Elastyczna automatyzacja wytwarzania

Elastyczna automatyzacja wytwarzania

Obrabiarki i systemy obróbkowe

1 opinia

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,75

cena zawiera podatek VAT

W książce omówiono stosowane formy organizacji produkcji, aktualne zagadnienia automatyzacji produkcji i środki elastycznej automatyzacji wytwarzania w zakładach przemysłu maszynowego. Przedstawiono strukturę, działanie i programowanie nowoczesnych układów sterowania programowalnego i numerycznego oraz układów diagnostyki i nadzorowania, stosowanych we współczesnych obrabiarkach skrawających i ich systemach. Opisano podstawowe komponenty automatyzujące, rozwiązania techniczne i przykłady budowy obrabiarek skrawających i ich systemów oraz układy automatyzujące przedmiotów obrabianych. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniu komputerowo zintegrowanej produkcji, a szczególnie komputerowo zintegrowanego wytwarzania CiM i projektowania współbieżnego. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych, a także dla inżynierów mechaników zajmujących się w przemyśle zagadnieniami automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Liczba stron480
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-2042-535-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  1. Wprowadzenie do elastycznej automatyzacji wytwarzania    15
    1.1. Definicje podstawowe    15
    1.2. Istota elastyczności wytwarzania    17
    1.3. Rys historyczny rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarzania    18
    1.4. Przesłanki rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarzania    21
    1.5. Efekty elastycznej automatyzacji wytwarzania    23
    1.6. Współczesne poglądy na elastyczną automatyzację wytwarzania    27
    Literatura    32
  2. Podstawy budowy elastycznych systemów wytwarzania    34
    2.1. Elementy procesu wytwarzania    34
    2.2. Struktura funkcjonalna elastycznych systemów wytwarzania    36
    2.3. Formy organizacji produkcji    38
      2.3.1. Skoncentrwana forma organizacji produkcji    40
      2.3.2. Gniazdowa forma organizacji produkcji    40
      2.3.3. Liniowa forma organizacji produkcji    43
      2.3.4. Systemy wytwarzania z centralnym magazynem produkcyjnym    45
    2.4. Strategie organizacji produkcji    48
    2.5. Środki elastycznej automatyzacji wytwarzania    51
    Literatura    56
  3. Komponenty automatyzacji obrabiarek i systemów obróbkowych    58
    3.1. Podstawy modułowej budowy obrabiarek i urządzeń    58
      3.1.1. Istota i zasady budowy modułowej    58
      3.1.2. Korzyści wynikające z zastosowania modułowej budowy obrabiarek    60
    3.2. Układy napędowe    62
      3.2.1. Wymagania dla napędów w obrabiarkach i urządzeniach technologicznych    63
      3.2.2. Charakterystyka nowoczesnych napędów głównych    65
      3.2.3. Charakterystyka napędów ruchu posuwowego    71
      3.2.4. Układy napędowe z silnikami prądu stałego    77
        3.2.4.1. Silniki prądu stałego    77
        3.2.4.2. Tranzystorowe układy napędowe    81
      3.2.5. Układy napędowe prądu przemiennego    88
        3.2.5.1. Silniki prądu przemiennego    89
        3.2.5.2. Sterowanie częstotliwościowe    94
        3.2.5.3. Mikroprocesorowe układy napędowe    97
        3.2.5.4. Przykłady modułowych układów napędowych    98
      3.2.6. Napędy liniowe    104
      3.2.7. Napędy z silnikami skokowymi    109
    3.3. Układy pomiarowe położenia i przemieszczenia    113
      3.3.1. Selsyn przelicznikowy (rezolwer)    115
      3.3.2. Induktosyn liniowy i obrotowy    116
      3.3.3. Przetwornik obrotowo-impulsowy i liniał kreskowy    118
      3.3.4. Tarcze i liniały kodowe    124
    3.4. Układy kodowania palet i narzędzi    127
      3.4.1. Kody kreskowe    127
      3.4.2. Kody elektromagnetyczne    129
    3.5. Połączenia prowadnicowe    130
    3.6. Aluminiowe profile konstrukcyjne    138
    Literatura    145
  4. Sterowanie obrabiarek i systemów obróbkowych    149
    4.1. Podział układów sterowanie obrabiarek    149
    4.2. Osie współrzędnych i struktury ruchowe w obrabiarkach sterowanych automatycznie (numerycznie)    156
    4.3. Programowalne sterowniki logiczne PLC    158
    4.4. Podstawy sterowania numerycznego    167
      4.4.1. Struktura funkcjonalna układów sterowania numerycznego    167
        4.4.1.2. Sterownik położenia napędu    174
      4.4.2. Podstawy programowania układów sterowania numerycznego    177
    4.5. Sterowanie komputerowe obrabiarek    185
      4.5.1. Komputerowe układy sterowania CNC    185
      4.5.2. Sterowanie otwarte    197
      4.5.3. Układy sterowania CNC plus    199
      4.5.4. Układy sterowania adaptacyjnego AC    202
    4.6. Bezpośrednie i rozproszone sterowanie numeryczne DNC    207
    Literatura    211
  5. Obrabiarki skrawające w systemach obróbkowych    216
    5.1. Wymagania i tendencje rozwojowe w budowie obrabiarek    216
      5.1.1. Małe koszty produkcji - budowa modułowa obrabiarek    220
      5.1.2. Produktywność i wydajność obrabiarek    220
      5.1.3. Elastyczność technologiczna    224
      5.1.4. Automatyzacja    225
      5.1.5. Dokładność obrabiarek    226
    5.2. Tokarki i centra tokarskie    226
      5.2.1. Tendencje rozwojowe w budowie tokarek    229
      5.2.2. Układy strukturalne    230
      5.2.3. Modułowa budowa tokarek    235
      5.2.4. Możliwości technologiczne tokarek i centrów tokarskich    236
      5.2.5. Przegląd wybranych tokarek i centrów tokarskich    242
        5.2.5.1. Tokarki wielonarzędziowe kłowe i uchwytowe    242
        5.2.5.2. Centra obróbkowe tokarskie    249
    5.3. Obrabiarki do części korpusowych    250
      5.3.1. Tendencje rozwojowe w budowie obrabiarek do części korpusowych    250
      5.3.2. Układy geometryczno-ruchowe frezarek i centrów frezarskich     253
   5.3.3. Charakterystyka wybranych rozwiązań frezarek i centrów frezarskich     256
   5.3.3.1. Frezarki i wytaczarko-frezarki     256
   5.3.3.2. Centra obróbkowe do części korpusowych     258
   5.3.3.3. Obrabiarki do obróbki szybkościowej HSC     273
   5.3.3.4. Obrabiarki do obróbki typu hexapod     277
   5.4. Obrabiarki do obróbki ściernej     284
   5.4.1. Rozwój technologii szlifowania     284
   5.4.2. Rozwój obrabiarek do obróbki ściernej     285
   5.4.3. Szliferki do zewnętrznego i wewnętrznego szlifowania walcowego     286
   5.4.4. Szliferki do płaszczyzn     289
   Literatura     289
  6. Przepływ przedmiotów obrabianych i narzędzi     294
   6.1. Definicje i funkcje podsystemu przepływu materiałów     294
   6.2. Podsystem transportu przedmiotów     295
   6.2.1. Klasyfikacja środków transportowych     295
   6.2.2. Palety do transportu i magazynowania przedmiotów obrotowych     299
   6.2.3. Palety do transportu i magazynowania przedmiotów korpusowych     302
   6.2.4. Środki transportu przedmiotów     309
   6.2.4.1. Przenośniki cięgnowe o budowie modułowej     309
   6.2.4.2. Przenośniki taśmowe     312
   6.2.4.3. Przenośniki łańcuchowe i członowe     314
   6.2.4.4. Przenośniki rolkowe i wałkowe     314
   6.2.4.5. Przenośniki nadpodłogowe     316
   6.2.4.6. Wózki szynowe     318
   6.2.4.7. Wózki bezszynowe     319
   6.2.4.8. Układarki regałowe     326
   6.2.5. Ocena obszaru zastosowań środków transportu     328
   6.3. Podsystem składowania. Magazyny     330
   6.3.1. Klasyfikacja magazynów i podsystemów składowania     330
   6.3.2. Centralne magazyny przedmiotów     332
   6.3.3. Przystanowiskowe magazyny przedmiotów obrotowych     336
   6.3.4. Przystanowiskowe magazyny przedmiotów korpusowych     339
   6.3.5. Projektowanie podsystemu magazynowego     341
   6.4. Podsystem manipulacji     343
   6.4.1. Manipulacja i urządzenia manipulacyjne do przedmiotów obrotowych     343
   6.4.2. Manipulacja i urządzenia manipulacyjne do przedmiotów korpusowych     345
   6.5. Podsystem przepływu narzędzi     347
   6.5.1. Elementy podsystemu zarządzania narzędziami     347
   6.5.2. Systemy narzędziowe     350
   6.5.2.1. Systemy narzędziowe w tokarkach     351
   6.5.2.2. Systemy narzędziowe w centrach obróbkowych     352
   6.5.3. Systemy kodowania narzędzi     358
   6.5.4. Komputerowe systemy zarządzające gospodarką narzędziową     360
   Literatura     364
  7. Diagnostyka i nadzorowanie w systemach obróbkowych     367
   7.1. Ogólna charakterystyka metod diagnostyki technicznej     367
   7.1.1. Podstawowe określenia i terminologia     367
   7.1.2. Metody diagnostyki technicznej     368
   7.1.3. Klasyfikacja i zadania podsystemu nadzorowania i diagnostyki w elastycznych systemach obróbkowych     370
   7.2. Nadzorowanie i diagnostyka obrabiarek i urządzeń technologicznych     373
   7.2.1. Znaczenie i zadania nadzorowania i diagnostyki obrabiarek     373
   7.2.2. Diagnostyka poprawności działania     376
   7.2.3. Diagnostyka stanu technicznego zespołów i elementów obrabiarek     379
   7.2.3.1. Diagnostyka stanu napędu głównego     379
   7.2.3.2 Diagnostyka stanu serwonapędu posuwu     380
   7.2.3.3. Diagnostyka stanu łożysk tocznychq     381
   7.2.4. Telediagnostyka maszyn     384
   7.3. Nadzorowanie narzędzi     385
   7.3.1. Informacje wstępne o nadzorowaniu narzędzi     385
   7.3.2. Bezpośrednie metody nadzorowania stanu ostrza     387
   7.3.3. Pośrednie metody nadzorowania stanu ostrza     391
   7.3.3.1. Rejestracja czasu pracy     391
   7.3.3.2. Metody oparte na pomiarze sił skrawania     391
   7.3.3.3. Metody oparte na pomiarze drgań i hałasu     396
   7.3.3.4. Metody z wykorzystaniem emisji akustycznej     399
   7.3.3.5. Strategie nadzorowania     402
   7.3.3.6. System nasłuchu     406
   7.4. Nadzorowanie i diagnostyka procesu obróbki     406
   7.4.1. Zadania diagnostyki procesu obróbki     406
   7.4.2. Rozpoznawanie rodzaju wióra     406
   7.4.3. Wykrywanie nadmiernych drgań     408
   7.4.4. Zabezpieczenie przed kolizjami     410
   7.5. Przemysłowe układy diagnostyki stanu narzędzia     412
   7.6. Nadzorowanie i diagnostyka dokładności przedmiotów obrabianych     415
   7.6.1. Struktura podsystemu kontroli jakości     415
   7.6.2. Formy badania jakości produkcji     416
   7.6.3. Kontrola jakości na wejściu     419
   7.6.4. Pomiary w przestrzeni roboczej obrabiarki     420
   7.6.5. Pomiary poza obrabiarką     424
   Literatura     425
  8. Elastyczne stacje i systemy obróbkowe     429
   8.1. Cechy elastycznej automatyzacji w procesach obróbki skrawaniem     429
   8.2. Autonomiczne stacje obróbkowe ASO     433
   8.3. Przegląd rozwiązań elastycznych systemów obróbkowych     438
   Literatura     446
  9. Komputerowa integracja wytwarzania     449
   9.1. Komponenty komputeryzacji produkcji     450
   9.1.1. Komputerowo wspomagane projektowanie (CAD)     450
   9.1.2. Komputerowo wspomagane wytwarzanie (CAM)     451
   9.1.3. Komputerowo wspomagane planowanie procesów (CAP)     452
   9.1.4. Komputerowo wspomagana kontrola jakości (CAQ)     453
   9.1.5. Komputerowo wspomagane zarządzanie produkcją (PPC, PPS)     454
   9.1.5.1. Planowanie potrzeb materiałowych (MRP I)     455
   9.1.5.2. Planowanie zasobów produkcyjnych (MRP II)     457
   9.2. Komputerowo zintegrowana produkcja (CIM)     460
   9.2.1. Istota i definicje CIM     460
   9.2.2. Modele CIM     462
   9.3. Projektowanie współbieżne     464
   9.3.1. Podstawy projektowania współbieżnego     464
   9.3.2. Koszty, jakość i czas w projektowaniu współbieżnym     470
   9.3.3. Korzyści płynące z zastosowania CE     475
   9.4. Systemy wspomagające komputerową integrację produkcji     476
   9.4.1. Protokół automatyzacji wytwarzania MAP     477
   9.4.2. Integrator Linkage     479
   9.4.3. Protokół ATM     481
   9.4.4. Protokół TCP/IP     482
   9.4.5. Implementacja transmisji w technologiach internetowych - MMS i Java     483
   Literatura     485
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia