Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji

-20%

Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Kooperencja staje się nieodzownym elementem współczesnej gospodarki światowej. Dowodzą tego rosnąca powszechność zjawiska w skali międzynarodowej oraz jego znaczenie dla rozwoju poszczególnych sektorów i korporacji, jak również dla konkurencyjności krajów i regionów. Swoistym bodźcem do zacieśniania relacji kooperencyjnych jest obecny kryzys - korporacje częściej nawiązują współpracę konkurencyją , uznając takie postępowanie za sposób na przetrwanie trudnych czasów. Ponieważ znaczenie kooperencji w strategiach przedsiębiorstw wzrasta, konieczne jest bliższe jej poznanie oraz wskazanie sposobów wykorzystania w działalności ponadnarodowej.


W książce zaprezentowano złożoność relacji kooperencyjnych, która dotyczy form współpracy między konkurentami, poziomów występowania zjawiska, dynamiki jego kształtowania się, wzajemnego oddziaływania strumieni kooperacji i konkurencji. Dokonano analizy skomplikowanego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, które decydują się na kooperencję. Szczególną uwagę poświęcono procesom i zjawiskom towarzyszącym internacjonalizacji i globalizacji.


Szczegółowo omówiono:


istotę relacji kooperencyjnych, ich główne cechy, podstawowe koncepcje teoretyczne i wymiary tworzenia tych relacji w zglobalizowanym świecie,
poziomy kooperencji (międzyorganizacyjną, wewnątrzorganizacyjną i między jednostkami),
prawne aspekty kooperencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o ochronie konkurencji,
międzynarodowe rozwiązania legislacyjne dotyczące współpracy konkurencyjnej,
znaczenie kooperencji w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw,
odmiany kooperencji wyróżnione ze względu na formę organizacyjną współpracy,
kooperencję globalną w grupach kapitałowych, w tym przyczyny tworzenia grup kapitałowych jednocześnie współpracujących i rywalizujących ze sobą,
obszary strumieni kooperencyjnych,
relacje kooperencyjne w polskich grupach kapitałowych,
kształtowanie się relacji kooperencyjnych na poziomie globalnym na przykładzie sektora lotniczego.
Każdy spośród pięciu Autorów publikacji dostrzega nieco inne problemy związane z kooperencją we współczesnym świecie. Dzięki temu książka ma unikatowy, otwarty charakter. Skłania do dyskusji nad kooperencją, zachęca do poszukiwania nowych, własnych, oryginalnych poglądów na temat tego zjawiska. Inspiruje do badań nad możliwościami wykorzystania relacji kooperencyjnych w turbulentnym i globalizującym się otoczeniu.


Liczba stron256
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-6094-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O autorach
   str.    7
  
  Wstęp
   str.    11
  
  1. Charakterystyka kooperencji
   str.    15
  
  Joanna Cygler
  
  Pojęcie kooperencji
   str.    15
  
  Cechy kooperencji
   str.    20
  
  Podstawy teoretyczne relacji kooperencyjnych
   str.    24
  
  Typy kooperencji
   str.    32
  
  Poziomy kooperencji
   str.    36
  
  Kooperencja w zglobalizowanym świecie
   str.    48
  
  2. Kooperencja z perspektywy prawa ochrony konkurencji
   str.    56
  
  Grzegorz Materna
  
  Prawo ochrony konkurencji wobec kooperencji przedsiębiorstw w dobie globalizacji
   str.    56
  
  Kooperencja, kooperacja i konkurencja w świetle prawa ochrony konkurencji
   str.    63
  
  Kooperencja jako porozumienie ograniczające konkurencję - pojęcie porozumienia
   str.    66
  
  Prawo ochrony konkurencji wobec kooperencji wewnątrzorganizacyjnej
   str.    70
  
  Względny charakter zakazu porozumień ograniczających konkurencję
   str.    74
  
  Zmowy kartelowe jako forma nielegalnej współpracy przedsiębiorstw
   str.    75
  
  Dopuszczalne formy współpracy między konkurentami
   str.    79
  
  Kooperencja w formie joint venture a kontrola koncentracji przedsiębiorstw
   str.    90
  
  Podejście do współpracy przedsiębiorstw w sektorze transportu lotniczego
   str.    94
  
  Kooperencja a praktyki jednostronne przedsiębiorstw dominujących
   str.    98
  
  Podsumowanie
   str.    103
  
  3. Kooperencja w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
   str.    105
  
  Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk
  
  Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa
   str.    106
  
  Kooperencja a internacjonalizacja przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne
   str.    107
  
  Kooperencja w świetle wybranych koncepcji teoretycznych dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw
   str.    115
  
  Przesłanki i determinanty kooperencji w procesie internacjonalizacji
   str.    123
  
  Decyzje dotyczące kooperencji jako element strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa
   str.    131
  
  Kooperencja a strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
   str.    154
  
  Podsumowanie
   str.    157
  
  4. Kooperencja w grupach kapitałowych
   str.    159
  
  Maria Aluchna
  
  Ramy teoretyczne
   str.    160
  
  Współpraca i rywalizacja jako fundamentalne założenia grup kapitałowych
   str.    172
  
  Kooperencja w grupach kapitałowych na świecie
   str.    185
  
  Kooperencja w grupach kapitałowych w Polsce
   str.    189
  
  Podsumowanie
   str.    193
  
  5. Kooperencja w sektorze lotniczym w świetle procesów deregulacji i globalizacji
   str.    195
  
  Elżbieta Marciszewska
  
  Partnerstwo strategiczne na rynku lotniczym
   str.    198
  
  Procesy konsolidacji kapitałowej w lotnictwie
   str.    204
  
  Współpraca linii sieciowych z przewoźnikami niskokosztowymi
   str.    208
  
  Perspektywy rozwoju kooperencji na rynku lotniczym - od aliansów do konsolidacji kapitałowej
   str.    210
  
  Zakończenie
   str.    219
  
  Bibliografia
   str.    225
  
  Indeks
   str.    249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia