Automatyzacja testów. Kompletny przewodnik dla testerów oprogramowania

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

64,35  99,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

64,3599,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ten solidny i dokładny przewodnik pomoże Ci zbudować i utrzymać skuteczną automatyzację testów W miarę jak branża związana z oprogramowaniem odchodzi stopniowo od tradycyjnych paradygmatów kaskadowych na rzecz tych bardziej zwinnych, automatyzacja testów staje się ważnym narzędziem, które pozwala zespołom deweloperów na dostarczanie oprogramowania w coraz szybszym tempie, bez obniżania przy tym jakości. Korzystanie z automatyzacji testów we właściwy i efektywny sposób nie jest proste. Wiele prób automatyzacji testów kończy się niepowodzeniem. Dużo jest czynników, które mają wpływ na wartość automatyzacji testów i jej koszty. Książka omawia te aspekty, aby ułatwić podejmowanie decyzji pozwalających na stworzenie możliwie najlepszego rozwiązania, które nie tylko sprawi, że projekt automatyzacji testów odniesie sukces, lecz także pozwoli rozwijać się całemu projektowi oprogramowania. Dzięki tej książce: Poznasz prawdziwą wartość, jakiej możesz oczekiwać od automatyzacji testów Odkryjesz kluczowe cechy, które sprawią, że Twój projekt odniesie sukces Poznasz różne czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę podczas planowania testów automatycznych w porównaniu z testami manualnymi Określisz, kto powinien implementować testy, i poznasz konsekwencje tej decyzji Opracujesz projekt testów i dostosujesz go do architektury testowanej aplikacji Zaprojektujesz i zaimplementujesz wysoce wiarygodne testy automatyczne Zintegrujesz automatyzację testów z procesami biznesowymi zespołu tworzącego oprogramowanie Wykorzystasz automatyzację testów w celu poprawy wydajności i jakości swojej organizacji Dowiesz się, jak różne rodzaje testów automatycznych będą pasować do wybranej przez Ciebie strategii testowania, wliczając w to testowanie jednostkowe, testowanie obciążenia i wydajności, testowanie wizualne


Liczba stron482
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieKrzysztof Kapustka
ISBN-13978-83-01-20854-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O autorze XV
  O recenzencie technicznym XVII
  Podziękowania XIX
  Wprowadzenie XXI
  Kto powinien przeczytać tę książkę? XXII
  Jak zorganizowana jest ta książka? XXII
  Część I: „Dlaczego” oraz „Co” XXIII
  Część II: „Jak” XXIII
  CZĘŚĆ I. „Dlaczego” oraz „co ”     1
  1. Wartość automatyzacji testów     3
  Dlaczego potrzebujemy automatyzacji testów?     3
  Od modelu kaskadowego do zwinnego tworzenia oprogramowania     4
  Koszt złożoności oprogramowania     5
    Utrzymywanie stałego kosztu     6
  Refaktoryzacja     8
  Ciągłe doskonalenie     9
  2. Od testowania ręcznego do automatycznego     11
  Podejście pierwsze: nagrywanie i odtwarzanie     11
  Uzyskiwanie maksimum korzyści z automatyzacji testów     13
  Różnice pomiędzy testami manualnymi i automatycznymi     16
    Testowanie eksploracyjne     16
    Rozważania dotyczące testowania automatycznego     18
  3. Ludzie i narzędzia 27
  Wybieranie właściwych narzędzi     27
  Kto powinien pisać testy?     28
    Promowanie testerów manualnych lub niedoświadczonych deweloperów do rangi deweloperów automatyzacji     28
    Dzielenie pracy między testerów manualnych i deweloperów automatyzacji     31
    Korzystanie z dedykowanego zespołu automatyzacji     33
    Dedykowany deweloper automatyzacji wewnątrz każdego zespołu     34
    Dawanie deweloperom pełnej odpowiedzialności za automatyzację     35
  Różnorodność narzędzi     35
    Klasyfikacja narzędzi     36
    IDE i języki programowania     36
    Biblioteki testowania (jednostkowego)     39
    Biblioteki w stylu BDD     41
    Technologie zapewniające interakcję z testowanym systemem     42
    Pakiety do zarządzania testami     53
    Narzędzia kompilacji oraz potoki ciągłej integracji lub ciągłego dostarczania     54
    Inne czynniki mające znaczenie przy wybieraniu narzędzi     54
  4. Osiąganie pełnego pokrycia     57
  W jaki sposób mierzymy pokrycie?     58
    Procent przypadków testów manualnych pokrytych przez automatyzację     58
    Procent pokrytych funkcji     59
    Procent pokrycia kodu     60
  Uzyskiwanie korzyści przed osiągnięciem pełnego pokrycia     63
  Co robimy po osiągnięciu pełnego pokrycia?     64
  W jaki sposób uzyskać 100% pokrycia?     65
  Odwracanie koła     66
  Mapa drogowa prowadząca do pomyślnego projektu automatyzacji     69
    Kiedy rozpocząć pracę nad progresją?     70
    Nadawanie priorytetu pracy w celu zlikwidowania luki w regresji     71
  5. Procesy biznesowe     73
  Regularne uruchamianie testów     73
    Najprostsze podejście     74
    Testowanie nocne     74
  Obsługiwanie błędów wykrywanych przez automatyzację     75
    Zachowywanie testów kończących się niepowodzeniem     76
    Wykluczanie testów kończących się niepowodzeniem     77
    Tworzenie obejść w teście     78
    Traktowanie wszystkich niepowodzeń automatyzacji jako błędów krytycznych     80
  Ciągła integracja     81
  Tworzenie oprogramowania sterowane testami akceptacyjnymi     81
  Ciągłe dostarczanie i ciągłe wdrażanie     82
    Wydania kanarkowe     84
  Podsumowanie     85
  6. A utomatyzacja i architektura testów     87
  Założenia dotyczące do architektury testów     87
  Poznawanie architektury testowanego systemu     88
    Powrót do podstaw: czym jest system komputerowy?     88
    Czym jest test automatyczny?     89
    Rzeczywiste systemy komputerowe     90
  Alternatywy i założenia w architekturze warstwowej     93
    Związki między zakresem a testem     94
    Omówienie warstw     95
    Alternatywne zakresy testowania     97
  Rzeczywista architektura     110
    Architektura planowana kontra architektura rzeczywista     110
    Typowe warianty     111
    Łączenie testów     112
    Podsumowanie czynników     115
    Co poza architekturą warstwową?     118
  Podsumowanie: dokonywanie własnych wyborów     122
  7. Izolacja i środowiska testowe     123
  Stan     123
  Problemy z izolacją i ich rozwiązania     125
    Problem 1 – testy manualne i test automatyczny wykonywane w różnym czasie     125
    Problem 2 – testy manualne i automatyczne wykonywane jednocześnie     126
    Problem 3 – kolejność ma znaczenie     126
    Problem 4 – testy automatyczne uruchamiane jednocześnie     127
  Techniki izolacji     127
    Korzystanie z oddzielnych kont     128
    Osobne bazy danych dla testów manualnych i automatyzacji testów     128
    Oddzielne środowisko dla każdego członka zespołu     128
    Resetowanie środowiska przed każdym cyklem testowania     130
    Tworzenie niepowtarzalnych danych dla każdego testu     134
    Każdy test czyści wszystko, co utworzył     138
    Współdzielone dane tylko do odczytu     139
  Podsumowanie     141
  8. Szersza perspektywa     143
  Relacje między architekturą oprogramowania i strukturą biznesu     143
    Prawo Conwaya     143
    Zespoły pionowe kontra zespoły poziome     144
  Zależności między architekturą oprogramowania i strukturą organizacyjną z automatyzacją testów     145
    Dedykowany zespół automatyzacji     146
    Deweloperzy automatyzacji w zespołach poziomych     146
    Deweloperzy automatyzacji w zespołach pionowych     147
    Elastyczna struktura organizacyjna     147
    Ekspert ds. automatyzacji     148
  Podsumowanie     148
  CZĘŚĆ II. „Jak”     151
  9. Przygotowanie do samouczka     153
  Wymagania i założenia wstępne     153
  Stosowanie procesu do istniejących systemów automatyzacji testów     154
  Omówienie procesu     155
    „Z dołu do góry” albo „z góry do dołu”     155
    Proces     156
  Poznawanie testowanego systemu     157
    Omówienie projektu MVCForum     157
  Przygotowanie środowiska pod samouczek     160
    Instalowanie Visual Studio w edycji Community     161
    Pobieranie i instalowanie przeglądarki Chrome     161
    Pobieranie i instalowanie bazy danych SQL Server Express     161
    Pobieranie i budowanie aplikacji     162
    Instalacja dodatku ReSharper (krok opcjonalny)     165
  Korzystanie z narzędzia Git z poziomu Visual Studio     167
    Przełączanie pomiędzy gałęziami     168
  Podsumowanie     171
  10. Projektowanie pierwszego przypadku testowego     173
  Wybieranie pierwszego testu do zautomatyzowania     173
    Wybieranie pierwszego przypadku testowego dla aplikacji MVCForum     177
  Naukowa metoda projektowania przypadku testowego     178
    Projektowanie kroków testu     178
    Myślenie w kontekście obiektów i jednostek     181
    Wzorzec obiektu strony     183
  Podsumowanie     188
  11. Kodowanie pierwszego testu     189
  Tworzenie projektu     189
  Modyfikowanie nazw klas, plików i metod testowych     192
  Pisanie pseudokodu     194
    Uwagi odnośnie do pseudokodu     195
  Uzupełnianie kodu w celu jego skompilowania     197
    Deklarowanie klasy LoggedInUser     199
    Deklarowanie właściwości MVCForum     199
    Deklarowanie metody RegisterNewUserAndLogin     201
    Deklarowanie pozostałych klas i metod     201
  Omówienie kodu modelu     205
  Podsumowanie     206
  12. Uzupełnianie pierwszego testu     207
  Uruchamianie testu w celu znalezienia pierwszej metody do zaimplementowania     208
  Dodawanie Selenium do projektu     209
    Uruchamianie IISExpress     211
  Implementowanie konstruktora MVCForumClient     211
  Implementowanie metody RegisterNewUserAndLogin     213
    Proszenie dewelopera o dodanie unikalnego identyfikatora automatyzacji     217
    Implementowanie metod ustawiających dla właściwości     219
    Usuwanie duplikacji z metod ustawiających właściwości     222
  Napotykanie błędu izolacji     224
  Implementowanie metody CreateDiscussion i analizowanie niepowodzenia     228
  Kończenie testu     231
  Podsumowanie     232
  13. Badanie niepowodzeń     233
  Integrowanie z najnowszą wersją aplikacji MVCForum     233
  Usprawnianie raportowania błędów     235
    Unikanie debugowania     238
    Badanie głównej przyczyny     239
    Rozwiązywanie problemu     239
    Więcej problemów…     241
  Rejestrowanie oraz inne formy zbierania dowodów     247
    Przechwytywanie ekranu     247
    Rejestrowanie     247
    Rejestrowanie zagnieżdżone     248
    Rejestrowanie wizualne     249
    Dodatkowe opcje rejestrowania i diagnozowania     250
  Dodawanie zagnieżdżonego rejestratora wizualnego do testów aplikacji MVCForum     252
  Badanie trudniejszych niepowodzeń     254
    Niepowodzenia, które zdarzają się tylko na jednej maszynie     254
    Badanie testów wpływających na inne testy     258
    Badanie testów migoczących     258
  Podsumowanie     265
  14. Dodawanie kolejnych testów     267
  Pisanie kolejnych testów     267
    Planowanie kolejnych testów     269
    Dodawanie testu: dyskusje mogą być filtrowane według kategorii     270
    Podsumowanie procesu dodawania drugiego testu     283
  Wprowadzanie dodatkowych usprawnień     283
    Tworzenie bardziej zrozumiałych identyfikatorów     283
    Organizowanie kodu w foldery     284
    Wyodrębnianie klasy bazowej dla testów     284
  Obsługa wielu użytkowników i przeglądarek     285
    Wskazówki w zakresie korzystania z plików konfiguracyjnych testów     285
    Obsługiwanie wielu przeglądarek     287
  Dodatkowe możliwości usprawniania     289
    Automatyczne ponowne tworzenie bazy danych     289
    Oczyszczanie     290
    Poprawienie wydajności     292
  Dodawanie kolejnych testów     292
    Testy sterowane danymi     292
  Podsumowanie     294
  15. Ciągła integracja     295
    Czy to naprawdę konieczne?     296
    Tworzenie procesu kompilacji testów     296
    Planowanie procesu kompilacji testów     297
    Tworzenie procesu automatycznego wdrażania     299
    Dodawanie testów do kompilacji     301
  Zmiana procesu tworzenia oprogramowania i kultury     303
    Dążenie do „Świętego Graala”     304
    Co jest potrzebne do zmiany kultury?     304
    Określanie punktu wyjścia     306
  Skracanie czasu wykonywania testów     313
    Ulepszanie izolacji     314
    Realizowanie wymagań wstępnych za pośrednictwem API     314
    Równoległe wykonywanie i wirtualizacja     314
    Uruchamianie wyłącznie testów poprawności w ramach ciągłej integracji     315
    Dzielenie potoku CI na etapy     315
    Pisanie głównie testów integracyjnych i jednostkowych     316
    Uruchamianie testów wyłącznie dla konkretnych komponentów     316
    Optymalizowanie wydajności testów     317
  Pokrywanie szerszej macierzy     318
  Podsumowanie     319
  16. Tworzenie oprogramowania sterowane testami akceptacyjnymi (ATDD)     321
  Omówienie metodyki ATDD     321
  Bycie bardziej zwinnym     322
    Dług techniczny     322
    Co sprawia, że zespół jest zwinny?     322
    Unikanie długu technicznego     323
  Proces     324
    Tworzenie historyjki użytkownika     325
    Pisanie testów automatycznych     328
    Dostarczanie aplikacji i zbieranie opinii na jej temat     335
  Używanie testów akceptacyjnych jako dokumentacji     336
    Wiązanie kroków zamiast testów     336
    Kompromis między możliwością ponownego użycia, poziomem szczegółów i czytelnością     338
  Wprowadzanie metodyki ATDD do istniejącego projektu     339
    Rozpoczynanie bez testów automatycznych     339
    Retrospektywna implementacja automatyzacji     340
    Rozpoczynanie od naprawy błędów     340
    Zwiększanie pokrycia regresji     341
  Podsumowanie     342
  17. Test jednostkowe i tworzenie oprogramowania sterowane testami (TDD)     343
  Przyswajanie testów jednostkowych i TDD     343
  Sposoby pisania testów jednostkowych     344
    Mechanizm biblioteki testów jednostkowych     345
    Sposób pisania testu jednostkowego     347
    Testy jednostkowe i operacje wejścia/wyjścia     350
  Mechanizm działania TDD     355
    Czerwone-zielone-refaktoryzacja     355
    Dlaczego najpierw powinniśmy pisać testy?     358
  Prawdziwe wyzwania w testowaniu jednostkowym i TDD     359
    Główne wyzwania związane z testowaniem jednostkowym     359
    Główne wyzwania związane z podejściem TDD     360
    Bardziej szczegółowe wyzwania     360
    Opanowywanie czystego kodu i zasad SOLID     364
    Opanowywanie umiejętności refaktoryzowania     365
    Największe wyzwanie: co testować?     366
  Używanie metodyki TDD w celach, do jakich była projektowana     367
    Podejście „z zewnątrz do środka” kontra podejście „od środka na zewnątrz”     367
  Podsumowanie     368
  18. Inne rodzaje testów automatycznych     369
  Testy wydajności     369
  Mierzenie wydajności w środowisku produkcyjnym     369
    Czego nie robić?     371
    Definiowanie oczekiwanego rezultatu     372
    Ponowne wykorzystywanie kodu pomiędzy testami funkcjonalnymi i testami wydajności     373
    Badanie wąskich gardeł w wydajności     373
    Wydajność postrzegana a wydajność rzeczywista     373
  Testy obciążeniowe     373
    Jak działają testy obciążeniowe     374
    Definiowanie oczekiwanego rezultatu     375
    Łączenie testów wydajności z testami obciążeniowymi     377
  Uruchamianie testów w środowisku produkcyjnym     377
    Testowanie wdrożenia     377
    Testowanie stanu zdrowia środowiska produkcyjnego     378
    Które testy uruchamiać?     378
    Oczyszczanie danych testu     379
  Testowanie wizualne     379
    Przepływ pracy testowania wizualnego     380
    Testowanie wizualne i testowanie w wielu przeglądarkach/na wielu platformach     381
  Testy instalacji     381
    Podejścia dla testów instalacji     381
    Testowanie instalacji za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub instalacji dyskretnej     383
    Testowanie programu deinstalacyjnego     383
  Testy aktualizacji     383
    Podejścia dla testów aktualizacji     384
  Testowanie algorytmów statystycznych, niedeterministycznych i sztucznej inteligencji     385
    Sposoby testowania algorytmów statystycznych     386
    Testowanie aplikacji, które wykorzystują liczby losowe     388
    Testowanie aplikacji analityki biznesowej     389
  Podsumowanie     390
  19. Co dalej?     391
    Popełniaj błędy     391
    Słuchaj, konsultuj się i zasięgaj porad     391
    Poznaj i dostosuj się do celów swojego biznesu     392
    Poznaj swoje narzędzia     392
  Doskonalenie umiejętności programistycznych     393
  Doskonalenie umiejętności w zakresie zapewniania jakości     394
  Poszerzaj swoje horyzonty     394
  Dzielenie się wiedzą     395
    Dziel się własnymi narzędziami     395
  Bawmy się dobrze!     396
  Dodatek A. Rzeczywiste przykłady     397
  Przykład 1 – system monitorowania wodomierzy     397
    Symulowanie serwera komunikacji     399
    Praca z usługą Google Maps     400
  Przykład 2 – system do handlu na rynku Forex     402
    Rozwiązanie     403
    Niestabilność powodowana przez CRM     403
    Izolowanie środowisk     404
    Testowanie aplikacji mobilnej z użyciem abstrakcyjnego zakresu testowania     405
  Przykład 3 – zarządzanie sklepem detalicznym     405
    Opis architektury     405
    Wdrożenie minimalne     407
    Struktura organizacyjna     408
    Rozwiązania automatyzacji testów     409
    Symulator daty i godziny     410
    Testy dla trzech warstw     411
    Testy kompleksowe     411
  Dodatek B. Mechanizm oczyszczania     413
  Wywołania zwrotne i delegaty     413
  Budowanie mechanizmu oczyszczania     415
    Problem     415
    Proste rozwiązanie     416
    Ponowne wykorzystywanie mechanizmu oczyszczania     418
    Obsługiwanie zależności pomiędzy akcjami oczyszczającymi     419
    Obsługiwanie wyjątków w akcjach oczyszczających     421
  Podsumowanie     422
  Dodatek C. Projekt „Test Automation Essentials”     423
  Kontekst     423
  Struktura projektu     424
    Uwaga dotycząca testów jednostkowych i komentarzy XML     425
    Pakiety NuGet     425
  Funkcje i narzędzia     425
    TestAutomationEssentials.Common     425
    TestAutomationEssentials.MSTest     428
    TestAutomationEssentials.CodedUI     429
    TestAutomationEssentials.Selenium     429
  Pomoc w tworzeniu projektu i przenoszenie na inne języki     432
  Dodatek D. Wskazówki i praktyki zwiększające produktywność programisty     433
  Preferuj korzystanie z klawiatury     433
  Poka-Yoke     435
    Unikaj wartości Null     436
    Unikaj przechwytywania wyjątków     437
    Wybieranie najbardziej odpowiedniego lokalizatora     440
    Trwale zakodowane ciągi znaków w automatyzacji testów: za i przeciw     443
  Indeks     447
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia