Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu. W pierwszym rozdziale przedstawiono kierunki zmian zachodzących w polityce handlowo-inwestycyjnej Stanów Zjednoczonych. Pozycja i powiązania handlowe USA są przedmiotem analizy w rozdziale drugim. Podstawowym okresem badania są lata 2005-2017. Celem rozdziału trzeciego jest ocena pozycji USA na światowym rynku e-commerce. Rozdział czwarty opisuje przepływy kapitałowe w formie bezpośrednich inwestycji, w które zaangażowane są albo amerykańskie przedsiębiorstwa lokujące swój kapitał poza granicami kraju, albo zagraniczni inwestorzy prowadzący interesy w Stanach Zjednoczonych. W rozdziale piątym skoncentrowano się na roli i znaczeniu amerykańskich korporacji amerykańskich w gospodarce światowej. Przedstawiono etapy rozwoju korporacji amerykańskich, następnie wskazano największe korporacje amerykańskie na tle przedsiębiorstw o globalnym zasięgu działania ujęte w Światowym raporcie inwestycyjnym. Omówiono znaczenie przedsiębiorstw międzynarodowych dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, analizując także realizowaną przez nie wymianę handlową, w tym z filiami zagranicznymi. W rozdziale szóstym podjęto rozważania dotyczące umiędzynarodowienia działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej w USA, w którym to procesie aktywnie uczestniczą korporacje amerykańskie.


Liczba stron160
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-492-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. POLITYKA HANDLOWO-INWESTYCYJNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH W LATACH 2008-2018 (Joanna Kos-Łabędowicz)    11
  1.1. Wprowadzenie    11
  1.2. Agendy USA w sprawie polityki handlowej w latach 2008-2018    12
  1.2.1. Agenda w sprawie polityki handlowej z 2008 r.    12
  1.2.2. Polityka handlowa w latach 2009-2012    16
  1.2.3. Agenda w sprawie polityki handlowej z lat13-2016     20
  1.2.4. Nowe kierunki polityki handlowej od 2017 r.    24
  1.3. Porozumienia ramowe w sprawie handlu i inwestycji    29
  1.4. Podsumowanie    33
  2. POZYCJA I RELACJE HANDLOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH (Sylwia Talar)    35
  2.1. Wprowadzenie    35
  2.2. Pozycja USA w światowych obrotach handlowych    37
  2.3. Saldo wymiany handlowej    40
  2.4. Rola eksportu w gospodarce amerykańskiej    44
  2.5. Efekty handlowe prezydentury Donalda Trumpa    47
  2.6. Bilateralne relacje handlowe USA z najważniejszymi partnerami    51
  2.7. Rola handlu wewnątrzkorporacyjnego w amerykańskich relacjach z głównymi partnerami handlowymi    55
  2.8. Podsumowanie    58
  3. UDZIAŁ STANÓW ZJEDNOCZONYCH W ŚWIATOWYM RYNKU E-COMMERCE (Sylwia Talar)    61
  3.1. Wprowadzenie    61
  3.2. Aspekty metodologiczne badania rynku e-commerce    63
  3.3. Wielkość amerykańskiego rynku e-commerce    65
  3.4. Pozycja i główne relacje USA w transgranicznym e-commerce    69
  3.5. Międzynarodowa konkurencyjność amerykańskiego rynku na podstawie badań zachowań e-konsumentów    73
  3.6. Szanse USA na chińskim rynku e-commerce    77
  3.7. Podsumowanie    77
  4. BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE Z UDZIAŁEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH (Joanna Kos-Łabędowicz)    79
  4.1. Wprowadzenie    79
  4.2. Roczne przepływy BIZ do i z USA w latach 2002-2017    79
  4.3. Przepływy kapitałowe w postaci BIZ w przekroju geograficznym w latach 2002-2017    81
  4.4. Przepływy kapitałowe w postaci BIZ w przekroju sektorowym w latach 2002-2017    89
  4.5. Podsumowanie    93
  5. ROLA I ZNACZENIE AMERYKAŃSKICH KORPORACJI TRANSNARODOWYCH (Małgorzata Dziembała)    94
  5.1. Wprowadzenie    94
  5.2. Rozwój korporacji w USA    95
  5.3. Największe korporacje amerykańskie na tle przedsiębiorstw o globalnym zasięgu działania    97
  5.4. Znaczenie przedsiębiorstw międzynarodowych dla gospodarki USA i ich działalność poza granicami kraju    104
  5.5. Udział przedsiębiorstw międzynarodowych w globalnych łańcuchach wartości i globalnych sieciach innowacji    109
  5.6. Wymiana handlowa amerykańskich przedsiębiorstw międzynarodowych    111
  5.7. Podsumowanie    115
  6. UMIĘDZYNARODOWIENIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH (Małgorzata Dziembała)    116
  6.1. Wprowadzenie    116
  6.2. Globalizacja działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw    116
  6.3. Przemiany w zakresie innowacyjności i internacjonalizacja działalności B + R w USA    121
  6.4. Działalność B + R amerykańskich przedsiębiorstw międzynarodowych i ich filii    126
  6.5. Przemysł oparty na wiedzy w USA i wybranych krajach    128
  6.6. Handel zagraniczny produktami i usługami opartymi na wiedzy i technologiach    129
  6.7. Współpraca badawczo-rozwojowa USA z Unią Europejską i Chinami    138
  6.8. Podsumowanie    140
  Literatura    141
  Spis rysunków    151
  Spis tabel    153
  Wykaz skrótów    157
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia