Demokracja, decyzje, wybory

-28%

Demokracja, decyzje, wybory

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,04  32,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,0432,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia pt. Demokracja, decyzje, wybory jest pierwszą w polskiej literaturze naukowej syntetyczną pracą przedstawiającą wszechstronnie i kompetentnie wiedzę na temat demokratycznego podejmowania decyzji społecznych. Autor przedstawia w niej zarówno teoretyczne koncepcje demokracji, jak również typy systemów wyborczych; a następnie bada ich własności oraz analizuje społeczne konsekwencje systemów wyborczych dla kształtowania się systemu partyjnego oraz dla politycznej efektywności demokracji reprezentacyjnej.


prof. Grzegorz Lissowski


Uniwersytet Warszawski


Doskonała, unikatowa w polskiej literaturze naukowej książka. Podstawowa lektura dla wszystkich zajmujących się systemami głosowania i demokracją przedstawicielską.


prof. Piotr Świstak


University of Maryland


Ta książka to swoista biblia dla twórców i „użytkowników”systemów wyborczych. Autor analizuje blisko trzydzieści wariantów większościowych, proporcjonalnych i quasi-proporcjonalnych systemów wyborczych. Ukazuje, jak poszczególne parametry systemu wyborczego i ich rozmaite kombinacje, wpływają na wynik wyborów oraz jakie to ma konsekwencje dla teorii demokracji.


prof. Jacek Raciborski


Uniwersytet Warszawski


Liczba stron273
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-035-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  CZĘŚĆ PIERWSZA. DEMOKRACJA I DEMOKRATYCZNE DECYZJE    15
    1. DEMOKRACJA: DEFINICJE I MODELE    15
      1.1. Demokracja – warunki konieczne    15
        1.1.1. Definicja Lincolna    15
        1.1.2. Kryteria demokracji    17
      1.2. Większość i mniejszość, efektywność i konsensus    19
        1.2.1. Dwie koncepcje teoretyczne    21
          1.2.1.1. Demokracja madisonowska    21
          1.2.1.2. „Decyzyjna teoria demokracji” Sartoriego    23
        1.2.2. Demokracja majorytarna i konsensualna: dwa modele empiryczne    27
        1.2.3. Modele empiryczne a koncepcje teoretyczne    32
    2. DECYZJE DEMOKRATYCZNE    35
      2.1. Teoria wyboru społecznego – podstawowe pojęcia    36
      2.2. Demokratyczne decyzje społeczne – ogólne warunki    39
        2.2.1. Równość    40
        2.2.2. Autonomia społeczeństwa    41
        2.2.3. Adekwatna reprezentacja    43
        2.2.4. Inne pożądane właściwości: optymalność Pareto i niezależność od alternatyw niezwiązanych    44
      2.3. Reguła większości    46
        2.3.1. Reguła większości a postulaty demokracji    46
        2.3.2. Decyzyjność reguły większości    48
      2.4. Poza regułą większości    50
      2.5. Czy demokracja jest możliwa?    53
  CZĘŚĆ DRUGA. DEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA I SYSTEMY WYBORCZE    57
    3.DEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA    57
      3.1. Demokracja bezpośrednia a reprezentacyjna    57
      3.2. Cele i kryteria oceny procedur wyborczych    61
        3.2.1. Zgodność decyzji reprezentantów z hipotetyczną bezpośrednią decyzją wyborców    61
        3.2.2. Sprzyjanie sprawnemu działaniu parlamentu, ułatwienie procesu tworzenia rządu i wzmocnienie jego stabilności    62
        3.2.3. Stworzenie warunków dla budowania konsensusu wobec podejmowanych decyzji    62
        3.2.4. Sprzyjanie wyborowi „kompetentnych” reprezentantów    63
        3.2.5. Zapewnienie reprezentacji wszystkim istotnym grupom interesów    63
        3.2.6. Zrozumiałość i wiarygodność systemu wyborczego    64
      3.3. Dwa modele reprezentacji    65
        3.3.1. Reprezentacja proporcjonalna    65
          3.3.1.1. Preferencje wyborców a preferencje reprezentantów    65
          3.3.1.2. Czy rzeczywiście w interesie wyborców leży, by reprezentanci zawsze decydowali tak samo, jakby robili to bezpośrednio wyborcy?    67
          3.3.1.3. Matematyczna niemożliwość ścisłej proporcjonalności    67
        3.3.2. Reprezentacja „większościowa”    68
          3.3.2.1. Większościowe wybory parlamentarne    69
      3.4. Systemy wyborcze    71
        3.4.1. Struktura głosu    72
          3.4.1.1. Głosowanie na kandydatów a głosowanie na listy partyjne    72
          3.4.1.2. Ilu kandydatów może poprzeć wyborca?    73
          3.4.1.3. Kategoryczny lub stopniowalny charakter poparcia    73
        3.4.2. Formuła wyborcza    74
          3.4.2.1. Formuły proporcjonalne    74
          3.4.2.2. Formuły większościowe    74
          3.4.2.3. Formuły pośrednie (quasi-proporcjonalne)    75
        3.4.3. Struktura okręgów wyborczych    75
        3.4.4. Systemy wyborcze – od teorii do praktyki    76
    4.FORMUŁY WIĘKSZOŚCIOWE: WYBÓR JEDNEGO Z WIELU    81
      4.1. Funkcje społecznego wyboru: definicja i postulaty „demokratyczności”    81
      4.2. Podstawa informacyjna metod głosowania    85
      4.3. Koncepcje Bordy i Condorceta    86
        4.3.1. Metoda Bordy    87
        4.3.2. Koncepcje Condorceta    89
      4.4. Zgodność z regułą większości: Condorcetowskie funkcje społecznego wyboru    90
        4.4.1. Kryteria Condorceta    90
        4.4.2. Condorcetowskie metody głosowania    92
          4.4.2.1. Metoda Dodgsona    92
          4.4.2.2. Metoda maximinu    94
          4.4.2.3. Metoda Copelanda    94
          4.4.2.4. Metoda Schwartza    95
          4.4.2.5. Metoda Blacka    96
          4.4.2.6. Metoda Nansona    97
          4.4.2.7. Zmodyfikowana metoda Nansona    99
          4.4.2.8. Inne metody condorcetowskie    99
      4.5. Metody głosowania oparte na większości pierwszeństwa    100
        4.5.1. Metoda względnej większooeci (FPTP)    101
        4.5.2. Metoda większościowa z dogrywką    102
        4.5.3. Głosowanie alternatywne    103
        4.5.4. Metoda Bucklina    104
        4.5.5. Głosowanie aprobujące    105
      4.6. Metody głosowania a kryteria racjonalności    106
        4.6.1. Monotoniczność    106
        4.6.2. Optymalność Pareto    108
        4.6.3. Niezależność od alternatyw niezwiązanych i słaby aksjomat ujawnionej preferencji (WARP)    109
  4.6.4. Zgodność    110
   4.6.5. Uwaga bibliograficzna    111
   4.7. Konkluzywność    111
   4.8. Głosowanie strategiczne i manipulacje zewnętrzne    113
   4.8.1. Głosowanie strategiczne    113
   4.8.1.1. „Ustępowanie”    115
   4.8.1.2. „Zagrzebywanie”    116
   4.8.1.3. „Odpychanie”    118
   4.8.1.4. Głosowanie aprobujące a zachowania strategiczne    118
   4.8.2. Manipulacje zewnętrzne    119
   4.8.3. Dlaczego manipulacje strategiczne stanowią zagrożenie dla demokracji?    120
   4.9. Możliwości i perspektywy implementacji    121
   5.FORMUŁY PROPORCJONALNE: KAŻDEMU (DOKŁADNIE) CO MU SIĘ NALEŻY    124
   5.1. Metody największych reszt (metody z kwotą a priori)    126
   5.1.1. Definicje i przykłady    126
   5.1.2. Własności metod największych reszt    129
   5.2. Metody dzielnikowe (metody z kwotą a posteriori)    134
   5.2.1. Definicje i przykłady    134
   5.2.2. Funkcja priorytetu    139
   5.2.3. Własności metod dzielnikowych    142
   5.3. Wpływ wielkości partii na wynik podziału    143
   5.4. Znaczenie innych elementów systemu wyborczego    146
   5.5. Podsumowanie    148
   6. FORMUŁY QUASI-PROPORCJONALNE: TO, CO NAJLEPSZE I NAJGORSZE Z DWÓCH ŚWIATÓW    150
   6.1. Pojedynczy głos przechodni (STV)    151
   6.1.1. Procedura podziału mandatów    152
   6.1.2. STV jako metoda proporcjonalna    154
   6.1.3. Niemonotoniczność STV    156
   6.1.4. STV: rozwiązania praktyczne i ich konsekwencje    157
   6.1.5. STV a polski system wyborczy    159
   6.2. Pojedynczy głos nieprzechodni (SNTV) i problemy koordynacji    161
   6.2.1. Problemy koordynacji w SNTV    161
   6.2.2. SNTV jako system quasi-proporcjonalny    163
   6.2.3. Znaczenie SNTV    164
   6.3. Inne metody quasi-proporcjonalne    165
   6.3.1. Głosowanie kumulacyjne    165
   6.3.2. Głosowanie blokowe    166
   6.3.3. Głosowanie ograniczone    168
   6.4. Metody quasi-proporcjonalne – podsumowanie    169
   7.OKRĘG I I ZŁOŻONE SYSTEMY WYBORCZE    171
   7.1. Okręgi wyborcze    171
   7.1.1. Wielkość okręgów a wynik wyborów    172
   7.1.1.1. Okręgi wyborcze a reprezentacja małych i dużych partii    173
   7.1.1.2. Wielkość okręgów a system partyjny: uogólnienia reguły Duvergera    175
   7.1.1.3. Okręgi wyborcze a niemonotoniczność wyborów    175
   7.1.2. Praktyczne aspekty wyznaczania okręgów wyborczych    177
   7.1.2.1. Granice okręgów wyborczych    177
   7.1.2.2. Liczba mandatów w okręgach wyborczych    178
   7.1.2.3. Manipulacje okręgami wyborczymi    180
   7.2. Kompensacyjne i mieszane systemy wyborcze    184
   7.2.1. Hierarchiczne struktury okręgów wyborczych    184
   7.2.2. Systemy z hierarchiczną strukturą okręgów niewykorzystujące mechanizmów kompensacyjnych    185
   7.2.3. Systemy z częściową kompensacją: wybory do Stortingu    186
   7.2.4. Systemy z pełną kompensacją: wybory do Rady Narodowej Austrii    188
   7.3. Dwa szczególne przypadki    189
   7.3.1. System wyborczy Republiki Federalnej Niemiec    189
   7.3.1.1. Ogólne założenia systemu wyborczego RFN    190
   7.3.1.2. Podział proporcjonalno-większościowy czy czysto proporcjonalny? Znaczenie mandatów nadmiarowych    192
   7.3.1.3. Strategiczne aspekty niemieckiego systemu wyborczego    193
   7.3.1.4. Niemiecki system wyborczy – ideał czy oszustwo?    195
   7.3.2. Wybory prezydenckie w USA    196
   7.3.2.1. Kwestia powoływania prezydenta na Konwencji Konstytucyjnej 1787 r.    196
   7.3.2.2. Ewolucja i współczesność systemu wyborów prezydenckich w USA    198
   7.3.2.3. Kolegium Elektorów a specyfika wyborów w państwie federalnym    200
  CZĘŚĆ TRZECIA. SYSTEMY GŁOSOWANIA A KONTEKST SPOŁ ECZNY – MODELE I PRAKTYKA    203
   8.REGUŁA WIĘKSZOŚCIOWA A OGRANICZANIE DZIEDZINY: MODELE PRZESTRZENNE    203
   8.1. Reguła większości w przestrzeni jednowymiarowej: twierdzenie Blacka i jego uogólnienia    205
   8.2. Reguła większości w przestrzeni wielowymiarowej    211
   8.3. Stabilność a wymiana rządzących: kierunkowe modele przestrzenne    222
   8.4. Modele kierunkowe a głosowanie powszechne: stabilność i zmiana    227
   8.4.1. Modele kierunkowe a Twierdzenie o Medianowym Wyborcy    228
   8.4.2. Stabilność i zmienność: długookresowe równowagi w modelach jednowymiarowych    230
   8.4.2.1. Model Iversena    230
   8.4.2.2. Model Rabinowitza–Macdonald    232
   8.4.2.3. Model zunifikowany Merrilla i Grofmana    233
   8.5. Modele przestrzenne – porównanie    235
   8.6. Appendix    238
   9.SYSTEMY WIĘKSZOŚCIOWE I REGUŁA DUVERGERA A MODELE PRZESTRZENNE    242
   9.1. Czy wystarczy reguła Duvergera?    242
   9.2. Stabilność systemów większościowych a przestrzenne modele głosowania    246
   9.2.1. Wybory większościowe a stabilność systemu dwupartyjnego w modelu jednowymiarowym    247
   9.2.2. Poza modelem jednowymiarowym    249
   9.2.3. Przykład manipulacji strukturą sporu politycznego: kwestia niewolnictwa w polityce amerykańskiej    250
   10. ZAKOŃCZENIE    253
   10.1. Od teorii normatywnej…    254
   10.2. …do systemów wyborczych    256
   10.3. Systemy wyborcze a problem strategicznej manipulacji    259
  BIBLIOGRAFIA    263
  SKOROWIDZ NAZWISK    270
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia