Inne

Pełna lista książek

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Książka jest zbiorem komentarzy do Erystyki Schopenhauera. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają istotę argumentów erystycznych i taktyk argumentacyjnych opisanych przez filozofa. Omówieniu każdego chwytu towarzyszy analiza... więcej
Pierwszy w piśmiennictwie polskim zbiór ćwiczeń, a zarazem podręcznik uzupełniający do nauki analizowania argumentów i kształcenia krytycznego myślenia! Stanowi uzupełnienie do książki "Sztuka argumentacji. Słownik... więcej
* Pracujesz w agencji ochrony? * Może szkolisz się w tym zawodzie? * Albo szukasz dla siebie nowej ścieżki rozwoju? * Jeżeli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałeś TAK! Ta pozycja jest właśnie dla Ciebie! Dowiesz... więcej

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
Zarządzanie bez ryzyka

Redakcja: Joanna Banasiak-lach

Formaty plików: multiformat ( pdf epub mobi ), ibuk

W publikacji wyjaśniamy, kiedy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną. Podpowiadamy, w jaki sposób można się uwolnić od odpowiedzialności za swoje działania. Eksperci odpowiadają, co grozi za... więcej

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Od zaproszenia do wykonania uchwał

Redakcja: Joanna Banasiak-lach

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

W publikacji „Zgromadzenie wspólników” zawarte są porady jak zwołać zgromadzenie wspólników i jakich formalności należy dopełnić w związku z jego zwołaniem. Wskażemy obowiązki spółki w związku z odbyciem zgromadzenia... więcej

9 kroków do poprawnego wypełnienia zeznania CIT–8

Redakcja: Katarzyna Brzozowska

Formaty plików: pdfibuk

W e-booku podpowiadamy co jest niezbędne do prawidłowego sporządzenia rozliczenia. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o... więcej

PIT 2014 z omówieniem ekspertów KPMG

Redakcja: Rafał Kuciński

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

Od 2014 roku spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem CIT. Spowoduje to określone konsekwencje w zwolnieniach z PIT. Dodatkowo osoby, które rozliczają podatek z działalności hodowlanej (np. drobiu) i upraw (np. pieczarek) w... więcej

Akcyza 2014
z wyjaśnieniami ekspertów kancelarii Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi

Redakcja: Bogdan Świąder, Ewa Matyszewska

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

Eksperci z kancelarii Parulski i Wspólnicy specjalnie dla nas przygotują opis zmian w akcyzie, jakie zajdą pod koniec 2013 i 2014 r. Opiszą, co będzie nowego, a także wskażą na skutki tych nowości w praktyce. Dodatkowo w publikacji... więcej

Kasy fiskalne 2014 z omówieniem ekspertów CMS Cameron McKenna

Redakcja: Bogdan Świąder

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

W latach 2013-2014 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dodatkowo od października 2013 r. weszły w życie nowe zasady wystawiania paragonów fiskalnych.... więcej
Przychodem pracownika jednostki sektora finansów publicznych są wszelkie świadczenia przysługujące mu zarówno w okresie zatrudnienia, jak i po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli nie zostały rozliczone. Od większości z nich kierownik,... więcej
Niniejszy poradnik, przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole”, wskazując, jak założyć i prowadzić radę rodziców jest elementem szerokiego programu uspołeczniania polskiej oświaty. Autorzy mają nadzieję, że będzie on służył... więcej

Rada nadzorcza w spółce z o.o.
Skuteczna kontrola w firmie

Redakcja: Joanna Banasiak-lach

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

Jeśli w spółce powstały wątpliwości, czy należy powołać radę nadzorczą – niniejsza publikacja pomoże je rozwiać. Dzięki jej lekturze czytelnik zyska pewność, czy w jego spółce trzeba powołać ten organ kontrolny. Oprócz tego... więcej

Negocjacje

Formaty plików: multiformat ( mobi epub )

Czy istnieje niezawodna metoda negocjowania? Jakie są teoretyczne podstawy negocjacji? Jakie negocjacyjne mity utrudniają nam rozstrzyganie sporów? Jak negocjować w sposób słuszny, skuteczny, czy ekonomicznie efektywny? W Negocjacjach... więcej
edną z podstawowych ról, które od zarania dziejów pełni prawo, jest kompensacja. Większość naruszeń dóbr prawnie chronionych wiąże się bowiem z powstaniem krzywdy lub szkody. Ta materia regulowana jest de facto przez wszystkie... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: