Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

46,75  55,00

Format: pdf

46,7555,00

cena zawiera podatek VAT

Bezpieczeństwo pozostaje od zawsze centralną kwestią zarówno w optyce jednostek, jak i zbiorowości. Poszukiwanie rozwiązań, które uwolnią nas od zagrożeń, zarówno tych realnych, jak i wyobrażonych, względnie zminimalizują ich negatywne następstwa, inspiruje także badaczy. Zrozumienie źródeł niebezpieczeństw, formułowanie recept, to domena różnych studiów, w tym - od niedawna - nauk o bezpieczeństwie. Pogłębiające się poczucie deficytu w tym obszarze, związane zarówno z powiększającą się liczbą różnego rodzaju konfliktów, jak i z rozszerzającą się gamą zagrożeń, zmusza do nieustannego uzupełniania i rewidowania wiedzy na ten temat. Lista wątpliwości i pytań pozostaje długa - w tej książce autorzy próbują odpowiedzieć przynajmniej na kilka:
• Jakie są główne uwarunkowania i kierunki zmian w środowisku bezpieczeństwa?
• Jak ponadnarodowy charakter zagrożeń wpływa na sprawność państw w obszarze bezpieczeństwa?
• Jakie jest znaczenie kultury dla bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym?
• Jak politycy postrzegają zmiany zachodzące w płaszczyźnie bezpieczeństwa?
• Jak zmieniają się paradygmaty myślenia o bezpieczeństwie w związku z postulatami "human security"?
• Jakich narzędzi używać do analizy zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa?
• Jaka jest rola obywatela w procesie zapewniania bezpieczeństwa ustrojowego w państwie demokratycznym?


Te i inne pytania, które pozwalają lepiej zrozumieć istotę współczesnych zmagań z problemem deficytów bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach - od globalnego po personalne, od międzynarodowego po wewnętrzne, od politycznego po militarne...


Liczba stron201
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-403-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wstęp   9

  

 

  

CZĘŚĆ I

  

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE A STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  

 

  

Rozdział 1

  

Bezpieczeństwo kulturowe Europy – Radosław Zenderowski  13

  

1.1. Przyczyny zwiększającego się zainteresowania problematyką bezpieczeństwa  13

  

1.2. Rola kultury w teoriach bezpieczeństwa  18

  

1.3. Wielokulturowość Europy a bezpieczeństwo  20

  

1.4. Dyfuzja/integracja kulturowa czy „wojna kultur” i „zderzenie cywilizacji”? 23

  

1.5. Zagrożone bezpieczeństwo kulturowe Europy  24

  

Pytania na zakończenie  25

  

Bibliografia  26

  

 

  

Rozdział 2

  

Udział polskiej Policji Państwowej w pracach International Criminal Police Comission w latach 1923-1939 – Bolesław Sprengel  27

  

Bibliografia  43

  

 

  

Rozdział 3

  

Międzynarodowe uwarunkowania zmian w środowisku bezpieczeństwa – Marek Paszkowski  45

  

3.1. Bezpieczeństwo i jego wymiary  46

  

3.2. Zagrożenia bezpieczeństwa – kryteria  47

  

3.3. Globalizacja – główne zagrożenie bezpieczeństwa  50

  

3.4. Terroryzm nowym wyzwaniem dla bezpieczeństwa  52

  

3.5. Kierunki zmian w środowisku bezpieczeństwa  53

  

Konkluzje  55

  

Bibliografia  57

  

 

  

Rozdział 4

  

Problematyka bezpieczeństwa w sejmowej debacie z 18.04.2013 r. nad informacją dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2012 r. podczas prezydencji cypryjskiej – Krzysztof Cebul  59

  

Bibliografia  73

  

 

  

Rozdział 5

  

Międzynarodowy handel kobietami jako wyzwanie dla współczesnego bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej – Jędrzej Kotarski  75

  

5.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Ameryce Łacińskiej  76

  

5.2. Charakterystyka ogólna zjawiska handlu kobietami  79

  

5.2.1. Mechanizmy pozyskiwania ofiar  80

  

5.3. Światowe rynki handlu kobietami – kierunki i charakter handlu w Ameryce Łacińskiej  80

  

5.3.1. Trudności w ocenie skali zjawiska  81

  

5.3.2. Trasy przerzutowe  81

  

5.4. Podstawy trudności w walce z handlem kobietami  82

  

5.4.1. Zjawiska ułatwiające rozwój handlu  83

  

5.4.2. Najważniejsze elementy decydujące o nasileniu zjawiska  83

  

5.5. Handel kobietami a bezpieczeństwo wewnętrzne  84

  

Bibliografia  86

  

 

  

Rozdział 6

  

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w warunkach późnowestfalskiego ładu międzynarodowego – Ewelina Kotarba  89

  

6.1. Istota bezpieczeństwa  90

  

6.2. Bezpieczeństwo wewnętrzne jako domena państwa  91

  

6.3. Specyfika późnowestfalskiego środowiska międzynarodowego – transformacja państwa, jego funkcji oraz nowy wymiar suwerenności  94

  

6.4. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w warunkach późnowestfalskiego ładu międzynarodowego  96

  

6.5. Adaptacja państwa do nowych warunków środowiska międzynarodowego  98

  

Bibliografia  100

  

 

  

Rozdział 7

  

Porównanie fundamentalnych zasobów militarnych Polski i Białorusi w kontekście potencjalnego konfliktu zbrojnego – Bartosz Koziński  103

  

7.1. Istotne zagadnienia stosunków polsko-białoruskich  104

  

7.2. Fundamentalne aspekty sił zbrojnych obydwu państw  106

  

7.2.1. Sytuacja geopolityczna  107

  

7.2.2. Sytuacja gospodarcza  109

  

7.2.3. Sytuacja wojskowa  111

  

7.3. Próba prognozy uwarunkowań potencjalnego konfliktu zbrojnego  113

  

7.3.1. Wariant białoruski ze wspomaganiem rosyjskim  113

  

7.3.2. Wariant polski  114

  

7.3.3. Wariant rosyjski z wykorzystaniem Białorusi  114

  

Bibliografia  115

  

 

  

CZĘŚĆ II

  

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PAŃSTWA: TEORIE, DYLEMATY, PERSPEKTYWY

  

 

  

Rozdział 8

  

Badanie uwarunkowań dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Zastosowanie analizy strategicznej w naukach o bezpieczeństwie – Piotr Daniluk  119

  

8.1. Uwarunkowania historyczne analizy strategicznej  120

  

8.2. Próba określenia analizy strategicznej  122

  

8.3. Podstawowe etapy prowadzenia analizy strategicznej  123

  

8.4. Dwie podstawowe koncepcje roli spełnianej przez analizę strategiczną  125

  

8.5. Przykład implementacji analizy strategicznej na poziomie powiatu  126

  

8.6. Analiza strategiczna bezpieczeństwa informacyjnego  130

  

8.7. Wszechstronność analizy strategicznej  132

  

Bibliografia  134

  

 

  

Rozdział 9

  

Relacje bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa jednostki ludzkiej (human security): uwarunkowania, płaszczyzny napięć i kierunki zmian – Karina Paulina Marczuk  135

  

9.1. Kategorie badawcze human security i bezpieczeństwo wewnętrzne  136

  

9.2. Relacje bezpieczeństwa wewnętrznego i human security  137

  

9.3. Płaszczyzny napięć  143

  

9.4. Kierunki zmian  147

  

 

  

Rozdział 10

  

Rola, zadania i problemy więziennictwa w zwalczaniu zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – Krzysztof Wójcik  153

  

10.1. Specyfika więziennictwa  154

  

10.2. Struktura Służby Więziennej  155

  

10.3. Zadania Służby Więziennej  158

  

10.4. Podziały osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych  159

  

10.5. Podział osadzonych na tle podkulturowym  160

  

10.6. Osadzeni niebezpieczni  161

  

10.7. Problemy związane z właściwym funkcjonowaniem więziennictwa  162

  

10.8. Najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem jednostek penitencjarnych  163

  

10.9. Problemy związane z pobytem cudzoziemców w polskich jednostkach penitencjarnych  164

  

10.10. Problemy związane z pobytem osób różnych wyznań i rola kapelanów więziennych  164

  

10.11. Problem osób skazanych na kary dożywotniego więzienia  165

  

Bibliografia  166

  

 

  

Rozdział 11

  

Zapobieganie zagrożeniom i zwalczanie przestępczości w oparciu o koncepcję ruchomych przestrzeni – Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk  167

  

11.1. Istota występowania zagrożeń na poziomie gminy, powiatu, województwa, kraju, Unii Europejskiej  167

  

11.2. Wyjaśnienie założeń koncepcji ruchomych przestrzeni  168

  

11.3. Zakres zaangażowanie służb i instytucji w działania systemowe  170

  

11.4. Rola Policji  173

  

Bibliografia  178

  

 

  

Rozdział 12

  

Wychowanie obywatelskie jako czynnik bezpieczeństwa ustrojowego? Doświadczenia z kształtowaniem paradygmatu i praktyką kształcenia w okresie Polski Ludowej – Andrzej Rudowski  181

  

12.1. Teoretyczne modele wychowania obywatelskiego  182

  

12.2. Istota ładu społeczno-politycznego Polski Ludowej  184

  

12.3. Paradygmat i praktyka wychowania obywatelskiego w Polsce Ludowej  188

  

Bibliografia  196

  

 

  

Spis tabel  199

  

Spis rysunków  200

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia