Opinie studentów na temat systemu ocen oraz pomocy naukowej    75
        4.2.3. Piłka nożna i męskość    76
        4.2.4. Praca z tekstem w klasach obcojęzycznych    76
        4.2.5. Żałoba i proces ozdrowieńczy jako narracje    77
        4.2.6. Narracje krewnych zmarłego    77
        4.2.7. Wywiady: podsumowanie    78
      4.3. Etnografie    80
        4.3.1. Analiza funkcji komunikacyjnych podczas nauki w niewielkich grupach    80
        4.3.2. Analiza pracy radiologów    81
        4.3.3. Grupy dyskusyjne w Internecie    82
        4.3.4. Etnografie: podsumowanie    83
      4.4. Teksty    83
        4.4.1. Analiza podręczników szkolnych do nauki religii    84
        4.4.2. Kształt japońskiej „nowoczesności”    84
        4.4.3. Medykalizacja ciała kobiety w średnim wieku w XX stuleciu    85
        4.4.4. Obraz „zbrodni” w lokalnej prasie    85
        4.4.5. „Dyskurs przedsiębiorstwa” w szkolnictwie wyższym    86
        4.4.6. Teksty: podsumowanie    87
      4.5. Nagrania audio    87
        4.5.1. Spotkania grupowe w hospicjach    88
        4.5.2. Asymetria w interakcjach między osobami, dla których angielski    88
        4.5.3. Nagrania audio: podsumowanie    89
      4.6. Nagrania wideo    90
        4.6.1. Komunikacja werbalna, tekstowa oraz wizualna widoczna    90
        4.6.2. Wczesne interakcje między matką a dzieckiem    91
        4.6.3. Tworzenie tożsamości etnicznej przez hiszpańskich imigrantów w Londynie    92
        4.6.4. Jak „doświadczenie kobiecości” jest przedstawiane    92
        4.6.5. Nagrania wideo: podsumowanie    93
      4.7. Połączenie metod    94
        4.7.1. Jak rekonstruowane są teksty    94
        4.7.2. Botswańskie kobiety w życiu publicznym (od 1800 roku    94
        4.7.3. Amerykańskie występy taneczne w dobie powojennej    95
        4.7.4. Jak kobiety odczuwają depresję    95
        4.7.5. Połączenie metod: podsumowanie    96
      4.8. Uwagi końcowe    97
      Główne zagadnienia    99
      Polecane lektury    99
      Ćwiczenia    100
  
    ROZDZIAŁ 5. Czy „oryginalność” ma znaczenie?    101
      5.1. Wprowadzenie    101
      5.2. Oryginalność    102
      5.3. Zawodowcem być    104
      5.4. Niezależna myśl krytyczna    105
        5.4.1. Rozwój pojęcia i/lub metodologii    105
        5.4.2. Krytyczny stosunek do przyjętego podejścia    106
        5.4.3. Wykorzystanie wcześniejszych badań    106
        5.4.4. Gotowość do zmiany obranego kierunku    107
      5.5. Uwagi końcowe    107
      Główne zagadnienia    108
      Polecane lektury    108
      Ćwiczenia    109
  
  CZĘŚĆ II. Początek    111
  
    ROZDZIAŁ 6. Wybór tematu    113
      6.1. Wprowadzenie    113
      6.2. Uproszczony indukcjonizm    114
      6.3. Strategia nadmiaru: „brać wszystko, co się nadarzy”    116
      6.4. Wielki teoretyk    119
      6.5. Strategie właściwe dla indukcjonistów ze skłonnością do upraszczania    120
        6.5.1. Korzystaj z pojęć    120
        6.5.2. Rozwijaj wyniki innych badań    121
        6.5.3. Wprowadź trzecią zmienną    122
      6.6. Strategie właściwe dla zwolenników nadmiaru    122
        6.6.1. Opracuj diagram    123
        6.6.2. Znajdź łamigłówkę    123
        6.6.3. Obiektyw o zmiennej ogniskowej    124
        6.6.4. Ostrzeżenie: unikaj redukcjonizmu    125
      6.7. Strategie właściwe dla wielkich teoretyków    126
        6.7.1. Ignoruj mody    126
        6.7.2. Znajdź dane    126
      6.8. Strategie właściwe dla wszystkich badaczy    127
        6.8.1. Ustal, jaki temat badania możesz podjąć    127
        6.8.2. Dostrzeż sprzężenia zwrotne    128
        6.8.3. Zrozum, że kategorie przesycone są teorią    128
      6.9. Uwagi końcowe    128
      Główne zagadnienia    129
      Polecane lektury    130
      Ćwiczenia    130
  
    ROZDZIAŁ 7. Zastosowanie teorii    133
      7.1. Wprowadzenie    133
      7.2. Czym jest teoria?    134
      7.3. Teorie, modele i hipotezy    136
      7.4. Trochę przykładów    139
      7.5. Uogólnienia i tworzenie teorii    142
      7.6. Jak teoretyzować na podstawie danych    144
      7.7. Uwagi końcowe    145
      Główne zagadnienia    146
      Polecane lektury    146
      Ćwiczenia    147
  
    ROZDZIAŁ 8. Wybór metodologii    149
      8.1. Wprowadzenie    149
      8.2. Twoja strategia badawcza    149
        8.2.1. Wczesna decyzja    150
        8.2.2. Powiązania między metodami, metodologiami a społeczeństwem    151
        8.2.3. Modele kształtujące znaczenie metod    152
        8.2.4. Wybór właściwej metody    153
      8.3. Wybór metodologii: studium przypadku    154
        8.3.1. Badanie doradztwa    154
        8.3.2. Skrzywienie ilościowe    156
        8.3.3. Planowanie metodologii: trzy znane możliwości    156
        8.3.4. Przyjęta metodologia    160
        8.3.5. Podsumowanie i wnioski    161
      8.4. Dane niewywołane?    161
      8.5. Połączenie metod    162
      8.6. Uwagi końcowe    164
      Główne zagadnienia    164
      Polecane lektury    165
      Ćwiczenia    165
  
    ROZDZIAŁ 9. Wybór przypadku    167
      9.1. Wprowadzenie    167
      9.2. Czym jest studium przypadku?    168
      9.3. Tworzenie uogólnień na podstawie przypadków    169
      9.4. Rodzaje studiów przypadków    169
      9.5. Łączenie badań jakościowych ze wskaźnikami ilościowymi dotyczącymi populacji    170
      9.6. Celowy dobór próby    171
      9.7. Teoretyczny dobór próby    173
        9.7.1. Wybór przypadków pod kątem teorii    173
        9.7.2. Wybór przypadków „odchyleń”    175
        9.7.3. Zmiana wielkości próby w trakcie badania    176
      9.8. Możliwość tworzenia uogólnień na podstawie pojedynczego przypadku    177
      9.9. Uwagi końcowe    179
      Główne zagadnienia    179
      Polecane lektury    180
      Ćwiczenia    180
  
    ROZDZIAŁ 10. Przygotowanie planu badania    181
      10.1. Wprowadzenie    181
      10.2. Osiągnij krystaliczną przejrzystość    183
      10.3. Zaplanuj, zanim napiszesz    183
      10.4. Bądź przekonujący    184
      10.5. Bądź praktyczny    185
      10.6. Zarysuj szerszy kontekst    185
      10.7. Uwagi końcowe    186
      Główne zagadnienia    187
      Polecane lektury    187
      Ćwiczenia    187
  
  CZĘŚĆ III. Analiza danych    189
  
    ROZDZIAŁ 11. Rozpoczęcie analizy danych    191
      11.1. Wprowadzenie    191
      11.2. Natychmiastowe rozpoczęcie analizy danych    192
        11.2.1. Analizuj dane już obecne w sferze publicznej    192
        11.2.2. Poproś o dane lub pożycz je od innych    193
        11.2.3. Zwróć się o radę do promotora    194
        11.2.4. Analizuj dane na bieżąco    194
        11.2.5. Stawiaj kluczowe pytania na temat danych    195
      11.3. Wywiady    196
      11.4. Notatki terenowe    196
        11.4.1. To, co możesz zobaczyć    201
        11.4.2. Jak jesteś traktowany    202
      11.5. Teksty    203
        11.5.1. Historia pilota marynarki wojennej    204
      11.6. Dane wizualne    206
      11.7. Transkrypcje    207
      11.8. Uwagi końcowe    211
      Główne zagadnienia    211
      Polecane lektury    212
      Ćwiczenia    212
  
    ROZDZIAŁ 12. Rozwinięcie analizy danych    215
      12.1. Wprowadzenie    215
      12.2. Studium przypadku    215
      12.3. Notatki terenowe i analiza danych    218
        12.3.1. Dlaczego szczegóły mają znaczenie    218
        12.3.2. Dwa sposoby rozwinięcia analizy notatek terenowych    219
        12.3.3. Rozwinięcie analizy notatek terenowych    221
        12.3.4. Postępujące ograniczanie zainteresowań w trakcie pracy terenowej    222
        12.3.5. Wykorzystywanie tabel w testowaniu hipotez    224
        12.3.6. Ograniczenia w kodowaniu notatek terenowych    226
      12.4. Transkrypcje i analiza danych    228
        12.4.1. Dlaczego warto pracować z nagraniami audio?    228
        12.4.2. Analiza nagrań audio    229
      12.5. Uwagi końcowe    231
      Główne zagadnienia    231
      Polecane lektury    231
      Ćwiczenia    232
  
    ROZDZIAŁ 13. Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych (Clive Seale)    233
      13.1. Wprowadzenie    233
      13.2. Zalety CAQDAS    234
        13.2.1. Szybkość    235
        13.2.2. Dyscyplina    236
        13.2.3. Praca zespołowa    238
        13.2.4. Dobór próby    238
      13.3. Ograniczenia i wady    241
        13.3.1. Wykorzystywanie edytora tekstu na potrzeby CAQDAS    241
        13.3.2. Narzucenie analizie ograniczonej perspektywy    242
        13.3.3. Niewielkie fragmenty danych    244
      13.4. Programy podstawowe: ETNOGRAPH, NUD•IST i ATLAS    246
        13.4.1. ETHOGRAPH    246
        14.4.2. NUD•IST    247
        14.4.3. ATLAS    248
      13.5. Tworzenie teorii za pomocą CAQDAS    249
      13.6. Hiperlinki do postmodernistycznego odczytywania tekstu    252
      13.7. Uwagi końcowe    254
      Główne zagadnienia    254
      Polecane lektury    254
      Ćwiczenia    255
  
    ROZDZIAŁ 14. Jakość w badaniach jakościowych    257
      14.1. Wprowadzenie    257
      14.2. Trafność    258
        14.2.1. Zasada możliwości obalenia    261
        14.2.2. Metoda ciągłego porównywania    262
        14.2.3. Dogłębna analiza danych    263
        14.2.4. Analiza przypadków odchyleń    264
        14.2.5. Używanie odpowiednich tabel    267
      14.3. Rzetelność    269
        14.3.1. Rzetelność w badaniu etnograficznym    270
        14.3.2. Rzetelność w badaniu interakcji utrwalonych na taśmie audio    271
      14.4. Uwagi końcowe    272
      Główne zagadnienia    273
      Polecane lektury    273
      Ćwiczenia    273
  
    ROZDZIAŁ 15. Ocena badań jakościowych    275
      15.1. Wprowadzenie    275
      15.2. Dwa wskaźniki umożliwiające ocenę badania    275
      15.3. Cztery kryteria jakości badania    277
        15.3.1. Tworzenie użytecznych teorii    277
        15.3.2. Wykorzystanie podejścia samokrytycznego    278
        15.3.3. Rozważania dotyczące właściwych metod badawczych    279
        15.3.4. Praktyczne zastosowanie wyników    280
      15.4. Zastosowanie kryteriów jakości    280
        15.4.1. Proces rekonwalescencji kobiet cierpiących na depresję    280
        15.4.2. Usługi terapeutyczne    282
        15.4.3. Fachowa opieka w szpitalu    283
        15.4.4. Kobiety ciężarne uzależnione od kokainy    283
      15.5. Ponowne rozpatrzenie czterech kryteriów jakości    285
        15.5.1. Pogłębiona analiza    285
        15.5.2. Dlaczego powinniśmy ufać badaniu jakościowemu?    286
        15.5.3. Czy tylko wywiady?    287
        15.5.4. Badania a praktycy    290
      15.6. Uwagi końcowe    291
      Główne zagadnienia    292
      Polecane lektury    292
      Ćwiczenia    292
  
  CZĘŚĆ IV. Zachowaj kontakt    295
  
    ROZDZIAŁ 16. Prowadzenie dokumentacji    297
      16.1. Wprowadzenie    297
      16.2. Omówienie przeczytanych lektur    297
      16.3. Dziennik badania    299
      16.4. Uwagi końcowe    302
      Główne zagadnienia    302
      Polecane lektury    302
      Ćwiczenia    302
  
    ROZDZIAŁ 17. Kontakty w terenie    305
      17.1. Wprowadzenie    305
      17.2. Środowisko i dostęp    306
      17.3. Etyka w badaniach jakościowych    308
      17.4. Studium przypadku 1    310
      17.5. Informacja zwrotna w studium przypadku    313
      17.6. Płeć kulturowa w studium przypadku    315
      17.7. Studium przypadku 2. Płeć kulturowa w badaniu terenowym    316
      17.8. Informacja zwrotna jako test trafności    318
      17.9. Uwagi końcowe    319
      Główne zagadnienia    319
      Polecane lektury    320
      Ćwiczenia    320
  
    ROZDZIAŁ 18. Dobra współpraca z promotorem    321
      18.1. Wprowadzenie    321
      18.2. Budzące grozę historie o współpracy z promotorem    322
      18.3. Oczekiwania studenta i promotora    323
      18.4. Wczesne fazy współpracy    324
      18.5. Późniejsze fazy współpracy    325
      18.6. Obowiązujące zasady i zwyczaje    326
      18.7. Uwagi końcowe    327
      Główne zagadnienia    327
      Polecane lektury    327
      Ćwiczenia    327
  
  ROZDZIAŁ 19. Uzyskanie informacji zwrotnej    329
    19.1. Wprowadzenie    329
    19.2. Pisanie    330
    19.3. Prezentacje ustne    331
    19.4. Umiejętność prezentacji badania    333
      19.4.1. Dobre rozwiązania    333
      19.4.2. Złe rozwiązania    334
      19.4.3. Rozwiązania mieszane    335
      19.4.4. Dobre i złe prezentacje    337
    19.5. Uwagi końcowe    337
    Główne zagadnienia    337
    Polecane lektury    338
    Ćwiczenia    338
  
  CZĘŚĆ V. Pisanie rozprawy naukowej    339
  
    ROZDZIAŁ 20. Kilka pierwszych stron    341
      20.1. Wprowadzenie    341
      20.2. Tytuł    341
      20.3. Abstrakt    342
      20.4. Spis treści    343
      20.5. Wstęp    343
      20.6. Uwagi końcowe    344
      Główne zagadnienia    344
      Polecane lektury    344
      Ćwiczenia    344
  
    ROZDZIAŁ 21. Przegląd literatury przedmiotu    347
      21.1. Wprowadzenie    347
      21.2. Pytania praktyczne    347
        21.2.1. Co powinien zawierać przegląd literatury    347
        21.2.2. Zaplanuj swoją lekturę    348
        21.2.3. Gdzie możesz znaleźć literaturę?    348
        21.2.4. Wszystkiego jest tak dużo – jak znaleźć na to czas?    349
      21.3. Zasady    349
        21.3.1. Okaż respekt dla literatury    350
        21.3.2. Bądź skoncentrowany i krytyczny    350
        21.3.3. Unikaj czystego opisu    350
        21.3.4. Pisz, gdy ukończysz pozostałe rozdziały    351
      21.4. Czy przegląd literatury jest w ogóle potrzebny?    352
      21.5. Uwagi końcowe    353
      Główne zagadnienia    353
      Polecane lektury    353
      Ćwiczenia    353
  
    ROZDZIAŁ 22. Rozdział metodologiczny    355
      22.1. Wprowadzenie    355
      22.2. Co powinno się znaleźć w rozdziale metodologicznym?    356
      22.3. Czy potrzebna jest historia powstania badania?    358
      22.4. Uwagi końcowe    361
      Główne zagadnienia    361
      Polecane lektury    362
      Ćwiczenia    362
  
    ROZDZIAŁ 23. Praca nad rozdziałami analitycznymi    363
      23.1. Wprowadzenie    363
      23.2. Makrostruktura    364
        23.2.1. Zaplanowanie spisu treści na wczesnym etapie pracy    364
        23.2.2. Zaplanowanie opowieści    367
      23.3. Mikrostruktura    363
        23.3.1. Wprowadzenie    370
        23.3.2. Część podstawowa    371
        23.3.3. Zakończenie    372
      23.4. Końcowe „dopinanie”    372
      23.5. Uwagi końcowe    374
      Główne zagadnienia    374
      Polecane lektury    374
      Ćwiczenia    375
  
    ROZDZIAŁ 24. Ostatni rozdział    377
      24.1. Wprowadzenie    377
      24.2. Ostatni rozdział jako czynnik dwustronnie pobudzający    378
      24.3. Co konkretnie powinno znaleźć się w ostatnim rozdziale?    378
      24.4. Wyznania i peany    379
      24.5. Teoretyzowanie jako sposób myślenia o danych    380
      24.6. Pisanie z myślą o odbiorcy    381
      24.7. Dlaczego praca nad ostatnim rozdziałem może okazać się zabawna?    382
      24.8. Uwagi końcowe    382
      Główne zagadnienia    383
      Polecane lektury    383
      Ćwiczenia    384
  
  CZĘŚĆ VI. Obrona pracy doktorskiej    385
  
    ROZDZIAŁ 25. Przetrwać obronę pracy doktorskiej    387
      25.1. Wprowadzenie    387
      25.2. Budzące grozę historie obrony prac doktorskich    388
      25.3. Przygotowanie do obrony pracy    389
      25.4. Przebieg obrony    389
      25.5. Rezultaty    390
      25.6. Modyfikacja pracy po obronie    391
      25.7. Studium przypadku    391
        25.7.1. Zwięzłe podsumowanie rozprawy    392
        25.7.2. Moje pytania    392
        25.7.3. Moje uwagi końcowe    393
        25.7.4. Ostateczny wynik    394
        25.7.5. Wnioski ogólne    394
      25.8. Uwagi końcowe    395
      Główne zagadnienia    395
      Polecane lektury    395
      Ćwiczenia    396
  
  CZĘŚĆ VII. Podsumowanie    397
  
    ROZDZIAŁ 26. Efektywne badania jakościowe    399
      26.1. Wprowadzenie    399
      26.2. Zachowaj prostotę    399
      26.3. Czerp korzyści z posługiwania się danymi jakościowymi    400
      26.4. Unikaj „potopu” danych    401
      26.5. Unikaj metod dziennikarskich    401
      26.6. Uwagi końcowe    402
      Główne zagadnienia    403
      Polecane lektury    403
      Ćwiczenia    403
  
  CZĘŚĆ VIII. I co dalej?    405
  
    ROZDZIAŁ 27. Publikacja    407
      27.1. Wprowadzenie    407
      27.2. Strategiczne wybory    408
        27.2.1. Książki    408
        27.2.2. Wybór pisma naukowego    408
        27.2.3. Reakcja na decyzję redakcji    409
        27.2.4. Uwzględnij wymagania dotyczące publikacji artykułu w pismach    409
      27.3. Czego poszukują redaktorzy pism naukowych?    410
      27.4. Uwagi recenzentów    411
        27.4.1. Dobre wiadomości    411
        27.4.2. Złe wiadomości    411
        27.4.3. Wskazówki    413
        27.4.4. Wnioski    413
      27.5. Jak napisać krótki artykuł do pisma naukowego    413
      27.6. Uwagi końcowe    414
      Główne zagadnienia    415
      Polecane lektury    415
      Ćwiczenia    415
  
    ROZDZIAŁ 28. Odbiorcy    417
      28.1. Wprowadzenie    417
      28.2. Decydenci polityczni jako odbiorcy    418
      28.3. Praktycy jako odbiorcy    419
      28.4. Ogół jako odbiorcy    420
      28.5. Uwagi końcowe    422
      Główne zagadnienia    422
      Polecane lektury    422
      Ćwiczenia    423
  
    ROZDZIAŁ 29. Poszukiwanie pracy    425
      29.1. Wprowadzenie    425
      29.2. Uzyskiwanie informacji o wakatach    425
      29.3. Miejsce na liście liczących się kandydatów    426
      29.4. Rozmowa kwalifikacyjna    427
      29.5. Uwagi końcowe    429
      Główne zagadnienia    429
      Polecane lektury    429
      Ćwiczenia    429
  
  Załącznik. Uproszczone symbole transkrypcji    431
  Słownik terminów    433
  Bibliografia    439
  Indeks nazwisk    449
  Indeks rzeczowy    453
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia