Socjologia problemów społecznych

-20%

Socjologia problemów społecznych

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,40  43,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

34,4043,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Socjologia problemów społecznych dotyczy kwestii ogólnych, ale też sposobów radzenia sobie wpółczesnych państw z takimi problemami, jak ubóstwo, alkoholizm, przemoc czy przestępczość.
Książka jest adresowana do studiujących socjologię, politykę społeczną, pracę socjalną oraz do przedstawicieli rozległego sektora służb społecznych: od instytucji opieki społecznej po służby więzienne.
Wydawca


Książka podejmuje zagadnienia o ogromnej doniosłości teoretycznej, społecznej i dydaktycznej. Subdyscyplina socjologii zwana socjologią problemów społecznych skupia cztery wymiary myślenia socjologicznego – teoretyczny, empiryczny, aksjologiczny i praktyczny – wokół kwestii definiowanych przez samo społeczeństwo jako palące i wymagające rozwiązania. W tym sensie jest to subdyscyplina integrująca, pozwalająca adeptowi socjologii dostrzec powiązania między dziedzinami traktowanymi najczęściej osobno, w ramach oddzielnych przedmiotów.
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Piotra Sztompki


Krzysztof Frysztacki – prof. dr hab., jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownikiem Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej. Wykładał także na innych uczelniach w kraju i za granicą. Jego wieloletnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii miasta, socjologii stosowanej, w szczególności w połączeniu z problemami społecznymi, historii i teorii pracy socjalnej. Od kilku kadencji należy do Komitetu Socjologii PAN. Autor licznych artykułów, prac zbiorowych, książek. Ostatnio wydał m.in. książki Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych (2005) oraz (współautorsko) Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi (2009).


Liczba stron308
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-390-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9
  Koncepcje .15
  Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i koncepcje . . . . . . . . . . . . . . .    17
  1.1. Pojęcie problemu społecznego z socjologicznego punktu widzenia . .     17
  1.2. Problemy społeczne – socjologia problemów społecznych . . . . . . .    22
  1.3. Inne pojęcia, wspólna problematyka . . . . . . . . . . . . . . . .    28
  1.4. Teoria – empiria – praktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    32
  Rozdział 2. Teorie społeczne i ich problemowe aplikacje . . . . . . . .     35
  2.1. R.K. Merton i podwaliny jego teorii problemów społecznych . . . . .    35
  2.2. Kształtowanie się i rozwój stanowisk teoretycznych w socjologii problemów społecznych . . . ..    40
  2.3. Typologia stanowisk teoretycznych i ich charakterystyka w ujęciu R.W. Marisa . . . . .. . . . .    46
  2.4. Od teorii do problemowo zorientowanej metodologii . . . . . . . . . . . . .    50
  2.5. W kręgu poszukiwań empirycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    52
  Rozdział 3. Siła i słabość konstruktywizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    57
  3.1. Idea społecznego tworzenia rzeczywistości i socjologiczny konstruktywizm. .    57
  3.2. Zakorzenienie konstruktywizmu w socjologii problemów społecznych i wynikające stąd debaty . ..    59
  3.3. Konstruktywizm w badaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .    65
  Rozdział 4. Przypadek socjologii feministycznej . . . . . . . . . . . . . . . .     71
  4.1. Ambiwalentny charakter problematyki kobiecej i idei feministycznych w socjologii . . . . . . .    71
  4.2. Rozwój feministycznych wypowiedzi i ich odniesienia do problemów społecznych . . . . . . . .     76
  4.3. Socjologiczny/socjologizujący feminizm w wymiarze empirycznym . . . . . . . . . . . . . .. .    80
  Ważne (wybrane) problemy społeczne .......................................85
  Rozdział 5. Ubóstwo – „główny” problem społeczny . . . . . . . . . . . . .87
  5.1. Poglądy i debaty w sprawie ubóstwa . . . . . . . . . . . . . . . . .    87
  5.2. Jedność i wielość przejawów ubóstwa . . . . . . . . . . . . . . . ..    91
  5.3. Pracować i być biednym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    92
  5.4. Ubóstwo przeżywać – o ubóstwie mówić – z ubóstwem się zmagać . . ..    96
  Rozdział 6. Alkohol i przemoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    103
  6.1. Alkohol i przemoc jako przykład splotu czynników problemowych . . ..    103
  6.2. Kulturowo-społeczne postrzeganie alkoholu: między akceptacją i odrzuceniem . .. . . . . . . .    105
  6.3. Przemoc: mężczyźni i kobiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    108
  6.4. Przejawy i problemy przemocy w wybranych przypadkach . . . . . . . .    113
  Rozdział 7. Przestępczość i wymiar sprawiedliwości . . . . . . . . . . .     117
  7.1. Przestępczość jako „oczywisty” problem społeczny . . . . . . . . . .    117
  7.2. Wymiar sprawiedliwości jako (pod)system społeczny . . . . . . . . .     120
  7.3. „Gliny” – cienka niebieska linia bezpieczeństwa . . . . . . . . . .     123
  7.4. Jak – a nawet czy – karać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    127
  Rozdział 8. „ Specjalne” problemy tak zwanych populacji specjalnych . . .    131
  8.1. Sugestie konceptualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     131
  8.2. Dzieci, inni – okoliczności oraz problemy . . . . . . . . . . . . .     135
  8.3. O służbach społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    141
  Rozdział 9. Między społeczną ekskluzją a inkluzją . . . . . . . . . . . .    145
  9.1. Od nazwania zagadnień do artykułowania problemów . . . . . . . . . .    145
  9.2. Odwołując się do problematyki zróżnicowania i nierówności . . . . .     148
  9.3. Ekskluzja i inkluzja społeczna – w swych cechach i następstwach nie tak oczywiste . . . . ..    152
  9.4. Kolejne przypisy empiryczno-aplikacyjne . . . . . . . . . . . . . .     154
  Rozdział 10. Strukturalne wymiary problemów społecznych i miasto jako ich splot . . . . . . . ..    159
  10.1. Strukturalizacja miejskiej rzeczywistości oraz jej cechy konstytutywne; koncepcje P. Rybickiego . . ..    159
  10.2. Miasto – „naturalny” rozwój i „nienormalne” atrybuty . . . . . . . . . . . .    163
  10.3. Socjologia miejskich problemów społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . .    165
  10.4. Miasta i ich społeczności jako podmioty oraz narzędzia w rozwiązywaniu problemów społecznych . . . . ..    170
  Kierunki i sposoby przeciwdziałania ...............................................179
  Rozdział 11. Polityka społeczna i praca socjalna jako szczególne sposoby odpowiedzi na problemy społeczne . .    181
  11.1. Kształtowanie się, podstawy konceptualne i kierunki interwencji polityki społecznej oraz pracy socjalnej . .    181
  11.2. Instytucjonalizacja i profesjonalizacja aktywności społeczno-socjalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     190
  11.3. Metody postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    193
  11.4. Rozwój i punkty widzenia socjologii polityki społecznej oraz socjologii pracy socjalnej . .    196
  Rozdział 12. Problemy z państwową pomocą społeczną . . . . . . . . . .    199
  12.1. Splot instytucji państwa i funkcji pomocowych – od historii do współczesności . . . . . . .    199
  12.2. Welfare state: społeczny sukces idei oraz kierunki krytyki . . . . . . . .    205
  12.3. Głosy (zapewne) większościowe i dominujące a głosy „dysydenckie” . . . . . . . . . . . . .    212
  Rozdział 13. Między tradycyjną i współczesną pracą socjalną . . . . . . . . . . . . . . . . . .     217
  13.1. Od opiekuńczo-pomocowej przeszłości do zróżniczkowanej teraźniejszości – w ślad za J. Addams . . . . . . . .     217
  13.2. Indywidualizacja działań socjalnych i korespondujących stosunków społecznych . . . . . . . . . . . . . . . .     219
  13.3. Empowerment – koncepcja, misja, praktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    225
  13.4. Współczesna praca socjalna – profesja o wielu obliczach . . . . . . . .    230
  Rozdział 14. Trzeci – inny – sektor: społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    235
  14.1. Cechy, wielorakość i granice trzeciego sektora . . . . . . . . . . . . . . . . .    235
  14.2. Jeszcze o koncepcji kapitału społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    241
  14.3. Zjawisko – i problem – wolnego jeźdźca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    243
  14.4. Polskie doświadczenia i perspektywy oraz kilka spostrzeżeń ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    245
  Rozdział 15. Komunitarianistyczny punkt widzenia oraz propozycje praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    249
  15.1. Intelektualna oraz społeczna obecność komunitarianizmu i A. Etzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    249
  15.2. We wspólnocie-społeczności, czyli ku lepszemu życiu społecznemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    256
  15.3. Wybrane społeczne okoliczności i komunitarianistyczny komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    258
  Ku zakończeniu .....................................................................................................263
  Rozdział 16. Problemy społeczne w socjologii – socjologia na rzecz problemów społecznych . . . . . . . . . . . . .     265
  16.1. Pewne spojrzenia na współczesne społeczeństwa i ich sprawy . . . .    265
  16.2. Socjologia problemów społecznych naszym – socjologów – szczególnym zaangażowaniem . . . . . . . . . . . . ...    272
  Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........    279
  Sociology of Social Problems. Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    297
  Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     302
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia