Elastyczna automatyzacja wytwarzania

Elastyczna automatyzacja wytwarzania

Obrabiarki i systemy obróbkowe

1 opinia

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

W książce omówiono stosowane formy organizacji produkcji, aktualne zagadnienia automatyzacji produkcji i środki elastycznej automatyzacji wytwarzania w zakładach przemysłu maszynowego. Przedstawiono strukturę, działanie i programowanie nowoczesnych układów sterowania programowalnego i numerycznego oraz układów diagnostyki i nadzorowania, stosowanych we współczesnych obrabiarkach skrawających i ich systemach. Opisano podstawowe komponenty automatyzujące, rozwiązania techniczne i przykłady budowy obrabiarek skrawających i ich systemów oraz układy automatyzujące przedmiotów obrabianych. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniu komputerowo zintegrowanej produkcji, a szczególnie komputerowo zintegrowanego wytwarzania CiM i projektowania współbieżnego. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych, a także dla inżynierów mechaników zajmujących się w przemyśle zagadnieniami automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Liczba stron480
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-2042-535-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  1. Wprowadzenie do elastycznej automatyzacji wytwarzania    15
    1.1. Definicje podstawowe    15
    1.2. Istota elastyczności wytwarzania    17
    1.3. Rys historyczny rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarzania    18
    1.4. Przesłanki rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarzania    21
    1.5. Efekty elastycznej automatyzacji wytwarzania    23
    1.6. Współczesne poglądy na elastyczną automatyzację wytwarzania    27
    Literatura    32
  2. Podstawy budowy elastycznych systemów wytwarzania    34
    2.1. Elementy procesu wytwarzania    34
    2.2. Struktura funkcjonalna elastycznych systemów wytwarzania    36
    2.3. Formy organizacji produkcji    38
      2.3.1. Skoncentrwana forma organizacji produkcji    40
      2.3.2. Gniazdowa forma organizacji produkcji    40
      2.3.3. Liniowa forma organizacji produkcji    43
      2.3.4. Systemy wytwarzania z centralnym magazynem produkcyjnym    45
    2.4. Strategie organizacji produkcji    48
    2.5. Środki elastycznej automatyzacji wytwarzania    51
    Literatura    56
  3. Komponenty automatyzacji obrabiarek i systemów obróbkowych    58
    3.1. Podstawy modułowej budowy obrabiarek i urządzeń    58
      3.1.1. Istota i zasady budowy modułowej    58
      3.1.2. Korzyści wynikające z zastosowania modułowej budowy obrabiarek    60
    3.2. Układy napędowe    62
      3.2.1. Wymagania dla napędów w obrabiarkach i urządzeniach technologicznych    63
      3.2.2. Charakterystyka nowoczesnych napędów głównych    65
      3.2.3. Charakterystyka napędów ruchu posuwowego    71
      3.2.4. Układy napędowe z silnikami prądu stałego    77
        3.2.4.1. Silniki prądu stałego    77
        3.2.4.2. Tranzystorowe układy napędowe    81
      3.2.5. Układy napędowe prądu przemiennego    88
        3.2.5.1. Silniki prądu przemiennego    89
        3.2.5.2. Sterowanie częstotliwościowe    94
        3.2.5.3. Mikroprocesorowe układy napędowe    97
        3.2.5.4. Przykłady modułowych układów napędowych    98
      3.2.6. Napędy liniowe    104
      3.2.7. Napędy z silnikami skokowymi    109
    3.3. Układy pomiarowe położenia i przemieszczenia    113
      3.3.1. Selsyn przelicznikowy (rezolwer)    115
      3.3.2. Induktosyn liniowy i obrotowy    116
      3.3.3. Przetwornik obrotowo-impulsowy i liniał kreskowy    118
      3.3.4. Tarcze i liniały kodowe    124
    3.4. Układy kodowania palet i narzędzi    127
      3.4.1. Kody kreskowe    127
      3.4.2. Kody elektromagnetyczne    129
    3.5. Połączenia prowadnicowe    130
    3.6. Aluminiowe profile konstrukcyjne    138
    Literatura    145
  4. Sterowanie obrabiarek i systemów obróbkowych    149
    4.1. Podział układów sterowanie obrabiarek    149
    4.2. Osie współrzędnych i struktury ruchowe w obrabiarkach sterowanych automatycznie (numerycznie)    156
    4.3. Programowalne sterowniki logiczne PLC    158
    4.4. Podstawy sterowania numerycznego    167
      4.4.1. Struktura funkcjonalna układów sterowania numerycznego    167
        4.4.1.2. Sterownik położenia napędu    174
      4.4.2. Podstawy programowania układów sterowania numerycznego    177
    4.5. Sterowanie komputerowe obrabiarek    185
      4.5.1. Komputerowe układy sterowania CNC    185
      4.5.2. Sterowanie otwarte    197
      4.5.3. Układy sterowania CNC plus    199
      4.5.4. Układy sterowania adaptacyjnego AC    202
    4.6. Bezpośrednie i rozproszone sterowanie numeryczne DNC    207
    Literatura    211
  5. Obrabiarki skrawające w systemach obróbkowych    216
    5.1. Wymagania i tendencje rozwojowe w budowie obrabiarek    216
      5.1.1. Małe koszty produkcji - budowa modułowa obrabiarek    220
      5.1.2. Produktywność i wydajność obrabiarek    220
      5.1.3. Elastyczność technologiczna    224
      5.1.4. Automatyzacja    225
      5.1.5. Dokładność obrabiarek    226
    5.2. Tokarki i centra tokarskie    226
      5.2.1. Tendencje rozwojowe w budowie tokarek    229
      5.2.2. Układy strukturalne    230
      5.2.3. Modułowa budowa tokarek    235
      5.2.4. Możliwości technologiczne tokarek i centrów tokarskich    236
      5.2.5. Przegląd wybranych tokarek i centrów tokarskich    242
        5.2.5.1. Tokarki wielonarzędziowe kłowe i uchwytowe    242
        5.2.5.2. Centra obróbkowe tokarskie    249
    5.3. Obrabiarki do części korpusowych    250
      5.3.1. Tendencje rozwojowe w budowie obrabiarek do części korpusowych    250
      5.3.2. Układy geometryczno-ruchowe frezarek i centrów frezarskich    253
   5.3.3. Charakterystyka wybranych rozwiązań frezarek i centrów frezarskich    256
   5.3.3.1. Frezarki i wytaczarko-frezarki    256
   5.3.3.2. Centra obróbkowe do części korpusowych    258
   5.3.3.3. Obrabiarki do obróbki szybkościowej HSC    273
   5.3.3.4. Obrabiarki do obróbki typu hexapod    277
   5.4. Obrabiarki do obróbki ściernej    284
   5.4.1. Rozwój technologii szlifowania    284
   5.4.2. Rozwój obrabiarek do obróbki ściernej    285
   5.4.3. Szliferki do zewnętrznego i wewnętrznego szlifowania walcowego    286
   5.4.4. Szliferki do płaszczyzn    289
   Literatura    289
  6. Przepływ przedmiotów obrabianych i narzędzi    294
   6.1. Definicje i funkcje podsystemu przepływu materiałów    294
   6.2. Podsystem transportu przedmiotów    295
   6.2.1. Klasyfikacja środków transportowych    295
   6.2.2. Palety do transportu i magazynowania przedmiotów obrotowych    299
   6.2.3. Palety do transportu i magazynowania przedmiotów korpusowych    302
   6.2.4. Środki transportu przedmiotów    309
   6.2.4.1. Przenośniki cięgnowe o budowie modułowej    309
   6.2.4.2. Przenośniki taśmowe    312
   6.2.4.3. Przenośniki łańcuchowe i członowe    314
   6.2.4.4. Przenośniki rolkowe i wałkowe    314
   6.2.4.5. Przenośniki nadpodłogowe    316
   6.2.4.6. Wózki szynowe    318
   6.2.4.7. Wózki bezszynowe    319
   6.2.4.8. Układarki regałowe    326
   6.2.5. Ocena obszaru zastosowań środków transportu    328
   6.3. Podsystem składowania. Magazyny    330
   6.3.1. Klasyfikacja magazynów i podsystemów składowania    330
   6.3.2. Centralne magazyny przedmiotów    332
   6.3.3. Przystanowiskowe magazyny przedmiotów obrotowych    336
   6.3.4. Przystanowiskowe magazyny przedmiotów korpusowych    339
   6.3.5. Projektowanie podsystemu magazynowego    341
   6.4. Podsystem manipulacji    343
   6.4.1. Manipulacja i urządzenia manipulacyjne do przedmiotów obrotowych    343
   6.4.2. Manipulacja i urządzenia manipulacyjne do przedmiotów korpusowych    345
   6.5. Podsystem przepływu narzędzi    347
   6.5.1. Elementy podsystemu zarządzania narzędziami    347
   6.5.2. Systemy narzędziowe    350
   6.5.2.1. Systemy narzędziowe w tokarkach    351
   6.5.2.2. Systemy narzędziowe w centrach obróbkowych    352
   6.5.3. Systemy kodowania narzędzi    358
   6.5.4. Komputerowe systemy zarządzające gospodarką narzędziową    360
   Literatura    364
  7. Diagnostyka i nadzorowanie w systemach obróbkowych    367
   7.1. Ogólna charakterystyka metod diagnostyki technicznej    367
   7.1.1. Podstawowe określenia i terminologia    367
   7.1.2. Metody diagnostyki technicznej    368
   7.1.3. Klasyfikacja i zadania podsystemu nadzorowania i diagnostyki w elastycznych systemach obróbkowych    370
   7.2. Nadzorowanie i diagnostyka obrabiarek i urządzeń technologicznych    373
   7.2.1. Znaczenie i zadania nadzorowania i diagnostyki obrabiarek    373
   7.2.2. Diagnostyka poprawności działania    376
   7.2.3. Diagnostyka stanu technicznego zespołów i elementów obrabiarek    379
   7.2.3.1. Diagnostyka stanu napędu głównego    379
   7.2.3.2 Diagnostyka stanu serwonapędu posuwu    380
   7.2.3.3. Diagnostyka stanu łożysk tocznychq    381
   7.2.4. Telediagnostyka maszyn    384
   7.3. Nadzorowanie narzędzi    385
   7.3.1. Informacje wstępne o nadzorowaniu narzędzi    385
   7.3.2. Bezpośrednie metody nadzorowania stanu ostrza    387
   7.3.3. Pośrednie metody nadzorowania stanu ostrza    391
   7.3.3.1. Rejestracja czasu pracy    391
   7.3.3.2. Metody oparte na pomiarze sił skrawania    391
   7.3.3.3. Metody oparte na pomiarze drgań i hałasu    396
   7.3.3.4. Metody z wykorzystaniem emisji akustycznej    399
   7.3.3.5. Strategie nadzorowania    402
   7.3.3.6. System nasłuchu    406
   7.4. Nadzorowanie i diagnostyka procesu obróbki    406
   7.4.1. Zadania diagnostyki procesu obróbki    406
   7.4.2. Rozpoznawanie rodzaju wióra    406
   7.4.3. Wykrywanie nadmiernych drgań    408
   7.4.4. Zabezpieczenie przed kolizjami    410
   7.5. Przemysłowe układy diagnostyki stanu narzędzia    412
   7.6. Nadzorowanie i diagnostyka dokładności przedmiotów obrabianych    415
   7.6.1. Struktura podsystemu kontroli jakości    415
   7.6.2. Formy badania jakości produkcji    416
   7.6.3. Kontrola jakości na wejściu    419
   7.6.4. Pomiary w przestrzeni roboczej obrabiarki    420
   7.6.5. Pomiary poza obrabiarką    424
   Literatura    425
  8. Elastyczne stacje i systemy obróbkowe    429
   8.1. Cechy elastycznej automatyzacji w procesach obróbki skrawaniem    429
   8.2. Autonomiczne stacje obróbkowe ASO    433
   8.3. Przegląd rozwiązań elastycznych systemów obróbkowych    438
   Literatura    446
  9. Komputerowa integracja wytwarzania    449
   9.1. Komponenty komputeryzacji produkcji    450
   9.1.1. Komputerowo wspomagane projektowanie (CAD)    450
   9.1.2. Komputerowo wspomagane wytwarzanie (CAM)    451
   9.1.3. Komputerowo wspomagane planowanie procesów (CAP)    452
   9.1.4. Komputerowo wspomagana kontrola jakości (CAQ)    453
   9.1.5. Komputerowo wspomagane zarządzanie produkcją (PPC, PPS)    454
   9.1.5.1. Planowanie potrzeb materiałowych (MRP I)    455
   9.1.5.2. Planowanie zasobów produkcyjnych (MRP II)    457
   9.2. Komputerowo zintegrowana produkcja (CIM)    460
   9.2.1. Istota i definicje CIM    460
   9.2.2. Modele CIM    462
   9.3. Projektowanie współbieżne    464
   9.3.1. Podstawy projektowania współbieżnego    464
   9.3.2. Koszty, jakość i czas w projektowaniu współbieżnym    470
   9.3.3. Korzyści płynące z zastosowania CE    475
   9.4. Systemy wspomagające komputerową integrację produkcji    476
   9.4.1. Protokół automatyzacji wytwarzania MAP    477
   9.4.2. Integrator Linkage    479
   9.4.3. Protokół ATM    481
   9.4.4. Protokół TCP/IP    482
   9.4.5. Implementacja transmisji w technologiach internetowych - MMS i Java    483
   Literatura    485
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia