Demokracja, decyzje, wybory

Demokracja, decyzje, wybory

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 32,00 zł  


32,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia pt. Demokracja, decyzje, wybory jest pierwszą w polskiej literaturze naukowej syntetyczną pracą przedstawiającą wszechstronnie i kompetentnie wiedzę na temat demokratycznego podejmowania decyzji społecznych. Autor przedstawia w niej zarówno teoretyczne koncepcje demokracji, jak również typy systemów wyborczych; a następnie bada ich własności oraz analizuje społeczne konsekwencje systemów wyborczych dla kształtowania się systemu partyjnego oraz dla politycznej efektywności demokracji reprezentacyjnej.


prof. Grzegorz Lissowski


Uniwersytet Warszawski


Doskonała, unikatowa w polskiej literaturze naukowej książka. Podstawowa lektura dla wszystkich zajmujących się systemami głosowania i demokracją przedstawicielską.


prof. Piotr Świstak


University of Maryland


Ta książka to swoista biblia dla twórców i „użytkowników”systemów wyborczych. Autor analizuje blisko trzydzieści wariantów większościowych, proporcjonalnych i quasi-proporcjonalnych systemów wyborczych. Ukazuje, jak poszczególne parametry systemu wyborczego i ich rozmaite kombinacje, wpływają na wynik wyborów oraz jakie to ma konsekwencje dla teorii demokracji.


prof. Jacek Raciborski


Uniwersytet Warszawski


Rok wydania2003
Liczba stron273
KategoriaMetody badań społecznych
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-035-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  CZĘŚĆ PIERWSZA. DEMOKRACJA I DEMOKRATYCZNE DECYZJE    15
    1. DEMOKRACJA: DEFINICJE I MODELE    15
      1.1. Demokracja – warunki konieczne    15
        1.1.1. Definicja Lincolna    15
        1.1.2. Kryteria demokracji    17
      1.2. Większość i mniejszość, efektywność i konsensus    19
        1.2.1. Dwie koncepcje teoretyczne    21
          1.2.1.1. Demokracja madisonowska    21
          1.2.1.2. „Decyzyjna teoria demokracji” Sartoriego    23
        1.2.2. Demokracja majorytarna i konsensualna: dwa modele empiryczne    27
        1.2.3. Modele empiryczne a koncepcje teoretyczne    32
    2. DECYZJE DEMOKRATYCZNE    35
      2.1. Teoria wyboru społecznego – podstawowe pojęcia    36
      2.2. Demokratyczne decyzje społeczne – ogólne warunki    39
        2.2.1. Równość    40
        2.2.2. Autonomia społeczeństwa    41
        2.2.3. Adekwatna reprezentacja    43
        2.2.4. Inne pożądane właściwości: optymalność Pareto i niezależność od alternatyw niezwiązanych    44
      2.3. Reguła większości    46
        2.3.1. Reguła większości a postulaty demokracji    46
        2.3.2. Decyzyjność reguły większości    48
      2.4. Poza regułą większości    50
      2.5. Czy demokracja jest możliwa?    53
  CZĘŚĆ DRUGA. DEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA I SYSTEMY WYBORCZE    57
    3.DEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA    57
      3.1. Demokracja bezpośrednia a reprezentacyjna    57
      3.2. Cele i kryteria oceny procedur wyborczych    61
        3.2.1. Zgodność decyzji reprezentantów z hipotetyczną bezpośrednią decyzją wyborców    61
        3.2.2. Sprzyjanie sprawnemu działaniu parlamentu, ułatwienie procesu tworzenia rządu i wzmocnienie jego stabilności    62
        3.2.3. Stworzenie warunków dla budowania konsensusu wobec podejmowanych decyzji    62
        3.2.4. Sprzyjanie wyborowi „kompetentnych” reprezentantów    63
        3.2.5. Zapewnienie reprezentacji wszystkim istotnym grupom interesów    63
        3.2.6. Zrozumiałość i wiarygodność systemu wyborczego    64
      3.3. Dwa modele reprezentacji    65
        3.3.1. Reprezentacja proporcjonalna    65
          3.3.1.1. Preferencje wyborców a preferencje reprezentantów    65
          3.3.1.2. Czy rzeczywiście w interesie wyborców leży, by reprezentanci zawsze decydowali tak samo, jakby robili to bezpośrednio wyborcy?    67
          3.3.1.3. Matematyczna niemożliwość ścisłej proporcjonalności    67
        3.3.2. Reprezentacja „większościowa”    68
          3.3.2.1. Większościowe wybory parlamentarne    69
      3.4. Systemy wyborcze    71
        3.4.1. Struktura głosu    72
          3.4.1.1. Głosowanie na kandydatów a głosowanie na listy partyjne    72
          3.4.1.2. Ilu kandydatów może poprzeć wyborca?    73
          3.4.1.3. Kategoryczny lub stopniowalny charakter poparcia    73
        3.4.2. Formuła wyborcza    74
          3.4.2.1. Formuły proporcjonalne    74
          3.4.2.2. Formuły większościowe    74
          3.4.2.3. Formuły pośrednie (quasi-proporcjonalne)    75
        3.4.3. Struktura okręgów wyborczych    75
        3.4.4. Systemy wyborcze – od teorii do praktyki    76
    4.FORMUŁY WIĘKSZOŚCIOWE: WYBÓR JEDNEGO Z WIELU    81
      4.1. Funkcje społecznego wyboru: definicja i postulaty „demokratyczności”    81
      4.2. Podstawa informacyjna metod głosowania    85
      4.3. Koncepcje Bordy i Condorceta    86
        4.3.1. Metoda Bordy    87
        4.3.2. Koncepcje Condorceta    89
      4.4. Zgodność z regułą większości: Condorcetowskie funkcje społecznego wyboru    90
        4.4.1. Kryteria Condorceta    90
        4.4.2. Condorcetowskie metody głosowania    92
          4.4.2.1. Metoda Dodgsona    92
          4.4.2.2. Metoda maximinu    94
          4.4.2.3. Metoda Copelanda    94
          4.4.2.4. Metoda Schwartza    95
          4.4.2.5. Metoda Blacka    96
          4.4.2.6. Metoda Nansona    97
          4.4.2.7. Zmodyfikowana metoda Nansona    99
          4.4.2.8. Inne metody condorcetowskie    99
      4.5. Metody głosowania oparte na większości pierwszeństwa    100
        4.5.1. Metoda względnej większooeci (FPTP)    101
        4.5.2. Metoda większościowa z dogrywką    102
        4.5.3. Głosowanie alternatywne    103
        4.5.4. Metoda Bucklina    104
        4.5.5. Głosowanie aprobujące    105
      4.6. Metody głosowania a kryteria racjonalności    106
        4.6.1. Monotoniczność    106
        4.6.2. Optymalność Pareto    108
        4.6.3. Niezależność od alternatyw niezwiązanych i słaby aksjomat ujawnionej preferencji (WARP)    109
  4.6.4. Zgodność     110
   4.6.5. Uwaga bibliograficzna     111
   4.7. Konkluzywność     111
   4.8. Głosowanie strategiczne i manipulacje zewnętrzne     113
   4.8.1. Głosowanie strategiczne     113
   4.8.1.1. „Ustępowanie”     115
   4.8.1.2. „Zagrzebywanie”     116
   4.8.1.3. „Odpychanie”     118
   4.8.1.4. Głosowanie aprobujące a zachowania strategiczne     118
   4.8.2. Manipulacje zewnętrzne     119
   4.8.3. Dlaczego manipulacje strategiczne stanowią zagrożenie dla demokracji?     120
   4.9. Możliwości i perspektywy implementacji     121
   5.FORMUŁY PROPORCJONALNE: KAŻDEMU (DOKŁADNIE) CO MU SIĘ NALEŻY     124
   5.1. Metody największych reszt (metody z kwotą a priori)     126
   5.1.1. Definicje i przykłady     126
   5.1.2. Własności metod największych reszt     129
   5.2. Metody dzielnikowe (metody z kwotą a posteriori)     134
   5.2.1. Definicje i przykłady     134
   5.2.2. Funkcja priorytetu     139
   5.2.3. Własności metod dzielnikowych     142
   5.3. Wpływ wielkości partii na wynik podziału     143
   5.4. Znaczenie innych elementów systemu wyborczego     146
   5.5. Podsumowanie     148
   6. FORMUŁY QUASI-PROPORCJONALNE: TO, CO NAJLEPSZE I NAJGORSZE Z DWÓCH ŚWIATÓW     150
   6.1. Pojedynczy głos przechodni (STV)     151
   6.1.1. Procedura podziału mandatów     152
   6.1.2. STV jako metoda proporcjonalna     154
   6.1.3. Niemonotoniczność STV     156
   6.1.4. STV: rozwiązania praktyczne i ich konsekwencje     157
   6.1.5. STV a polski system wyborczy     159
   6.2. Pojedynczy głos nieprzechodni (SNTV) i problemy koordynacji     161
   6.2.1. Problemy koordynacji w SNTV     161
   6.2.2. SNTV jako system quasi-proporcjonalny     163
   6.2.3. Znaczenie SNTV     164
   6.3. Inne metody quasi-proporcjonalne     165
   6.3.1. Głosowanie kumulacyjne     165
   6.3.2. Głosowanie blokowe     166
   6.3.3. Głosowanie ograniczone     168
   6.4. Metody quasi-proporcjonalne – podsumowanie     169
   7.OKRĘG I I ZŁOŻONE SYSTEMY WYBORCZE     171
   7.1. Okręgi wyborcze     171
   7.1.1. Wielkość okręgów a wynik wyborów     172
   7.1.1.1. Okręgi wyborcze a reprezentacja małych i dużych partii     173
   7.1.1.2. Wielkość okręgów a system partyjny: uogólnienia reguły Duvergera     175
   7.1.1.3. Okręgi wyborcze a niemonotoniczność wyborów     175
   7.1.2. Praktyczne aspekty wyznaczania okręgów wyborczych     177
   7.1.2.1. Granice okręgów wyborczych     177
   7.1.2.2. Liczba mandatów w okręgach wyborczych     178
   7.1.2.3. Manipulacje okręgami wyborczymi     180
   7.2. Kompensacyjne i mieszane systemy wyborcze     184
   7.2.1. Hierarchiczne struktury okręgów wyborczych     184
   7.2.2. Systemy z hierarchiczną strukturą okręgów niewykorzystujące mechanizmów kompensacyjnych     185
   7.2.3. Systemy z częściową kompensacją: wybory do Stortingu     186
   7.2.4. Systemy z pełną kompensacją: wybory do Rady Narodowej Austrii     188
   7.3. Dwa szczególne przypadki     189
   7.3.1. System wyborczy Republiki Federalnej Niemiec     189
   7.3.1.1. Ogólne założenia systemu wyborczego RFN     190
   7.3.1.2. Podział proporcjonalno-większościowy czy czysto proporcjonalny? Znaczenie mandatów nadmiarowych     192
   7.3.1.3. Strategiczne aspekty niemieckiego systemu wyborczego     193
   7.3.1.4. Niemiecki system wyborczy – ideał czy oszustwo?     195
   7.3.2. Wybory prezydenckie w USA     196
   7.3.2.1. Kwestia powoływania prezydenta na Konwencji Konstytucyjnej 1787 r.     196
   7.3.2.2. Ewolucja i współczesność systemu wyborów prezydenckich w USA     198
   7.3.2.3. Kolegium Elektorów a specyfika wyborów w państwie federalnym     200
  CZĘŚĆ TRZECIA. SYSTEMY GŁOSOWANIA A KONTEKST SPOŁ ECZNY – MODELE I PRAKTYKA     203
   8.REGUŁA WIĘKSZOŚCIOWA A OGRANICZANIE DZIEDZINY: MODELE PRZESTRZENNE     203
   8.1. Reguła większości w przestrzeni jednowymiarowej: twierdzenie Blacka i jego uogólnienia     205
   8.2. Reguła większości w przestrzeni wielowymiarowej     211
   8.3. Stabilność a wymiana rządzących: kierunkowe modele przestrzenne     222
   8.4. Modele kierunkowe a głosowanie powszechne: stabilność i zmiana     227
   8.4.1. Modele kierunkowe a Twierdzenie o Medianowym Wyborcy     228
   8.4.2. Stabilność i zmienność: długookresowe równowagi w modelach jednowymiarowych     230
   8.4.2.1. Model Iversena     230
   8.4.2.2. Model Rabinowitza–Macdonald     232
   8.4.2.3. Model zunifikowany Merrilla i Grofmana     233
   8.5. Modele przestrzenne – porównanie     235
   8.6. Appendix     238
   9.SYSTEMY WIĘKSZOŚCIOWE I REGUŁA DUVERGERA A MODELE PRZESTRZENNE     242
   9.1. Czy wystarczy reguła Duvergera?     242
   9.2. Stabilność systemów większościowych a przestrzenne modele głosowania     246
   9.2.1. Wybory większościowe a stabilność systemu dwupartyjnego w modelu jednowymiarowym     247
   9.2.2. Poza modelem jednowymiarowym     249
   9.2.3. Przykład manipulacji strukturą sporu politycznego: kwestia niewolnictwa w polityce amerykańskiej     250
   10. ZAKOŃCZENIE     253
   10.1. Od teorii normatywnej…     254
   10.2. …do systemów wyborczych     256
   10.3. Systemy wyborcze a problem strategicznej manipulacji     259
  BIBLIOGRAFIA     263
  SKOROWIDZ NAZWISK     270
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia